Nové drogy – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2018-09-28 00:00:02

Nové drogy

Někteří lidé jsou zděšeni vynalézavostí výrobců drog, kteří čas od času přicházejí s novými omamnými látkami, jejichž destruktivní účinky jsou často horší než u těch drog, které byly do té doby na trhu; v posledních letech se jedná například o substanci krokodýl, jež získala své jméno proto, že dokáže své uživatele poškodit podobně jako krokodýlí kousnutí (odpadávají jim kusy těla; a není divu, podíváme-li se, z čeho se tato látka skládá). Kde se bere taková poptávka po těchto drogách? Inu, většinou vznikají jako náhrady za jiné, které jsou dražší (například pervitinem někteří začali nahrazovat kokain, výše zmíněným krokodýlem heroin). A co způsobuje tak vysokou cenu, když výrobní cena drog je zanedbatelná? Pochopitelně státy a jejich regulace; všem těmto svinstvům dala vzniknout „válka proti drogám“, bez které by si žádný zoufalec nechtěl píchat do žil sloučeniny benzinu, ředidla a kyseliny chlorovodíkové.
Přečtení: 8010

Autor: Szaszián Čas: 2018-09-27 23:04:44 Titulek: Třeba dodat
Web: neuveden Mail: neuveden
1) A co způsobuje tak vysokou cenu, když výrobní cena drog je zanedbatelná? Pochopitelně státy a jejich regulace; všem těmto svinstvům dala vzniknout „válka proti drogám“, bez které by si žádný zoufalec nechtěl píchat do žil sloučeniny benzinu, ředidla a kyseliny chlorovodíkové.

- Ano, jen je třeba dodat: "A pochopitelně především psychiatrie, nebýt které by státy žádnou válku proti drogám nevedly".
Autor: Marcusant (neregistrovaný) Čas: 2018-09-28 09:07:58 Titulek: Re: Třeba dodat [↑]
Zdroje? Je to totiž úplný nesmysl. Drogy v době vzniku války proti drogám do kompetence psychiatrů vůbec nespadaly (max snad laudanum používané k potlačování pozitivních (aktivních) psychotických příznaků před vynálezen antipsychotik). Jednalo se dílem o populistické politikum stejně jako u alkoholové prohibice (o tom, která se udrží rozhodl jen a pouze počet konzumentů viz demokracie), dílem o vliv německých nacistů, kteří z ideových důvodů některé drogy zavrhovali (morfin, kokain), jiné masivně zneužívali pro vojenské účely (pervitin). Opravdu bych vám někdy přál zažít akutní psychotický stav jako mívají mnozí moji pacienti (derealizace, zmatenost, vůlí nezvladatelná úzkost, rozpad funkcí ega, hlasy, halucinace, vůlí neovladatelné persekuční bludy). Domnívám se, že by se váš názor otočil o 180 stupňů. Bohužel, poruchy osobnosti tyto stavy buď nemají nebo ve zvládnutelné podobě, kterou vydatně obtěžují své okolí. Ps pro autora: z benzinu, ředidla a HCl žádná droga nevznikne (tedy pokud to nechcete inhalovat a pak vám stačí ředidlo samotné). Jsou to ale substance, které se běžně používají při výrobě syntetických drog a mnoha léčiv i v průmyslu. Ředidla jako medium neb do samotné reakce nevstupují a HCl nebo jiná kyselina vytvoří s alkaloidem (účinnou látkou) sůl, která se obvykle výrazně lépe rozpouští ve vodě (pro injekční aplikaci a rychlé vstřebávání).
Web: neuveden Mail: neuveden
Krom ceny je ještě jedna příčina - zakázané substance bývají vyjmenované v nějakém seznamu (a na ten jsou trénovaní psi). Logicky se tedy hledají nové substance, které v seznamech nejsou a psi je nemají naučené.
Autor: Vostál Petr Čas: 2018-09-28 22:35:59 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: VostalPetr v doméně seznam.cz
To máte pravdu,
nebot starýho psa novým kouskům nelze naučit...
Autor: Tomáš Fiala Čas: 2018-10-01 10:26:55 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Taky dost zajímavej poznatek. To jste někde objevil? Ono to totiž vypadá dost pravděpodobně. Mě by to nenapadlo. Zřejmě proto, že se nezabývám obchodem s drogama. :-)
Autor: velkej Ká Čas: 2018-10-01 15:43:19 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ani já se obchodem s drogami nezabývám (tenhle obor je někde na spodku žebříčku věcí, které bych musel dělat, abych se uživil); někde jsem to musel číst.
logo Urza.cz
kapky