K totalitě… – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Roman
Čas: 2021-01-22 00:00:02

K totalitě…

K nastolení nevídaných totalitních praktik stačí modernímu demokratickému státu pár dní. Jeden den se to schválí a o dva dny později se ocitáme ve světě před rokem 89 – světě front, zavřených obchodů, nedostatku, veksláctví, udavačství, zákazů vycházení… Někdo může namítnout, že to není tak žhavé, že těm „pár dnům“ předcházely týdny nebo měsíce seznamování se s reálnou hrozbou nebezpečného viru. Že za normálních časů by vláda nic takového zavést nemohla. Uvědomme si ale, že za normálních časů stát zvládá totéž, jen pomaleji a hlavně že takových „hrozeb“ (mnohdy způsobených právě státem) je v mediálním prostoru připravených habaděj: nedostupné bydlení, rozevírání příjmových nůžek, kvalita potravin, ekologická témata… A politiků, připravených některou „hrozbu“ uchopit a přetavit v další dílek totality, je v moderním demokratickém státě taky víc než dost.
Přečtení: 31942

Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 08:40:44 Titulek: Anarchokapitalismu - vznik státu
Anarchokapitalisté tvrdí, že lidé se vždy domluví. Nebude pro majitele pozemků lepší, když se domluví mezi sebou a na svých pozemcích zavedou stejná pravidla - dopravní, rozchod kolejí, elektrická soustava, hlukové a jiné limity, ale i třeba výběr daní/poplatků od obyvatel atd.
Jaký bude z pohledu obyvatele, který žádný pozemek nevlastní, rozdíl mezi státním a anarchokapitalistickým uspořádáním? Ve fungující demokracii může alespoň částečně ovlivnit, za jakých podmínek ve státě žije, v anarchokapitalistickém uspořádání ne. Sice může odejít, ale to nejprve bude muset mít povolení od svého nového pronajímatele, je to stejné, jako když budu dnes chtít jít do jiného státu.
Podle mě připomíná anarchokapitalismus monarchii.

O vzniku státu v anarchokapitalismu psal v diskuzi pod minulým příspěvkem Vít Heřman, docela by mě zajímala anarchokapitalistická reakce na jeho názor.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 10:19:49 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Samozřejmě zbabělí anarchokapáci nereagovali nijak. Stát je prostě přirozená věc a rozhoduje síla. Čili silnější pes jebe. Tak je to správně!
Autor: ankap (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 10:27:02 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Půl pinty sraček tobě do chřtánu!
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 14:22:57 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"Samozřejmě zbabělí anarchokapáci nereagovali nijak."
Fakt zbabělci, celých deset minut se na nic nezmohli!
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 11:54:03 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
Tak třeba liniové stavby: Někdo bude chtít budovat železnici. S majiteli pozemků se domluví na pronájmu či odprodeji příslušných částí pozemků. Detaily trati jako rozchod kolejí, napájení trakce, apod. budou věcí organizace budující železnici. Majitele pozemků budou zajímat pouze podmínky jako finance, odhlučnění tratě, apod.
Jinak majitelé pozemků si budou konkurovat třeba v tom, jaké podmínky nastaví svým nájemcům, za kolik budou pronajímat parcely, apod.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 12:34:11 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Tomu rozumím, jde mi spíš o to, že stavbu železnice mohou financovat sami majitelé pozemků z daní/poplatků lidí na pozemcích žijících. Takové poplatky mohou být zakotveny už v "nájemních" smlouvách, to je jistě v pořádku. Ale pořád se mi zdá, že v takovém případě jsou majitelé pozemku vůči "nájemníkům" v pozici státu.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 14:08:53 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
Dobře, velmi hypoteticky: bude území zpočátku ankapové. (Všichni obyvatelé se shodnou na nepoužívání útočného násilí.To není důležité, ale jen pro pořádek - přechod od ankapu zpět ke státu) Předpokládejme dále, že vlastníci pozemků budou své nájemce vykořisťovat natolik, že tím získají prostředky na takové podniky, jako je třeba výstavba železniční sítě. Ale odkud se ty prostředky vezmou? Vykořisťovaní nájemníci nebudou schopni nic moc generovat, nerozvinou pořádné podnikání, které by plodilo bohatství. Nakonec ani nebudou mít ani prostředky na placení jízdného.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 14:10:58 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
To je nesmysl, soudruh Stalin dokázal vyždímat něco i z mužiků, kteří měli jen holou řiť. Vaše starosti na moji hlavu!
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 14:15:27 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"soudruh Stalin dokázal vyždímat něco i z mužiků, kteří měli jen holou řiť"
Já jsem myslel, že se tady vede diskuse o tom, jak může ankap zdegerovat ve stát. V dobách předstalinských nepanoval v Rusku ankap, ale fuedalismus.
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-22 16:45:10 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Já jsem myslel, že se tady vede diskuse o tom, jak může ankap zdegerovat ve stát

Nejde o to, zda může ankap "zdegenerovat" ve stát. To jistě může. Základní teze je, že do něho vždy "zdegeneruje". A to ať si jako počáteční podmínky představíme ideální distribuci majetku majetku ve stabilizovaném ankapu mezi obyvateli nebo ankap zavedený revolucí.

V prvním případě si lidé začnou sami přicházet na výhody sdílení, čímž získají přehlednější a předvídatelnější svět na širším území. Akceptují hrozbu tzv. násilí (pokuty, vězení, trest) jako ověřený přírodní mechanismus. Vzdát se ho nedokáží, protože vědí, že to je proti přirozenosti, že by se takové počínání rovnalo sebevraždě. Tato hrozba násilí tvoří protipól všem svobodám a možnostem, tvoří jejich hranice.

Ve druhém případy by situace okamžitě využil homo economicus a pár podnikatelsky schopných jedinců by koncentrovalo veškerou ekonomickou moc. Vemte si třeba kupónovou privatizaci a jak lidé rádi svěřili majetek podvodníkům. Člověk, který umí jezdit s autobusem, vysokoškolský profesor nebo dělník nebudou mít sílu určovat pravidla a vykonávání jejich profese se neobejde bez investic, které do toho budou muset vložit ti ekonomičtí predátoři. Dohromady se nedomluví, protože zafunguje PR, propaganda a bezpečnostní agentury ovládané těmito magnáty. Takto nesvobodné podmínky udržované ankap ideologií by byly k nevydržení a následovala by revoluce a vznik státu na jiném základě.

Toto jsou realistické scénáře. Na základě čeho usuzujete, že ankap bude stabilní? Opravdu si myslíte, že se všichni lidi shodnou, že princip nenásilí a nedotknutelnost majetku jsou dostatečné premisy k udržení stability ankapu?
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 17:11:15 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"...Základní teze je, že do něho vždy "zdegeneruje"
To je základní teze etatistů.
Hypotéza ankapistů je, že k ankapu musejí lidé dozrát. Urza nepředpokládá, že by se dal zavést ze dne na den, dokonce ani ne z roku na rok. Jeho hypotéza je, že by se dalo k němu blížit postupnými deregulacemi.Těmi by se lidé postupně "otrkávali" tak jako malý človíček se začne pomalu stavět na vlastní nohy a přestává potřebovat oporu rodičovské ruky.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 17:42:48 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Určite nie je tézou etatistou žeby návrat od ankapu ku štátu bol degeneráciou. Z pohľadu nás etatistov by naopak ankap bol degeneráciou štátu.
Áno, ankap na svoje fungovanie potrebuje iného než reálneho človeka, rovnako ako komunizmus :-D
Autor: Karel K Čas: 2021-01-23 07:35:39 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"Z pohľadu nás etatistov by naopak ankap bol degeneráciou štátu."
Omlouvám se, že jsem si začal s emocionálním použitím hodnotícího označení "degenerace". To byl ode mne přešlap.
Ale teď: Za jakých podmínek, popř. jakým způsobem může dojít k přeměně
a) stát -> ankap
b) ankap -> stát
Myslím, že přechod stát -> ankap nemůže být samovolný. Z jakž takž fungujícího státu se může vyvinout ankap pouze dlouhým procesem redukce regulací.
Přechod ankap -> stát nepovažuji za příliš pravděpodobný. Samozřejmě, mohlo by k němu dojít, kdyby se majetkové rozdíly mezi lidmi zvětšily natolik, že by vzbudily smrtelnou závist a nenávist a došlo by k revoluci, nejspíše krvavé .
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-23 09:52:16 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
a) Jednoduše: anarchokapitalistickou revolucí.
b) Padl zde argument, že ankap inherentně směřuje čistě tržními procesy ke vzniku soukromých států. Zatím nebyl vyvrácen, ani rigorózně zpochybněn.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-23 21:46:56 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
a)"Jednoduše: anarchokapitalistickou revolucí.
b) Padl zde argument, že ankap inherentně směřuje čistě tržními procesy ke vzniku soukromých států. Zatím nebyl vyvrácen, ani rigorózně zpochybněn".

ad a) Nevím, co je podle autora příspěvku jednoduché. Ale "anarchokapitalistická revoluce" je naprostý protimluv. Každá revoluce je útočně násilná a nastolení řádu založeného na odmítání násilí prostřednictvím revoluce je hodně postavené na hlavu.
ad b) argument je jen argument. Pokud by se jednalo hypotézu nebo dokonce o tvrzení, pak by to mělo být podepřeno argumenty, a o těch by se dalo diskutovat.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-24 00:04:25 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Keby ste aj trochu rozmýšľal tak by Vás mohlo napadnúť že útok na štát (=ankapistická revolúcia) by teoreticky bol z pohľadu vás ankapistov obranou, keďže štát voči vám údajne používa násilie.
Autor: Lojza Čas: 2021-01-24 02:33:19 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Uz asi milionkrat bylo receno, proc to timto zpusobem nejde udelat.
Ale je to marny, je to marny, je to marny….
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 11:53:54 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Uz asi milionkrat bylo receno, proc to timto zpusobem nejde udelat.

