Kanál Svobodného přístavu: Terezka v baru Nebe o drogách – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2019-08-31 00:00:02

Kanál Svobodného přístavu: Terezka v baru Nebe o drogách

Přečtení: 18749

Reagujete na tento komentář:
Autor: Szaszián Čas: 2019-09-02 08:27:53 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím
2) Ale ne. To tvrdí Szasz, že ji tak používají.
- A argument? Skutečně tak výraz "duševní nemoc" používají. Jak jinak jej používají?

4) Já takhle neargumentuju. Pouze jsem zdůraznil, že nutná, nikoli postačující (ta u Szasze asi ani neexistuje) podmínka duševní choroby je splněna. Dále je třeba jenom to, z čeho szasziánům vstávají vlasy hrůzou - stanovit normu.
- To je fakt super. Takže "nutná, nikoliv postačující podmínka duševní choroby" je přítomnost mozku a pak už je třeba jenom stanovit, jaké myšlení je chorobné a mělo by být násilně autokraticky potlačováno.

5) Pokud předtím ti pacienti nespáchali kriminální čin, tak asi těžko.
- 1. Což typicky spáchali. Typický, po celém světě se opakující scénář je: osoba se opakovaně chová agresivně; řeší se to jako projev duševní nemoci, až nakonec někoho zavraždí. 2. U menšiny bez násilnické minulosti platí, že můžou kalkulovat, že jim to díky psychiatrům projde, obzvláště pokud už se léčili na psychiatrii. Říká vám něco morální hazard? 3. Pro zbytek, na který se nevztahují body 1 a 2, platí, že v takovém případě ani psychiatrie nemůže nic změnit, takže co to je za argument? 4. A kritérium pro násilnou hospitalizaci není spáchání trestného činu, ale "nebezpečnost" (sobě nebo okolí). V drtivé většině případů se nejedná o trestný čin, natož o trestný čin trestaný odnětím svobody.
Autor: Szaszián Čas: 2019-08-31 00:52:04 Titulek: Ještě před shlédnutím
Web: neuveden Mail: neuveden
Rád bych věděl, jak Urzová přišla na to, že by zrovna ona měla poučovat lidi o takových věcech jako jsou drogy, potraty nebo pedofílie. Proč ona, proč o těchto věcech a proč přednášet (a ne brát/podstoupit/praktikovat)? Proč si myslí, že má pro to jakékoliv schopnosti nebo vlohy? A myslí si to vůbec? Připadá mi, že se do toho nutí. Neměla by radši – když už za sebou chce zanechávat digitální audiovizuální stopu – točit porno?
Autor: velkej Ká Čas: 2019-08-31 09:43:59 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Takový příspěvek bych čekal od plaskacky, ale ne od Vás. Tereza je doktorka, takže o drogách i potratech by toho mohla vědět dost. Vám lze jedině doporučit, abyste si našel svoji ženskou a nemusel jste žádat manželky bližního svého.
Autor: Vostál Petr Čas: 2019-08-31 21:17:08 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
No jo,
jenže tady nejde o žádný desatero,
ale o propagaci a sledovanost,
to já bych kdyby to tý anarchii nějako pomohlo klidně točil porno,
no ale ne každej je tak vobětavej jako já...
Autor: Szaszián Čas: 2019-08-31 23:22:59 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) Tereza je doktorka, takže o drogách i potratech by toho mohla vědět dost.
- Tak si to rozeberme.
1. Každý rok v Česku lékařskou fakultu absolvuje asi 1500 lidí. To znamená, že drtivá většina doktorů a doktorek potřebu/povinnost poučovat druhé o drogách, potratech, pedofílií, eutanázii, očkování, čemkoliv, nepociťuje. Proč Urzová ano?
2. Co to znamená, že doktor "ví dost o věcech, které studoval"?
Co ví doktor o alkoholismu? Nejspíš vám řekne, že "pití alkoholu je nemocí, když škodí jedinci nebo společnosti nebo oběma". Neřekne vám, že je to rétorika, jejímž účelem je mít možnost pod zástěrkou léčení kontrolovat nekriminální osoby, jejichž pití jiným, mocnějším lidem ztrpčuje život.
Co ví doktor o schizofrenii? Nejspíš vám řekne, že "schizofrenie je nemoc způsobující selhávání myšlenkových procesů a snížení schopnosti vnímat emoce a reagovat na ně". Neřekne vám, že je to rétorika, jejímž účelem je mít možnost pod zástěrkou léčení kontrolovat nekriminální osoby, jejichž chování (= myšlení a cítění, pohled na svět) jiným, mocnějším lidem ztrpčuje život.
Co ví doktor o homosexualitě? Před 30 lety by vám řekl, že je to nemoc, na kterou bohužel nemáme lék. Neřekl by vám, že je to rétorika, jejímž účelem je stigmatizovat nežádoucí sexuální chování a tím ho potlačovat.
ZÁVĚR: Že Urzová je doktorka, ji rozhodně nekvalifikuje pro tento druh přednášek; spíš ji to DISKVALIFIKUJE.

