Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2023-02-02 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin živě o zbraních s Jakubem Smetánkou

Přečtení: 29

Autor: Urza
Čas: 2023-02-01 00:00:02

Tereza v deCentrále: Stručná historie psychoaktivních látek

Minulou přednášku o anarchokapitalismu v klubu (de)Centrála jsem se věnoval regulatorním principům anarchokapitalismu.
Dnes vystoupí Tereza; bude mluvit o historii psychedelik, což můžete vnímat jako ochutnávku konference.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která by se měla konat 1. března; budu v ní mluvit o válečné mentalitě a dělení světa na „my“ versus „oni“.
Těšíme se na vás dnes večer v 19 hodin v klubu (de)Centrála.
Přečtení: 819

Autor: Thevar
Čas: 2023-01-31 00:00:02

Je žádoucí opíjet děti na školách

Slyšel jsem: „Je žádoucí děti na školách nedobrovolně a cíleně stresovat, jelikož v dospělosti budou jistě často prožívat stres -> tudíž je to skvělá průprava na dospělý život.“
Odpovídám: „Je žádoucí děti na školách nedobrovolně a cíleně opíjet, jelikož v dospělosti budou jistě často požívat alkohol -> tudíž je to skvělá průprava na dospělý život.“
Přečtení: 1198

Čas: 2023-01-30 00:00:02

Stát narušuje vztahy

Když mi bylo 15 let a chtěl jsem jet navštívit svoji přítelkyni na Slovensko, rodiče mi to zatrhli. Souhlasili sice s tím, že to vcelku dobře dovedu posoudit, ale řekli mi, že oni sami mají za mě zodpovědnost, tedy pokud by se mi něco stalo, „mají to na krku“. Tehdy jsem se na ně za to velmi zlobil a považoval to za vrchol nespravedlnosti. Tento modelový příklad je ukázkou, jak stát deformuje rodinné vztahy. Místo toho, aby rodiče akceptovali moji zodpovědnost za mé vlastní činy, nechali se v rozhodování ovlivnit hrozbou třetí strany, která o naší situaci nevěděla vůbec nic. Dokud zde budou existovat centrální instituce, které zodpovědnost přenášejí ze člověka na člověka, podobné mezigenerační křivdy se nejspíše budou dít dále.
Přečtení: 1250

Autor: Urza
Čas: 2023-01-29 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Ankap přednáška o regulatorních principech

Přečtení: 505

Autor: Urza
Čas: 2023-01-28 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: O prezidentských volbách 2023 s Karolínou K.

Přečtení: 817

Autor: Lkor
Čas: 2023-01-28 00:00:02

Lépe prezidenta „charismatického krasavce“, nebo gaunera?

Z pohledu anarchokapitalisty bych raději, aby se tou tváří stal „charismatický krasavec“. Pokud vyhraje gauner, spousta lidí si totiž řekne: „Je to na prd, ale kdybychom si bývali byli zvolili toho charismatického krasavce, tak by se nám žilo krásně… čili příště musíme volit tvrději a lépe!“ A tím se akorát podpoří – zvláště demokraty milovaný – olidismus. Zatímco pokud lid zjistí, že i přes toho charismatického krasavce se v zásadě (logicky) nic nezměnilo, půjde pak ten „olidismus“ v debatách daleko lépe rozporovat.
Přečtení: 683

Autor: Urza
Čas: 2023-01-27 00:00:02

Druhé kolo prezidentských voleb je tu!

Celý národ žije volbou prezidenta; jde o celospolečenské téma číslo jedna. A já si říkám: „Má být tváří největší místní zločinecké organizace od pohledu gauner, nebo charismatický krasavec?“ Když už tady to útočné násilí máme, možná bych ho preferoval bez pozlátka; ale především se ptám: „A jak moc na tom záleží?“ Když odmyslíme to demokratické divadýlko a náboženské rituály, jak moc naše životy reálně ovlivňuje, kdo je prezidentem? Na to si nejspíš musí odpovědět každý sám.
Přečtení: 1346

Čas: 2023-01-26 00:00:02

Prezident

Miloš Zeman byl úplně ideální prezident. Stát považuji za agresivní, vulgární, nemorální, neefektivní, nefunkční mafiánskou organizaci a Miloš Zeman všechny tyto jeho vlastnosti reprezentoval a demonstroval naprosto dokonale. Tak viditelně, že to došlo i mnoha lidem, kteří to odmítají vidět celý svůj život a stále slepě věří v etatismus, demokracii a „olidismus“. Pokud by vyhrál Babiš tak to může podlomit víru dalšího velkého množství etatistů. Naopak s vítězstvím Petra Pavla se obnoví a utvrdí jejich víra ve funkčnost demokracie. Volba prezidenta je tedy o tom, jestli máme krátké časové preference a chceme se zbavit Babiše nebo dlouhé časové preference a chceme se zbavit se státu a demokratické totality.
Přečtení: 1045

Autor: Roman
Čas: 2023-01-25 00:00:02

Zodpovědná volba?

Dovedete se upřímně zamyslet nad otázkou, jak by se lišil váš dnešní život, kdyby před pěti lety zvítězil v prezidentských volbách ten druhý kandidát? A jak se bude lišit za pět let, když vyhraje Babiš a když vyhraje Pavel? Radikálně? Nijak? Nemáte tucha?
Přečtení: 1033

Čas: 2023-01-24 00:00:02

Stát jako týratel

Týrání na obecné rovině vnímám jako soustavné překračování hranic určitého člověka, vedoucí k trvalé újmě. Probíhá často v mocensky nastavených vztazích a za velmi malého respektu k potřebám druhého. Stát podle mě zásadně podporuje týrání buďto přímo, nebo skrze instituce, jimž uděluje pravomoce. Jeho represe považuji za projev hluboce nerespektujícího přístupu, protože z politické objednávky rozhoduje o životě zasaženého, bez jeho svolení. Týrání dále podporuje nepřímo vytvářením mocenských schémat, jež týrání činí mnohem jednodušším, a někdy dokonce nutným. Moc rozhodovat o lidech dává například do rukou rodičů, učitelů, úředníků, lékařů, policistů nebo politiků.