Pravdu dis, bylo. Jenze z interpretace vlhkeho snu dukaz neudelas, to je marny.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-24 11:19:10 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
[í]"Keby ste aj trochu rozmýšľal"[/i]
Napadlo Vás někdy, že někdo může přemýšlet jinak než Vy?
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-24 11:44:07 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Napadlo, ale napadlo ma aj to že mnohí ankapisti píšu rýchlejšie než rozmýšľajú a priklonil som sa ku tejto variante.
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 12:00:19 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Napadlo Vás někdy, že někdo může přemýšlet jinak než Vy?

Formulace mozna nebyla nejcitlivejsi, nicmene pokud tenhle argument sedi (jakoze sedi jak prdel na hrnec), pak je celkem nasnade, ne?
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 09:05:54 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
a) Anarchokapitalistická revoluce není protimluv. Už to zde bylo vícekrát dokázáno. Anarchokapitalistickou revoluci je naopak mnohem jednodušší k provedení než třeba komunistická, anarchoprimitivistická nebo islamistická.
b) Když je to argument, tak to přece znamená, že je to tvrzení podepřené argumenty = tvrzení obsahující dokazování. Každý argument je tvrzení. Nemůže argumentovat a nic netvrdit. Ne každé tvrzení je ale argument.
Argument zde vícekrát padl; nebyl vyvrácen ani rigorózně zpochybněn.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-24 11:25:38 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"Anarchokapitalistická revoluce není protimluv."
Provedení takové revoluce by bylo jistě velmi zajímavé: Velký revolucionář by oslovil všechny, co odmítají útočné násilí, vyzval by je, aby pobili všechny, co útočné násilí vyznávají a pak by řekl: "Tak dost kočkování, mládenci, začneme z jiného soudku, soudku nenásilí".
Opravdu půvabné!
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-24 11:50:09 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Veď som Vám to vysvetlil včera večer. Povedané Vašimi slovami: Veľký revolucionár by oslovil všetkých čo neodmietajú obranné násilie, vyzval by ich nech sa začnú brániť útočnému násiliu obranným násilím a po víťazstve by zrušili štát a nastal by ankap. Lenže keďže je vás pár promile tak logicky nemáte šancu.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-24 18:05:07 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
Nejsem ankapista, alespoň ne dostatečně erudovaný. Jen se snažím myšlenky ankapu pochopit. Předpokládám, že ankapistů je skutečně nepatrná část společnosti, ale i kdyby jich byly milióny, tak by na revoluci nepomýšleli.
Jejich cesta je naprosto odlišná: postupně odstraňovat regulace, které jsou zbytečné, protichůdné, kontraproduktivní, atd., až by i skalní etatisté došli k tomu, že by na myšlence ankapu mohlo něco být.
Tedy žádná revoluce, ale evoluce.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-24 18:50:44 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ankap nie je pacifizmus, čiže násilie v princípe neodsudzuje. Možno medzi tunajšími diskutérmi by skutočne väčšina nebola ochotná použiť násilie, ale na princípoch ankapu to nič nemení.
A keby chceli odstraňovať zbytočné či škodlivé regulácie tak by som im aj fandil, ale čo čítam fórum tak chcú rušiť najmä tie užitočné regulácie. Čo evolúciou nedosiahnu.
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 12:19:42 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Velký revolucionář by oslovil všechny, co odmítají útočné násilí, vyzval by je, aby pobili všechny, co útočné násilí vyznávají a pak by řekl: "Tak dost kočkování, mládenci, začneme z jiného soudku, soudku nenásilí".
- Přesně tak. Výraz útočné násilí znamená "co se nesmí". "Velký revolucionář by oslovil všechny, co odmítají "co se nesmí", vyzval by je, aby pobili všechny, co vyznávají "co se nesmí" a pak by řekl: "I nadále bude možné použít násilí vůči komukoliv, kdo bude dělat 'co se nesmí'".
Opět to má závažné implikace: Pokud tisíce českých anarchokapitalistů, a hlavně statisíce zahraničních nezvládly správně zodpovědět tak jednoduchou otázku, kolik dalších chyb se v jejich ideologii skrývá?
Autor: Lojza Čas: 2021-01-24 13:04:06 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ooo ano, technicky mas pravdu.
Ale bylo jiz milionkrat receno, proc by to v praxi takto nefungovalo a nenastolil by se zadny ancap.
Ale to ty ignorujes, ostatne jako vzdy ignorujes vsechno, co se ti nehodi do kramu.
Btw, jeden duvod ti zlehka priblizim, at nereknes, ze jsem na tebe zly:
Nema cenu vymlatit 99% populace. Co by zbylo? Nebylo by to funkcni…
Nema cenu vymlatit ani 50% populace. Opet, to co by zbylo, by nefungovalo, ubylo by az moc lidi…
Nema cenu vymlatit 10% populace - ostatne, v takovem pripade, kdy by 90% lidi dobrovolne neco chteli, az by slo vcelku jednoduse jit poklidnou cestou…

Nema cenu nekoho zabijet. Nic se tim nedokaze. Je to technicky na hovno.
Krestanstvi take nevzniklo tak, ze by si 1% lidi reklo, ze vymlatej tech zbylejch 99% a tim nastolej krestanstvi. Sli na to jinyma metodama a hle, kolik je dnes na svete krestanu…
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 13:24:42 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To je argument proti revolucím obecně, ne jen proti té anarchokapitalistické. A víme, že revoluce možné jsou. Stejně byste mohl argumentovat, že není možná žádná z komunistických revolucí:
Nema cenu vymlatit 99% populace. Co by zbylo? Nebylo by to funkcni…
Nema cenu vymlatit ani 50% populace. Opet, to co by zbylo, by nefungovalo, ubylo by az moc lidi…
Nema cenu vymlatit 10% populace - ostatne, v takovem pripade, kdy by 90% lidi dobrovolne neco chteli, az by slo vcelku jednoduse jit poklidnou cestou…

Nema cenu nekoho zabijet. Nic se tim nedokaze. Je to technicky na hovno.
Krestanstvi take nevzniklo tak, ze by si 1% lidi reklo, ze vymlatej tech zbylejch 99% a tim nastolej krestanstvi.
Autor: Lojza Čas: 2021-01-24 13:51:50 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To ale prece neni vubec pravda, doprdele.
Hele, nechces, kdyz uz neco pises, u toho premyslet?
Revoluce mozne jsou v pripade, kdy revolucionari od zacatku planuji, ze uchopi moc a udrzi si ji silou. Armadou, policii, a podobne. Potom revoluce funguji.
Ancap nic takoveho neumoznuje - proto to neni realne.
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 14:58:43 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Samozřejmě že to anakap umožňuje: udrží si moc soukromými bezpečnostními agenturami (= silou).
A) Představte si, že anarchokapitalisté ovládají území. Vyrostou tam lidé, kteří zahájí demokratickou revoluci. Anarchokapitalisté se ubrání. To je přece je možné, nebo ne?
B) No, a teď si představte, že demokratická revoluce bude úspěšná: demokraté ovládnou území ankapu. Anarchokapitalisté se zorganizují a demokraty svrhnou. To je přece taky možné, nebo ne? Vždyť je to totéž, co A, jen s tím rozdílem, že anarchokapitalisté načas přišli o moc.
A případ B je technicky revoluce. Mezi revolucí, rekonkvistou není pozorovatelný rozdíl.
Autor: Lojza Čas: 2021-01-24 15:32:32 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Chapu..
Je to nad tvoje mentalni schopnosti pochopit psany text...
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 15:38:49 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Revoluce mozne jsou v pripade, kdy revolucionari od zacatku planuji, ze uchopi moc a udrzi si ji silou. Armadou, policii, a podobne. Potom revoluce funguji.
Ancap nic takoveho neumoznuje - proto to neni realne.

- Proč ankap nic takového neumožňuje? Dal jsem jasný příklad. Anarchokapitalismus snad brání lidem vzít si zpět, co jim bylo uloupeno? To je rekonkvista. A když je možná anarchokapitalistická rekonkvista, je možná i anarchokapitalistická revoluce.
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 15:53:19 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Ancap nic takoveho neumoznuje - proto to neni realne.

Se Szaszianem si klidne zadovadejte, ale obavam se, ze uz tady to nemas dobre. Platilo by to POUZE v pripade "revoluce mozne jsou POUZE v pripade". Cemuz tak patrne neni.
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 14:49:58 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Výraz útočné násilí znamená "co se nesmí".

Aniz bych jakkoliv kopal do podstaty Vaseho komentu (ostatne opsal jste to tentokrat spravne), zajimalo by me, v cem vidite prinos tehle substituce. Utocne nasili je prece zcela jasne vymezeny pojem, proc jej tedy nahrazovat obecnym a nic nerikajicim "co se nesmi"? Je-li to dle Vas totez, smysl to nema zadny a je to jen zcela zbytecna komplikace a zamlzeni. Neni-li to totez, pak samozrejme wtf a prislusne invektivy.
Proc tedy? Thx.
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 15:52:54 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vy jste v pravdě jazykový diletant.
"Co se nesmí" je morální kategorie. "Útočné násilí" je název (termín) pro "obsah této kategorie v anarchokapitalismu". (Mohlo by se to jmenovat jakkoliv jinak: "odporné násilí", "nenormální násilí" nebo "zvracení vyvolávající násilí".)
Takže není to totéž a ničím nic nenahrazuju. Uvádím kategorii, do které útočné násilí náleží.
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 16:36:42 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Vy jste v pravdě jazykový diletant.
To samozreejme zcela vyloucit nemohu, proto se taky ptam.

