Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Hrosik1
Čas: 2024-06-13 00:00:02

Jít příkladem aneb pasivní forma manipulace

Ač mi výchova pomocí vlastního příkladu přijde jako nejefektivnější a také nejsvobodnější způsob, stejně je dobré mít na paměti, že i tak se jedná o formu manipulace, tedy směřování nebo alespoň ukazování směru dotyčnému tam, kam si myslím, že by měl jít. Uvedu to rovnou na případu s dospělým. Když budu vědět, že můj kamarád je alkoholik a chci mu pomoci (už zde mám pocit, že vím, co je pro něj nejlepší), mohu ho násilím odvézt do léčebny, jít k němu domů a vyhodit všechny lahve, hlídat ho na každém kroku, aby se nenapil, vyhrožovat mu, sdělit mu, co přesně by měl dělat, nabídnout mu radu, nebo pouze zvolit nejpasivnější cestu: Ve společnosti s ním sám nepít, přestože jinak bych si rád dal. I ta poslední, nejméně invazivní možnost, je vlastně manipulací, protože slouží k určitému cíli, do kterého chci svého kamaráda postupně přivézt.

Myslím tedy, že je iluzí, že by lidé neměli představu, co by jejich děti měli dělat. Myslím, že by bylo ne jen nesmírně těžké na toto nemyslet, ale patrně i nemožné.
________________________________

Urzova poznámka pod čarou: Jít někomu příkladem může být manipulativní (třeba v autorem uvedeném příkladu), ale mnedle nemusí (pokud žiju sám podle sebe pro sebe a nedělám to s cílem někoho formovat).
Přečtení: 400

Autor: Thevar
Čas: 2024-06-12 00:00:02

Školní matematika a odpor v dospělosti

Už ani nespočítám, kolikrát jsem od učitelů matematiky slyšel, že matematika musí být ve škole povinná, protože rozvíjí logické myšlení. Nebudu lhát a přiznám, že před lety jsem s tímto názorem souhlasil. Stále souhlasím s tím, že matematika může rozvíjet logické myšlení, ale… mnohaletá praxe mne naučila, že pokud se spojí s povinností, tak děti převážně získají spíše odpor k matematice a apriori se v dospělosti vyhýbají čemukoliv, co se jí jen vzdáleně podobá (pochopitelně existují výjimky). Navíc, pokud by toto byla pravda, tak po těch stovkách a stovkách hodin matematiky bychom měli být téměř všichni naprosto špičkoví v používání logického myšlení. Krom toho se logické myšlení nemusí rozvíjet jen klasickou matematikou, kterou známe ze školy, ale i mnoha jinými způsoby, ať už to jsou deskovky, počítačové hry, debaty, čtení, řešení problémů a podobně. Problém nastává, když to dětem nařídíme jako povinné, jelikož pak lze pozorovat, jak děti k dané věci získávají spíše negativní postoj, který si, bohužel, navíc odnášejí i do dospělosti, než že by pěstovaly lásku k danému předmětu a rozvíjely své schopnosti.
Přečtení: 947

Autor: PetrKL
Čas: 2024-06-11 00:00:02

Můj dědeček – libertarián

Pocházím z malé obce, která byla za komunismu zbavena své samosprávy, původního názvu a násilně podřízena nejbližšímu městu. Můj (teď již nebožtík) děda společně s jedním parťákem krátce po roce 1989 zorganizovali lokální hnutí, které mělo za cíl znovuzískání samosprávy obce. Po měsících usilovné neplacené práce nakonec uspěli. Zcela určitě v té době neměli teoretickou znalost libertariánství či anarchokapitalismu – a ano, pro dosažení svého cíle využili politickou cestu, a ano, navýšením počtu samosprávních celků jistě také vzrostly náklady na jejich řízení. Pointou však je, že výsledek jejich úsilí bylo dosažení větší decentralizace oproti předchozímu stavu. Obec sice dále nakládá s veřejnými penězi, které jsou vybírány státem pod pohrůžkou násilí, nicméně centrum rozhodování je lidem blíže, než bylo dřív. Pro hardcore anarchokapitalisty je sice i tento stav nepřijatelný, ovšem můj děda a jeho parťák tenkrát dle svého nejlepšího vědomí a svědomí využili příležitost která se v danou chvíli nabízela. Koneckonců, zapálit jednu malou svíčku je mnohem lepší než jenom nadávat na tmu.
Přečtení: 766

Autor: Scrub
Čas: 2024-06-10 00:00:02

Přirozené právo

V debatách na téma práva nebo způsobu řízení společnosti se často setkáváme s argumentem takzvaného přirozeného práva, ač není přesně dán jeho význam. Každý diskutující má svou představu, která práva jsou přirozená, avšak čí model je lepší? Význam přirozenosti je „bez přičinění člověka“, hledáme tedy takovou množinu společenských pravidel, která člověk dodržuje v každém případě, aniž by na to měl sám vliv. Zde nám však vzniká spor, neboť lidé jsou schopni měnit svůj morální úzus, pro každého může být přirozené jiné právo, avšak přirozenost těchto práv je zdánlivá, jelikož morální kód je dán také kulturou (společností, v níž se osoba pohybuje), ideologií i přesvědčením každého jednotlivce. Liberterián je přesvědčen o vlastnických právech, komunista zas o absolutní rovnosti. V čem tedy vidět přirozená práva? Které přirozené právo je bezrosporné? Jediným, na něž jsem ve svých úvahách došel, je právo silnějšího: Jedinci s větší silou či mocí jsou schopni vymáhat své požadavky na slabších. Toto právo platí a bude platit vždy, pouze se může lišit, jakým způsobem je subjekt mocnější.

