Volby jako „svátek demokracie“? To jsou spíš „svátkem etatismu“! – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Šunka
Čas: 2021-10-12 00:00:02

Volby jako „svátek demokracie“? To jsou spíš „svátkem etatismu“!

Člověka dělá člověkem náhled na vlastní rámec života, estetický smysl a touha po přesahu vlastní osoby. Tento přesah by se dal nazvat taky „touhou po spirituálnu“, což je přirozený jev. Mimo jiné výklady se dá tato tendence vysvětlit tzv. „existenciálním stresem“. Jednou zemřeme a naše existence skončí. Pokud ale nalezneme přesah vlastní konečnosti, tato skutečnost se snáší lépe.

Existenční strachy člověka jsou hluboké. Máme strach z konečnosti, máme ale i strach ze svobody. Jak analyzuje geniální psycholog Fromm, v rámci potlačení tohoto stresu inklinujeme právě ke stavům, ve kterých cítíme přesah našeho vlastního života. K náboženství, ke spiritualitě, ale i k ideologiím. A v situaci, kdy je v naší republice čitelný hlad po spiritualitě, kterou nám v průběhu historie v pohanské podobě vzala katolická církev, je nutné si dávat pozor zejména na za původně nespirituální cesty k přesahu. V době, kdy se mnoho Čechů hlásí hrdě k racionálnímu ateismu, je zejména nasnadě, aby byli tito jedinci náchylní k modlám nenáboženským, podobně jako už před 150 lety pozoroval filosof Nietszche.

Za tuto modlu vnímám často stát, tedy tzv. „víru ve funkční, silný a spravedlivý stát“, tedy etatismus. Jeho modlou není spravedlivý Ježíš, je jím spravedlivý prezident Havel. Nestavíme se do pozoru při poslechu evangelií, ale při poslechu státní hymny. Neuctíváme kříže, ale uctíváme státní znak. A mnozí z nás jdou místo ke svatému přijímání s hrdostí a nábožným pocitem k volbám, které můžeme vnímat jako rituál. Volby jsou sice proces, který probíhá v demokratickém systému, ale vnímám je spíše jako svátek etatismu. Pokud je někdo chce vnímat jako něco slavnostního a rituálního, pak je vyznáním etatista a měl by je právě jako svátek etatismu vnímat.
Přečtení: 3897

Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
A v srdcích etatistů.
Rozdíl je v tom, že ancapista si tu rituálnost uvědomuje, etatista ne :-)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Aby som si mohol uvedomiť že nejaká činnosť je rituál tak by najprv musela byť rituálom.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Pro mě byly volby rituálním zážitkem.
Vstoupím do foajé, tam za stolem sedí rituálně asi 6 lidí, každý před sebou rituální stoh papírů a cedulku, jaká písmenka vyřizuje. Tak jsem přistoupil ke svému zřízenci, on ode mě rituálně převzal občanku, aby si mě odškrtl na seznamu účastníků rituálu.
Za rituální plentou někdo rituálně stál a já jsem nerituálně spěchal. Venku bylo krásně a já jel na výlet. Tak jsem se otočil k rituální komisi zády a přendal předem nachystaný rituální volební lístek z modré obálky, která přišla do schránky, do bílé, kterou jsem převzal od člena rituální komise. A za rituální plentou pořád někdo kroužkoval, tak jsem přistoupil k rituální plastové krabici s dírou ve víku, polepenou státními rituálními symboly, a chystal jsem se rituálně vhodit obálku. Byl jsem však upozorněn komisí, že musím za plentu. Tak jsem ještě chvíli čekal, pak jsem proběhl bez zastavení za rituální plentou a vhodil rituální obálku do krabice.
A můj jeden hlas Urzovi nic nezměnil.
Jestli tohle není rituál, tak už teda nevím :-D
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak to máte asi u vás v Česku tie voľby nejako inak zorganizované, lebo ja keď vstúpim do volebnej miestnosti tak tých pár ľudí tam sedí nerituálne, tie ceduľky a stohy papiera pôsobia úplne nerituálne a ani na tom vyberaní volebného lístka a prípadnom krúžkovaní nič rituálne nebolo. Ani na vhodení obálky do nerituálne vyzerajúcej urny. Zase pravda je že na rozdiel od Vás viem že sa volí za plentou, takže ma na to nemuseli upozorňovať členovia komisie.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
A proč se politici tak rádi fotí, jak (rituálně) vhazují lístek do urny? :-)
Autor: li Čas: 2021-10-12 11:53:51 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
s tím focením při vhazování lístku - tak to se netýká zdaleka jen politiků :)
to jsem nikdy nepochopila... stejně tak - jako jsem dodnes nepochopila, proč se lidé tak často fotí s jídlem na talíři...
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Politici sa radi fotia kdekade, nie len pri voľbách.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Třeba při (rituálním) poklepání na první kámen nějaké velké stavby a pak (rituální) stříhání pásky při otevření budovy či dálnice :-)
Web: neuveden Mail: neuveden
Správně, osle, to jsou rituály. Proč? Protože poklepání na kámen není třeba k postavení budovy a přestřihnutí pásky není třeba k jejímu užívání nebo k zahájení provozu dálnice.
Kdežto vhazování volebních lístků do volebních uren, volební komise, ověřování totožnosti a vše ostatní, co jste uvedl, je třeba k uskutečnění demokratických voleb.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Všechno je to subjektivní.
Nebo snad můj hlas něco změnil, když teď měl Urza 6775 a beze mě by měl 6774 hlasy?
Web: neuveden Mail: neuveden
1. A co změnilo, že jste napsal tento komentář? Asi nic, že. Takže "napsání diskuzního příspěvku na Stokách" je rituál? Rituál není "nedůležitá činnost", ale "neinstrumentální činnost".
2. Změnilo to to, že Urza nedostal 6774 hlasů, ale 6775 hlasů. Jednalo se tedy o instrumentální činnost.
3. Co má znamenat věta "Všechno je to subjektivní"? Usuzuju, že tím chcete říct, že rituální poklepání na kámen, přestřihnutí pásky a vykonání volby jsou nedůležité činnosti. Opakuju: Nejde o ne/důležitost, nýbrž o ne/instrumentálnost. Rituály můžou být důležité.
Web: neuveden Mail: neuveden
A jak by tedy ne-elektronické volby měly probíhat, aby nebyly rituálem? Doslova VŠECHNO, co jste uvedl, je instrumentální povahy, čili povahy ne-rituální. (Příkladem typického rituálu budiž křest, kde zjevně neexistuje instrumentální vztah mezi pokropením vodou a sesláním Boží milosti.)
Když už pomineme, že ne všechny rituály jsou náboženské rituály.
Proč jsou všichni anarchokapitalisté takové oslice?
Web: neuveden Mail: schován
Tipuju že nezaujatý antropolog by volby mezi rituály zařadil - srovněj s popisem rituálu např. zde:
(jen nevím, jestli by volby spadaly mezi společenský nebo čarodějnický rituál :-) )

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l
Rituál (z latinského ritualis = obřadný), obřad, ceremonie, ceremoniál je způsob chování založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech, normách. Rituály bývají např. náboženské, společenské, individuální, čarodějné, firemní nebo organizační, jednoduché až velmi složité.