>> Takže není to totéž a ničím nic nenahrazuju. Uvádím kategorii, do které útočné násilí náleží.
Aha, takze jste jen zamenil název (termín) "Útočné násilí" za morální kategorii "Co se nesmí", tudiz jste ničím nic nenahrazoval.
Ok, setrel jste me, musim tedy akceptovat stavajici rozdeleni: ja - jazykovy diletant, Vy - blabolici idiot.
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 16:52:25 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, jste jazykový diletant.
Je to jako mapa. Praha : Čechy je jako "útočné násilí" : "co se nesmí".
Praha leží v Čechách a útočné násilí "leží" v "co se nesmí". Nebo naopak: Praha "náleží" do Čech a útočné násilí náleží do "co se nesmí".
Jazyk je hierarchická struktura. Jména či názvy jsou kódy pro pozice v této struktuře.
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 23:09:18 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Ano, jste jazykový diletant.
V mem postu jsem to hned na zacatku (dokonce v samostatnem odstavci) pripustil a na uplnem konci (a kvuli Vam opet ve specialnim odstavci) zcela explicitne odsouhlasil a potvrdil. Vy zrejme mate potrebu mi sdelit, ze s mym souhlasem souhlasite. To je od Vas laskave.

>> Je to jako mapa. Praha : Čechy je jako "útočné násilí" : "co se nesmí".
Aaa, symbolici. Nu, komu neni rady...
Nikoliv, Vy tupce, pokud uz potrebujete tyhle infantilni omalovanky, musite si napred srovnat barvicky. Pokud se Praha ma k necemu mit stejne jako se ma utocne nasili k "co se nesmi", pak je to jedine "hlavni mesto". Cele vtip (a zaroven pruser) ankapu je v tom, ze utocne nasili je jedina polozka, ktera do te Vasi priblbe "kategorie" patri a zaroven ji celou vyplnuje. Jde-li o ankap (Cesko), je z libovolnehlo rozumneho (abyste nechtel idiotsky treba pocitat pismenka) uhlu pohledu utocne nasili (Praha) a cosenesmi (hlavni mesto) obsahove ZCELA totozne.
Takze nikoliv pouhy jazykovy diletant, ale jedine totalne vypatlanej pablb se bude hadat, ze nebyl v Praze, alebrz v maticce stovezate, a potazmo to jeste nahrazovat ve svodkach. Pardon, opravovat.

A na zaver jako obvykle zkusim pouzit nekolik klicovych slov, ktera v minulosti prece jen tu a tam pronikla Vasi tuposti az k one osirele sede bunce, tak se zkuste na vterinku soustredit:
Jdete do prdele se svymi strukturami. Ja se ptal PROC, nikoliv CO, Vy natvrdly ignorante.
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 11:51:23 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Argument zde vícekrát padl; nebyl vyvrácen ani rigorózně zpochybněn.

Argument je tvrzeni podeprene argumenty, to je skvely vychozi bod. Sice do jine debaty, ale jako ilustrace to sem pasuje dokonale.
Cta "padl zde argument" jsem zalitoval, ze jsem neco prosvih - nez mi docvaklo, ze to jenom tak "cudne" odkazujete na dalsi ze svych blabolu. Resp. radeji NEodkazujete, nejake stopy soudnosti Vam zrejme jeste zbyly.

Chapu, ze rigorozni argumentaci lze vyvratit jedine stejne rigorozni protiargumentaci. No prosim: hovno!
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 12:39:50 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Argument je tvrzeni podeprene argumenty, to je skvely vychozi bod. Sice do jine debaty, ale jako ilustrace to sem pasuje dokonale.
- Že Vás to baví. Tonoucí se stébla chytá a na hlavu poražený v diskuzi se chytá polovin vět a slov a vůbec čehokoliv…
Když je to argument, tak to přece znamená, že je to tvrzení podepřené argumenty = tvrzení obsahující dokazování. Každý argument je tvrzení. Nemůže argumentovat a nic netvrdit. Ne každé tvrzení je ale argument.
Autor: Lojza Čas: 2021-01-24 13:04:54 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Mimochodem, kdyz se tu tak prsis, jak vyhravas debaty, nejak jsi uplne pozapomnel, ze jsi slibil nekde drive neco vysvetlit a popasovat se s nejakyma argumentama, co …
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-24 13:30:42 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Všechno bude. Asi už dnes večer. Myslím že argumenty jsem všechny uvedl; psal jsem, že v jedné odpovědi celou diskuzi shrnu a předložím strukturu argumentace, aby to bylo přehledné.
Autor: Lojza Čas: 2021-01-24 13:50:05 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No, bylo by fajn, kdybys vzal v uvahu I to, co ti lide mezi tim napsali…
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 14:03:12 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Že Vás to baví.
Bavi? Ale tak samoze, nemuzu poprit, ze casto mi ty Vase pindy koutky lehce pozvednou, vetsinou je to ale jen uzas prechazejici v udes, v mezifazich prokladany nevirou, facepalmy a zoufalstvim. Je to rehole, ale delam to pro Vas i ostatni rad a bez zasti. Vy osle.

>> Tonoucí se stébla chytá a na hlavu poražený v diskuzi se chytá polovin vět a slov a vůbec čehokoliv…
To snad pripominat nemusite, vycitam Vam to snad malo casto? Ale dobra, ze drtivou vetsinu meho postu jako obvykle smahem ignorujete, registruji tentokrat obzvlast peclive, dik.

>> Když je to argument, tak to přece znamená, že je to tvrzení podepřené argumenty = tvrzení obsahující dokazování
Abyste se, Vy blbe, vyvaroval idiotskeho uzivani symbolu, jejichz vyznam nechapete, a pokusil se misto toho sesmolit smysluplnou vetu, to jsem Vam doporucoval uz minule. Zrejme to ale narazi na onu smysluplnost. Nebo jste tim zkopirovanim chtel vyjadrit souhlas?
Vetknete si to rovnitko a pak klidne muzeme poklabosit o tautologiich, jez jste posledne tak bryskne definoval.
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-22 18:34:18 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
I v ankapu člověk bude toužit po bezpečí a předvídatelnosti. Nebude chtít na každém území zjišťovat speciální pravidla a uzavírat speciální kontrakty. Bude chtít v mnohém jednotné a předvídatelné prostředí. Obecný pokrok civilizace otvírá stále nové možnosti, čemu se lze věnovat. Stále více lidí se může věnovat stále více činnostem než bylo možné kdy dříve. Není sebemenší důvod tvořit třeba větší počet policií fungující podle různých pravidel na každém území jinak. Byl bych třeba rád, kdyby zrušili rychlostní kontroly a technické kontroly. Ale nepředpokládám, že by všichni případní vlastníci území poskytli jednotně pravidla volnější. Avšak podstatnější je zabránit složitosti a udržet předvídavost, tedy mít pravidla jednotná. Konec konců není problém mít i dnes soukromou silnici se speciálními pravidly. Akorát se nebude jednat o neveřejnou komunikaci. Pokud se někomu podaří vykoupit potřebná území. Pokud se vlastníkem silnic a dálnic stanou kompletně soukromé osoby, místo snahy o prosazení třeba nového obecného pravidla rovnou začne svá pravidla na svém území aplikovat. Řidič pak bude nejspíš rukojmím představ různých vlastníků. Ano, nemuselo by se to stát. Ale také mohlo. Proč mám podporovat něco, kde se něco stát může, ale také nemusí? Rozhoduji se na základě alespoň elementární předvídavosti. Získal bych sice možnost na svém vlastním území pravidla definovat jakkoli. Ale mám pocit, že přínos ze společných pravidel dalece převyšuje svobodu, kterou na svém území získám. Rozumní majitelé se nejspíš přihlásí k dodržování nějakého standardu. Poté vzniknou finanční instituce pro zaplacení silničního poplatku, které nějak budou přerozdělovat peníze mezi majitele na investice. Tyto instituce nejspíš zafungují i pro jiné poplatky. No a nakonec bude struktura, která odpovídá státu.
Autor: Richard Fuld (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 19:09:08 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Přesně tak. Trefil jste hřebíček na hlavičku. Ancap je tím, jak v něm neexistují žádná pravidla (kromě toho jediného), strašně komplikované a zcela nepohodlné prostředí pro jakýkoliv, natož pak svobodný, život.

Jediná možnost je vytvoření prostředí, kde bude platit sada základních pravidel, a kde pak bude mít člověk čas i na nějaké užitečné věci a ne jen se s každým pořád dohadovat na úplně běžných věcech a o každé doslova kravině. To by bylo tak vyčerpávající, že by se v tom nedalo žít vůbec.
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-22 21:22:13 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Já myslím, že ankap není prostředí bez pravidel. Jen není vůbec zřejmé, jaká pravidla by vznikla, resp. jakým způsobem. Nejspíš vzniknou i efektivně. Akorát to klidně mohou být pravidla určená jednostranně, někdy skvělá, někdy průměrná a někdy skoro nepřijatelná, aniž by se takové službě dalo efektivně vyhnout. Krom toho si majitel po své silnici dovolí jezdit třeba 300 km/h ve svém Ferrari, i když pro ostatní tam bude třeba 80 km/h. Na podobné důsledky bychom si museli v mnohém zvyknout. Neumím si představit důstojné přijetí takovéhoto typu nerovnosti.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 17:54:41 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"Na základě čeho usuzujete, že ankap bude stabilní?"
Domnívám se, k ankapu by se mohlo dojít postupnými deregulacemi. Ve většině tzv. demokratických států je právní prostředí tak spoutané regulacemi a právní systém je tak zaplevelený, že občan nemůže mít jistotu, kdy se třeba zcela normálním (jak se mu zdá) jednáním dopustí protizákonného jednání. S odřezáváním regulací se bude postupně právní řád pročišťovat a lidem se bude lépe dýchat.
Je pravda, že výhod ankapu dokáží využít někteří lépe a jiní hůře. Jen poměrně malé procento lidí je schopno podnikat a vést třeba střední podníček s pár desítkami zaměstnanců. To bude pochopitelně budit závist, která je živnou půdou pro ideologie ospravedlňující loupení a vraždění.
Ideální by bylo, kdyby lidé závistiví odešli na území států vítajících jakékoli příchozí a nabízejících jim štědrý sociální systém.
Ve Spojených Státech se poměrně dlouho udrželo ovzduší nezávistivosti a samostatnosti jednotlivců. S rozvojem demokracie resp. s jejím přechodem na vyšší úroveň se situace značně zhoršila.
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-22 19:18:59 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Určitě se s Vámi shodnu na možnosti výrazných deregulací. Dnes nejspíš i průměrně inteligentní člověk má pocit, že se s ním jedná jako s blbcem ze strany státní správy. Domnívám se, že ještě neumíme nějak měřit přínos regulací, a proto žijeme v přeregulované době. Chráníme se i před úplnými blbostmi. Budeme se ještě muset naučit regulovat lépe regulace, to společnost ještě čeká. Souhlasím, že úředníci toho zkouší až příliš a musí přijít výraznější kontrola od občanů. V okamžiku, kdy se občané začnou více zajímat, úředníkům lecos neprojde.

