Chraň stát! – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Adraynnith
Čas: 2016-08-05 00:00:02

Chraň stát!

Když mluvím s nějakým etatistou a zkouším mu nějak nenápadně podsunout myšlenky o neužitečnosti státu, často narážím na stejný problém. Lidé chtějí mít nad sebou nějakou vyšší autoritu, která za ně bude rozhodovat a nést odpovědnost za tato rozhodnutí. Někoho, ke komu mohou vzhlížet a když to podělá, tak na něj nadávat. Ať už je to stát, politici, lékaři, policie, soudy, Bůh, vesmír, rodiče…
Většina z vás nejspíše zaznamenala případ ženy, která pár hodin po propuštění z psychiatrické léčebny ubodala jinou ženu; ostatně ve Stokách jsme se před pár dny mohli dočíst o roli psychiatrů v dané kauze a potažmo i celé společnosti. Ráda bych se však zaměřila na to, jak podobné situace vnímá laická veřejnost. Následující den po události vyšel článek, jenž dle mého názoru popisuje situaci dle tehdy dostupných informací celkem věcně a nestranně. Zarazilo mě ale, jak reaguje většina diskutujících. Obviňují toho lékaře, který ji propustil s vyjádřením, že v době propuštění byla „stabilizovaná a vnímala realitu“. Příklady komentářů:
- Doufám,že doktor,který podepsal její propuštějí sedí již ve vazbě.
- S takovou by mohl psychiatra dělat každej
- Neměli takovou zrůdu pouštět
- Ten doktor by měl rezignovat na funkci
- Tomu pan doktor říká stabilizovaná?
- Někdo kdo to propouštění takto vyšinutých a nebezpečných lidí umožnil by za to měl nést plnou trestní zodpovědnost a měl by být stíhám za napomáhání k vraždě, ten kdo ji propustil je hlavní viník a vrah

Tak snad když je někdo stabilizovaný, není to záruka, že tak zůstane. Samozřejmě je možné, že lékař udělal chybu. Nebo byl pod tlakem nějakých omezení (počet lůžek v léčebně, nějaké zákony, cokoli…) a propustit ji musel, co my víme… ostatně na toto téma se zde již diskutovalo. Ale proč házet vinu na lékaře nebo kohokoli jiného? Člověk vezme do ruky nůž, zabije s ním, a může za to někdo jiný?
Problém vidím v tom, že lidi si na tento přístup až příliš zvykli. Možná je to do jisté míry jejich přirozenost. Touha nebýt na všechno sami. Mít nějakou „vyšší instanci“, která jim uleví od starostí (odpovědnosti). A ano, jsou ochotni za to něco obětovat. Část vydělaných zdrojů, svoje právo rozhodovat…
Jako malá jsem ve chvílích, kdy jsem měla pocit nějaké křivdy nebo nespravedlnosti světa, hledala zastání a vysvětlení u rodičů. Rodiče pro mě reprezentovali onu vyšší moc. Sice mě občas trochu omezovali, ale poskytovali mi toho mnohem víc. Kromě jiného ten pocit bezpečí, který podle mě většina dospělých lidí hledá u státu. Těžko odhadovat, nakolik je za etatistickými názory tato lidská potřeba a nakolik za to může třeba systém, propaganda, manipulace…
Každopádně to vidím jako velkou překážku, proč si lidé nenechají myšlenku státu tak snadno vzít. Za svoje velké peníze strhávané z výplaty dostávají tuto iluzi bezpečí a zřejmě jim to stojí za to. Jejich „touha po bezpečí“ je tak silná, že považují za samozřejmé, že si za ni chce platit každý (a kdo nechce, je pro ně blázen).