Na lidech pak není hledat přirozená práva, nýbrž tvořit práva artificiální, která s právem silnějšího musejí počítat, neboť to jest jediné ultimátní právo, člověkem nezměnitelné. Všechna ostatní práva jsou sociálním konstruktem, v němž se odráží ideologie jednotlivce. Debaty o přirozenosti práva jsou zbytečné, místo nich můžeme diskutovat o důsledcích nějakého právního systému či přesvědčovat o nadřazenosti našeho morálního kódu.
Přečtení: 1292

Autor: Urza
Čas: 2024-06-09 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O objektivismu s Jiřím Kinkorem

Přečtení: 590

Autor: Urza
Čas: 2024-06-08 19:32:02

Livestream Svobodného přístavu: Streamaraton (13. až 16. hodina)

Přečtení: 511

Autor: Urza
Čas: 2024-06-08 19:02:02

Livestream Svobodného přístavu: Streamaraton (1. až 12. hodina)

Přečtení: 93

Autor: Urza
Čas: 2024-06-08 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) v kolínském Bitclubu

Přečtení: 197

Autor: Urza
Čas: 2024-06-07 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap a krypto v kolínském Bitclubu

Přečtení: 803

Autor: Urza
Čas: 2024-06-06 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin začíná STREAMARATON; do zemdlení!

Přečtení: 956

Autor: Urza
Čas: 2024-06-05 00:00:02

Urza Behind the Curtain: Vnitřní svoboda

Na minulé přednášce o anarchokapitalismu v Baru Behind the Curtain mluvil Pepa Tětek o Bitcoinu a bitcoinizaci.
Dneska budu přednášet já; a vrátím se k tématu, které jsem vykopl přesně před rokem – a totiž k vnitřní svobodě.
Všichni jste též rovnou zváni na příští přednášku, která by se měla konat 5. září; budu na ní mluvit o adultismu, dalších předsudcích a jejich souvislosti se svobodou.
Těším se na vás dnes večer v 19 hodin v podniku Bar Behind the Curtain.
Přečtení: 1104

Autor: PetrKL
Čas: 2024-06-04 00:00:02

Hledáním svobody k vnitřní nesvobodě?

Poslední dobou jsem se věnoval intenzivněji než jindy studiu libertariánské teorie. Přitom se mi začala dít zvláštní věc – z etatismu a státních zásahů jsem pociťoval čím dál větší frustraci, čímž jsem sám sebe dostával do pasti v podobě čím dál větší vnitřní nesvobody. Když jsem si to uvědomil, bylo mi až trapně, protože na světě jistě žije nejeden šťastný a vyrovnaný etatista, který neřeší média, nečte Rothbarda, dodržuje zákony, ale jde za svými cíli a vkládá energii do zlepšování svého života. Co z toho plyne? Být vnitřně svobodný také znamená nelpět na vnější svobodě a nepodmiňovat jí své štěstí. Ač to nevyvrací libertariánskou teorii, vede to k zamyšlení, proč a s jakým rozpoložením se jí vůbec zabýváme. A když ne proto, abychom si v první řadě zlepšili život, není to kontraproduktivní?

Inspirací pro toto zamyšlení mi byl příběh doktora Semmelweise, v němž jsem se našel a o němž mluvil Urza v přednášce Mít pravdu nestačí. Čerpal jsem také z jeho přednášek Svoboda vnější, vznitřní a v Ježku a Cesta k ankapu v praxi.
Přečtení: 1903

Autor: Urza
Čas: 2024-06-03 00:00:02

Červnová anarchie (nejen) pro rodiče v Ježku bez klece 2024

Zajímá vás, jak to chodí v JbK? Chcete si vyzkoušet, jak byste se cítili v prostředí sebeřízení? Plánujete zápis/přestup do Ježka? Souzníte s našimi principy? Přijďte tedy a vyzkoušejte si na vlastní kůži, jaké to je, když vás nikdo celý den nevede, neustále něco nenabízí, nemotivuje známkami, odměnami, tresty či úžasnými projekty. Vžijte se do pocitů člověka, který si svůj den řídí a organizuje sám, který si hledá vlastní cesty objevování, určuje si, co, kdy a jak vlastně potřebuje. Umíme to? Dovolíme si to? Dopřejeme to i dětem? Budeme se na Vás těšit! Přihlašujte se, prosím, zde (další informace jsou na Fb Ježka). Bez přihlášení není možné se akce zúčastnit. Akce je určena pro zájemce starší 15 let – nejedná se o návštěvu školy pro zájemce o přestup na ZŠ a zápis do první třídy (pro tyto případy nabízíme návštěvu JbK v běžné dny). Děkujeme.
Přečtení: 1216

Autor: Urza
Čas: 2024-06-02 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Sociální sítě (a volby)

Přečtení: 544

Autor: Urza
Čas: 2024-06-01 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Ankap přednáška o bitcoinizaci

Přečtení: 627

Autor: Urza
Čas: 2024-05-31 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: O cenách bydlení s Matthiasem

Přečtení: 1480

logo Urza.cz
kapky