Jinak souhlasím s tím, řešením by mohlo být rozdělit území na dvě a na každém provozovat systém, který by každému vyhovoval. Čistě ze strategických důvodů bych doporučoval zatajit duši anarchokapitality a začít podporovat jednotlivé deregulace a odstátňování tam, kde to jen půjde. Ale pro mne je taková představa děsivá, musel bych o lidech, kteří toto prosazují více vědět, znát je soukromě, vědět jak fungují. Nechť třeba podnikatelé vyznávající ankap umístí na své stránky logo ankapu, abych mohl porovnat služby jejich a ostatních. Předpokládám, že všichni již podnikají. Má zkušenost s pokusem o komunikaci online s Urzou je třeba doslova strašná. Zatím co já jeho učení věnoval hodiny a hodiny (texty jsem si přečetl, videa jsou na mě příliš dlouhá a moc vaty), on prý nemá čas přečíst si ani dva odstavce. Prý by to pro něho byly vysoké transakční náklady, že si mám vše vyhledat. Jednoduše není ochoten přímo komunikovat. Chápu, že ho baví něco jiného. Vyžaduje bezpodmínečně přesně znát všechny jeho definice a má pocit, že všechno vysvětlil. Zkrátka mi přijde poměrně asociální. Ale chápu, že aspoň něco napsal, on to asi zle nemyslel, prostě je takový. Pak si nemůžu být jist, jak přesně chápe své vlastní teze, ač o nich nějak mluví, jak se chová k přátelům, známým, apod.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 22:02:52 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"Určitě se s Vámi shodnu na možnosti výrazných deregulací."
Já se rozhodně nepovažuji za kvalifikovaného anarchokapitalistu. Jen jsem se kdysi začal zajímat o spontánní řád, neuronální/neuronové sítě a ještě nějaké zdánlivě odtažité disciplíny. Pak jsem si přelouskal nějaké Urzovy přednášky a začalo se mi rýsovat, že tady vidím dost zřetelné souvislosti.
Urza je nepochybně velmi fundovaný co se týká ekonomie, zřejmě i v matematice, ale asi nemá dostatečný vhled do uvažování jiných. Nedokáže odhalit pozadí, ze kterého jeho oponenti vycházejí. To se mi jasně ukázalo například při jeho debatě s Michalem Semínem a Romanem Jochem.
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-23 03:38:54 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Podíval jsem se na tu debatu s pány Semínem a Jochem. Ukazuje na zcela odlišné pojetí toho co uspořádává společnost. Pánové patrně přemýšlejí o morálce jako o souboru morálních imperativů. Vychází nejspíše z toho, že užitečná je především jejich úplnost a vymahatelnost na celé společnosti prostřednictvím státní autority. Tedy i to, co Urza nazývá útočné násilí je nejen legální, ale dokonce i morální. Bezespornost není podstatná, protože morální hodnocení konkrétního jednání lze seznat citem a rozumem. Kdežto Urza hledá konzistentní teorii v matematickém smyslu, do které ale nemůže přidat další morální imperativy, protože by se tím teorie stala sporná. Uznává, že to, co hodnotí jako morální přesahuje definiční rámec ankapu. Bezespornost obhajuje tím, aby mohl o různých situacích jednoznačně a s matematickou jistotou rozhodnout, zda jsou nebo nejsou přípustné. Na základě toho definuje stát jako monopol na násilí. Avšak připouští existenci šedých zón, kdy stejně nemusí být rozhodnutí možné.

Vychází mi z toho, že Urzovi někde hodně přebývá (matematicko-logické myšlení), ale také hodně schází (výrazně oploštělá škála citů, nevím). Nedokáže pracovat s pojmem přirozenost. Při dotazu na přirozenost oka tápe, co se po něm chce, pokud to není přesněji definováno. Vraždu odmítá chápat jako citem seznatelný druh nemorální pohnutky, ale polemizuje výhradně s její definicí. Urza nechápe, že lidé mohou definici společně tvořit, že může jít o proces. Již vyslovené chápe za definované a ne jako tvorbu samotnou. Je potřeba zdůraznit, že většina lidí s těmito věcmi nemá vůbec žádný problém a přesto se zcela domluví. Bojím se, že Urza nemá šanci ostatní vůbec pochopit. Musel by umět posoudit, zda je užitečnější bezespornost ankapové teorie nebo úplný, avšak nekonzistentní soubor morálních imperativů. Soudím, že by to mohl dokázat, protože uznal, že manželku by zachránil ukradeným lékem, kdy by porušil princip neagrese. Mohlo by mu tedy dojít, že užitečnost jakkoli matematicky přesné teorie nemůže dosáhnout užitečnosti úplného, avšak sporného souboru morálních imperativů. A to z toho důvodu, že je schopen právě z morálních důvodů princip neagrese porušit nebo že se může dostat do šedé zóny při posouzení toho, kdo agresí začal. Jinými slovy matematická teorie nenabídne tak užitečnou službu, jako byť sporné morální imperativy, jejichž spory lze ale řešit rozumem a citem pro konkrétní situace. Na základě toho by mohl opravdu pochopit nejen protistranu, ale i důvod existence státu. Ale při jeho striktně matematickém myšlení to sotva dokáže. To by se musel přepnout do módu citů a pocitů, umět naslouchat jejich hloubce a bezpečně je rozeznávat. Zjistil by pak ke svému překvapení, že to mají (alespoň vyspělejší) lidé společné, docházejí ke stejnému poznání a je to indikátorem spolehlivějším, než přesné definice.


Autor: Szaszián Čas: 2021-01-23 09:49:02 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Je to řádově jednodušší.
1. Anarchokapitalisté předefinovali slovo "stát". "Stát" anarchokapitalistů označuje jiný pojem, než "stát" státistů. (Urza tohle předefinovávání nesprávně přirovnává k přiřazení slov mezi různými jazyky, jako pes : dog, vláda : government, bílý : white.) V tomto spočívá ono velké nedorozumění té diskuze.
"Stát" Jocha a Semína je prostě "nějak organizovaná společnost". Pánové argumentovali, že lidé se ze své přirozenosti organizují.
"Stát" Urzy a anarchokapitalistů je "společnost organizovaná tak, že její členové mají povinnost odvádět poplatky na věc veřejnou". Otázku přirozenosti Urza na začátku odmítl a pak dokazoval, že ten JEHO stát z lidské přirozenosti nevzniká.
2. Anarchokapitalismus není žádná "matematicky přesná teorie". Je to politická ideologie jako jakákoliv jiná: stejně matematická, emocionální, axiomatická jako demokratismus. Ohledně její přesnosti: snad už jsme zde jejich rozporů uvedli dost. S celou řadou úplně těch základních a praktických si žádný ankapák neumí poradit. Existenci některých nacházejících se "hned na povrchu" si zřejmě Rothbard vůbec neuvědomoval.
Dokonce se mýlil už v tom, že anarchismus a rakouská ekonomická škola (nebo prostě ekonomie) se nějak doplňují. Naopak jsou v ostrém rozporu! Podle anarchismu mají lidé přirozená práva na přírodní zdroje a plody své práce. Podle rakouské ekonomické školy (nebo prostě podle ekonomie či ekonomismu) mají právo jen na to, co si dokážou ubránit. To je přece rozpor par excellence!
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-23 18:51:16 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Souhlas, že ankap není ani v nejmenším matematicky přesná teorie. A ani nemůže být. Nazval jsem tím způsob Urzova myšlení, který po mne vyžaduje přemýšlet o společnosti lidské metodou definice -> důsledek. Pro Urzu asi jediné přijatelné k diskuzi. Toto myšlení samozřejmě pochází z matematiky. Jeho teorie rozpory moc nemá. Jen je zcela bezcenná. Sám uznal, že by zachránil ženu ukradeným lékem. Šikovně se nevyjádřil, zda to považuje za morální nebo ne. Pokud by řekl, že to je morální, tak jeho teorie by říkala, že je zároveň nemorální, tedy spor. On to ví a neprohlásí svůj čin za morální. Což je v rozporu s morálkou normálního člověka, který takové jednání považuje výsostně za morální, pokud ten lék později vrátí nebo nahradí a neohrozil život tomu, komu ho ukradl. Pro Urzu se nejspíš jedná o čin nemorální, avšak nejspíš nějak ospraveditelný. Z toho jednoznačně přímo vyplývá, že on zcela jinak definuje i morálku! Pak není divu, že mu i stát vyjde nemorální. Tím je ale ve sporu s běžným chápáním morálky. Celkem mu věřím, že jeho vnitřní systém je bezesporný. Akorát je nejen že neúplný, ale velmi chudý a tudíž bezcenný ve srovnání s prostým cítěním člověka. Cítění zřejmě Urza buď nepoužívá nebo jen velmi omezeně.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-23 11:45:38 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"Urza nechápe, že lidé mohou definici společně tvořit, že může jít o proces"
Ne, tak nechápavý samozřejmě není. Ale "diskusní" tvorbu definic prostě odmítá. Je ochoten přistoupit na definici postulovanou protějškem. Ale pak přichází kámen úrazu: Urza trvá na tom, aby ten protějšek byl v rámci své definice důsledný. A na tom troskotají většinou diskuse k dílčím tématům. Téma se pak probírá kolem dokola a postup je nulový.
Urza ...nedokáže pracovat s pojmem přirozenost. Při dotazu na přirozenost oka tápe, co se po něm chce, pokud to není přesněji definováno.
Urza především neví, či ignoruje fakt, že pan Semín uvažuje do značné míry teleologicky. (Teleologické myšlení je založené na myšlence, že VŠECHNO má svůj ÚČEL -řecky "telos".) Když pan Semín říká, že přirozeností žárovky je svítit, je Urza pochopitelně zmaten. Pan Semín pak zřejmě uvažuje dále, že člověk byl stvořen k nějakému účelu, předpokládám, že tím účelem myslí pan Semín naplňování božího plánu.
Na takovou argumentaci může Urza velice těžko adekvátně reagovat.
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-23 13:31:23 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Právě jsem si nebyl jistý, zda jde u Urzy o odmítání nebo o nepochopení. Pak je jistě rozumnější říct, že diskuzi mimo přesné definice odmítá. Diskuze by pak skončila, dorozumění vyloučeno. On ale většinou buď tedy JE nebo DĚLÁ nechápavého. Sám jsem ani nepostřehnul, že by u pana Semína šlo o teleologické úvahy, ale možná jsem v nějakou chvíli byl méně pozorný. Myslím, že pan Semín netvrdil, že člověk byl stvořen k nějakému jednomu účelu. Spíš něco jako přirozeností oka je vidět, přirozeností mozku myslet, přirozeností člověka je to co cítí. A nejspíš myslel to, že člověk cítí, co je morální a co méně. A pro pocit nelze přesně definovat, co se za nimi skrývá, protože mozek využívá princip asociací a podobností a nemá ostré hranice. Bylo by zajímavé zjistit, proč je pro Urzu tak nutné hledat pro všechno definice. Matematika sama je sice třeba taky poznaná skutečnost, nejde o lidský výtvor, existuje sama o sobě. Mimochodem zajímavostí matematické logiky jsou Gödelovy věty o neúplnosti, které matematicky dokazují, že matematická teorie (obsahující alespoň aritmetiku přirozených čísel) nemůže být úplná a nesporná zároveň. Zhlediska účelnosti pak i v matematice musíme pracovat se spornými pojmy, ač je musíme nechat mimo teorii. V nematematickém světě je to zcela normální, že i skutečnosti mimo matematiku považujeme za účelné. Bylo by zajímavé nechat Urzu vysvětlit, proč tolik trvá na definičním pojetí a nechat ho dokázat, proč takto striktní pojetí považuje za jediné účelné.
Autor: hefo (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 21:55:28 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
právní systém je tak zaplevelený, že občan nemůže mít jistotu, kdy se třeba zcela normálním (jak se mu zdá) jednáním dopustí protizákonného jednání