2) Vám lze jedině doporučit, abyste si našel svoji ženskou a nemusel jste žádat manželky bližního svého.
- Pokud dostatečně rozumím anarchokomunistům, tak toto má být reakce – nesmyslná – na mé doporučení, aby Urzová zvážila pornokariéru, že? Takto smýšlíte proto, že jako anarchokomunista nerozumíte anarchokapitalistům. Tato stvoření se na porno dívají úplně jinak než Vy. Např. Urza porno považuje za Počestný způsob obživy, není to něco, za co by se měl člověk stydět, nevidím v tom žádný problém.
zde: https://www.youtube.com/watch?v=3yPl3f9NSRc 6:00
Autor: Alias (neregistrovaný) Čas: 2019-09-01 11:29:32 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Ten Szasz měl fakt v hlavě slušně vymeteno. Žvanil skoro stejně jako Feyerabend.
Autor: Szaszián Čas: 2019-09-01 13:00:58 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Například?
Autor: Alias (neregistrovaný) Čas: 2019-09-01 17:16:50 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Podobně jako Szasz posuzoval psychiatrii, posuzoval Feyerabend vědu obecně. Příkladem budiž požadavek oddělení státní moci a psychiatrie/vědy. Szasz relativizuje duševní zdraví do takové míry, že se v podstatě nedá debatovat.
Autor: Szaszián Čas: 2019-09-01 23:22:57 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) Podobně jako Szasz posuzoval psychiatrii, posuzoval Feyerabend vědu obecně. Příkladem budiž požadavek oddělení státní moci a psychiatrie/vědy.
- Szasz přirovnával oddělení psychiatrie od státu k oddělení náboženství od státu. Co je na tom špatně?

2) Szasz relativizuje duševní zdraví do takové míry, že se v podstatě nedá debatovat.
- 1. Szasz nic nerelativizoval; říkal, že duševní zdraví a duševní nemoc jsou metafory. Když řeknete, že výrazy "zlatý člověk", "fotbalová horečka", "nemocná společnost", "uzdravit společnost", "(Buddha byl) velký lékař lidstva", jsou metafory, co tím relativizujete?
2. Je pravda, že psychiatři debatu o morálních a vědeckých základech psychiatrie připustit nechtějí, protože dobře vědí, že by v ní prohráli. Čímž porušují základní politický princip naší civilizace: že všechny politické problémy se řeší v rámci veřejné diskuze. Není to proto, že se szasziány by se "nedalo debatovat". Proč by to nešlo?
Například Szasz tvrdil, že "slyšení hlasů", "hlasy" jsou myšlenky těch lidí, takže se aktivita najde v centru řeči, a ne centru sluchu, jak předpokládali psychiatři. Jeho předpověď se splnila. A co myslíte, proč se o tom nedebatuje? Protože se o tom NEDÁ debatovat? Anebo proto, že psychiatři takovou debatou nemůžou nic získat, jen mnoho/všechno ztratit?
Autor: Alias (neregistrovaný) Čas: 2019-09-02 00:10:14 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Szasz přirovnával oddělení psychiatrie od státu k oddělení náboženství od státu. Co je na tom špatně?
Třeba to, že mezi náboženstvím a psychiatrií je asi takový rozdíl jako mezi fantasy literaturou a vědeckou publikací.

Szasz nic nerelativizoval
Můžete mě poučit o jeho pojetí psychické normality. Z mála toho, co jsem od něho četl, mi celkem jednoznačně vyplynulo, že právě takový koncept rezolutně odmítá. Má to opět blízko k Feyerabandovu přístupu k vědě.

psychiatři debatu o morálních a vědeckých základech psychiatrie připustit nechtějí, protože dobře vědí, že by v ní prohráli.
Vést debatu o morálních základech psychiatrie je asi totéž jako vést debatu o morálních základech fyziky. O vědeckých základech psychiatrie jsou sepsány tlusté publikace.

Například Szasz tvrdil, že "slyšení hlasů", "hlasy" jsou myšlenky těch lidí, takže se aktivita najde v centru řeči, a ne centru sluchu, jak předpokládali psychiatři.
Nechápu, co se snažíte sdělit. Za prvé: pojem centra je zastaralý, dnes se hovoří o funkčních systémech. Za druhé: Našli jsme neurobiologický základ - pro Szasze nutné kritérium nemoci.

