Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Blackie
Čas: 2021-05-13 00:00:02

Evoluce a její obdoby

Žádný tvor se nechce mít špatně, nebo se dokonce stát něčí potravou. Chce se pářit a množit. To je možné jen tehdy, když je schopen nasytit sebe a mladé. Spousta druhů vyhynula, protože se vydaly „špatným“ směrem. Nebyly schopny se přizpůsobit novým a rychle se měnícím podmínkám. Stejně tak jako společnosti – civilizace. Když přišla radikální změna prostředí, na kterou nebyly schopny rychle reagovat, opět přežily jen ty, které se dokázaly včas přizpůsobit. Adaptace a její rychlost je tedy klíčová k přežití a rozvoji. Je to patrné i v jiných oborech. Technologie se vyvíjí daleko rychleji než kdy dříve. A chceme-li se posunout v něčem dopředu, například v technickém vývoji, v životě či myšlení, musíme se rychleji přizpůsobovat, a tedy i častěji riskovat a zkoušet nové věci.

Bohužel je nám v tom čím dál tím víc bráněno nejrůznějšími zákazy, příkazy a regulacemi. V tom velkém množství pak nevíme, co se ještě může a co už je zakázáno. Regulace nás omezují i tam, kde by mohly vzniknout nové objevy, které by nás posunuly ještě více kupředu. Tedy v oblastech potřebných k inovaci. A to jen kvůli záchraně toho „starého“ způsobu života a systému, který je díky tomu čím dál strnulejší a pomalejší. S pomalou nebo nulovou adaptací na nové prostředí přichází pomalejší vývoj a s ním i rychlejší „vyhubení“.
Přečtení: 916

Autor: Rastislav
Čas: 2021-05-12 00:00:02

O neefektívnosti riešenia šikany

Osobne som si na základnej škole prešiel dosť drsnou šikanou.
A keď dnes vidím, akými prostriedkami sa snaží štátne školstvo šikanú riešiť, bojím sa, že vyriešia len málo. V každom prípade počítajú s tím, že o šikane budú informovaní učitelia, a tí to následne vyriešia. A tu nastáva obrovskí problém. Keďže učitelia sú považovaní za „autority“, medzi nimi a žiakmi zvykne byť napätie. Ak v takejto situácii šikanovaný človek šikanu oznámí, bude spolužiakmi ostrakizovaný. A šikanátor je za toho „rebela“ (čo je žiakmi vnímane pozitívne). Navyše učitelia sú častokrát s tejto práce unavení. Pretože sú zle platení, nemôžu učiť, ako by chceli, a sú nútení dohliadať na žiakov, ktorých to v škole vonkoncom nebaví, a tak často vystrájajú, keď za nimi potom príde niekto s tím, že došlo k šikane. Väčšinovo nemajú najmenšiu chuť to riešiť.

V tom vidím výhodu škôl ako je Summerhill. Kde sa šikana rieši na tzv. školských radách. A rozhodujú o tom samotní študenti. Pretože tam už šikanu nerieši ta „autorita“. A keď šikanu odmietnu žiaci a potom niekto šikanuje, tak sa vzoprel ich vôli, nie vôli tej „autority“. Tým pádom šikanátor už nie je za toho „rebela“, ale za idiota. A ostrakizovaný je on. A čo sa učiteľov týka, keďže už nie sú tie „autority“, žiaci sa kontrolujú sami. Navyše už na hodinách nemajú žiakov, ktorí tam byť nechcú, a preto vyrušujú. Je práca učiteľov ľahšia a príjemnejšia.
Přečtení: 1899

Čas: 2021-05-11 00:00:02

Diktáty

Vždycky mi ve školy šly diktáty, dokonce mě i bavily. Je mi ale líto těch, kterým nešly. Podle mě se totiž trápili skoro zbytečně. Zpětně mi přijde až směšná ta hrobová vážnost, s níž to všechny strany braly, a to hned ze čtyř důvodů. Zaprvé, skoro všechny pravopisně-gramatické jevy si dnes člověk může rychle najít na Internetové jazykové příručce, maje téměř bezvýhradně k dispozici internet. Zadruhé, pokud člověk píše na počítači, velkou část chyb mu opraví autokorekce. Zatřetí, když neví, jak něco napsat, může se zeptat někoho, kdo to ví, a přinejhorším si najmout korektora. Začtvrté, každému rozumnému člověku bude jedno, zda píše „správně“. Jazyk se vyvinul především, aby sloužil komunikaci a myšlení. Neustále se proměňuje s tím, jak ho používají jeho uživatelé. Pravopis a gramatika pomáhají ho sjednotit. Dokud si však bez problémů rozumí, není třeba tato pravidla vzájemně vynucovat. Přesvědčení, že by se mluvčí měli přizpůsobovat jazyku a používat ho „korektně“, se nazývá preskriptivismus – a většina současných lingvistů ho již nezastává. Toto podsouvání nutnosti znát jazyková pravidla je podle mě další ukázkou toho, jak státní školství učí lidi zdůrazňovat něco, na čem vlastně nezáleží, a zároveň je připravuje na situace, které nikdy nenastanou.
Přečtení: 2457

Čas: 2021-05-10 00:00:02

Je to radikál!

Radix je latinsky kořen a za radikála se označuje člověk, který akceptuje důsledky principů (myšlenkových kořenů), které zastává. Takovými principy můžou být nacionalismus, socialismus nebo islám, jejichž následníci jsou nacisté a islamisté, nebo poctivost či pracovitost, jejichž následníci jsou produktivní členové naší společnosti. Je vidět, že radikalismus je dobrý nebo špatný v závislosti na myšlenkách, které tvoři onen „radix“. A co umírněný člověk, který nikdy nejde do extrému? Takový člověk nikdy nemůže být dobrý – bez ohledu na to, jaké myšlenky zastává. Pokud bude zastávat špatné myšlenky, bude škodit „jen trošku“, takže mu nemusí dojít, co vlastně činí; pokud bude zastávat dobré myšlenky, bude z nich ustupovat ve prospěch těch špatných. Místo kritiky radikálů usilujme o lepší myšlenky.
Přečtení: 2398

Autor: Urza
Čas: 2021-05-09 12:00:00

Livestream Svobodného přístavu: Rok s koronou

Přečtení: 668

Autor: Urza
Čas: 2021-05-08 12:00:00

4D: Proč dotace škodí

Přečtení: 1067

Autor: Urza
Čas: 2021-05-07 00:00:02

Soutěž o NOHATE tenisky

Ištvo, jeden z našich fanoušků, nám poslal darem bednu tenisek s logem Urza.cz od firmy NOHATE. Několik párů jsme darovali našim nejvěrnějším spolupracovníkům, kteří nám už dlouho pomáhají se všemi projekty (od Studia před konference až po texty a nápady) – Růžičce, Jitce „Nyklojc“ (xD) a Aničce Honzíkové. Další chceme distribuvoat mezi zdejší autory dle následujícího klíče: Pište texty. Do poznámky uvádějte čísla bot, o které máte zájem (nemusíte soutěžit jen o boty pro sebe, takže můžete uvést libovolná čísla, o která máte zájem). Až přepnu Stoky do prázdninového módu (tedy přelomem června a července), budu postupně brát boty, které tu mám; pro každý pár se podívám na nejlepší text (dle mého čistě subjektivního názoru) s odpovídajícím číslem boty – a jeho autor vyhrává (pokud tedy už předtím nevyhrál; v takovém případě najdu druhý nejlepší text a tak dále).
Přečtení: 2908

Autor: Urza
Čas: 2021-05-06 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin živě o koronakrizi!

Přečtení: 1535

Autor: Urza
Čas: 2021-05-05 00:00:02

Květnová přednáška byla zrušena!

Dominikova přednáška o dark webu, sexu, drogách a Bitcoinu z cyklu Anarchokapitalismus, která měla proběhnout dnes, byla (opět) zrušena; respektive jsme ji přesunuli na 6. října.
Oproti tomu v Danovu červnovou přednášku ještě (asi naivně) doufáme; ta by se měla konat 2. června.
Přečtení: 1877

Autor: Blackie
Čas: 2021-05-04 00:00:02

Anarchie a všudypřítomné násilí

Většině lidem se při zaslechnutí slova „anarchie“ vybaví postapokalyptické filmy, rabování, hořící auta, autobusy na střeše a spousta dalších příkladu vandalismu. A jako důvod, proč se to dnes neděje, je často zmiňována policie a zákony. Je tomu ale opravdu tak? Opravdu byste kradli, kdyby se krádež stala legální? Já tedy ne. Ale kdo tedy ano? Že by ten, kdo krade už teď? Jistě, ten by v tom nejspíše pokračoval. Zapalovali byste auta? Rabovali byste? Já ne, a asi ani nikoho takového neznám. Z čeho tedy většina lidí usuzuje, že by v anarchii nastal nutně chaos a apokalypsa? Na to odpověď neznám. Ale budu hádat: „Říká se to, všichni to přece vědí, tak to bude nejspíš pravda.“ Osobně si to nemyslím. Když lidé nemají takovou potřebu krást a ničit teď, proč by ji měli mít v bezstátní společnosti neboli anarchii?
Přečtení: 2258

Čas: 2021-05-03 00:00:02

Přerozdělování? A komu pomůže?