Preto prejdeme na "polycentrické právo", kde pre istotu tie zákony nebudú napísané vôbec a každý "sudca" sa bude rozhodovať podľa seba a prípadne nejakého nepísaného Lojzovského "konsenzu". A to sa oplatí!
Autor: velkej Ká Čas: 2021-01-22 14:54:26 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
On existuje i jiný způsob, jak liniové stavby řešit. Majitelé pozemků si konkurují, co se týče různých možných tras. Fakticky tedy ten, kdo chce stavět nějakou liniovou stavbu, naplánuje několik variant (nebo i zcela různých tras)... a pak hledá nejlepší nabídku pozemků. Majitelé, kteří nabídnou příliš draho, riskují, že se na ně stavitel vysere.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 15:17:00 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nezabúdajte ale že pri stavbe líniových stavieb obmedzujú stavebníka geologické podmienky plus existencia už postavených líniových či iných stavieb. Takže tých reálnych možností môže byť málo.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 16:40:31 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"ten, kdo chce stavět nějakou liniovou stavbu, naplánuje několik variant (nebo i zcela různých tras)... a pak hledá nejlepší nabídku pozemků. Majitelé, kteří nabídnou příliš draho, riskují, že se na ně stavitel vysere.
Jistě! Dokonce to bude ještě zajímavější: bude tam hrát roli více faktorů. Mimo jiné také předpokládaná poptávka po dopravě. Kolik cestujících, jaká perspektiva nákladní přepravy, atd. Takže majitel perspektivního pozemku může chtít větší prachy za poskytnutí placu pro železnici. Naopak pozemek, na kterém bude nádraží, bude tím vlastně zhodnocen, takže by vlastník mohl staviteli vyjít vstříc. Vůbec, rozehrála by se hra s mnoha kalkulacemi a ti nejprozíravější by profitovali nejvíce.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 15:12:32 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Každý z tých vlastníkov sa bude spoliehať na to že iní vlastníci pozemkov budú svojich nájomcov zdierať menej, takže tí budú jeho platiacimi zákazníkmi.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 13:58:13 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Ještě bych k tomu rád dodal, že tedy podle mi stát znamená i to, že třeba vlastním pět rohlíků. Já ve vztahu k nim jsem de facto státem.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 14:11:46 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"podle mi stát znamená i to, že třeba vlastním pět rohlíků. Já ve vztahu k nim jsem de facto státem."
Máte víc takových "podlemi definic"?
Autor: Roman Čas: 2021-01-22 22:02:21 Titulek: Re: Anarchokapitalismu - vznik s [↑]
Web: neuveden Mail: roman.hocke v doméně gmail.com
Anarchokapitalisté tvrdí, že lidé se vždy domluví.
Netvrdí.

Nebude pro majitele pozemků lepší ...
To se nedá vydedukovat od stolu, to vzniká tak, že se to žije.

Ve fungující demokracii může alespoň částečně ovlivnit, za jakých podmínek ve státě žije, v anarchokapitalistickém uspořádání ne.
O nic míň, než v demokracii. Nebo jo? Copak v anarchokapitalismu nemůžete našetřit na koupi pozemku? Nebo si pronajmout prostor a dokonce si vybrat od koho a za kterých podmínek?

Autor: Szaszián Čas: 2021-01-22 09:19:11 Titulek: Dělejte to jinak
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Asi nejtrapnější moment v anarchokapitalismu je víra, že nějaký systém, konkrétně ankap, může organizaci ovládající území zabránit, aby svou moc zneužila, tj. aby ji použila nějak špatně. To je přece nesmysl. Nejvyšší instanci moci nemůže z definice nikdo zabránit v zneužití moci. Kdyby se teď americká vláda rozhodla, že hodí atomovku na Austin, kdo by jí v tom mohl zabránit? Nikdo. Není k tomu třeba virus, zákony ani čas; stačí se pro to rozhodnout. Je to PŘESNĚ TOTÉŽ, jako že Urza má pušku (= ovládá ji) implikuje, že jí může zneužít a někoho jí zastřelit (přesně takhle Urza argumentoval v přednášce o zbraních: "Můžu zabít kohokoliv z vás".) Pokud má takovou moc (= moc ovládat pušku, aspoň na chvíli), může jí zneužít a z DEFINICE mu v tom nikdo nemůže zabránit. Nepotřebuje k tomu virus, zákony ani čas, jen se tak rozhodnout. A v ankapu platí samozřejmě totéž: organizaci ovládající ankap nemůže nikdo zabránit, aby si na jeho území dělala, co chce. Jak jinak?
Když tento zkrat domyslíme, dostaneme absurdity, jako že rozdíl v režimech USA a SSSR (a NSR/NDR, Jižní Korey/KLDR, ČSSR/ČSFR) byl způsoben tím, že vláda USA měla méně moci. Ve skutečnosti měla dokonce více moci, ale jinak ji používala.
2. Též to šermování s totalitou je trapné. Pořád si kladu otázku: Proč? Proč když chcete něco odsoudit, to musíte nejdřív nazvat totalita? Musí každé společenské zlo být totalitou? USA byly otrokářskou společností do roku 1865. Takže podle Urzy buď USA byly totalitou, nebo je otrokářství v zásadě přijatelné. Urza nikdy neoznačil staré USA za totalitu, naopak Ameriku za kolonizace označil za historický ankap (přestože to byla otrokářská společnost). Takže je tedy otrokářství přijatelné?
Je zřejmé, že společenské zlo se nerovná totalita. Proč tedy, když chcete něco morálně odsoudit, tam musíte cpát totalitu? Není to stejně smysluplné, jako všechno, co odsuzujete, označovat za nacismus? Urza klade mezi společenské zlo a totalitu rovnítko (a jak je u něj obvyklé, není v tom konzistentní, viz Amerika za kolonizace jako "historický ankap"). Tím ale pojem totalita úplně vyprazdňuje. Společenské zlo je nejobecnější pojem, a totalita k tomu přidává mnoho navíc: toho, co se skutečně stalo, čili k tomu má lidstvo zjevně sklon; proto je ten pojem důležitý, a proto se používá. A tohle všechno Urza ničí. Krásný příklad toho, co Szasz nazýval "sémanticida".
3. Ano, žijeme v nebezpečném světě, ve kterém jsou kromě nebezpečných virů, zbraní a lidí také nebezpečné myšlenky. Varování před možností "přetavení něčeho v totalitu" je tak obecná myšlenka, že je k ničemu, je naprosto nepodstatná.
Navíc pokud jde o otázku, co je totalitní hrozba, platí pro anarchokapitalisty přesně to, co neustále vyčítají státistům: že se nechávají ovlivnit svými subjektivními preferencemi. "Totalitní hrozbou" může být snad každý společenský jev: každá organizace, každý trend… A když se na takovém dění nějak podílí rodinný příslušník ankapáka nebo jeho manželka, ankapák, jako kdokoliv jiný, má silný sklon říct "Ono to až tak špatné není". To předvedl Urza v diskuzi s Jochem: Joch jako totalitní hrozbu uvedl (cituji po paměti) "hnutí, které bojuje za zákaz tělesných trestů dětí, tudíž nám diktuje, jak máme vychovávat děti"; Urza na to řekl "To mi nevadí".
Takže tohle je jen subjektivní vadí-nevadí. K čemu to je? Když chcete něco dokázat, někoho o něčem přesvědčit, formulujte argument. Obecné varování před nástupem totality je k ničemu.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 10:24:21 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Je zřejmé, že společenské zlo se nerovná totalita. Proč tedy, když chcete něco morálně odsoudit, tam musíte cpát totalitu?

Velmi s vámi souhlasím, skutečně třeba Hitlerův režim anebo Stalinův nebyly ve skutečnosti nijak extra totalitní a měli své světlé stránky a byly masově podporovány, čili šlo o demokracii! Totalita může být i dobrá, třeba ta osvícená. Velmi správně píšete!
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-22 12:38:19 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Člověk (a asi i zvíře) má dvě základní motivace k jednání: Lásku a strach. Nelze je vymítit, prostě jsou dány od přírody. Agrese je přímý biologický důsledek strachu. Náš mozek na agresi reaguje též strachem a agresí. Strach a tedy i agresi může vyvolat nejen útok a fyzické zastrašování, ale u homo sapiens i nepochopená, resp. nepochopitelná myšlenka, kterou je obtížné zpracovat. Pro člověka je daleko uchopitelnější, pokud lidstvo řízeným způsobem agresi připouští. Tedy dohodne se na hodnotách, které pokud nejsou respektovány, následuje trest. A to velice předvídatelným postupným způsobem (od domluvy, přes pokutu až po vězení). Základem humanity je podle mého předvídatelnost lidského chování a nikoli popření přírodních zákonů. Proto je problém pojem svobody zafixovat přesnou definicí. Svoboda nemůže být odebrána, ale jednání má své následky. Díky rozumu jsme získali schopnost tyto síly (jednání a následek) regulovat předvídatelně. Člověk si může vybrat mezi rizikovým a mezi bezpečným chováním, svobodně. Zákony není třeba dodržovat, ale znamená to vždy riziko. Nebo se můžete rozhodnout je dodržovat a riziko je pak nižší. Daně platit nikdo nemusí. Pak ale musí umět dokázat, jak zvládne nechodit po chodníku nebo jak to zařídí, aby ho záchranář nechal zemřít. Takový člověk prostě asi bude požadovat, aby společné chodníky raději neexistovaly nebo aby záchranář musel nést riziko, že mu za záchranu života nikdo nezaplatí, pokud to daný jedinec neměl odpovědně ošetřeno. Tohoto vše je schopen jen kvůli tomu, že nechce zaplatit daně, protože vydělané peníze považuje za "svoje". Aniž by si všimnul, že v hodnotě peněz, které vydělal je hodnota daní již započtena! Pokud nechci platit daně, není nic jednoduššího, než prodávat za cenu navýšenou o daň, kterou budu muset odvést. V tomto světle jsou myšlenky ankapu nepochopitelné a není divu, že vyvolávají strach a tedy ještě více agrese. Nad tím by se Urza měl zamyslet. Je ok, pokud začneme zdanění odstraňovat a měřit, jak se to projevuje. Provádět správu prostě lépe. Lépe ale znamená jednoduše a předvídatelně. A těch způsobů je mnoho.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 13:29:28 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
E. Fromm v knize Strach ze svobody píše, že nástup reformace, osvícenství, kapitalismu vedl k velkému znejistění lidí, kterým se vlastně zhroutil středověký řád světa daný náboženským rámcem a jejich pevně daným místem v něm.

Nemohly by pocity lidí v anarchokapitalismu být podobné? Že by pociťovali bezmoc ve světě, kde by byli odkázáni sami na sebe, příp. dobročinnost jiných? Nesehrává stát psychologickou funkcí toho, že člověk někam patří, má nějakou oporu a někoho, kdo se o něho v případě potřeby postará? Není tato psychologická funkce důležitá,bez ohledu na to, zdá to stát pak skutečně udělá?
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 14:02:15 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
A není stát vlastně totéž, co náboženství? Nenahrazuje nám premiér a prezident takového Ježíše Krista? To jsou věci, nad kterými se zdejší ankapáci vůbec nezamýšlejí! A to je velká chyba!
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-22 14:32:12 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Ano, lidé potřebují podle mne víru v předvídatelnost. Alespoň v důležitých věcech. Ankap nabízí vlastně něco, čehož podobu není schopen definovat. Vychází z premis, které jsou podezřelé a nedokáže z nich dojít k předvídatelnému výsledku, což i přiznává. Není divu, že jeho systém běžní lidé přijmout nemohou. Lidé pochopitelně bohužel asi nedokáží celý systém založit na dvou základních premisách a přijmout všechny důsledky. Přiznávám, že mi jaksi nestačí respektovat něčí majetek a území jen proto, že si ho někdy v minulosti zakoupil. Kapitalismus má tu vlastnost, že čím více materiálního bohatsví člověk má, tím lépe se majetek a vliv násobí. Tento efekt je mnohokrát popsaný a ultrakapitalismus, jakým ankap bezpochyby jen by zkonvergoval k totalitě několika ekonomických magnátů. Ať dnes nebo za 300 let. Majitel čehokoli nad rámce osobní věcí by se měl vždy spíše cítit jako správce, jemuž je správa majetku svěřena. A ne jako majitel s neomezenými možnostmi. Pouze za takových okolností dokážeme majetek druhého respektovat. Určitě nedokážeme respektovat podvodně nebo neetickým způsobem nabitý majetek. Takže nevidím, proč bych měl respektovat systém, který mne nutí respektovat cizí majetek jen na základě toho, že si to někdo jiný nějak zakoupil nebo zdědil nebo dostal. Majitel si respekt a majetek musí zasloužit stejně jako zaměstnanec mzdu.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 15:42:07 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Přesně tak, jen bych to ještě navíc rozvinul o krok dále a řekl: Takže nevidím, proč bych měl respektovat systém, který mne nutí respektovat cizí životy jen na základě toho, že se někdo někde narodil. Člověk si život musí zasloužit stejně jako zaměstnanec mzdu.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-22 16:46:19 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"Nemohly by pocity lidí v anarchokapitalismu být podobné? Že by pociťovali bezmoc ve světě, kde by byli odkázáni sami na sebe, příp. dobročinnost jiných?
K ankapu by lidé museli dozrát. Urza nepředpokládá, že by se dal zavést ze dne na den, dokonce ani ne z roku na rok. Jeho hypotéza je, že by se dalo k němu blížit postupnými deregulacemi.Těmi by se lidé postupně "otrkávali" tak jako malý človíček se začne pomalu stavět na vlastní nohy a přestává potřebovat oporu rodičovské ruky.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 14:09:23 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Pravdu díte, posunul bych to ještě, ale o krok dále: "Základem humanity je podle mého předvídatelnost lidského chování a nikoli popření přírodních zákonů. Proto je problém pojem svobody zafixovat přesnou definicí. Svoboda nemůže být odebrána, ale jednání má své následky. Díky rozumu jsme získali schopnost tyto síly (jednání a následek) regulovat předvídatelně. Člověk si může vybrat mezi rizikovým a mezi bezpečným chováním, svobodně. Zákony není třeba dodržovat, ale znamená to vždy riziko. Nebo se můžete rozhodnout je dodržovat a riziko je pak nižší. Chválit Josifa Stalina nikdo nemusí. Pak ale musí umět dokázat, jak zvládne nechválit soudruha Stalina. Takový člověk prostě asi bude požadovat, aby chvála Josifa Stalina raději neexistovala. Tohoto vše je schopen jen kvůli tomu, že nechce chválit Josifa Stalina, protože chce chválit jen "sebe". A tak vlastně tento člověk tím, že nechválil soudruha Stalina v podstatě zcela dobrovolně spáchal sebevraždu!
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 14:16:34 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Půl pinty sraček tobě do chřtánu!
Autor: Vít Heřman Čas: 2021-01-22 14:58:52 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Souhasím :-) S tím Stalinem je to výborný příklad podivného uvažování. Provedl jste vlastně pouze analýzu příčin a důsledků. Velmi by měl zajímalo, jakou skutečnou hodnotu má pro Urzu třeba ankap. Buď jde o nevědomost nebo skryté sobectví. Tvrdí, že nechce platit daně. Ale na věc se dá pohlížet tak, že v hodnotě peněz, které od někoho obdržel za práci je daň zakomponována. Pokud by tvrdil, že ne, nechť zvýší ceny. Tím daň, kterou nechce platit přenese na své zákazníky. Jedná se o legitimní postoj. Nechť se zákazníci sami rozhodnou, zda s ním budou dělat kontrakt. Každopádně Urza takto nemusí legálně platit daně ani v tomto státě. Dále nechce čerpat služby policie. Soukromou bezpečností agenturu si může najmout jistě i dnes. Policejní služby dostane buď zdarma (protože daně neplatí) nebo je může odmítnout. Pokud bude zakročeno proti němu, tak to může brát jako bezpečnostní agenturu ostatních lidí. Takže jeho argumenty jsou slabé. Prostě chce věci jinak, aniž by tušil, že tak jak jsou je výsledkem trhu, o kterém mluví a píše. Že se cítí obětí státu, to víc souvisí s jeho psychologickým postojem, než se skutečností. Akorát je škoda, pokud tento podivný psychologický postoj někteří lidé přijímají. Jedná se v zásadě o neschopnost přijetí toho co je a pak to vylepšovat. On odmítá vylepšování, on ho srazí celý, aby obhajoval něco, o čem nikdo neví, jak by to dopadlo. Místo toho ukazuje pouze teoretické pozitivní varianty. Asi protože používá matematicko-logické formulace a žargon, tak se k němu nejspíše přidávají lidé, kteří sice pochopili základy matematiky, ale ještě neodhalili její hranice a co je za ní...
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 15:48:19 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
K tomu vylepšování. Vidím to úplně stejně pan Heřmane. Společnost je třeba utvářet, lidé jsou v podstatě něco jako hlína, kterou je nutné důkladně zformovat tak, aby z ní byl třeba pěkný džbánek nebo miska. I lidi musí být utvářeni de facto podobným způsobem. Pokud utváření odmítnou, musí být zničeni, ale vlastně si za to mohou sami. Například kulaci v SSSR vlastně spáchali sebevraždu!
Autor: Roman Čas: 2021-01-22 22:09:39 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: roman.hocke v doméně gmail.com
1. ... víra, že nějaký systém, konkrétně ankap, může organizaci ovládající území zabránit, aby svou moc zneužila, tj. aby ji použila nějak špatně. Žádnou takovou víru jsem v anarchokapitalismu neviděl. Z čeho vycházíš?
2. Proč když chcete něco odsoudit, to musíte nejdřív nazvat totalita? To není pravda. Z čeho vycházíš?
3. ... co neustále vyčítají státistům: že se nechávají ovlivnit svými subjektivními preferencemi. Kde? Pokud vím, anarchokapitalisté s tém naopak počítají jako s danou věcí. Z čeho vycházíš? A proč pořád ta posedlost Urzou a jeho osobními preferencemi? Urza není anarchokapitalismus. Já mám rád smažák - stává se tak láska ke smažáku oficiální doktrínou anarchokapitalistů?

Tři reakce na článek (o něčem úplně jiném) a z toho tři strawmany. Chápu, že ti hlavou běží spousta zajímavých myšlenek a polemik s něčím, o čem si myslíš, že to tvrdí anarchokapitalisti. Netvrdí.
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-22 23:06:55 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Je to implicitně přítomné i ve Vašem článku. K nastolení nevídaných totalitních praktik stačí modernímu demokratickému státu pár dní. Z toho lze usoudit, že věříte, že v ankapu taková změna není možná. Každopádně je to implicitně přítomno v anarchokapitalismu; stačí chvíli počkat, v nějakém článku se to zase objeví. Téměř vždy implicitně: je to rys státu; což implikuje, že v ankapu to není.
2. Opět i z Vašeho článku. Stát se může nějak změnit. A jak? Samozřejmě na totalitu. Na co jiného, že… Prostě, když už není totalita teď, tak je aspoň za rohem.
3. Tohle je přece tak běžná výčitka od ankapáků… Například ten cikánský pracovní tábor v Letech. Lidé říkají: "Socialismus ne, ale TOHLE by měl stát udělat". Ankapáci to kritizují.
Autor: Roman Čas: 2021-01-22 23:26:58 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: roman.hocke v doméně gmail.com
1. Z toho lze usoudit, že věříte, že v ankapu taková změna není možná. No to nelze. To by znamenalo, že když tvrdím, že tráva je zelená, tak cokoli, co není tráva, nemůže být zelené. Lze to soudit jen tehdy, je-li soudící osoba ducha mdlého.

2. Tvrdil jste něco jiného, totiž že "když chcete něco odsoudit, to musíte nejdřív nazvat totalita". A to prostě není pravda. Odsuzujeme třeba porušování vlastnických práv, aniž bychom to zároveň nazývali totalitou. Neudržíš vlastní nit.

3. Ankapáci kritizují snahu porušovat vlastnická práva. NE to, že se lidi nechávají ovlivnit svými subjektivními preferencemi. Neudržíš nejen myšlenku vlastní, ale ani toho, komu oponuješ.
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-22 23:46:49 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Implikuje to Váš článek. A i pokud jste to tak nemyslel, je to implicitně přítomno v anarchokapitalismu.
2. Že něco nadužíváte, přece to neznamená, že to užíváte pořád.
3. Ne. Výslovně kritizují a odsuzují to podléhání subjektivním preferencím, které tomu předchází.
V principu dělá úplně stejnou chybu v úvaze jako jeho oponent: Nadřazuje své přání a svůj subjektivní pocit preferencím, které vyjádřili lidé svým jednáním na trhu.
zde: https://stoky.urza.cz/index.php?action=showdrop&DID=992&ACID=22617
Autor: Roman Čas: 2021-01-23 10:21:53 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: roman.hocke v doméně gmail.com
1. Implikuje to Váš článek. A i pokud jste to tak nemyslel, je to implicitně přítomno v anarchokapitalismu. Neimplikuje, v článku není o ankapu ani slovo. V ankapu to implicitně přítomno není, naopak, i Urza v přednáškách přiznává, že i z ankapu se může stát zase stát.
2. Že něco nadužíváte, přece to neznamená, že to užíváte pořád. Pak teda nechápu, proč tvrdíš, že "když chcete něco odsoudit, to musíte nejdřív nazvat totalita".
3. Výslovně kritizují a odsuzují to podléhání subjektivním preferencím, které tomu předchází. V tom odkazovaném článku se kritizuje, že své osobní preference pán používal jako objektivní argument. Ne to, že by se podle nich řídil.

Nemůžu se zbavit dojmu, že mezi jediné tvé diskuzní dovednosti patří strawmanování, vytrhování z kontextu a překrucování tvých vlastních tvrzení koment od komentu. Což mě nenaplňuje touhou v povídání pokračovat.
Autor: Szaszián Čas: 2021-01-23 11:24:20 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
3) V tom odkazovaném článku se kritizuje, že své osobní preference pán používal jako objektivní argument. Ne to, že by se podle nich řídil.
- Přesně o tom jsem od začátku mluvil: o používání subjektivních pocitů v argumentaci:
Navíc pokud jde o otázku, co je totalitní hrozba, platí pro anarchokapitalisty přesně to, co neustále vyčítají státistům: že se nechávají ovlivnit svými subjektivními preferencemi. "Totalitní hrozbou" může být snad každý společenský jev: každá organizace, každý trend… A když se na takovém dění nějak podílí rodinný příslušník ankapáka nebo jeho manželka, ankapák, jako kdokoliv jiný, má silný sklon říct "Ono to až tak špatné není".
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-24 12:05:20 Titulek: Re: Dělejte to jinak [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Nemůžu se zbavit dojmu, že mezi jediné tvé diskuzní dovednosti patří strawmanování, vytrhování z kontextu a překrucování tvých vlastních tvrzení koment od komentu.

Zavidim Vam, ja k vyjadreni stejne myslenky vetsinou potrebuji nekolik debilu a prdeli a stejne to neni uplne ono.
(Bohuzel v tomto pripade to nejspis bude mit dopad zhruba stejny - nulovy. Marnost.)
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
Dobra není totiž nikdy dost,

tak bacha na to, at nějaký to "dobro" nezačnete srát i vy,
nebot anarchisté jsou jen lidi,

a tím dobrem jsme vobklopeni celej život, takže jsme tím nasmrádlí jak alkoholici kořalkou...

Není totiž většího zla, než právě naše představa dobra...
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-22 09:49:41
Web: neuveden Mail: neuveden
>> se ocitáme ve světě před rokem 89 – světě front, zavřených obchodů, nedostatku, veksláctví, udavačství, zákazů vycházení…

Neunahlujte se, treba jenom mate ve skole ponekud sveraznou pancelku na opcanku. Kdyz priste misto o houpaciho konika napisete Santovi o obrazkovou wikipedii, budete preqapen.
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 10:26:32 Titulek: Re: [↑]
Souhlasím s vámi, komunismus zdaleka nebyl špatný. Byli jsme soběstační a docela zámožní. Skoro každý měl už tehdy mobil a auto. Fronty skoro vůbec nebyly.Prezident Husák byl velmi moudrým člověkem.
Autor: pz100000 Čas: 2021-01-22 21:51:57 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Souhlasím s vámi, komunismus zdaleka nebyl špatný.

