Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu


Autor: Thevar
Čas: 2022-05-26 00:00:02

Paralela mezi hospicem a školou

Když jsem spolupracoval s hospicem, měli jsme zde několik pravidel. Kupříkladu se nikdy nesmíme snažit druhé přesvědčovat o víře, politickém názoru a podobně. Velice mile mě překvapilo, jak velký důraz je kladen na toto pravidlo i přes skutečnost, že se jedná o křesťanský hospic, kde jsem očekával snahy obrácení na víru pravou – ať žijí předsudky. Když jsem se při školení ptal na toto pravidlo, odpověď byla vcelku jednotná: Považujeme za velice nemorální zneužívat situaci lidí, kteří jsou často „připoutáni“ na lůžko a nemohou v danou chvíli odejít. Paralela ke školství: Považujeme za velice nemorální zneužívat situaci dětí, kteří jsou často „připoutáni“ k lavici a nemohou v danou chvíli odejít. Pacient je však v hospici dobrovolně a může případně zvolit domácí ošetřování z jakéhokoliv důvodu, aniž by potřeboval něčí svolení, nebo jen požádá, aby ho ošetřoval někdo jiný. Děti sice mohou zažádat o domácí vzdělávání, ale nemají na něj právo a musejí se doprošovat svolení, a i tak je vyžadováno následné přezkušování, nemluvě o nemožnosti si ve škole zvolit jiného učitele.
Přečtení: 1350

Autor: Thevar
Čas: 2022-05-25 00:00:02

Falešná dichotomie ve výzkumu veřejného mínění

Centrum pro výzkum veřejného mínění provádí pravidelně výzkum s názvem Česká veřejnost o fungování demokracie a nedemokratických alternativách politického systému. Bohužel tento výzkum zas a znovu obsahuje prapodivnou falešnou dichotomii, kde se poněkud manipuluje s oněmi alternativami. Očekával bych, že zde budou vypsány jednotlivé způsoby vlády a budu si moci zvolit, který považuji za nejlepší. Možnosti jsou však následující: 1) Demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. 2) Za určitých okolností může být autoritativní způsob vlády lepší než demokratický. 3) Pro lidi, jako jsem já, je jedno, zda máme demokratický nebo nedemokratický režim. 4) Neví. Jak bych měl odpovědět jakožto libertarián?
Přečtení: 1410

Autor: Jupiter
Čas: 2022-05-24 00:00:02

Mé tělo, má volba

V USA se kvůli možnému zákazu potratů znova debatuje o tom, zda je potrat vražda, nebo svobodné zacházení se svým tělem. Tento text však není o potratech; o těch vyšlo třeba video v Kanálu Svobodného přístavu. Ať už potrat považujete za vraždu či ne, faktem zůstává, že dětský plod je součástí těla matky, čímž pádem je na ní fyzicky závislý. Má-li však každá žena právo dělat se svým tělem, co chce, měla by mít i právo do svého těla vpravovat jakékoliv látky. To se ale společnosti moc nelíbí, protože by to mohlo třeba… zabíjet lidi. Toto je jeden z mnoha dvojích standardů státu.
Přečtení: 1147

Autor: Thevar
Čas: 2022-05-23 00:00:02

Jak se na školách občas „odměňuje“ za kreativitu

Při doučování jsme s jedním žákem probírali válec. Vždy se snažím, aby si děti samy odvodily vzorečky. Zpočátku si nevěří, jelikož jsou často ze školy přesvědčeny, že je to nad jejich síly – zvláště když propadají a učitel není zrovna motivační typ. Nakonec ale vždy objeví, že válec jsou jen dva kruhy a obdélník a sečtením jejich obsahů získají povrch válce. Heuréka! Tento žák díky své kreativitě upravil označení obsahů. Spl nahradil za S▭ a Sp nahradil za S○. Povrch válce byl tedy S○ + S○ + S▭. Upravil značení, aby mu lépe rozuměl, a díky tomu se v něm probudil i zájem o matematiku – ALE – při reparátu začal počítat tímto způsobem a učitelka ho ihned zastavila. Namísto pochvaly za kreativitu následovala „motivace“ konstatováním, že takovéto nesmysly tedy rozhodně NE! A tak byly nadšení pro matematiku, sebevědomí i kreativita udupány pod zem. S podobným „motivačním“ přístupem k žákům se na školách bohužel setkávám běžně. Otázka zní, jak takováto „maličkost“ ovlivní životy dětí a jak je smutné, že děti nemají ve škole možnost si zvolit, kdo je bude vzdělávat.
Přečtení: 1609Autor: Zdenál
Čas: 2022-05-20 00:00:02

Od té doby, co byly vynalezeny peníze, není třeba děkovat?

