Státní monopol a konkurence – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Thevar
Čas: 2022-01-14 00:00:02

Státní monopol a konkurence

Představme si, že by se firma poskytující internet rozhodla účtovat měsíční poplatky podle toho, jaký máme operační systém, prohlížeč, počítač, navštívených stránek, času stráveného na internetu a podobně. Vše bychom si museli navíc sami evidovat a na konci měsíce tyto údaje poskytnout dodavateli, který by nám na základě této evidence vyměřil poplatek za daný měsíc. Pochopitelně by mohl i přijít na kontrolu, zdali jsme vše vyplnili správně. Jelikož v tomto odvětví existuje konkurence, tak bychom v takovém případě ihned přestoupili k jinému dodavateli. Firmy si uvědomují konkurenci, a tím jsou nuceny poskytovat lepší a lepší služby. V opačném případě by pravděpodobně zkrachovali.

Účetnictví je velice potřebné, avšak kvůli státu neuvěřitelně komplikované. Jelikož je stát monopolní dodavatel mnoha služeb, nemusí si lámat hlavu s tím, že bychom díky této komplikovanosti celého systému odešli k jinému dodavateli. Umožnění volnotržní konkurence ke státním službám by stát byl nucen vše zjednodušit, zpřehlednit a nabízet lepší a lepší služby, jinak by hrozil odliv odběratelů.
Přečtení: 5245

Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky