Evoluce a její obdoby – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Blackie
Čas: 2021-05-13 00:00:02

Evoluce a její obdoby

Žádný tvor se nechce mít špatně, nebo se dokonce stát něčí potravou. Chce se pářit a množit. To je možné jen tehdy, když je schopen nasytit sebe a mladé. Spousta druhů vyhynula, protože se vydaly „špatným“ směrem. Nebyly schopny se přizpůsobit novým a rychle se měnícím podmínkám. Stejně tak jako společnosti – civilizace. Když přišla radikální změna prostředí, na kterou nebyly schopny rychle reagovat, opět přežily jen ty, které se dokázaly včas přizpůsobit. Adaptace a její rychlost je tedy klíčová k přežití a rozvoji. Je to patrné i v jiných oborech. Technologie se vyvíjí daleko rychleji než kdy dříve. A chceme-li se posunout v něčem dopředu, například v technickém vývoji, v životě či myšlení, musíme se rychleji přizpůsobovat, a tedy i častěji riskovat a zkoušet nové věci.

Bohužel je nám v tom čím dál tím víc bráněno nejrůznějšími zákazy, příkazy a regulacemi. V tom velkém množství pak nevíme, co se ještě může a co už je zakázáno. Regulace nás omezují i tam, kde by mohly vzniknout nové objevy, které by nás posunuly ještě více kupředu. Tedy v oblastech potřebných k inovaci. A to jen kvůli záchraně toho „starého“ způsobu života a systému, který je díky tomu čím dál strnulejší a pomalejší. S pomalou nebo nulovou adaptací na nové prostředí přichází pomalejší vývoj a s ním i rychlejší „vyhubení“.
Přečtení: 3216

Autor: Zachranar (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 09:08:24 Titulek: Vyvoj lidstva
Tak si zrekapitulujme, jak evoluce funguje.
Funguje tak, že během páření se vezme polovina dědičné informace z otce, polovina z matky a přidá se k tomu pár náhodných mutací.
Následně přichází test přizpůsobivosti prostředí: ten jedinec (a jeho mutace), který je schopen v daném prostředí efektivněji fungovat (je "lepší"), ten dál má potomky. Čí DNA je naopak v daném prostředí neefektivní či dokonce přítěží, ten se buď nedožije reprodukčního věku, nebo i dožije, ale nenajde si partnera, protože je na něm ta neefektivita-vada vidět a nikdo nechce mít potomstvo s někým, kdo bude pravděpodobně zase plodit méně kvalitní (hůře prostředí přizpůsobené) potomstvo.

Na savanách byl evoluční výhodou rychlý běh a tak se vyvinula antilopa či gepard (tak, že přežili a množili se jen ti nejrychlejší jedinci).

A jak je na tom lidstvo dnes?
Směřuje jeho evoluce ke zdravým a hlavně stále inteligentnějším tvorům (filosofské pokročilé civilizace z optimistických SciFi)?
Nebo spíš někam, co je vtipně zobrazeno ve filmu Absurdistán (v originále "Idiocracy")? Mimochodem vřele doporučuji!

No tak si popišme, jaké motivace jakým skupinám obyvatelstva generuje moderní stát demokratického socialismu:

- Pan inženýr s paní primářkou: děti mít nebudeme, stojí moc peněz, raději budeme cestovat (stejně nám na to po 60-70% zdanění zbývá málo). V socialistickém penzijním systému nás stejně nuceně budou živit děti cizích.

- Lojza s rozštěpem, vadnými kyčlemi a šelestem na srdci a Lojzička s 5 dioptriema, sbírkou všech možných dis******: Pojďme si udělat dítě. Sice asi bude lazar, ale to neva, ostatní mu budou povinně celý život platit zdravotní péči a invalidní důchod, tak proč to nezkusit.

- Nezaměstnaný horník Tonda a nezaměstnaná tkadlena Eržika: pořídíme si aspoň 7 dětí, protože pro lidi na spodku příjmové pyramidy jsou přídavky, příspevky a dávky lukrativní částkou (na rozdíl od inženýrů a primářek - ty k plození sociální dávky nepřimějou). Rozhodně u těchto dvou nezaměstnaných nedojde s dítětem k takovému poklesu příjmů a životní úrovně, jako když paní primářka odejde na mateřskou.

- Vrozené vady dnes běžně operujeme již v děloze, ven vyleze dítě vypadající jak zdravé, najde si partnera a jeho potomci na tom budou stejně

- Lidé neschopní počít přirozenou cestou jsou (za peníze ostatních) rozmnožení uměle, takže podíl takových lidí roste a za pár generací už bez zkumavky nevznikne jediné dítě - a všechny budou mít alergie a astma, na očích dna od půllitrů, ve škole potvrzení na 10 různých dis****** poruch, ...


A AnCap?

- Lidé chtějí děti. Vedle toho, že to je radost, tak je to také určitá záruka, že se o vás ve stáří někdo postará (v ancapu nemáte jak nutit cizí děti, aby se o vás ve stáří staraly, tak jako v demokratickém socialismu)

- Ale chtějí je jen tehdy, kdy jim v té penzi k něčemu budou. Když jim doktor řekne, že to spíš vypadá, že se o potomka (vzhledem ke genetické výbavě rodičů) spíš budou muset celý život starat (bez socíku k tomu nemohou nutit ostatní) a ve stáří se o ně nepostará, tak si to rozmyslej (a třeba zváží adopci). A hlavně: i když si to nerozmyslej, zariskujou, tak to bude jen jejich problém a ne problém všech ostatních.

- Bude platit, že každý může mít tolik dětí, na kolik si vydělá (včetně jejich vzdělání, zdrav péče, ...). Tedy obecně schopnější jedinci si vydělají na více, méně schopní na méně a neschopní na žádné.


V jakém systému tedy bude fungovat evoluce (= přírodní výběr) a v jakém devoluce? Jaký systém umožní rozvoj lidského druhu a který způsobí jeho úpadek a zánik?
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 10:45:12 [↑]
To zní pěkně, že - lidé budou chtít děti jen tehdy, když jim v penzi k něčemu budou :D

A buďte prosím přesný - v ancapu nemáte nejen cizí děti jak nutit, aby se o vás ve stáří staraly, ale nemáte k tomu jak nutit ani děti vlastní.
Autor: Pepan (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 15:27:21 [↑]
Samozřejmě, že je nemáte jak nutit.
Ani dnes nepřinutí osmdesátník svého syna, aby ho nosil do patra, chodil mu pro nákup, atd...

Ale člověk může své děti slušně vychovat. A pak budou mít úctu ke stáří.
Může jim zajistit dobré vzdělání, takže pak vydělávaj dost a nějaká podpora vlastních rodičů pro ně není velká částka (velké procento z příjmu).

Dnes do těch dětí, jejich výchovy a vzdělání, nainvestuje dobrý rodič hromadu peněz a času a tyto jeho dobře vychované a vzdělané děti pak jsou režimem nuceny starat se o cizí staré lidi, kteří si děti buď nepořídili, nebo pořídili, ale nevychovali a nevzdělali.

Navíc není tak úplně pravda, že by v AnCapu člověk nemohl své děti nutit se o něj postarat.
Samozřejmě mohl (pokud na to někdo má žaludek) - minimálně by rodič mohl s dítětem uzavřít smlouvu:
1) Chceš, abych tě podporoval a živil na střední a vysoké škole, chceš abych ti tu školu platil? Ok, ale ty se na oplátku zavážeš, že mě ve stáří budeš takto a takto podporovat
2) Chceš, abys po mě zdědil dům, firmu, sbírku zlatých hodinek, chatu, ...? OK, tak tady se zavaž, že od mého věku 65 let až do mé smrti mi budeš vyplácet rentu XX tisíc a pomáhat mi, starat se o mě. Pokud ne, tak to prodám, abych měl z čeho žít.

Ostatně dřív to s různými "vejminky" podobně fungovalo.
Nebál bych se, že by se lidi neuměli zařídit.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 16:50:38 [↑]
Je vůbec z hlediska ankapu přípustné, přivést na svět dítě? Ptal se toho dítěte někoho, zda tady chce být? Co když z nějakého důvodu nebude ono dítě v dospělosti moci mít děti a bude ve stáří odkázáno na charitu?

A právě proto, že takové případy mohou nastat, myslím si, že je morálně obhajitelné zavést ve společnosti takový systém, kde i cizí lidé zajistí ve stáří bezdětného člověka, který se z nějakých důvodů nemohl na stáří zabezpečit sám.
Web: neuveden Mail: neuveden
Tak vytrháváte z kontextu pár věcí.
Ano jsou lidé, kteří si dítě nepořídí jen kvůli financím. Ještě aby ne když víc jak polovinu odvádí státu.
Pak jsou lidé, kteří si dítě pořídí, a i kdyby z malého Franty s nižší inteligencí, tak i takový člověk bude třeba - plyn / elektřinu vám kravaťák zapojovat nebude a malovat obývák také ne.

Ano Pokud Eržika má 6 a více dětí... většinou to je tak, že má jen jedno či dvě vlastní - a pokud děvčata otěhotní v nižším věku, tak je adoptuje už jen z důvodu sociální "pomoci" od státu - čili dostane přidáno více, než kdyby její dcera měla jen jedno* :)

Ano spousta lidí má dis, to ale neznamená že dřív lidé dis neměli - ano měli jen o tom nevěděli.
To že technika a výzkum jde ku předu je úžasná a skvělá věc. Časem to půjde ještě lépe - doporučuji přednášku Ancap v Decentrále - Biotechnologie a výzkum / či tak nějak.
Pokud se věda naučí opravovat geny, dejme tomu jen ty které vedou k nějakému onemocnění, tak to už problém nebude.

Pamatujte, před 200 lety lidé umíraly na zlomeniny, infekce, a mnoho dalších chorob - to že dnes umí operovat plod považuji za zázrak.

A z reprodukční stránky věci a přežití to nejdále v evoluci dotáhla Kráva :)

PS nezapomínejte, pokrok jde dopředu mílovými kroky... Nebraňme mu v tom, nesmyslnými regulacemi. Jednou totiž ten vývoj může zachránit vaše děti, vnoučata nebo dokonce i Vás samotného ! :)
Autor: Nikdo důležitý (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 10:33:05
A to jsem se s panem Urzou nedávno dohadoval, zda anarchokapitalismus vede k sociálnímu darwinismu.

Je v tom trochu problém. Chudí lidé v chudých společnostech, kde nefunguje sociální stát, mají mnohem více dětí než my tady. Takže když vytvoříte společnost, kde chudí budou žít v podmínkách rozvojového světa a bohatí v podmínkách vyšších vrstev bohatých států, proč myslíte, že se poměr počtu dětí zlepší. Když chudým omezíte přístup ke zdravotnictví, tak budou mít vyšší úmrtnost. Což jim bude čistit genofond. Ovšem také jim omezíte přístup ke vzdělání, což omezí jejich sociální mobilitu. Zatímco u bohatých bude efekt vyspělého zdravotnictví, které je schopné udržet při životě, nadále. Navíc např. inteligence je do jisté míry dána prostředím. Takže když se zhorší podmínky části populace (třeba výživa), tak se to může promítnout do průměrné inteligence, i když geneticky se nic nezmění.

Mimochodem, všiml jsem si, že anarchokapitalisté vždy mluví o akapu z pozice příslušníka střední třídy. Tedy jako lidé, kteří jsou zajištěni, ale nemají takový majetek, aby s ním byla spojena reálná moc, a neuvažují tak o ně. Ankap je pro ně supermarket s velkým výběrem, ne mocenská hra. A zároveň nikdy nepředpokládají, že by v ankapu byli oni chudí. Vždy jako přednosti ankapu vyzdvihují, jak oni by měli možnost volby a jak se ten systém s chudými nebude mazlit.
Autor: xXx (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 20:12:20 [↑]
Ale vždyť v AnCapu by nikdo nikomu nebránil zakládat nadace a charity, které by například financovaly vzdělání chudým dětem. Mohl byste jít příkladem. Jen byste neměl právo k tomu nikoho nutit násilím, což ale považuji za správné a opak za amorální.
Navíc kdo je dnes ve vyspělém světě chudý? I opravdu chudý Ind má na to zaplatit svým dětem soukromou školu (jiné tam ani moc nejsou).
Autor: Flatline (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 11:02:23 Titulek: Evoluce lidstva vs humanismus
Potíž s evolucí rodu homo je v tom, že humanismus, který lze považovat za "vysoký" výdobytek lidskosti, působí anti-evolučně, neboť mechanismy evoluce nezřídka vyřazuje z provozu.
Budu rád když tuto mou neveselou tezi někdo vyvrátíte...
Web: neuveden Mail: schován
I kdyby tomu tak bylo, že současná civilizace brzdí evoluci, tak co je na tom špatného?

Na celou věc je možné se podívat i z jiného úhlu. Lidstvo se dostalo do fáze, kdy namísto aby se potřebovalo přizpůsobovat změnám okolního prostředí, tak naopak to okolní prostředí přizpůsobuje sobě. Pokud je princip evoluce založen na přežití v měnících se podmínkách, pak vzhledem k výše uvedenému se evoluce stává zbytečným nástrojem.

Spíše než evoluci, budeme potřebovat technologický pokrok, který umožní osidlování jiných planet v jiných slunečních soustavách, protože podle současných poznatků na nějakou (byť hodně dlouhou dobu) se stane Země neobyvatelnou. Ale to se bavíme v časovém rozměru milionů, či miliard let. :-) Do té doby budeme potřebovat vyřešit ještě mnoho pozemských problémů. :-)
Autor: Axl (neregistrovaný) Čas: 2021-05-13 20:17:36 [↑]
Jenže sociální stát nejen že zastaví evoluci, on její běh otáčí.

A i kdyby ne - technologický pokrok je OK, ale již nyní většina lidí není schopná princip mnoha technologií pochopit.
Stejní etatisté-socialisté, jako vy, kteří brání evoluci (přirozenému výběru), přeci zároveň hlásají i další alarmismy typu "je potřeba zavést nepodmíněný základní příjem, protože moderní technologie za chvíli zvládne mentálně pojmout jen malé procento populace a ostatní budou nezaměstnatelní".

Zkrátka ještě nějakou dobu bude technologický pokrok možný s mozkem na současném stavu vývoje, ale pak se schopnosti našeho mozku vyčerpají a ...?
Možná by šlo i říct, že při pohledu na to, kolik lidí volí úplné pitomce, lháře a demagogy, už jsme na ty limity mozku narazili nyní.
Web: neuveden Mail: schován
Pokud evoluci ve smyslu nutnosti přizpůsobovat se změnám prostředí jako druh nepotřebujeme, pak určitě ani nevadí, že sociální stát nějakou evoluci údajně zastavuje.

Současně považovat evoluci lidstva za něco důležitého považuji za zcela socialistický, či kolektivistický postoj. Já myslel, že zdejší anarchokapitalisté jsou zarytí individualisté, kteří se starají pouze o svoji vlastní schopnost obstát a evoluce celého lidstva je jim úplně jedno. Asi jsem se tedy spletl. :-)

Problém úbytku pracovních míst z důvodu rychlejšího tempa technologického vývoje shledávám jako docela reálný a nepodmíněný základní příjem vnímám principiálně jako jeden z možných způsobů, jak tento problém řešit. Představa, že lidstvo v důsledku základního příjmu zcela zakrní, ale považuji za liché hodnocení ve stylu podle sebe soudím tebe.

Vaši obavu, že schopnosti našich mozků se nějak vyčerpají, s Vámi nesdílím. Ani si to neumím představit, jak by se to mohlo stát. :-)
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky