Rovnoprávnost, i kdyby na chleba nebylo – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2016-02-23 00:00:02

Rovnoprávnost, i kdyby na chleba nebylo

Socan Jiří Dienstbier, ministr bez portfeje (to je ale funkcička), který má na starosti lidská práva a rovnost příležitostí, zjistil, že 250 firem s největším obratem v ČR má ve vedení jen třináct procent žen; protože dotyčný je sociální inženýr až na půdu, rozhodl se, že to není dost – a jak to asi zjistil? Inu, místo aby pokorně přijal, že ti neúspěšnější na trhu, na kterých mimochodem Dienstbier parazituje, asi vědí, co dělají, se rozhodl, že to ví lépe než oni; třináct procent je prostě málo, protože parazit politik tvrdí, že je to málo. Dle jeho vlastních slov nejde o upřednostňování žen či mužů, kteří jsou méně kvalitní, ale o nastavení takzvaně férových pravidel, která ženám i mužům umožní uspět v takových výběrových řízeních. Proč je to naprostý nesmysl?

Celá tato myšlenka je založena na předpokladu, že nejúspěšnější firmy si nedokáží vybrat do svého vedení lidi tak dobře, jak by to dokázal Dienstbier, jenž sám nevytváří žádné hodnoty, za které by mu lidé platili dobrovolně, ale pomocí státu parazituje na těch, kdo vytvářejí; nevybraly si snad ony firmy ty nejkvalitnější lidi, které mohly? Ženám dávno nikdo nebrání věnovat se kariéře, leč v naší společnosti máme více rodin, kde muž vydělává, zatímco žena se stará o domácnost, než rodin, kde je tomu naopak; není relevantní, proč tomu tak je – může to být tradicí, genetickými predispozicemi, čímkoliv – nicméně z toho logicky plyne, že existuje více mužů (než žen) ochotných věnovat celý život jen pracovní kariéře, ergo jich i více uspěje. Snažit se firmy státním násilím nutit k tomu, aby do svého vedení vybíraly jiné lidi, než samy rozhodnou, jen snižuje jejich efektivitu a deformuje trh.
Přečtení: 26305