Přerozdělování bývá obhajováno argumentem, že více pomůže chudému, než uškodí bohatému. Myšlenka za tím zní, že si společnost přeje zvýšit celkové blaho. Jednak to není pravda, ale hlavně, i kdyby byla, společnost není osoba a boháč je jiný jednotlivec než chuďas, takže když si kvůli vyšším daním nemůže dovolit druhou jachtu, nijak ho neutěší představa, že „agregovaný blahobyt“ „společnosti“ vzrostl.
Přečtení: 3172

Autor: Urza
Čas: 2021-05-02 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Keynesiánci, ABCT a monetarismus

Přečtení: 1778

Autor: Urza
Čas: 2021-05-01 12:00:00

4D: Proč demokracie není tak dobrá, jak vám říkají

Přečtení: 1689

Autor: Tom Iss
Čas: 2021-04-30 00:00:02

Válka proti cigaretám

Kouření. Metla lidstva. Vlády a politici téměř celého světa se snaží kouření omezit, protože přeci není zdravé a zatěžuje socialistické zdravotnictví (nekuřáci mohou doplácet na kuřáky). A jak už to s každou regulací bývá, mnoho lidí s těmito kroky souhlasí a podporuje je. A jak už to taktéž s každou regulací bývá, má hluboké následky a často dosáhne zcela opačného výsledku. Příběhy o protikuřáckém zákonu a zákazu mentolových cigaret jsou poměrně známé, ale další – mnohem aktuálnější – máme v USA. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zvažuje regulaci pro tabákové společnosti, v rámci které po nich chce žádat, aby povinně snížili množství nikotinu v cigaretách. Prý aby cigarety nebyly tolik návykové. Pominu-li naprostou absurditu této regulace (nechápu proč si zákazníci sami nerozhodnou, jak silné cigarety chtějí), tak ačkoliv možná bude méně nových kuřáků, již závislí začnou kouřit více cigaret, a tím se jim do těla dostane více škodlivých látek. Ale i tak se najdou miliony lidí, kteří této regulaci tleskají. Protože cigarety jsou špatné, áno!
Přečtení: 3536

Autor: HH
Čas: 2021-04-29 00:00:02

Politika a ekonomie v ankapu

Klasičtí ekonomové byli vlastně ještě političtí ekonomové. Marginalistickou revolucí se ekonomie „oddělila“ od politiky. Širokou veřejností je ovšem stále vnímána dost politicky. Možná i proto, že ekonomové jsou dnes často sluhy politiky. Je pravděpodobné, že v ankapu by ekonomie „povýšila“ na skutečné téma mezi lidmi. V tomto smyslu monopol státu na dané území odčerpává intektuální sílu veřejnosti směrem k žabomyším válkám typu vzájemné vyhošťování diplomatů. Je možné, že v horizontu desítek a stovek let bude politika jako celek považována za primitivní součást ekonomie, zatímco trží vztahy podpořené smart kontrakty v decentralizované globální síti internetu budou vnímány jako mnohem efektivnější.
Přečtení: 2894

Čas: 2021-04-28 00:00:02

Realizovatelnost ankapu

Často se setkávám s lidmi, kteří tvrdí, že nemá cenu ankap přímo prosazovat, protože není realizovatelný. Často používají analogii s komunismem, jehož nefunkčnost ukázala přímo praxe. To srovnání podle mě není úplně validní, protože komunismus toho od člověka očekává mnohem víc. Ale předpokládejme, že ani ankap není úplně realizovatelný… Víte, já to vnímám asi tak, jako když si řeknu, že chci být laskavý k lidem. Je jasné, že až budu jednou zase podrážděný a vyčerpaný, někoho úplně zbytečně vyhrotím a pak toho budu litovat. To ale neznamená, že by nedávalo smysl snažit se být laskavější a přiblížit se k tomu cíli. V psychologii tohle Alfred Adler celkem hezky nazval fiktivní finalismus. To je označení pro nereálné, ale motivující cíle, jež člověku dávají smysl a směr. Inu, a ta zásadní odlišnost od komunismu pro mě spočívá zejména v tom, že komunismus je negativní ideál, asi podobně jako když se někdo snaží být největší macho v okolí.
Přečtení: 4890

logo Urza.cz
kapky