Proč si lidé po transakci vzájemně děkují? Obyčejná slušnost? Jistě. Ekonomická teorie nám však říká ještě něco. Z pohledu subjektivní teorie hodnoty, pokud si něco koupíte, je to proto, že si toho ceníte víc, než zaplatíte. Poděkování srovnává rozdíl. Totéž platí, kdykoliv něco prodáváte, pracujete, dostáváte zaplaceno. Obvykle víc, než byste byli ochotni přijmout. Zákazník vám umožňuje se uživit a být užitečný. Zaměstnanec nebo dodavatel pro vás udělá víc práce a laciněji, uvolní vám ruce. Za to vše se sluší poděkovat.
Přečtení: 2435

Autor: Ynyas
Čas: 2022-05-19 00:00:02

Stát trestá úspěšné

Když jsem se nedávno bavil s učiteli o libertarianství a omezení moci státu, celá řada jich argumentovala tím, že do čím více oblastí stát zasahuje, tím lépe může odměňovat úspěšné. Stát přitom děla pravý opak – ty nejúspěšnější trestá skrze daně a regulace. Zaujalo mě, že tímto způsobem argumentovali jen učitelé. Tušíte, čím to může být?
Přečtení: 1571

Čas: 2022-05-18 00:00:02

Může existovat pravicová totalita?

Z definic, že levice zastává spíše silnější a sociálně zajištěný stát a pravice chce působení státu a jeho existenci spíše omezovat, jsem dospěl k myšlence, že něco jako jako pravicový totalitní režim nemůže ze své podstaty existovat. Totalita je vždy levicová.
________________________________

Urzova poznámka pod čarou: Dle této definice to platí; jenže těch definic je celá řada (někteří definují výčtem), což je i důvod, proč mi pojmy jako „pravice“ a „levice“ připadají tak matoucí, že více zamlžují, než vysvětlují.
Přečtení: 1495

Autor: Paveloss
Čas: 2022-05-17 00:00:02

Dědictví příbuzným? Stát má jiný názor.

Jak s majetkem naloží stát po Vaší smrti? Podle mých aktuálních zkušeností si to státní moc opět skvěle zařídila – tedy skvěle pro sebe. Po smrti mé vzdálené příbuzné se začalo řešit dědictví, až došlo i na bankovní účty. Závěť příbuzné s datací k roku 2010 byla řádně uložena a potvrzena notářem, avšak druhá závěť, kterou našel můj otec v domě zesnulé, je podstatně novějšího data roku 2018. V průběhu těch 8 let došlo ze strany zesnulé k manipulaci s bankovními účty. Staré účty jsou zrušené a peníze přesunuté na účty nové, které v roce 2010 ještě neexistovaly, a tudíž nebyly zahrnuty ve staré závěti.

Po přezkoumání nově nalezené závěti notářem bylo rozhodnuto, že je neplatná. Proč? Umístění podpisu zesnulé neodpovídá právní normě (místo na konci dokumentu se nachází na začátku pod textem „Dodatek k závěti“). Co to znamená? Veškeré peníze na nových účtech mají propadnout státu, neboť neexistuje žádný přímý dědic, na kterého by tento majetek přešel (poslední linie dědiců jsou zesnulé osoby, na jejichž děti se dědictví z nějakého důvodu nevztahuje). Dotyčná celý svůj život zasvětila práci na úkor všeho ostatního. Po své smrti odevzdá státu téměř všechny své našetřené finance. Stát si totiž bere výpalné i po Vaší smrti.
Přečtení: 1444

Autor: Thevar
Čas: 2022-05-16 00:00:02

Proč stát nedekriminalizuje drogy?

V předchozím článku jsem uvedl důvody, proč je kriminalizace drog kontraproduktivní. Nabízí se tedy otázka, proč politici drogy nedekriminalizují. Vždyť by je mohl stát danit, a mít tak příjem do rozpočtu. Nabízím alespoň pár odpovědí: 1) Politik je především populista. Ve společnosti není v současné době významná poptávka po dekriminalizaci. Nezískal by tím tedy politické body. 2) Drogy budí emoce. Stejně jako válka a nemoci. Jsou to tedy skvělé budoucí příležitosti předstírat, že politik něco dělá a možnost odvádět pozornost od jiných věcí. 3) Legislativní válka proti drogám se takto takřka nikdy nevyřeší, takže politici budou moci využívat tuto situaci ještě velmi dlouho pro své předvolební kampaně a předstírání, že dělají něco užitečného. Navíc se tím zvyšuje – falešné – ospravedlnění nutnosti státu. 4) Policie bojem proti drogám vykazuje „záslužnou“ práci a zvyšuje tím své Public relations a pocit potřebnosti.
Přečtení: 1741Autor: Thevar
Čas: 2022-05-13 00:00:02

Proč dekriminalizovat drogy?

V předchozím článku jsem se snažil poukázat na jednu z legislativních nesrovnalostí ohledně psychoaktivních látek. Dnes bych se chtěl pokusit odpovědět na následující otázku: Pokud víme, že jsou některé psychoaktivní látky návykové, a tedy potenciálně škodlivé pro uživatele i jejich okolí, není vhodnější plošně zakázat všechny tyto látky včetně alkoholu? Zákazem užívat psychoaktivní látky neodstraníme příčiny vzniku závislostí a daný člověk si vybuduje závislost na něčem jiném nebo si danou látku (často bohužel v nebezpečné kvalitě) sežene na černém trhu, který navíc zapříčiní nárůst násilí. Naopak máme již dostatek dat, že dekriminalizace vede – pro mnohé paradoxně – ke snížení násilí i smrti z předávkování. Legislativní snahy bojovat proti drogám jsou nejenom extrémně nákladné, ale navíc i kontraproduktivní.
Přečtení: 1808

logo Urza.cz
kapky