Přijde mi důležité, aby o tom, zda došlo k týrání, rozhodovala oběť, a nikoli útočník. Proto mi nedává smysl, když mnozí odpůrcům státu říkají, že stát koná pro jejich dobro nebo že na něm všichni participují dobrovolně. Takový přístup považuji sám o sobě za týrající, protože dotyčný ignoruje hranice určitého člověka a namísto toho mu podsouvá hranice vlastní. Za obrovský problém považuji, když i samotná oběť začne týrání zlehčovat, neboť je podporováno jeho okolím, kulturním prostředím nebo příslušnými institucemi. Oběť po čase začne tvrdit, že se vlastně nic špatného nestalo, a časem se možná sama stane týratelem.

Z toho plyne, že pomezí mezi týrajícím vztahem a normálním vztahem může být mlhavé; je třeba důkladně promyslet, zda je příslušné prostředí adekvátně responzivní vůči potřebám jednotlivce. Považuji proto za extrémně důležité si vůbec uvědomit komplexitu a rozsah tohoto problému: Nerespekt není zdaleka jen doménou vztahů, je bohužel zakořeněn v samotném společenském uspořádání. Jsem pro konzistentní prosazování koncepce bezstátní společnosti, v níž je respektována autonomie každého jednotlivce a v níž lidé nedostávají nadbytek moci nad jinými lidmi.
Přečtení: 1146

Čas: 2023-01-23 00:00:02

Riskantní zákazy rizikového chování

Dává smysl zakazovat lidem rizikové aktivity? Čím víc nad tím uvažuji, tím víc si uvědomuji, že úplně cokoli, co děláme, obnáší určitá rizika, ať už jde o sport, užívání omamných látek nebo práci. I kdybychom se všem rizikovým činnostem chtěli vyhnout, vlastně si moc nepomůžeme, protože i samotné nicnedělání má řadu společenských, psychologických i zdravotních rizik. Z toho plyne, že zakazovat lidem rizikové činnosti nutně přináší rizika, protože namísto toho mohou dělat jiné problematické aktivity, nebo se jenom válet doma, což je mnohdy ještě rizikovější, a vede třeba k depresím. Žít je samo o sobě nebezpečné a nikdo vám nemůže garantovat, že zítra neumřete. Zákazy podle mě dávají smysl jen těm lidem, kteří zdůrazňují riziko jedné činnosti a selektivně přehlíží rizika alternativ. Docházím proto k závěru, že většinou nikdo kromě člověka samotného nedokáže lépe posoudit, zda pro něj rizika dané činnosti převažují nad benefity, což považuji za silný argument proti jakémukoliv zákazu.
Přečtení: 1422

Autor: Urza
Čas: 2023-01-22 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Ankap a sebeřízení

Přečtení: 655

Autor: Urza
Čas: 2023-01-21 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Vánoční besedování potmě v Ježku bez klece

Přečtení: 872

Čas: 2023-01-20 00:00:02

Umělá inteligence o legalizaci zbraní. Tohle jsem nečekal!

Můj dotaz: Napiš mi libertariánský text na 150 slov na téma legalizace zbraní.

OpenAI chatbot: Legalizace zbraní je důležitým projevem libertariánského přesvědčení, že jedinec má právo na ochranu svého života a svého vlastnictví. Zákazy zbraní jsou neúčinné a často jen omezují právo občanů na sebeobranu. Navíc mohou být zneužívány k potlačování občanských práv a svobod. Legalizace zbraní také umožňuje občanům učinit vlastní volbu o tom, jak chtějí ochránit sebe a své blízké. To je důležité pro ty, kteří žijí v oblastech s vysokou kriminalitou, kde mohou být ohroženi přesto, že se snaží zachovat zákon. Libertariáni věří, že každý má právo na sebeobranu a že zákazy zbraní jsou neúčinné a omezující. Legalizace zbraní tedy představuje důležitý krok k ochraně práv jednotlivce a k umožnění lidem samostatně rozhodovat o tom, jak chtějí ochránit sebe a své blízké.

Zdroj: Assistant (2021). Odpověď na dotaz o legalizaci zbraní.
Přečtení: 2295

Čas: 2023-01-19 00:00:02

STOP toxickému debatování

Poslední dobou na mnoha lidech (zejména pak sám na sobě) pozoruji, jak lehce sklouzneme při debatě k útočnému chování či dogmatismu. Je jednoduché si říct, že ten hlupák na druhé straně vůbec neumí přemýšlet, ignoruje naše argumenty a je neochotný měnit názor. Ale co my? Nepředkládáme mu třeba své názory jako jedinou pravdu? Ať už debatujeme s kýmkoliv o čemkoliv, je klíčové zachovat klid a snažit se, abychom společně s protistranou přemýšleli o postojích či argumentech toho druhého. Budeme-li na sebe jen hystericky pokřikovat, nakonec oba odejdeme s tím, že ten druhý je hlupák. Klidným přístupem však můžeme odhalit, že i zdánlivý dogmatik může změnit svůj názor.
Přečtení: 4996

logo Urza.cz
kapky