Z pohledu antropologie se jedná o činnost neinstrumentální povahy, která má přesně stanovený postup, velmi často se opakuje a může nabývat zcela rutinního charakteru. Podle R. A. Rappaporta je to „posloupnost jednání, kterou si účastníci nevytvářejí na místě sami“.[1] Rituál slouží k zajištění správného, úspěšného, opakovaného provedení žádoucích činností pro spolehlivé dosažení cíle a napomáhá upevnění společenské organizace.

Z pohledu psychologie je nicméně rituálem každé jednání člověka, které vykazuje stereotypní opakování a je založené na předem daných pravidlech. V určité míře je takové chování obvyklé u každého jedince (například oblíbená ranní káva), v nadměrné míře však může být příznakem duševní poruchy (například obsedantně-kompulzivní). Rituály mají i zvířata.[2]

Nejčastěji se obřadem nebo ceremonií rozumí (zpravidla veřejná) slavnost, společenská událost uspořádaná podle tradiční soustavy společenských zvyklostí či procesních formalit. Příklady obřadů či ceremonií jsou svatba, křest, mše, imatrikulace, promoce nebo pohřeb. Některé jsou součástí církevní liturgie, jedná zejména o systematické symbolické vyjadřování úcty k Bohu. Ceremoniální průběh mívá zpravidla i soudní proces, maturita, zahájení Olympijských her, státní závěrečná zkouška, předávání školních vysvědčení, slavnostní vyhlášení sportovních výsledků atd. apod.
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ja tipujem že nie, lebo raz za 4 roky nie je "často se opakující", na druhej strane je pravdou že s voľbami sú spojené aj niektoré ceremoniálne udalosti, napríklad ustanovujúca schôdza novozvoleného parlamentu.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Technická - volby jsou častěji.
Nejen parlamentní jednou za 4 roky (obvykle), ale i senátní, prezidentské, volby do zastupitelstva apod. a všechny probíhají stejně :-)
Web: neuveden Mail: schován
Ještě jsem na to téma zapátral a občas bývají jako rituál popisovány.
Ono to hlavně ani není nic proti ničemu, pokud by se ukázalo, že jsou jako ten rituál vnímány, klidně Ti přiznám, že pro mě za mě by třeba pravidelný poslech videa s Urzou klidně mohl být taky rituálem (nevím jak by se na to dívala společenská věda), pokud už se i o raním pití kávy někde hovoří jako o rituálu. U toho že se neopakujou zcela pravidelně nevím, ale některé třeba přechodové rituály jsou zase jen jednou za život a volby jsou někde mezi tím - opakují se ale ne zcela pravidelně. A jak psal jinde pan Heřman, jde vlastně tak trochu o kulový, jestli je tak budeme brát nebo ne.

Z výsledků pátrání jinak mě zaujalo toto (popis společenských rituálů očima religionistů):
https://dingir.cz/cislo/21/2/ritualy_ve_verejnem_prostoru.pdf
Volby
Moderní politika pomáhá společenství formulovat a prostředkovat mezi různými hodnotovými systémy skrze ritu-ál voleb, veřejným politickým rituálem par excellence.12 Volební komise sídlí většinou ve školách, institucích, v nichž probíhá formativní kontakt mezi jednotlivcem a společností, což je jednou z ústředních charakteristik rituálního jednání (viz výše). Volební místnosti jsou vybaveny nejrůznějšími symboly, jež odkazují k určitému „totemickému“ anebo „transcendentnímu“ charakteru národní kolektivní identity (vlajky, obrazy prezidenta). Akt volby bývá prezentován jako základní morální a etická povinnost každého občana. V rámci často velice emociálních předvolebních kampaní může být popisována jako kosmický boj dobra a zla. Politici občas mluví o nutnosti zabránit „oběti“ (budoucnosti) našich dětí, jež by, podle nich, nastala s výhrou protikandidá-tů apod. Samotný akt volby je v našem systému tedy akt mocný nejen reálně, ale zejména jako symbol.
Nejrůznější typy totalitních režimů se proto snaží ovládnout společenskou energii, kterou dokáží „volby“ generovat, aniž by ovšem došlo k reálnému propsání do mocenské struktury, kterou si chtějí udržet. Nakonec někteří z Vás máte tuto zkušenost z doby před pádem komunistického režimu v naší zemi, v níž byly volby politickým rituálem pouze le-gitimizujícím status quo.
Web: neuveden Mail: neuveden
Tipuju že nezaujatý antropolog by volby mezi rituály zařadil - srovněj s popisem rituálu např. zde:
(jen nevím, jestli by volby spadaly mezi společenský nebo čarodějnický rituál :-) )

