Svoboda versus možnosti – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2023-09-20 00:00:02

Svoboda versus možnosti

Měli bychom rozlišovat mezi svobodou a možnostmi? Můj názor je, že ač se tyto dva koncepty částečně překrývají, lze v nich najít principiální rozdíl, který považuji za důležitý pro pochopení vztahů ve společnosti. Zatímco možnosti člověku udávají, co vše může v různých situacích dělat, svoboda popisuje, kolik z těchto možností mu zatím nebylo odepřeno jinými lidmi. Klíčová role tohoto rozlišení dle mého názoru leží v tom, že zatímco možnosti jsou proměnlivé a rapidně rostou s technologií a vědomostmi, svobodu lze indexovat objektivním výčtem zákazů a oblastí života, do nichž zasahují. Pokud by někdo chtěl bojovat proti nesvobodě a svobodu definoval pocitově, například jako možnosti, které určitý člověk nemá, ale mohl by mít (obávám se, že podobně činili komunisté), nejspíš by v cestě za vysněnou společností ubral i spoustu důležitých možností, čímž by způsobil i mnoho škody a zmatku.

V souvislosti s tím mi také přijde, že člověk v těžké životní situaci není nesvobodný (jak se někteří socialisté domnívají), nýbrž spíše bezmocný. Bezmoc vnímám jako právě ten pojem a pocit, který dobře vystihuje to, čím procházejí „nesvobodní“ lidé ve svobodných systémech. Bezmocným lidem je třeba vrátit moc skrze různé formy sociální práce, toho však trvale nelze docílit ubíráním svobod jiným lidem. Anarchokapitalistická definice svobody se v tomto ohledu jeví jako skromnější a místy necitlivější, avšak zároveň poskytuje poměrně jasný návod na to, jak lidem bez rozdílu na podmínkách trvale navyšovat míru svobody.
Přečtení: 5829

Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky