Postoje politiků k homosexuálnímu manželství – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: v6ak
Čas: 2021-10-06 00:00:02

Postoje politiků k homosexuálnímu manželství

Občas slyším protiargument proti homomanželství, že to není libertariánské řešení. Tím by bylo odstátnění instituce manželství. V principu souhlasím. Lepší řešení by bylo, kdyby všeho, čeho lze po právní stránce dosáhnout manželstvím, šlo dosáhnout obyčejnou bilaterální smlouvou, kterou by si obě strany mohly sepsat podle svých představ. Nemuseli bychom společně hlasovat, jak má vypadat manželství ostatních. Uzákonění homomanželství je jen polovičaté řešení. Varovné ovšem je, když nějaký politik odmítá ono polovičaté řešení (homomanželství), ale zároveň jeho strana nemá v programu plné řešení. Těžko potom věřit, že za odmítnutím homomanželství jsou libertariánské důvody.
Přečtení: 4550

Web: neuveden Mail: schován
Tím že ankap nechce zrušení státu jeho odstraněním, ale jen umožněním toho, aby bylo možné státu konkurovat (takže stát by se umožněním konkurence změnil na firmu na volném trhu)tak by libertariánským řešením nemuselo být odstranění instituce manželství, ale umožnění takových smluv, které by ho plně nahradily mimostátně, aniž by byly státem napadané a potlačované.
Tím pádem by pak stát byl v této oblasti firmou která poskytuje "státní manželství", církev by poskytovala církevní manželství a jiné oddací firmy by poskytovaly svoje typy svazků. A napříč by se různě respektovaly nebo nerespektovaly - např. církev by nerespektovala některé typy volnotržních svazků, podobně firma stát ve svých zbytkových institucích respektoval taky jen ty svatky které chce.
Takové řešení by ale bylo pro jinako-svazky přínosné až při určitém stupni toho ustoupení státu ze svých monopolů. Např. pokud se řeší dědictví, tak by to muselo být v situaci, kdy stát nerejpe do toho kdo od koho dědí, ale nechá to na typu smlouvy (svazku) který ti lidé mají a podobně.
Jen jsem to chtěl tedy poopravit, že ke zlibertariánštění té záležitosti nevede jen zrušení toho státního svazku (ten může teoreticky zůstat tak jak je), ale "stačí" demopolizace státu v jiných odvětvích, které s tím jak je kdo oddaný souvisí - ale chápu, že to první je asi průchodnější než to druhé.
Autor: v6ak Čas: 2021-10-06 09:49:46 [↑]
Web: https://v6ak.com Mail: cz.urza v doméně reg.v6ak.com
Já jsem ani nepsal o odstranění. (Pravda, „Nemuseli bychom společně hlasovat, jak má vypadat manželství ostatních.“ to možná trošku naznačuje, ale berte to spíše jako zjednodušení týkající se nestátních forem manželství.) Ani si nemyslím, že by to bylo dobré řešení – zejména pro stávající manžele by bylo nešikovné to rušit. Pro nová manželství je to z principu jedno, tady ať státní manželství klidně pokračuje nebo klidně zanikne.
Web: neuveden Mail: schován
Pardon, mi pak taky došlo, že Vy jste toto vlastně nepsal.
V kombinaci s tím libertariánstvím bych to viděl i tak tím způsobem, že by tím (těžko dosažitelným) ideálem bylo nechtít po státu, aby uznal ty jiná manželství (umožnil by je pod sebou), ale chtít po státu, aby neházel klacky pod nohy tím jiným manželstvím, které by vznikalaly mimostátně.
Tedy jestli má stát jednou hypoteticky být tou firmou na volném trhu, tak nenutit tuto budoucí firmu uznávat všechna manželství, ale nutit ji aby k sobě umožnila konkurenci.

Ono vlastně tím, že by i ta nová manželství byla zase pod státem, tak naopak tím ten stát posilujeme ve smyslu, že mu oět dáváme do rukou něco, v čem na něm budou lidé závislí, a o čem on bude rozhodovat.

Trochu mi to připomíná ten postup, kdy cenzuru na facebooku přikázanou z EU chce někdo řešit zákazem cenzury přikázaným z ČR, namísto té snahy o zrušení příkazu cenzury internetu.

Ale jak sem psal, ta praxe bude trochu jinde, a tohle co se řeší ohledně manželství je spíš praktick politika dělaná pod jedním státem, než nějaká libertariánská idyla.
logo Urza.cz
kapky