Autor: Urza Čas: 2016-02-23 10:10:45 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Logicky.... otázka je, zda by to pak nebyla pozitivní diskriminace jedinců s oběma pohlavími xD
Autor: Roman Čas: 2016-02-23 10:21:06 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: roman.hocke v doméně gmail.com
Odpověď je, že těch bude muset být taky nadpoloviční většina a z nich alespoň jeden hermafrodit - homosexuál.
Autor: Roman Čas: 2016-02-23 10:18:34 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: roman.hocke v doméně gmail.com
Lol :-) Ale je to teda pěknej sexista, takhle rozlišovat lidi podle pohlaví. Smí se vůbec u pohovoru na manažera ptát na pohlaví a řídit se tím k naplnění kvóty? Není to genderově nepřípustné?
Autor: PeTaX Čas: 2016-02-23 10:46:48
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Před nějakým časem jsem si simuloval nějakou prospektivní randomizovanou studii přijímacích zkoušek na VŠCHT. Východiskem bylo, že na chemii se budou hlásit spíše hoši, než děvčata (v poměru 71 ku 28 (72 %/28 %)), uchazečů ke zkouškám bude celkem 99 a přijato bude jen 50 studentů s nejlepšími výsledky v přijímacím řízení.
Následně jsem vygeneroval sadu pseudonáhodných výsledků v zkušebních předmětech (zcela bez ohledu na pohlaví).
Poté jsem nalezl 50 nejschopnějších studentů, kteří by měli být přijati přirozeným výběrem. Z adeptů vyšlo 14 žen a 36 mužů (28/72 %), tedy výsledek přesně odrážející poměr vstupních podmnožin.
Poté jsem použil socialistickou mantru kvót (tehdy mě to zajímalo v souvislosti s Věrou Jourovou a Michaelou Marksovou, které jsou jako Dienstbier vášnivými vyznavačkami kvót).
Takže kritéria výběru již hotových přijímaček (vstupních proměnných) zůstala stejná, jen byl vybráno 25 nejlepších děvčat a 25 nejlepších chlapců. Výsledek byl zcela zdrcující: v těchto socialistických přijímačkách došlo k plným 44 % nespravedlností, kdy byla přijata i děvčata, která nedosáhla dobrých výsledků, a naopak bylo odmítnuta řada vynikajících chlapců, protože už se do zmenšené kvóty nevešli.
Několikrát jsem nechal přegenerovat náhodné výsledky vstupních testů a vždy s velmi podobným výsledkem. Studovat mohlo i jedenáct studentek jen proto, že mělo mezi nohama čárku, ale neměly studijní předpoklady, zatímco jedenáct nadějných chemiků bylo posláno k čertu, protože měli pytlík. Je jasné, že prestiž absolventů chemie celkově poklesne.
Jenže to je na Dienstbiera (a socialisty všeobecně) moc matematiky. Takhle to totiž dopadá vždy, když socialista jede ráno do práce a přemýšlí, jaké „dobro“ dnes zase vysere.
Autor: Urza Čas: 2016-02-23 10:57:23 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Sociální inženýr na tohle řekne, že je právě problém v těch podmínkách, že uchazeči jsou v poměru 72/28, což je dáno společností.... rozdíl je v tom, že oni mají pocit, že vědí, jak má společnost vypadat "správně".
Autor: PeTaX Čas: 2016-02-23 11:02:28 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Mně je jedno, co říká sociální inženýr. Já tvrdím (a dokázal jsem to matematicky), že ten systém vede k debilizaci vysokoškolského vzdělání.
Autor: Urza Čas: 2016-02-23 11:16:39 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Ne nezbytně; kdyby se mu povedlo změnit ty vstupy, nemuselo by.
Samozřejmě nejsem pro, aby je měnil.
Autor: PeTaX Čas: 2016-02-23 11:50:23 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Nemůže změnit ty vstupy bez stejného inženýringu. Jakmile určí, že ke zkouškám musí nastoupit 50/50, provede tu předfiltraci o jeden level níže; z zkoušky už to vyleze ± spravedlivě, ale výběr před zkouškou bude stejně nespravedlivý.
(Mimochodem: proč muži nepožadují kvóty pro vyloženě feminizovaná odvětví?)
Nebo, buďme mezně absurdní: požadujme, aby se děti spravedlivě rodily jak mužům tak ženám. Kašleme na nějaké přirozené predisposice!
Autor: Urza Čas: 2016-02-23 11:57:23 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Ne, to si pořád nerozumíme, já mám pocit, že nevidíte tu celou hrůzu v plné kráse.
Tito lidé si myslí (a já už mnohé z nich o tom slyšel mluvit), že problém je ve "společnosti" čili oni nechtějí dělat filtr, aby ke zkoušce přišlo 50 na 50 ve smyslu, že je "vyřadí předtím", oni chtějí změnit paradigma, že "holky baví více návrhářství, kluky baví více technika".
Autor: PeTaX Čas: 2016-02-23 12:06:37 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Ale to je mi přece naprosto jasné! Jen ukazuji tu absurditu. I když změní paradigma (nějakým násilím), nemohou změnit predispozici.
Tak ještě jeden příklad: požadujme průměrné IQ ve společnosti 140. (Co na tom, že to je relativní číslo a 100 je střední hodnota vzorku.)
Autor: Urza Čas: 2016-02-23 12:20:06 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
To si právě nejsem jist, zda lze změnit predispozici, respektive nejsem si jist, do jaké míry jsou to predispozice vrozené a do jaké míry dány sociálně.
Přemýšlel jsem nad tím dost a nemám na to žádný pevný názor, nicméně je to irelevantní, protože umělě to násilím měnit je špatné, ať už je to tak, nebo tak, nicméně to nic nemění na tom, že si zdaleka nejsem těmi "predispozicemi" jist.
Autor: PeTaX Čas: 2016-02-23 12:34:00 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
Umírněně se kloním k tomu, že nějaké předpoklady jsou vrozené, dané třeba mateřským pudem, samčím rozsévačstvím atd. (Ostatně mnoho stojí už na té dispozici, že žena je schopna mít jen jedno dítě ročně a ještě jen několik let, zatímco samec může plodit několikrát denně (už jen ta nerovnováha spermií a ovul). Vnímám tu snahu socialistů zcela pohlavnost vymýtit, ale ty přírodní zákonitosti neodstraní ani když budou pěstovat děti vědecky ve zkumavkách.
Autor: Urza Čas: 2016-02-23 13:31:39 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Ano, to celkem dává smysl, nicméně na kolik je to vrozené a na kolik prostředím, nejsem schopen odhadnout.
Třeba je to vrozené jen minimálně a prostředím z 99 %.... a nebo také naopak.

Snaha socialistů je samozřejmě děsná bez ohledu na to, co zrovna násilím vnucují.
Autor: Angel Čas: 2016-02-23 11:30:48
Web: neuveden Mail: neuveden
Nedávno jsem četl v jednom článku na DFens o Švédsku věc která mě dostala do kolen. Předem upozorňuju že jsem si to neověřoval, nicméně jedna švédská strana má prý v programu: "Povinnost zaměstnavatele přijmout další zaměstnance, pokud mu to stát přikáže." To je fakt jak z Atlasovi vzpoury. Je na čase se na to vysrat
Autor: Urza Čas: 2016-02-23 11:33:44 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
To není žádná prdel, tohle mají v programu i některé německé strany; a ve Francii už zakázaly propouštění z firem s určitými parametry (tuším, že jde o velké firmy) bez povolení úředníka.
Autor: Lojza Čas: 2016-02-23 20:33:56
Web: neuveden Mail: neuveden
Onehda jsem koukal na nejake vtipne video kdesi ze Svedska ci Norska ci odkud a tam se ukazovalo, jake "zvracene mysleni" maji nekteri "socialni inzenyri", zvlaste jedna pani byla vykreslena jako takova vtipna kravka, kdyz tvrdila, ze ve skutecnosti v okamziku narozeni clovek nema zadne preference podle toho, jestli je kluk ci holka, ale dostane se mu jich skrze okolni spolecnost.

Ted musim udelat odbocku a tem, co me neznaji, musim durazne rict, ze jsem absolutni zastance svobody, jsem proti jakymkoliv kvotam i socialnimu inzenyrstvi...

A zpet k tematu - tak jsem se zamyslel nad tim, jestli ta pani nahodou nemuze mit pravdu a dosel jsem k nazoru, ze ma. A nebo alespon v absolutne drtive vetsine pripadu. Opravdu staci uz jen to, ze se jinak mluvi na malou holcicku a jinak na maleho chlapecka. Budou se volit ZCELA jina slova. Legrace to je v pripade, kdy napriklad v kocarku lezi kluk, prijde nahodny clovek a mysli si, ze je to holcicka. Zacne na ni nejak mluvit...pak ho clovek upozorni na omyl a skutecne okamzite zmeni slovnik a mluvi na to dite uplne jinak. Pozorovano osobne, opakovane.
Pokracuje to pres "holcicky si hrajou s panenkama a kluci s autickama", "holcicky jsou v ruzovem a kluci v modrem obleceni", holcicky jsou na princezny a kluci na filmy o indianech" atd atd atd.

Osobne tomu trebas u svych malych deti nechavam volny prubeh a skutecne holka si hraje jak s panenkama, tak s autickama a kluk si hraje jak s panenkama, tak s autickama...
Ale jakmile holka zacala chodit do skolky (davame ji tam vcelku zamerne, aby si vyhrala s dalsima detma), ci vlastne jakmile se zacala stykat s dalsima detma, tak v tu chvili zacaly prevladat ty princezny - a pritom do te doby byla jeji nejoblibenejsi pohadka Shreck, coz myslim neodpovida klasickemu holcicimu stereotypu.

Imho je skutecne uz od detstvi dite formovano k urcitym stereotypum a neni se co divit, ze se pak pozdeji podle nich chova - aniz by nakonec to dite vubec vedelo proc, a nevi to ani v dospelosti a hlavne si to vubec neuvedomuje.
Ostatne, kdybyste vy sami dneska na ulici potkali muze obleceneho celeho v ruzovem obleceni - ruku na srdce, kolik z vas si toho nevsimne a neco si nerekne? Pritom proc by muz nemohl chodit v ruzovem obleceni?

