Diskuse – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Komentáře uživatele bonbon (strana 1)

Nezobrazí-li se komentář po prokliku do odpovídající diskuse, znamená to, že se jedná o reakci ve vlákně, které se uživatelé rozhodli skrýt (tyto může každý zobrazit po přihlášení).

Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
Nejsem pro to, aby někdo dnes zabíjel nevinné lidi, ani když porušují NAP a neuvědomují si, že dělají něco špatného (právě proto, že já uznávám jako polehčující okolnost tu nevědomost, i u těch islamistů (do určité míry)). A to homesteadování majetku zemřelého dřív než jeho děti rozhodně nezastávám (podle mě to není v souladu s NAPem, ale to je jedno).

Podle mě mezi námi není zas takový rozdíl. Já sice tvrdím, že stát je nelegitimní a za tím si stojím, ale stejně se v praktickém životě chovám, jako kdyby legitimní byl (do určité míry, několikrát jsem třeba porušil nesmyslná vládní opatření proti covidu bez jakýchkoli výčitek svědomí).

Ankap je podle mě dobré propagovat hlavně proto, že to posune Overtonovo okno, takže potom třeba takový minarchismus nepůsobí tak extrémně a získá více zájemců.
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
S prvními dvěma odstavci v zásadě souhlasím, jen se lišíme v tom, že vy uznáváte jen aktuální morálku společnosti, zatímco já věřím v nějaké trvalé morální principy, kterými se řídím (plus minus NAP), což je ale „jen“ můj subjektivní postoj. Zároveň samozřejmě uznávám, že morálka společnosti se mění (a já tyto změny mohu hodnotit pohledem své morálky). Takže když řeknu, že daně nejsou legitimní, myslím tím podle své osobní morálky. Rozdíl mezi námi je tedy asi v tom, že pro mě je důležitější má osobní morálka (která je samozřejmě velmi ovlivněna společností, v níž žiji) než ta společenská.

K té tučné otázce: podle principu neagrese to asi je v pořádku, ale já to jako v pořádku neberu, protože je to nepřiměřená reakce. V ankapu bych taky nebral jako legitimní zastřelit kapsáře, co ukradne stovku z peněženky. To je ale jen můj názor, na volném trhu by rozhodly volnotržní soudy (tedy nepřímo společnost), co je a co není přiměřená reakce. Navíc v čistě praktické rovině bych bral jako polehčující okolnost, že by si ti policisté neuvědomovali, že dělají něco špatného.
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
Rozcházíme se v chápání pojmu společnost. Jestli vás chápu dobře, tak tvrdíte, že stát je legitimní, protože jej chce společnost. Já ale nevnímám společnost jako aktivní entitu, která může něco chtít, ale jen jako jazykovou zkratku pro všechny jednotlivce, kteří danou společnost tvoří. Myslíte tedy, že stát bude legitimní, dokud jej bude uznávat většina společnosti? A pokud by 51 % lidí rozhodlo, např. že pošle Židy do koncentráků, tak je to legitimní, protože je to vůle společnosti? Ano, dalo by se říct, že hodnoty vlastnictví si vážíme víc než hodnoty společnosti. Znamená to ale především ochranu jednotlivce před zvůlí 51 % a to je něco, čemu jistě věří i mnoho etatistů. My jsme tuto ideu jen dotáhli do důsledku, kterým je ankap.

Ano, jednotlivec má morální právo chránit svůj majetek (i před dnešním státem). Ale změna politického uspořádání je něco jiného. Násilím prosazený ankap by nefungoval určitě (mimochodem, pochybuji i o fungování ankapu obecně, ta myšlenka se mi líbí hlavně v teoretické rovině), proto je lepší cestou osvěta.
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
Ale já nepopírám, že vlastnictví je společenský konstrukt a že se jeho chápání některých jeho aspektů mění v čase. Já jako ankapák jen tvrdím, že by pro společnost bylo lepší naše chápání vlastnictví. A té vaší hierarchii pojmů nerozumím. Podle wikipedie je třeba pojmu „pes“ nadřazený pojem „šelma“, protože každý pes je zároveň šelma. Takže prosím upřesněte, co tou hierarchií myslíte, protože podle mě pojmy společnost a vlastnictví jsou neporovnatelné.

K té legitimitě: podle mé morálky zkrátka nejsou daně legitimní způsob získání majetku. Ano, většina lidí to samozřejmě vnímá jinak. A dobře, už jsem pochopil, co myslíte tím přerozdělením a uznávám, že ho tedy zastávám. Je ale třeba dodat, že to přerozdělení musí být NENÁSILNÉ.
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
Nesouhlasím s tím, že by byl pojem vlastnictví vnímán celou historii lidstva stejně a že teprve my ankapáci měníme jeho definici. Podstata vlastnictví (majitel má právo nakládat se svým majetkem) zůstává stejná a ani ankap ji nemění. Mění se jen to, kdo může zasahovat do jedincova vlastnictví (komu to společnost bere jako legitimní). My neměníme žádnou definici, jen zastáváme názor, že čím méně zásahů do osobního vlastnictví, tím lépe (z mnoha důvodů).

Lesy ČR momentálně nemají legitimního vlastníka. Podle mé definice je legitimní vlastnictví nabyté darem, koupí, homesteadingem… Stát nenabyl svůj majetek legitimně, ale zároveň tu není jiný legitimní vlastník,

Ano, souhlasím s tím, že nutit občany platit daně pod hrozbou násilí je nemorální. Jestli to nazveme krádež, je mi celkem jedno (je to slovíčkaření, ale je pravda, že slovo „krádež“ se v běžné řeči používá por něco jiného).
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
Vůbec nechápu, o čem píšete. Já jsem ankapák a žádné přerozdělení majetku nepodporuji. Poslal byste mi prosím odkaz na ten „Rozpor v jádru ankapu“?
Autor: bonbon Čas: 2021-06-01 14:06:19
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
Na argumenty, že je to označení pro tebe osobně příjemnější, nemám co říct a vlastně je i chápu. U voluntarismu je nevýhoda, že to slovo má i další významy (např. ve filosofii), ale pro propagaci mi to přijde obecně lepší než ankap.
Ale souhlasím, že je dobré oslovovat více cílovek zároveň. Já jsem se se „skrytými“ ankapáky ještě nesetkal (kromě tebe a Terezky jsem v mainstreamu zaznamenal jen Dana Steigerwalda), ale to bude asi tím, že zas tak dlouho ankapák nejsem.
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
K těm soukromým státům: pokud by (alespoň zhruba) dodržovaly NAP, tak bych to jako ankap bral. Jinak ne. A to, že by ankap časem zanikl a nahradily by ho znovu státy, bych nebral jako důkaz toho, že je to nesmysl. Demokracii u nás (1. republika) taky nahradila totalita.

K názvu multiarchismus: ano, nedělám si ambice, že se začné používat. Jen jsem chtěl slyšet reakce komunity a zahájit diskusi.
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
Přirozený řád mi přijde ještě horší než ankap, protože je to naprosto nicneříkající. Společnost soukromého práva mi zas přijde dlouhé. Ale ano, neříkám, že mé jméno je nejlepší.
Web: neuveden Mail: balaban.jakub v doméně gmail.com
ad 1. Co je to „vasba“?
ad 2. Vaše definice území nedává smysl, protože třeba Antarktida před jejím objevením byla rozhodně územím, ale nikoli státem.
ad 3. Ano, vymyslel jsem jiné jméno pro ankap; z titulku to není jasné?
logo Urza.cz
kapky