- Nikoliv, osle, neboť Z pohledu antropologie se jedná o činnost neinstrumentální povahy
Proč jste všichni tak strašně hloupí?
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Z toho si nic nedělejte. Ze samotné rozdílnosti znalostí, zkušeností a dovedností lidí vyplývá, že každý člověk je v daleko více oblastech hloupý, než ve kterých je chytrý. To platí o Vás stejně jako o mě. Já nejsem antropolog a platí, že mi je celkem jedno jak antropologický pohled, tak to, zda volby jsou nebo nejsou rituálem. Rituál není obecně ani dobrá, ani špatná věc. A volby také nejsou obecně dobrá nebo špatná věc. Já tentokrát volbám šel, minule ne. Nevolba je také vyjádření názoru. Nelze tedy nevolit. Co je naprosto nepodstatné, tak to, zda to někdo bere nebo nebera jako rituál. Vůbec mne to v podstatě nezajímá. A přijde mi divné, pokud někoho ano. Proč někdo musí toto hájit a zároveň muset ostatní nazývat explicitně hlupáky a tím být zbytečně nepříjemným na ostatní...
Web: neuveden Mail: neuveden
1. To jsou kecy. Zapátrejte v paměti či na Googlu, kolik je na Stokách článků na téma "etatismus je náboženství". Je to výrazná a důležitá součást anarchokapitalismu, alespoň toho urzovského.
2. Nejen podle antropologie, ale i podle běžné řeči nemůžou být volby rituál. Když jsou v běžné řeči označovány za rituál, znamená to jen to, že se z nich vykuk snaží rétoricky udělat něco jiného, než jsou.
3. Když neznám význam slova rituál, tak především něco neoznačuju za rituál. Navíc uvedená pasáž z Wikipedie obsahuje kritérium, podle kterého volby nemůžou být rituál, protože nejsou neinstrumentální.
Autor: li Čas: 2021-10-12 14:51:51 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
1. Etatismus je náboženství ať chcete nebo ne.
2. Podle běžné řeči mohou být volby samozřejmě také rituál. Navíc mají jasně daná pravidla a je to jakýsi svátek... vlají vlajky... a lidé často chodí i svátečně oblečení...
3. Rituál může být i to, že si každé ráno čtete doma na záchodě... nemusíte se tedy nutně cítit nějakým způsobem "posvátně", stačí, že se tak cítíte komfortně... :)

Ještě nějaké otázky?
Web: neuveden Mail: neuveden
1. A argument? Etatismus není náboženství, protože neobsahuje prvek zjevení.
2. Ano, lze říct "volební rituál". V tomto užití znamená rituál prostě jakoukoliv "předepsanou činnost" nebo "činnost, kterou je třeba vykonat přesně určitým způsobem". Je to běžný jazykový jev, že se přechodem termínu do běžné řeči maximálně rozšíří jeho význam. Například "katedrála" jako architektonický termín x když někdo řekne o jeskyni s vysokým stropem, že to "je katedrála". Nemá to nic společného s pojmem rituál v antropologickém smyslu.
2.1 Svátek a rituál jsou úplně jiné věci.
3. Ne, to nemůže být rituál v antropologickém smyslu. Může to být rituál v psychologickém smyslu, což je úplně jiný pojem.
Autor: li Čas: 2021-10-12 15:10:52 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
1. Náboženství rozhodně nemusí obsahovat prvek zjevení! :D Moje máma byla nábožensky založená v tom klasickém smyslu slova, konkrétně katolička. Nikdy se jí nikdo nezjevil :)
2. Ano, volby jsou rituál.
2.1. Svátek - slavnost a rituál spolu velmi často úzce souvisí, avšak nemusí.
3. Nemluvím o antropologickém smyslu, bavíme se o tom - co je a není rituál.
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Náboženství musí obsahovat prvek zjevení.
2. Jsou rituál ve smyslu, že jsou "činností, kterou je třeba vykonat určitým, předepsaným způsobem", nejsou rituál v antropologickém smyslu: že by byly obdobou náboženských rituálů, tj. ve smyslu článku.
2.1 Svátek a rituál jsou dvě různé věci. Svátek se vztahuje k rozdílu "všední x sváteční"; rituál k rozdílu "instrumentální x neinstrumentální".
3. Jenže antropologický rituál a psychologický rituál jsou dvě různé věci. Jsou od sebe podstatně dál než příslovečná jabka a hrušky. Bavíme se o rituálech, které jsou obdobou náboženských rituálů, tj. o rituálech v antropologickém smyslu. O tom je článek.
Autor: li Čas: 2021-10-12 15:46:46 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
1. Náboženství rozhodně nemusí obsahovat prvek zjevení! Chcete tím říct, že každý praktikující katolík by měl mít zjevení?
2. Volby jsou rituál - zejména podle běžné řeči (jak jste psal). Pokud mluvíme o přeneseném slova smyslu, tak je to svým způsobem náboženský rituál (viz bod 1)
2.1. Svátek - slavnost a rituál jsou různé pojmy. Velmi často spolu úzce souvisí, avšak nemusí.
3. Bavíme se o tom - co je a není rituál. Ano - v tomto bodě jde o jiný rituál než v bodě 2.
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Chci tím říct, že křesťanská pravda o světe je zjevená pravda, ne poznaná. Náboženství jsou založena na zjevené pravdě.
2. Ne, protože rituál v běžné řeči neobsahuje kategorii neinstrumentality.
2.1 Jako věci spolu svátek a rituál souvisí – v tom smyslu, že o svátcích jsou prováděny rituály. Ale jako pojmy spolu vůbec nesouvisí. Je to jako souvislost ozdobeného jehličnanu a osmaženého kapra.
3. Vy se možná bavíte o tom, co je a co není rituál. Já se bavím o tom, zda volby jsou rituál v antropologickém smyslu, tj. ve smyslu článku.
Autor: li Čas: 2021-10-12 16:04:52 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
1. No jo, jenže může to být také jedna bába povídala... a bylo to už před pár tisíci lety :) Je to relevantní důkaz zjevené pravdy?
2. Pokud mluvíme o přeneseném slova smyslu, tak je to náboženský rituál (viz bod 1)
3. Ano, tím jsem chtěla sdělit, že o svátcích se prováděly rituály (volby - svátky demokracie). I vánoční stromeček a kapr spolu o Vánocích souvisí.
4. OK: Z toho mi vyplývá, že ano - jsou tedy rituálem v antropologickém smyslu. To s tím záchodem si neberte osobně. Chtěla jsem zdůraznit, že rituály mají i jinou podobu.