I podivejme. No jen povidejte, tady se to snese. Senilni pametnik, nebo naopak s panem Romanem navstevujte stejny ustav?
Web: neuveden Mail: schován
Lenže tie hrozby čo politici riešia sú pre mnohých voličov hrozbami reálnymi, bez úvodzoviek. Drahé bývanie, nízke mzdy, kvalita potravín aj ekológia sú reálne problémy dotýkajúce sa mnohých ľudí.
Autor: Regis (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 10:10:38 Titulek: Re: [↑]
Škoda že tyhle problémy stát vytváří a svými "řešeními" je dal prohlubuje
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 10:28:11 Titulek: Re: [↑]
Lidi je potřeba hnát ke štěstí železnou pěstí!
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 10:33:23 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Tie problémy nevytvára štát ale trh.
Autor: Lojza Čas: 2021-01-22 10:50:33 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ne, tyto problem velmi casto vytvari stat.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 11:04:13 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Konkrétne ktoré z vymenovaných a ako?
Autor: Regis (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 10:54:22 Titulek: Re: [↑]
Trh se přizpůsobuje vnějším vlivům a ty jsou, v těchto případech z velké části tvořené státem. Trh (stejně jako stát, jak tu myslím právě vy často zdůrazňujete) není nějaká abstraktní entita, jsou to lidi kteří chtějí maximalizovat svůj užitek.
Když vypichnu jednu věc - nedostupné bydlení. Tak to má dvě jasně příčiny inflační monetární politiku státu (zvětšování poptávky) a restrikce pro stavbu (územní plány, stavební povolení, eko předpisy...) -> omezení nabídky. Tohle jsou příčiny brutálního zdražování. Tvářit se že to dělá ten zlý trh a ignorovat že ten jen reaguje na prostředí uvařené státem je slepota a hloupost. To je jak tvrdit že za to že zakopnete a natlucete si nos může ta zlá gravitace.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 11:44:06 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Aký vonkajší vplyv? Štáty existujú niekde mimo trhu?
Monetárna politika štátu nejako zvyšuje počet ľudí ktorí potrebujú bývanie? A núti štát developerov projektovať nové bytovky na miestach kde to škodí majiteľom okolitých nehnuteľností?
Autor: ankap (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 12:24:23 Titulek: Re: [↑]
No, vy jste kretém s IQ kolem 70, vám to bude těžké vysvětlit. Vy spíše porozumíte výprasku.
Autor: Regis Čas: 2021-01-22 13:08:32 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Stát určuje nějaká pravidla podle kterých lidi jednají. Pokud omezuje stavbu, tak omezuje nabídku. Navyšováním peněžní zásoby, levnými pěnezi zase vytváří lidi s pěnezi a nemovitosti jsou statek, do kterého se dají pěníze dobře uložit a ochránit před inflací. Jelsti nedokážete něco tak jednoduchého pochopit tak asi nevím o čem bychom se měli bavit.
To že se zvyšuje cena nemovitostí je jasný důsledek těchto faktorů. To vám řekne kdejaký ekonom, nebo kdokoliv kdo do nemovitostí investuje.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 14:20:39 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ponuku bytov držia nízko developeri, jednak tým že chcú stavať na miestach kde sa to nesmie a jednak tým že schválne stavajú málo, aby držali ceny vysoko. A samozrejme ponuku bytov znižujú aj špekulanti čo kupujú byty ako investíciu. Naopak tie nízke úroky práve umožňujú aj menej majetným ľuďom aby si kúpili byt na úver, keďže ceny sú vysoké a teda nasporiť si na byt by trvalo neúmerne dlho. A kde budú bývať dovtedy?
Autor: Regis Čas: 2021-01-22 14:32:35 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Vaše první věta je vyloženě směšná. Dodejte důkaz obou tvrzení prosím. U nás je rychlost schvalování stavebních povolení někde na úrovni afrických rozvojových zemí. Svádět to na developery je chucpe. Developeři si konkurují. Kdyby šlo stavět někde jinde, jednoduše, rychle a o něco levněji tak by se do toho určitě někdo pustil.
Když má někdo dost peněz, tak koupit si nemovitost je dnes docela logický krok.. Inflace stále roste a nechtít si nechat ztrácet hodnotu milionu co mám na účtu není žádná spekulace.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-22 16:35:06 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Smiešny ste Vy. Verklíkujete tu naučené frázy, ale od oponentov chcete empirické dôkazy. Áno, rýchlosť schvaľovania je nízka, ale zisťoval ste prečo? Nezdržujú to samotní developeri odvolaniami a inými obštrukciami? A za ďalšie, nie je to iba výhovorka, keďže bývanie je problémom v mnohých štátoch a nie všade trvá stavebné konanie tak dlho ako v ČR?
No evidentne sa do toho nikto ďalší nepustil, keďže bytov je nedostatok.
No veď práve to je špekulantstvo že niektorí "investori" namiesto stavby bytov skupujú už existujúce. Ale z ich pohľadu je to logické, výstavbou nových bytov by ceny klesali, kým skupovaním beztak nedostatkových bytov ceny naopak zvyšujú. Lenže takéto kšeftovanie je na úkor tých čo byty skutočne potrebujú na bývanie.
Autor: Regis Čas: 2021-01-22 16:53:28 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Je to jeden faktor, vypsal jsem vám jich víc a určitě jsou další. To že developeři by snad měli nějak vydělávat na tom, že schvalování jejich projektů bude co nejpomalšej je je nějaká vaše fabulace, vysvětlete mi jak to funguje. Každý podnikatel chce aby se mu peníze točily co nejrychleji a mohl je použít k dalšímu vydělávání. Čekat deset let na zisk je podle vás vyhodnějíš než dosáhnout zisk za dva roky a pak ho investovat znova? Co to je za blbost?
Pokud moje tvrzení jsou naučené fráze, tak vaše jsou co? :-D Takhle argumentuje spousta levičáků, o tom jak jsou ti bohatí lidi zlí a zdražují jim byty a mělo by se jim to zdanit a zkázat a tak.
Pokud moje tvrzení nejous pravdivé tak my je vyvraťtě, nebo chtejte abych je nečím podložil. Takhle jen plácáte nesmysly.

Tak proč se do toho nepustíte vy? Nebo někdo jiný, když je to podle vás tak jedoduché a problém je v developerech samotných? Proč jim někdo nevypálí rybník? Protože je to blbost.

Kdyby byly v nabídce nové byty, tak budou Ti vaši "špekulanti" kupovat nové byty, ale ony nejsou, protože než vůbec kopnete do země tak čekáte roky než seženete všechna povoloení.

Ale samozřejmě stát to odvětví sice naprosto zásadně ovlivňuje, ale určtiě to není jeho chyba :-). Potřebujejme tedy aby ho ovlivňoval ještě víc. Třeba bych víc zdanil developery aby tolik nevydělávali, to je určitě motivuje. Nebo bych zdanil vlastnictví bytů, to se určtě nepromítne do cen nájmů a bude o to jednodušší si časem našetřit na další.
Autor: Lojza Čas: 2021-01-22 19:37:01 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Clovece nestastna, vubec netusis, o cem mluvis.
Povim ti to jednoduse takto:
Koupis si pozemek s tim, ze si tam postavis barak. Jses uplne normalni clovek, nejses zadny developer ci politik, proste bezny clovek.
Vis, jak dlouho trva, nez dostanes stavebni povoleni?
U nas to trva klidne i 5 let.
Myslis si, ze si to ty, jakozto jediny, koho se to tyka, na tech 5 let schvalne zdrzujes?
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 21:57:57 Titulek: Re: [↑]
Nedávno jsem slyšel rozhlasovou reportáž, že velké společnosti v Berlíně drží již několik let (!!!) docela dost prázdných bytů, nepronajímají, neprodávají, tedy nevyužívají.

Nebylo by je možné homesteadovat ? :D
Jak byste se na to dívali z hlediska anarchokapitalismu?
Autor: JH (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 15:43:21 Titulek: Re: [↑]
Půl pinty sraček tobě do chřtánu!
Autor: Richard Fuld (neregistrovaný) Čas: 2021-01-22 19:00:48
Pojďme na to "od podlahy". Na zelené louce zcela bez jakýchkoliv pravidel se členové tam žijící komunity dohodnou na zavedení pravidla, podle něhož se vzájemně nesmí mezi sebou vraždit a pokud někdo toto pravidlo poruší, bude sám komunitou zabit. A první dílek totality máte na světě. :-)
Autor: Karel K Čas: 2021-01-23 11:24:40 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"členové tam žijící komunity dohodnou na zavedení pravidla, podle něhož se vzájemně nesmí mezi sebou vraždit a pokud někdo toto pravidlo poruší, bude sám komunitou zabit. A první dílek totality máte na světě. :-)
Opravdu zajímavé pojetí totality. Děkuji za obohacení! :-)
Autor: Karel K Čas: 2021-01-23 08:39:11 Titulek: Přechody stát<->ankap
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
Za jakých podmínek, popř. jakým způsobem může dojít k přeměně
a) stát -> ankap
b) ankap -> stát
Myslím, že přechod stát -> ankap nemůže být samovolný. Z jakž takž fungujícího státu se může vyvinout ankap pouze dlouhým procesem redukce regulací.
Přechod ankap -> stát nepovažuji za příliš pravděpodobný. Samozřejmě, mohlo by k němu dojít, kdyby se majetkové rozdíly mezi lidmi zvětšily natolik, že by došlo k revoluci, nejspíše krvavé.
Ještě bych přidal možnost
c) stát bude téměř úplně zničen totální katastrofou (živelná pohroma, válka,...), zbude malá část obyvatelstva, státní struktury naprosto vyřazené. Pak by se musela pravidla vytvářet "na zelené louce". Možná by se dal vzít příklad z období "Divokého západu", kdy kolonisté táhli zemí na západ, zakládali osady, ve kterých svěřovali správu voleným šerifům a vůbec fungovali bez kooperace se státem. To by se mohlo chápat jako zárodečný stav ankapu.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-23 12:37:01 Titulek: Re: Přechody stát<->ankap [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Volený šerif platený z daní je demokracia a nie ankap. Nehovoriac o tom že vždy keď tí "ankapisti" naštvali indiánov tak si rýchlo volali na pomoc štátnu armádu.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-23 21:36:31 Titulek: Re: Přechody stát<->ankap [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
Nepřihlášené individuum s prozatímním nickem "norbertsnv":
Volený šerif platený z daní je demokracia a nie ankap.
Řekl jsem, že by to šlo považovat za zárodečný stav ankapu, nikoli za ankap jako takový.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-23 23:56:55 Titulek: Re: Přechody stát<->ankap [↑]
Web: neuveden Mail: schován
A kedy tých zárodočných po zuby ozbrojených ankapistov potom násilím zdemokratizovala US Army?
A keby ste dával lepší pozor tak by ste videl že nie som "neregistrované indivíduum", ale registrovaný člen ako Vy.
Autor: Karel K Čas: 2021-01-24 11:36:35 Titulek: Re: Přechody stát<->ankap [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
Pardon, omlouvám se za přehlédnutí ohledně Vaší registrace.
Zárodky ankapu: než to tam převálcovala demokratická armáda, vytvářeli si ti lidé v osadách spontánně vlastní zákony. Nevím, kde se vzala Vaše představa o masívní výzbroji, ale ti lidé tam chtěli hlavně obdělávat půdu, chovat dobytek, apod. Státní orgány byly daleko, tak si museli poradit po svém.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-24 12:00:01 Titulek: Re: Přechody stát<->ankap [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nevím, kde se vzala Vaše představa o masívní výzbroji,
A čo si myslíte že bizóny a indiánov strieľali s gumipuškami?
Autor: Karel K Čas: 2021-01-24 18:28:53 Titulek: Re: Přechody stát<->ankap [↑]
Web: http://www.karelkuzel.cz Mail: kuzelgm v doméně gmail.com
"A čo si myslíte že bizóny a indiánov strieľali s gumipuškami?"
Nemyslím. Ale vidím, že se naše představy o tom, co je MASÍVNÍ výzbroj dost liší.
Autor: norbertsnv Čas: 2021-01-25 00:19:20 Titulek: Re: Přechody stát<->ankap [↑]
Web: neuveden Mail: schován
OK, možno pojem masívne vyzbrojení nebol úplne presný, ale nezabúdajte že v časoch Divokého západu nebol sortiment zbraní tak široký ako dnes. Žiadne tanky, lietadlá, rakety...
logo Urza.cz
kapky