Osobne absolutne nesouhlasim s tim, ze by se "to melo resit" a pripadne ze "by se to melo resit kvotama a zakonama a narizenima". Ale situace rozhodne je takova, ze kdyby nebylo techto stereotypu uz na zacatku zivota, tak by dozajiste bylo napriklad vice zen v technickych oborech a podobne.
Autor: marek28 Čas: 2016-02-23 23:54:17 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Souhlas. Prostředí nás pochopitelně silně utváří. To přece jen nikdo soudný nepopírá. Horší je, když si někdo řekne, že je to špatně, že ví, jak to má být správně a využije násilí k tomu, aby tu svoji vizi prosadil. A je úplně fuk, jestli je to pošahaná feministka, která by zakázala panenky, nebo bigotní katolík, co by mužům zakázal používat růžovou barvu.
Osobně si myslím, že výchova a prostředí nás sice utváří, ale každý zdravý člověk má od určitého věku svou vlastní vůli a je schopen se na sebe dívat s odstupem a vybrat si, co ho baví a co mu jen společnost diktuje, že ho má bavit. Spíš podporuju hrdé a sebevědomé lidi, kteří se nebojí bořit zavedené bariéry, než v zájmu slabých a nesebevědomých raději všechny ty bariéry násilím bořit, aby se dotyční necítili špatně a neměli trauma.
Koneckonců když banda dvoumetrových skotských dřevorubců nosí kylt, sotva se jim někdo vysměje, že jsou to buzničky (možná tak z bezpečné virtuální vzdálenosti). Naopak kdyby někdo v zájmu genderové rovnoprávnosti přikázal chlapcům ve škole nosit sukně, setká se to zcela jistě se zuřivým odporem a ještě větším utvrzení v předsudcích vůči mužům v sukni. Socinženýrství prostě není cesta.
Autor: Urza Čas: 2016-02-24 01:31:10 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Fakt, že nás prostředí utváří, nevylučuje, že nás utváří i vrozené predispozice.
Autor: Urza Čas: 2016-02-24 01:30:33 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
No samozřejmě, že prostředí má vliv, to snad nikdo nerozporuje; a úplně stejně pochopitelně mají bezesporu i genetické predispozice (například u některých dětí se už před narozením dá poznat, že budou dementní).
Otázkou je, co má jak velký vliv; a to mnedle příliš rozeznat nelze.
Vše, co píšeš, pouze ukazuje, že prostředí má vliv (a skutečně má), jenže to nijak nevyvrací, že geny ten vliv nemají.
Samozřejmě, že děti mají schopnost se učit jazyky, ale tu schopnost nemají všechny (některé jsou na to moc hloupé), některé mají tu schopnost lepší, jiné horší (dyslektici, dysgrafici), lidé mají různé talenty, když dvě děti učíš totéž, jedno to prostě chápe rychleji, druhé pomaleji.... je to dáno jen prostředím? Hm, nelze prokázat. Je na 100 % jisté, že alespoň do jisté míry má vliv prostředí (děti se učí různé jazyky) a alespoň do jisté míry geny (některé parametry už umíme zjistit před narozením); jaký je poměr? Nejasné.
Autor: Urza Čas: 2016-02-24 10:27:36 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Ono to ještě také může být individuální, že u někoho má větší vliv prostředí, u jiného geny; v závislosti na tom, jaké geny a prostředí má.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-02-24 11:59:18
Kdyby tady byl ze dva roky kapitalismus,tak by tento clovek (a statisice jinych sociopsycho/pato/logu)uz byl davno od sedmi u pasu v CKD a nemel by cas na picoviny.A byl by zatracene rad,ze maji ve vedeni toho nejschopnejsiho(a kralovsky zaplacenho),ktery by byl schopen vymyslet a pak prodat jejich zbozi na bezohlednem trhu(a nejen mit stare znamosti u statnich nakupcich)
A kdyzuz to nejde,tak by si kazdy obcan cr mel zkusit aspon rok byt na volne noze.
Autor: Urza Čas: 2016-02-24 12:17:51 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Nicméně ti, kdo se na trhu práce neuplatní, mohou parazitovat v politice.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-02-24 13:17:01 Titulek: Re: [↑]
Predstavuji si"politika"kapitlisticke budoucnosti jako cloveka,ktereho si zvoli urcita dobrovolne seskupena parta lidi,aby jednal za ne.V tvrdem trznim prostredi to bude nutne ten nejschopnejsi,a ne takovej tluchuba jako mladej Pivnisluha.Pri techto jednanich jde o vlastni penize-to uz neni hra na vojaky.
Autor: Urza Čas: 2016-02-24 13:22:47 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Ale to mnedle nebude "politik obecný", ale bude se to vždy vztahovat k nějakému oboru lidské činnosti. Těžko zvolíte někoho, aby za Vás jednal obecně ve všem (proč taky), to jen současná zastupitelská demokracie má tyhle naprosto dementní a nelogické nápady. Zvolíte si ale člověka, který za Vás bude jednat třeba v oblasti práva a podobně.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-02-24 13:26:29 Titulek: Re: [↑]
Ano.A souhrn vsech tech dilcich tlaku se stane obecnym.Normalni dzungle,anarchie.Rozhoduji jen ti,kdo plati.Bez chudych prostredniku.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-02-24 13:23:20 Titulek: Re: [↑]
Politik dnes je vlastne jen dekl na kanal,ktery ma za ukol presvedcit lidi,aby platili dane a jeste z toho meli radost.Nezavidenihodna napln zivota.
Jediny politik,ktery by byl smusluplny,by mel mit v programu,ze do konce volebniho obdobi zrusi stat a sam odevzda klice od stranickeho sekretariatu
logo Urza.cz
kapky