Nebudu se tajit tím, že szasziánství mi připadá podobně naivní a úsměvné jako anarchokapitalismus. A debatování se szasziány se nápadně podobá debatování s anarchokapitalisty.
Autor: Szaszián Čas: 2019-09-02 00:50:29 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) Třeba to, že mezi náboženstvím a psychiatrií je asi takový rozdíl jako mezi fantasy literaturou a vědeckou publikací.
- 0. Asi jste myslel že mezi psychiatrií a vědou je … jako mezi fantasy literaturou a vědeckou publikací. 1. To mohl říct, ale není to jeho typická formulace. Tím je, že psychiatrie je pseudověda. Každopádně v čem je problém? Hysterie, homosexualita, mělká schizofrenie, masturbace, drapetomanie, dysaesthesia aethiopica a dnes už všechny parafilie a psychopatie snad nebyly vymyšlené nemoci? Skutečně existovaly?

2) Můžete mě poučit o jeho pojetí psychické normality. Z mála toho, co jsem od něho četl, mi celkem jednoznačně vyplynulo, že právě takový koncept rezolutně odmítá.
- NORMÁLNÍ = skupinové, vlastní příslušníku skupiny. NENORMÁLNÍ = neskupinové, ne-vlastní příslušníku skupiny. Duševní nemoci jsou nenormální A NEMORÁLNÍ chování. Musí být splněný obě kritéria: musí se jednat o nenormální = neskupinové chování a musí být nemorální, nežádoucí.

3) Vést debatu o morálních základech psychiatrie je asi totéž jako vést debatu o morálních základech fyziky. O vědeckých základech psychiatrie jsou sepsány tlusté publikace.
- 1. Uvěznit osobu, natož dospělou svéprávnou osobu na neurčitou dobu, není morální otázka? 2. Co si představujete pod "vědeckým základem psychiatrie"? Například když psychiatři mluví o schizofrenii, k čemu OBJEKTIVNÍMU, empirickému to odkazuje?

4) Nechápu, co se snažíte sdělit. Za prvé: pojem centra je zastaralý, dnes se hovoří o funkčních systémech. Za druhé: Našli jsme neurobiologický základ - pro Szasze nutné kritérium nemoci.
- 1. Není co nechápat. Je to příklad, že se szasziány je možné debatovat. 2. Pojmy Brokovo centrum, Wernickeovo centrum se používají. Ověřte v lékařském slovníku. 3. Zdraví nemá neurobiologický základ? Myšlení nemá neurobiologický základ? Neurobiologický základ mají jen nemoci?

5) Nebudu se tajit tím, že szasziánství mi připadá podobně naivní a úsměvné jako anarchokapitalismus. A debatování se szasziány se nápadně podobá debatování s anarchokapitalisty.
- S tím nemám nejmenší problém. Násilnou psychiatrii lze delegitimizovat na mnohem nižší úrovni: protože je protiústavní. Ústava České republiky hned na začátku, v článku 2, násilnou psychiatrii zakazuje. Čili mi jenom chceme, aby stát dodržoval, k čemu se zavázal.
Autor: Alias (neregistrovaný) Čas: 2019-09-02 01:35:49 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
[i]To mohl říct, ale není to jeho typická formulace.[i] To asi proto, že to neřekl on, ale já. Přečtěte si, jak jste postavil otázku.

[i]musí se jednat o nenormální = neskupinové chování a musí být nemorální, nežádoucí.[i]
To je gumová definice, nepoužitelná v medicíně. Radši bez dalšího komentáře.

[i]Pojmy Brokovo centrum, Wernickeovo centrum se používají. Ověřte v lékařském slovníku.[i]
Na současné úrovni poznání začínají být nedostačující. Ověřte v neurovědecké literatuře z posledních let.

[i]Zdraví nemá neurobiologický základ?[i]
Ale má. A dá se rozeznat od různých patologií.

[i]Násilnou psychiatrii lze delegitimizovat na mnohem nižší úrovni: protože je protiústavní. Ústava České republiky hned na začátku, v článku 2, násilnou psychiatrii zakazuje. Čili m[b]i[b] jenom chceme, aby stát dodržoval, k čemu se zavázal.[i]
Tak to hodně štěstí. ;-) Ve společnosti, kde paranoidní schizofreničky na svobodě ubodávají studenty se jistě těšíte mohutné podpoře.

Protože 1) zaměření Stok není antipsychiatrie a 2) už mě to nebaví, navrhuji debatu ukončit.
Autor: Szaszián Čas: 2019-09-02 01:58:46 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) To mohl říct, ale není to jeho typická formulace. To asi proto, že to neřekl on, ale já. Přečtěte si, jak jste postavil otázku.
- Psychiatrie je smyšlená úplně stejně jako nauka katolické církve. V tomto smyslu není mezi katechismem katolické církve a učebnicí psychiatrie žádný rozdíl. OPAKUJU: Hysterie, homosexualita, mělká schizofrenie, masturbace, drapetomanie, dysaesthesia aethiopica a dnes už všechny parafilie a psychopatie snad nebyly vymyšlené nemoci? Skutečně existovaly?