Takže si už rozumíme.
Web: neuveden Mail: schován
Vy jste nepochopila vůbec nic, co Vám Ssazián napsal. V podstatě si jen melete to svoje pořád dokola a nezaujatému pozorovateli se pak jevíte hloupě a směšně. :-)
Obdivuji Szasziánovu trpělivost, která ale byla v daném případě zjevně úplně k ničemu...
Autor: li Čas: 2021-10-12 16:54:49 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Takže jak to je?
Autor: li Čas: 2021-10-12 16:55:38 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
začněte prvním bodem
Autor: li Čas: 2021-10-12 17:05:49 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
ono to totiž stojí na tom prvním bodě, takže nás rozsuďte
Web: neuveden Mail: schován
Vy si pletete vznik celého náboženství s okamžikem, kdy jednotlivý člověk danému náboženství uvěří. Není samozřejmě třeba, aby každý věřící měl zjevení, jak nesprávně argumentujete. Stačí, když věřící uvěří tomu, že "daná pravda" se v minulosti zjevila někomu jinému. Pro vznik náboženství je třeba, aby někdo, kdo je jeho u "zrodu" to zjevení měl, nebo to alespoň přesvědčivě a dostatečně dlouho a dostatečnému množství lidí tvrdil. :-)
Autor: li Čas: 2021-10-12 18:45:48 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"Stačí, když věřící uvěří tomu, že "daná pravda" se v minulosti zjevila někomu jinému. Pro vznik náboženství je třeba, aby někdo, kdo je jeho u "zrodu" to zjevení měl, nebo to alespoň přesvědčivě a dostatečně dlouho a dostatečnému množství lidí tvrdil. :-)"

No a jak je to tedy se státem? Vykazuje to obdobné znaky? Je tedy víra ve stát obdobná s vírou v Boha / bohy? To je zásadní věc. Já tvrdím, že ano. Zcela jistě byl také někdo u zrodu států. Je klidně možné, že za tím mohlo být také určité zjevení... co my víme. V každém případě tomu také uvěřilo dostatečné množství lidí. Pro tuto debatu je tento bod zásadní věc. Pokud s tím souhlasíme, tak vyvodíme zcela jiné závěry než když s tím nesouhlasíme. O tom je dle mého soudu tato debata.
Web: neuveden Mail: schován
Já si ale nemyslím, že je to otázka náboženské víry a Vy to jen tvrdíte, aniž byste k tomu měla nějaké přesvědčivé argumenty. To, že by to mohlo působit podobně, pro mě není argument. Kůň a kráva mají 4 nohy, v tom jsou si podobní, ale rozhodně přece nebudete tvrdit, že kráva je kůň.

Zastánci státu nemají stát za nějakého dokonalého boha. :-) Vidí, že státy nejsou ani zdaleka dokonalé. :-) Jen si myslí, že stát (navíc ne jen tak ledajaký stát ale stát právní a demokratický) je nejlepší způsob organizace společnosti. Označila byste pragmatický způsob organizace společnosti za nějakého boha. Asi těžko, že?
Autor: li Čas: 2021-10-13 21:46:46 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ono zde jde o schopnost abstrakce. Podle mne je víra ve stát a víra v Boha / bohy analogická.
Zastánci státu sice často nemají stát za nějakého "dokonalého boha" - je to však něco, ke komu se upínají a věří v něj.
Když si čteme Bibli nebo například řecké báje - tak zjistíme, že "hrdinové této literatury" mají k Bohu / bohům podobný vztah = ne vždy je ideální (dokonalý), přesto se k nim upínají.
Momentálně si poměrně velká skupina lidí myslí, že demokratický stát je nejlepší způsob organizace společnosti. Jiná - poměrně velká skupina - praktikuje raději "autokratická náboženství".
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Keďže existencia pánaboha je mierne povedané sporná a štát naopak dokázateľne existuje tak tvrdenie že viera v štát a viera v boha je analogická je hrubé zavádzanie. Naopak, analógiou je viera v boha a viera v rovnako nedokázateľný ankap.
Momentálne pomerne veľká skupina ľudí preukázateľne vie že demokratický štát je najlepší existujúci spôsob organizácie spoločnosti. Utópie nepočítajúc.
Autor: li Čas: 2021-10-13 22:44:50 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Bůh nebude existovat pokud v něj nikdo nebude věřit. Stejné je to se státy - pokud v ně drtivá většina přestane věřit, tak se dostaneme do zlomového bohu - a nastane např. ankap.
Bůh i stát - obojí by bylo jen vzpomínkou. Jsem si jistá, že víra v boha tu bude mnohem déle než víra ve státní zřízení :)
Autor: li Čas: 2021-10-13 22:47:37 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
oprava: "zlomového bodu" :)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Vy si pánaboha predstavujete ako schrodingerovu mačku?
Web: neuveden Mail: neuveden
Tvl....prosim te, co presne ma spolecneho to, co jsi napsal s tim, na co reagujes? :-O :-O :-O Mozna to neco spolecneho ma, premyslim nad tim uz asi 5 minut a nic me nenapada :-( Muzes mi to nejak vysvetlit?
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Skúsim to na teba pomalšie, aby si to bol schopný pochopiť. Vieš čo je Schrodingerova mačka?
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Tak potom ako to že nechápeš súvislosť medzi bohom Li, ktorý zároveň aj je aj nie je a tou Schrodingerovou mačkou?
Web: neuveden Mail: neuveden
Ale ona nepsala nic o tom, že ten buh zároveň je a zároveň není.
Psala o tom, jaké jsou podmínky pro to, aby byl.
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Jasom to pochopil tak. Že ak v neho ľudia veria tak je a ak v neho neveria tak nie je. A v súčasnosti v boha niektorí ľudia veria a niektorí nie, takže je ako Schrodingerova mačka.
Autor: li Čas: 2021-10-14 12:37:39 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
S bohy to je tak, že se představa o nich v čase proměňuje. Ve starověkých náboženstvích docházelo často k synkretizaci božstev. Určitá božstva buď zcela zanikla (už příliš nevyhovovala) - anebo byly určité prvky ze starého božstva zanechány - a přidaly se k nim nové prvky. Starozákonní představa Boha vznikla na pozadí ještě starších bohů. Křesťanská představa Boha zase na židovské tradici... Stejně tak stále vylepšujeme ten "nejlepší model" státu - až se můžeme časem rozhodnout pro ankap. Proč ne? Nejmocnějším nástrojem je z tohoto pohledu právě víra.
Web: neuveden Mail: neuveden
Aha, tak uz to chapu.
Ovsem pokud by skutecne teoreticky nejaky buh existoval a jeste k tomu byl zavisly na tom, jestli v nej lide veri (coz je koncept, se kterym se regulerne pracuje, ostatne na poli fantasy literatury/filmu je to zcela bezna vec), tak to vidim spise tak, ze existuje stale (dokud existovat neprestane), ovsem meni se jeho "sila", ci "moc".
Autor: li Čas: 2021-10-14 14:41:32 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, bůh (v různých podobách) samozřejmě stále existuje - a stále má díky naší (lidské) víře poměrně velkou moc.
Stejně tak v různých podobách existují státy - jejich moc závisí na tom - nakolik jsme jim ochotni jako společnost věřit.
Stejně tak už v určitých obrysech existuje ankap - čím více lidí mu uvěří, tím reálnější podobu bude mít :)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Môže byť, tú Schrodingerovu mačku som myslel z nadsádzkou. V diskusii s li mi išlo o to že existenciu boha nevieme objektívne dokázať ( ani vyvrátiť ), kým štát zjavne existuje.
Autor: li Čas: 2021-10-14 16:53:08 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Pokud abstrahujeme, tak se soustředíme na podstatné znaky (nepodstatné znaky vylučujeme). To, zda-li je možné boha dokázat není podstatný znak :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abstrakce
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ak porovnávate boha so štátom tak vyabstrahovať existenciu/neexistenciu je zavádzajúce.
Autor: li Čas: 2021-10-14 17:39:51 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Méně podstatné znaky mohou být variabilní. Důležitá je určitá analogická souvztažnost.
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ale tú analógiu práve nedokázateľnosť existencie boha vyvracia.
Autor: li Čas: 2021-10-14 19:30:53 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Už to nechme plavat. Zajímavé by bylo, kdybychom si oba přečetli Platónovo Podobenství o jeskyni pak se pobavili o obsahu, možná, že bychom se u toho nasmáli :)
Autor: li Čas: 2021-10-14 00:39:34 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Hezké téma! A jak Vy si představujete pánaboha? :D
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ja v žiadne nadprirodzené bytosti neverím.
Autor: li Čas: 2021-10-14 09:46:40 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"A v situaci, kdy je v naší republice čitelný hlad po spiritualitě, kterou nám v průběhu historie v pohanské podobě vzala katolická církev, je nutné si dávat pozor zejména na za původně nespirituální cesty k přesahu."
Vítejte tedy na pravidelném setkání "věřících v ankap"! :) I do katolického kostela často lidé chodí zprvu jen tak - až později konvertují... Mám radost, že s námi společně rýsujete přesnější kontury ankapu! :)
Web: neuveden Mail: schován
Pro lidi Vašeho typu je analogická spousta obsahově odlišných pojmů. :-) To není nic překvapivého. Píše se tady o tom velmi často a měli byste spíše zamyslet se nad tímto Vaší přístupem, než ho dál "rozvíjet".
Autor: li Čas: 2021-10-14 19:17:33 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
OK, nebudeme se hádat, nechci Vám to vnucovat - a dnes večer se nad sebou zamyslím! :)
Web: neuveden Mail: schován
Souhlas. Tento přístup oceňuji. :-)
Autor: li Čas: 2021-10-16 19:44:12 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ještě jedna souvislost s vírou tu je - a brzy tu souvislost zažijeme.
Je to víra ve fiat měnu.
Až padne měna, padne také víra ve státy? Až padnou státy, bude více prostoru na úvahy o jiném systému... Anarchokapitalismus?
Web: neuveden Mail: schován
Víra ve zlato a BTC má i své apoštoly... :-)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ak by náhodou hrozilo že česká koruna padne, tak konečne splníte sľub ktorý ste dali pri vstupe do EÚ a prejdete na Euro. A eurozóna je tak veľká že s ňou žiadni špekulanti typu Soroša či Buffeta nič nezmôžu, takže klrach Eura nehrozí ani omylom. Práve naopak, rádovo väčšie riziko je držať ničím nekryté kryptomeny.
Autor: li Čas: 2021-10-16 21:35:41 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nemluvím o naší měně - mluvím o fiat měně obecně :)
Ale to už je asi na delší přednášku, tahle je už rok stará - a situace už tehdy byla kritická! Dluhy ale rostou rekordním tempem stále... a není to zhola ničím kryté...
Kdo věří ve fiat měnu, je blázen!
https://www.youtube.com/watch?v=MHmQj-gr7nE&t=3127s
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Máte to pomýlené, to fiat meny sú kryté a kryptomeny nekryté.
Autor: li Čas: 2021-10-17 00:59:09 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Čím je krytý? Poslechl jste si rozhovor?
Tady je ještě jeden - srozumitelný a přehledný (také už rok starý, takže teď je situace mnohem více alarmující):
https://www.youtube.com/watch?v=_i1Zns1pccA
Autor: li Čas: 2021-10-17 01:02:41 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
oprava: Čím jsou kryté? (psala jsem to v rychlosti)
Web: neuveden Mail: schován
Norberte, v lecčems se s námi možná neshodneš, ale máš jinak v lecčems docela přehled, nenechal ses tady trochu unést hádkou, když říkáš že běžné státní měny jsou kryté?
Kryté myslím nejsou měny, a ani bitcoin, pokud myslíme krytí v tom opravdu tradičním slova smyslu, kdy to znamená, že nějaká jednotka té měny je fyzicky krytá (dříve dokonce zpětně směnitelná) odpovídající jednotkou nějaké protihodnoty - historicky třeba ty drahé kovy, anebo údajně (musel bych doledat) třeba k ukončení hyperinflace v německu ve 30. letech prý použili tzv. obilnou marku, kdy měna byla krytá ekvivalentním množstvím obilí (asi spíš nouzové řešení).
Jestli si tedy nepleteš to, že je něco zákonem dané platidlo s tím, že je to v tom tradičním slova smyslu kryté.
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Áno, pokiaľ krytím myslíš jedine protihodnotu v nejakej komodite potom fiat peniaze nie sú kryté.
Web: neuveden Mail: schován
Současné účetní peníze samozřejmě kryté jsou. Např. peníze vznikající při financování hypotéky, jsou kryty nakupovanou nemovitostí, která je ve prospěch banky dlužníkem zastavena. Obdobně to funguje u mnoha dalších úvěrů poskytovaných bankou. A kromě poskytnutí zástavy jsou ty peníze kryty závazkem dlužníka ty peníze (včetně úroku) bance vrátit. Proti účetním penězům stojí v aktivech banky závazek dlužníka. Proti komoditním zlatem krytým penězům stojí v aktivech banky zlato. Dlužník toho hodně vyprodukuje, aby jím vytvořeným penězům poskytl protihodnotu v podobě zboží a/nebo služeb, jež lze za ty peníze koupit. Zlato naproti tomu pouze pasívně leží v trezoru banky a nic samo od sebe automaticky nevyprodukuje.

"Klasické" komoditní peníze jsou kryté zlatem a důvěrou v banku, že splní svůj závazek kdykoliv jí emitované peníze směnit za zlato. Ale tím to končilo. Jinými slovy komoditní peníze jsou kryty "zástavou" ve formě zlata, ale už zde není žádný závazek dlužníka, který by ho nutil něco nově vyprodukovat a nabídnout to za peníze, aby mohl svůj dluh bance splácet. Tento zcela zásadní princip je u krytí účetních peněz jaksi navíc, oproti komoditním penězům.
Web: neuveden Mail: schován
Víra ve fiat měny? Současné účetní peníze (nazývané zavádějícím způsobem jako fiat měna) žádnou vírů nepotřebují. Jejich hodnota je založena na tom, že každou existující korunu někdo vlastní a někdo jiný ji (bance) dluží. A ten, kdo peníze dluží musí produkovat tak, aby si vydělal nejen na svoji spotřebu ale i na splátky dluhu bance. Pokud to nedokáže, zkrachuje a o téměř veškerý dosud nabytý majetek přijde. Totéž platí i pro firmy jako dlužníky.

Kupní sílu penězům tak poskytují dlužníci, kteří musí produkovat/pracovat a svou produkci na trhu nabízet těm, co zrovna ty peníze drží. Takto je zcela systematicky zajištěno, že existence účetních peněz je spojena zároveň s existencí kupní síly poptávky a existenci vůle dlužníků produkovat a nabízet svou produkci/práci za ty již existující peníze, které (aktuálně) drží někdo jiný. Současně vznik nových účetních peněz představuje vznik nové kupní síly těchto peněz ale zároveň i nové ekonomické produkční aktivity dlužníků, jejichž dluhy vznikly současně s těmi penězi. Účetní peníze se tedy obejdou bez víry. Stačí pokud dlužníci budou chtít zůstat v ekonomickém systému a nebýt vyloučeni ze společnosti kvůli jejich neschopnosti splácet své dluhy, tedy poskytovat zboží a služby, které si mohou koupit ti, kdo aktuálně drží peníze, kterým dal ten dlužník společně s bankou vzniknout v okamžiku, kdy si je od banky půjčil.

Žádné jiné peníze nemají tuto vlastnost. Zlato, BTC, zlatem kryté peníze, všechny tyto alternativy nemají v sobě implementován výše uvedený princip. Právě tyto komodity a komoditní peníze vyžadují od jejich držitelů pevnou víru, že si za ně něco koupí, že je někdo (kdo k tomu není žádnou "systematickou silou" nucen) smění za něco jiného. Je to tedy naopak. Účetní peníze se bez víry obejdou. Neobejdou se bez ní ale jiné peníze, nebo komodity používané ke směnám.
Autor: li Čas: 2021-10-18 12:59:08 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
I víra ve fiat měnu má svá pravidla. Peníze ztrácejí svůj smysl, pokud nejsou kryté hodnotou. Čím víc jich je v oběhu, tím bezcennější jsou.
Pokud věříte, že si za rok za stejné peníze koupíte to samé co dnes, tak jste patrně "hlava otevřená" :)
Ano - víra ve zlato, nemovitosti, Bitcoin jako uchovatele hodnoty - tato víra mi momentálně dává mnohem větší smysl.
Věřím, že o fiat měně se bude ve školách jednou učit - bude to jen úsměvná vzpomínka.
Web: neuveden Mail: schován
Já Vám napíšu (a podrobně vysvětlím), že FIAT žádnou víru nepotřebuje a Vy mi napíšete, že ta víra ve FIAT má svá pravidla. :-) Tahle diskuze ztrácí smysl.

Já nevěřím, že si za stejné peníze koupím to samé co dnes. Tomu byste mohla snad věřit Vy, a to v centrálně plánované ekonomice, kde ceny stanovují úřady. V tržní ekonomice se ale ceny mění, tudíž je nesmysl věřit, že zůstanou konstantní.

Jasně, že Vám, která nemá ani nejmenší tušení jak fungují ty FIAT měny, dává smysl primitivní upínání se na něco tak jednoduchého a intuitivně pochopitelného jako je zlato a nemovitosti. Já taky přece nikde nepíšu o tom, že zlato nebo nemovitosti nejsou z dlouhodobého pohledu výnosnější aktiva, než samotné účetní peníze. To ale neznamená, že ty účetní peníze jsou špatné. Jsou jen méně výnosným, resp. v dobách záporné reálné sazby ztrátovým aktivem. To je ale zlato v době poklesu jeho ceny taky. :-) Hlavním účelem peněz ale není být výnosným aktivem. Ideální peníze jsou bez výnosu ale i bez ztrát, tedy aktivum se stabilní kupní silou. A to se penězům v mnoha ohledech daří. Když mzdy a důchody rostou rychleji, než ceny, pak na to lze nahlížet i tak, že inflační znehodnocování peněz je domácnostem trhem a státem kompenzováno.

O účetních penězích už se učí dlouhá staletí. Není to žádná novinka. A ano dnes po 50 letech opuštění posledních zbytků zlatého standardu je spokojený úsměv na rtu (nikoliv výsměch) na místě.

Něž začnete současné účetní peníze kritizovat, zjistěte si o nich více informací a neomezujte se přitom jen na prodavače zlata a stříbra, kteří si na falešné a nesmyslné kritice současného peněžního systému vystavěli svůj byznys a nemohou tedy být již z podstaty věci objektivní.
Autor: li Čas: 2021-10-18 13:37:30 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, tato diskuze ztrácí smysl :)
Web: neuveden Mail: schován
Tohle video jsem samozřejmě dávno viděl. :-) Kovandovy kecy o kreativní destrukci... O současném peněžním systému taky plácá bohužel nesmysly. Nesmysly o současných penězích vyučují ještě dnes i někteří vysokoškolští vážení profesoři a Kovanda je asi jedním z jejich žáků. :-) Není proto férové vyčítat zrovna Vám, že nevíte dost o současných penězích. :-) A to Vám vlastně taky nevyčítám. Vyčítám Vám, že se přestože o současných penězích v podstatě nic nevíte, kriticky se k nim vyjadřujete. Chápu, že jste nemohla vědět, že nevíte pravdu o současném peněžním systému, takže ani tyto výčitky nejsou vlastně na místě. :-) Prostě se jen snažte pochopit současné peníze, než je začnete kritizovat. Není to sice úplně jednoduché ale je to rozumný přístup obecně ke všemu, co chcete kritizovat. :-)
Autor: li Čas: 2021-10-18 14:15:36 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
OK, navrhuji vrátit se k tématu za rok. Čas nás rozsoudí :)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
To akože veríte že o rok Kč skončí a bude nahradená BTC? Tak to si kľudne stavím na Fulda. A z ohľadom na môj vyšší vek pochybujem že by som sa vôbec dožil zániku fiat peňazí, jediné čo sa môže medzitým stať je že Kč bude nahradená Eurom. Ale to sa mňa vlastne netýka, u nás už dávno platíme Eurami.
Autor: li Čas: 2021-10-18 14:45:23 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Neříkám, že za rok skončí. Říkám jen, že se začne povážlivě kymácet.
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Kvantifikujte že čo myslíte pod tým "povážlivo kymácet".
Autor: li Čas: 2021-10-18 15:58:14 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Tím myslím, že židle má 4 nohy. Když jednu uřízneme, tak stabilita nebývá dostačující.
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Koruna nemá nohy.
Autor: li Čas: 2021-10-18 15:59:46 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Abstrakce! :)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Lenže pod abstrakciu sa dá schovať čokoľvek. A porovnávať s ročným odstupom niečo nejednoznačné je problém.
Autor: li Čas: 2021-10-18 16:10:32 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
To je prostě přirovnání.
Když jsem byla malá, chodila jsem s mámou do kostela. Slýchala jsem tam "podobenství". Také mě to dráždilo, protože člověk nad tím musí trochu přemýšlet a zapojit i nějakou vlastní fantazii :)
Občas jsem to také nechápala. Ale je fakt, že se tím trénuje určitá oblast mozku - trénuje se tím abstraktní myšlení. To je v dnešní době docela dost potřeba cvičit, dříve to bylo běžné :)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Lenže to je práve ten problém, prirovnanie si môžu rôzni ľudia vysvetľovať rôzne. Ale pre objektívne porovnávanie ( napríklad funkčnosti Kč teraz a o rok ) potrebujete jednotný výklad, nie rôzne dojmy.
Autor: li Čas: 2021-10-18 18:47:10 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Tím jsem tedy chtěla říct, že to s fiat měnou půjde z kopce. Odhaduji, že za rok už to bude o poznání lépe vidět, takže už se budeme moci bavit konkrétněji :)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Ja mám obavy že "pôjde z kopca" je tak nejasný pojem že sa na jeho vyhodnotení o rok nezhodneme. Práve preto sa pokúšam z Vás dostať nejaké presnejšie hodnotenie.
Web: neuveden Mail: schován
Pravda se v čase nemění. :-) Tady není co soudit. :-) Tady je čas na vzdělání, ne na čekání, jak to dopadne. :-)
Autor: li Čas: 2021-10-18 15:05:58 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
panta rei...
Web: neuveden Mail: schován
Lukáš Kovanda zde: https://nazory.hn.cz/c1-66988150-kurzarbeit-pro-automobilky-je-chybou-na-dluh-si-kupujeme-stradani-a-bidu

"Program kurzarbeitu utlumuje proces ničivého tvoření – kreativní destrukce."

Takto se ten "ekonom" vyjadřuje ke společnosti ŠKODA AUTO. :-) Chtěl by kreativně destruovat škodovku, která kvůli nedostatku čipů nemůže po nějakou dobu vyrábět auta. Výsledkem by asi byla nová automobilka, která by začala vyrábět auta neobsahující žádné čipy. Mnohdy už s tou jeho kreativní destrukcí působí jako kašpar. :-)
Autor: li Čas: 2021-10-18 17:41:58 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, "Program kurzarbeitu utlumuje proces ničivého tvoření – kreativní destrukce."
Masivní kurzarbeit, který trvá "déle než je zdrávo" - není zdravý - a někdo to bude muset zaplatit. Nikdo z destrukce nemá radost.
On rozhodně nemá zájem nikoho "kreativně destruovat", jen má zřejmě problém s tím - někoho dlouhodobě dotovat na úkor jiného. To je celé.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Vy si pletete vznik celého státního zřízení s okamžikem, kdy jednotlivý člověk danému zřízení uvěří. Není samozřejmě třeba, aby každý věřící zažil vznik státu, jak nesprávně argumentujete. Stačí, když věřící uvěří tomu, že "daná pravda" se v minulosti zjevila někomu jinému. Pro vznik státu je třeba, aby někdo, kdo je jeho u "zrodu" to zjevení měl, nebo to alespoň přesvědčivě a dostatečně dlouho a dostatečnému množství lidí tvrdil. :-)

A při vzniku států jedna skupina lidí se zbraněmi dost dlouho tvrdila, že stát je potřeba :-)
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Vy si pletiete vznik ankapistanu s okamihom kedy jednotlivý človek danému zriadeniu uverí. Nie je samozrejme treba aby každý veriaci zažil vznik ankapistanu, ako nesprávne argumentujete. Stačí ak veriaci uverí tomu že "daná pravda" sa v minulosti zjavila niekomu inému. Pre vznik ankapistanu je treba aby niekto,kto u jeho zrodu to zjavenie mal, alebo to aspoň presvedčivo a dostatočne dlho dostatočnému množstvu ľudí tvrdil :-)

Ja som si nevšimol že by nás v 89. roku niekto so zbraňou v ruke nútil zvoliť si práve demokraciu, naopak, komunisti odovzdali moc napriek tomu že mali zbrane v rukách.
Autor: li Čas: 2021-10-13 10:32:58 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Souhlasím - i ankap je svým způsobem náboženství! :)
Člověk totiž v něco musí věřit - ať chce nebo ne.
Je vtipné, že řada lidí o sobě říká: "Jsem nevěřící."

Ta poslední věta to potvrzuje: Lidi v 89. došli do zlomového bodu, kdy už v komunismus věřilo jen pramálo lidí.
Web: neuveden Mail: schován
Tohle se Vám tedy nepovedlo.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Mně teda přijde, že stát máme proto, že spousta lidí věří, že potřebují stát. Tedy ne oni, oni by si bez státu poradili, ale ti ostatní stát potřebují, protože by se o sebe nedokázali postarat.
A že státy vznikly tak, že měl jedinec větší klacek/ochranku/armádu, než někdo jiný, považuji za dokázané...
Web: neuveden Mail: schován
Spousta lidí si myslí (jestli tomu věří je jiná věc), že stát potřebují k organizaci lidské společnosti. Tato myšlenka není náboženskou vírou a nebude, ani když to napíšete ještě tisíckrát a pokaždé trochu jinak.

O tom, jak státy vznikly si každý myslí něco jiného. Já Vám Vaši stupidní primitivní klackovou teorii, kterou máte za dokázanou :-)))) (opravdu jste mě tím pobavil), vymlouvat nebudu. Zkuste radši nějaké vzdělání nebo vhodnou literaturu.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Prvotní teorii (teď to nemůžu najít, je to od nějakého filosofa) je o tom, že když se lidi naučili farmařit, tak se někteří rozhodli místo farmaření farmáře okrádat a pak zjistili, že lepší je vybírat peníze za "ochranu"...

Tak třeba Německo vzniklo tak, že byl náčelník jednoho kmenu a skrze úplatky, vyhrožování a násilí skrze armádu spojoval okolní germánské kmeny do většího celku.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10238051636-germani/210382544810002/
A podobně to bylo všude jinde. Přišel vojevůdce (domácí, či cizí) a "sjednotil" kmeny, knížectví apod.
Web: neuveden Mail: norbertsnv v doméně gmail.com
Veď tým len potvrdzujete že v ankape silnejší pes mrdá. Nebol štát, najsilnejší warlord si podrobil okolité kmene a potom nastolil štát. A keďže vo vzťahoch medzi štátmi je ako keby ankap ( v zmysle že nad štátmi nie je žiadna nedobrovoľná nadradená moc ), tak potom silnejšie štáty dobýjali slabšie a vznikali ríše.
Web: neuveden Mail: schován
O.K. Vy akcentujete mocenský násilný původ vzniku státu. Já zase vidím stát především jako formu organizace, kde násilí je použito pouze k vynucení společných obecně pro všechny platných
pravidel.

Až ta pravidla mohou odpovídat tomu Vašemu akcentu (totalitní, feudální státy...) nebo mohou být nakloněna spíše směrem k mému vnímaní státu (demokratické právní státy).
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
1/ Zrovna právě Vy ale působíte jako "zbožný" etatista. Alternativně můžete být puzen pouze osobní nenávistí k anarchokapitalistům. To bohužel nedokážu z psaného slova rozpoznat. Poznal bych to jedině podle vašeho zdůrazňování silné role státu mimo sociální skupinu anarchokapitalistů.

2/ Někteří lidé je za rituál mohou považovat, i když mají instrumentální povahu. Považuji za hloupé se o tom dohadovat, protože podstatou je diskuze o slepé víře ve volby a ne o tom, zda samotný akt voleb má povahu rituálu nebo ne. Samozřejmě, že Váš argument chápu, ale nepovažuji za adekvátní označovat kvůli tou jiné za hlupáky

3/ Přesné významy slov neexistují, každý je vykládá různě (ať antropolog nebo Urza)

Ona samozřejmě slepá víra ve svobodu by byla stejná. Jenže ona mi v podání anarchokapitalismu slepá nepřipadá.
Autor: Vostálník (neregistrovaný) Čas: 2021-10-12 08:07:31
Hahaha,

no pěkný,

ale já to vidím jednodušeji, kdy duchovní přesah jedince je nahrazen kolektivním přesahem jedince,

páč vopice samozřejmě nejsou schopny duchovního přesahu, tak to prostě zaměněj jedno za druhý...

A neustále se pak volá po nějaké jednotě na této úrovni, které má být dosažena tu totalitou, tu vírou, tu demokratickou většinou...
Autor: li Čas: 2021-10-12 09:10:48 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"kdy duchovní přesah jedince je nahrazen kolektivním přesahem jedince"
Jak je tohle myšleno u lidí??? Představuji si, že by v tom případě "upgradovalo" na roboty.
Web: neuveden Mail: schován
Bylo by zajímavé vidět nějaké širší srovnání toho, jak volby vnímá spirituálně naplněný etatista a ateisticky etatista. Jestli by třeba ten první je viděl pouze pragmaticky zatímco ten druhý by je bral i jako tu sváteční či rituální věc.
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
To jste kouzelně, asi nechtěně, obrátil prvního a druhého :-D
Web: neuveden Mail: schován
Aha, kouzlo nechtěného :-)
Autor: pz100000 Čas: 2021-10-12 10:11:35
Web: neuveden Mail: neuveden
Pokud nekdo volby vnima jako neco slavnostniho a ritualniho, pak je vyznanim predevsim pomateny osel. Pravda, mnozi jsou jako neco "slavnostniho a ritualniho" schopni vnimat i rodinne celonedelni rabovani Teska, co nadelate. Tech prvych snad aspon ubyva, doufam.

Hlavne Vam tady ale ponekud unika, ze zatimco s demokracii jsou volby primo svazane, se statem jako takovym nemaji spolecneho pranic. Titulek tak sice mate britce uderny, no akosi...

A jeste mam dost zmatenou predstavu, jak se u hrde ateistickych Cechu nacita onen hlad po spiritualite, at uz to znamena cokoliv. Za upresneni predem dik.
Web: neuveden Mail: vit.herman v doméně gmail.com
Mate mě poslední věta. Přestože se řadím spíše mezi anarchokapitalisty a uznávám, že společnost může teoreticky fungovat a prosperovat lépe bez státu, tak přesto jsem si volby vyloženě svátečně užil. Podle té poslední věty bych tedy měl být etatista, což je v přímém sporu s tím, jak to cítím. A jak to já cítím, tak to mi věřte, že dobře vím.

Vždy, když se hovoří o "uctívačích", tak si představuji fanatiky. A fanatik je podle mne vůči své víře velmi vědomý, tedy odpoví Vám přesně, co uctívá. Nevědomý je k těm ostatním. Odmítá přijmout cokoli jiného. Podle mne daleko častěji člověk sice přijímá demokratický systém, avšak bez příznaků fanatismu. A právě má vnitřní spiritualita cítí jakýsi vnitřní odpor proti nálepkování lidí do etatistů. Osobně se cítím jako nefanatický anarchokapitalista odmítající nazývat všechny ostatní etatisty. Slovo etatista bych použil tak maximálně pro fanatického zastánce státu.
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Tyhle subjektivní výroky jsou dost prekérní.
Já si třeba svátečně užívám Vánoce, ač se nepovažuji za věřícího křesťana.
Ale ty rodinné rituály (ryba, dárky, Ryba a jeho Česká mše vánoční) jsou fajn :-)
logo Urza.cz
kapky