2) To je gumová definice, nepoužitelná v medicíně. Radši bez dalšího komentáře.
- Ale přesně tak psychiatři výraz "duševní nemoc" používají. Nazývají tak nenormální a nemorální chování.

3) Na současné úrovni poznání začínají být nedostačující. Ověřte v neurovědecké literatuře z posledních let.
- A proč bych si to měl ověřovat? I kdyby to byla pravda – a podle mě není – tak proč by existence posunu v konceptualizaci mozku měla být ipso facto argument PROTI Szaszovi, a ne PRO něj?

4) Ale má. A dá se rozeznat od různých patologií.
- A právě proto nelze argumentovat "stav má neurobiologický základ, a proto je chorobný".

5) Tak to hodně štěstí. ;-) Ve společnosti, kde paranoidní schizofreničky na svobodě ubodávají studenty se jistě těšíte mohutné podpoře.
- Vzhledem k tomu, že ty schizofreničky by nebýt psychiatrie, byly ve vězení, a nemohly by nikoho "ubodat na svobodě", nemělo by to být až tak těžké…

6) Protože 1) zaměření Stok není antipsychiatrie a 2) už mě to nebaví, navrhuji debatu ukončit.
- V pořádku, toto taky není antipsychiatrická diskuze a Szasz nebyl antipsychiatr. Debata Vás nebaví, protože o věci víte asi tolik co psychiatři, a tudíž musíte nutně prohrát, i kdybyste měl pravdu.
Autor: Alias (neregistrovaný) Čas: 2019-09-02 08:01:11 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Tak jenom stručně na závěr:

2) Ale ne. To tvrdí Szasz, že ji tak používají.

4) Já takhle neargumentuju. Pouze jsem zdůraznil, že nutná, nikoli postačující (ta u Szasze asi ani neexistuje) podmínka duševní choroby je splněna. Dále je třeba jenom to, z čeho szasziánům vstávají vlasy hrůzou - stanovit normu.

5) Pokud předtím ti pacienti nespáchali kriminální čin, tak asi těžko.
Autor: Szaszián Čas: 2019-09-02 08:27:53 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
2) Ale ne. To tvrdí Szasz, že ji tak používají.
- A argument? Skutečně tak výraz "duševní nemoc" používají. Jak jinak jej používají?

4) Já takhle neargumentuju. Pouze jsem zdůraznil, že nutná, nikoli postačující (ta u Szasze asi ani neexistuje) podmínka duševní choroby je splněna. Dále je třeba jenom to, z čeho szasziánům vstávají vlasy hrůzou - stanovit normu.
- To je fakt super. Takže "nutná, nikoliv postačující podmínka duševní choroby" je přítomnost mozku a pak už je třeba jenom stanovit, jaké myšlení je chorobné a mělo by být násilně autokraticky potlačováno.

5) Pokud předtím ti pacienti nespáchali kriminální čin, tak asi těžko.
- 1. Což typicky spáchali. Typický, po celém světě se opakující scénář je: osoba se opakovaně chová agresivně; řeší se to jako projev duševní nemoci, až nakonec někoho zavraždí. 2. U menšiny bez násilnické minulosti platí, že můžou kalkulovat, že jim to díky psychiatrům projde, obzvláště pokud už se léčili na psychiatrii. Říká vám něco morální hazard? 3. Pro zbytek, na který se nevztahují body 1 a 2, platí, že v takovém případě ani psychiatrie nemůže nic změnit, takže co to je za argument? 4. A kritérium pro násilnou hospitalizaci není spáchání trestného činu, ale "nebezpečnost" (sobě nebo okolí). V drtivé většině případů se nejedná o trestný čin, natož o trestný čin trestaný odnětím svobody.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2019-09-03 06:34:19 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
co to bylo??
Autor: Szaszián Čas: 2019-09-03 06:53:30 Titulek: Re: Ještě před shlédnutím [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Na to jsem se právě – jinými slovy – ptal. Co to má být?
Autor: Randomovej parek (neregistrovaný) Čas: 2019-08-31 17:52:06
Rozmohl se nam tu takovy nesvar. Nejakej curak(ci) tu pisou pod cizejma jmenama. Leckdo se pak toho trollu nachyta.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2019-09-03 06:32:51
Dobry, ze jdete do hospod;)Tam se da zkouset jednoduse formulovat, ze kapitalismus je prave pro CHUDE lidi to nejvyhodnejsi. Ze socialismus(kolektivismus, nezaslouzena moc vypaseneho urednika) je podvod na ne, ktery vymysleli ti vubec nejbohatsi. A hezky holky v sukynkach taky pritahnou
logo Urza.cz
kapky