Logické argumenty v podobných případech většinou nezabírají; jak byste o tomto tématu diskutovali vy, čím byste argumentovali?
Přečtení: 18921

Autor: PeTaX Čas: 2016-08-05 05:03:17
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
• Je velmi těžké přesvědčit lidi o tom, že stát je velmi nebezpečný, protože jsou od mala učeni, že bez státu to přeci nejde. A nesporně funguje i ta zažitá iluze, že je to přece „jejich stát“.
• Nepochybně je to dáno jistým stupněm vnímání sounáležitosti. Taková poslední poslední instance (ale žel pro mnoho lidí spíše deus ex machina). Přikládají mu až božskou, či přinejmenším zbožštělou funkci. Od „stát by měl…“ až po absolutní nepochopení toho, kde stát bere peníze.
• Vidíme to například i v hořekování typu: „dnes nám už nic nepatří, všechno rozkradli…“. To poslední je obzvláště pikantní při vědomí, že za komunistů uvěřili, že je všechno všech a nebyli schopni si uvědomit, jak obrovská lež a fikce to byla, že jim reálně nepatřilo vůbec nic.
• Ale k věci: osobně argumentuji proti státu tím, že zdůrazňuji to, tak šíleně jsou zdaňováni právě dělníci a zaměstnanci, že je neokrádá ani tak moc zaměstnavatel, ale (oba) hlavně stát. Že jsou těžce vykořisťováni právě tím, koho pokládají za svého ochránce.
• A jako podpůrný argument používám to, že při tempu zvyšování výdajů státu(ů) bude ve všech státech nakonec daň 100% někdy kolem roku 2035 a bude zde plně funkční otrokářství. Na to první někteří slyší dobře, na to druhé reagují podrážděně: „kecy v kleci“. Z toho usuzuji, že toho druhého se asi bojí, zejména když oficiální čísla a trendy z nich se moc nedají okecat.
• Na druhou stranu sami dobře argumentují, že i kdyby se stát jakkoliv odstranil, ihned jeho místo zaujme nejsilnější gangster (v jejich interpretaci nadnárodní korporace) a bude to ještě horší.
• (A k tomu lékaři: vnímají to jako selhání garance vlastního bezpečí, které je stejně iluzorní jako všechno, co stát verbálně slibuje a prakticky toho schopen není. V těch včerejších komentářích jsem ocenil nejvíce názor, že ten doktor je tam hlavně od toho, aby se snažil pomoci pacientovi a jeho rolí vůbec není chránit nějakou společnost.)
Autor: Cigi OL Čas: 2016-08-05 08:03:09 Titulek: fyzika jako argument
Web: neuveden Mail: neuveden
Pro začátek se stačí s oponentem shodnout, že platí fyzikální zákony,jmenovitě zákon o zachování hmoty a energie. Za C.K. mocnářství v Olomouci vystačilo s hejtmanstvím ve třípatrové vilce, dnes má kraj nejvyšší barák ve městě a stejně mu to nestačí. Stát tak potřebuje pro sebe více hmoty a tu si bere jen od ostatních. Stejně je to s energií: stát jí potřebuje více, takže si ji uzurpuje od lidí a firem.
Ochránil československý stát své židovské daňové poplatníky před koncentráky? Ochrání stát vámi držené peníze před znehodonocením inflací nebo ji sám vyvolává? Peníze jsou forma energie a stát si je ředí podle svých potřeb, ale vždy na úkor jednotlivce.
Při svatbě se oddávající ptá, zda budoucí manželé znají svůj zdravotní stav, majetkové poměry, mají představu o budoucím soužití a především jestli do manželství jako svazku a závazku vstupují dobrovolně. Oproti tomu stát si vaši lásku,věrnost, ochotu jej bránit, finanční podřízenost vynucuje od početí.
Stát provozuje tak zvanou sociální síť, ale síť je především prostředek k lovu, slouží k znehybnění oběti. Sociální síť více než oporou hrozbou, kterou ze svých daní pleteme sami na sebe.
Stát považuje zdraví jednotlivce za veřejný majetek, takže třeba už zítra bude požadovat, abyste svou ledvinu daroval jinému potřebnému nebo platícímu. Myslíte, že je to přitažené za vlasy? Ale vždyť se to už děje v Číně anebo dělo o kus blíže v Kosovu. To jsou také mezinárodně uznané státy.
Máte zahradu nebo les, jste na katastru jejich vlastníkem? Když na vašem pozemku vytryskne ropa, bude patřit vám? Pchá, je státu. Bydlíte na statku po předcích, který si rodina drží už 500 let? Vykopete za kůlnou poklad, bude váš? Nikoli, vy dostanete jen nálezné anebo se stanete zločincem, když nález nepřiznáte.
Po státu nemůže vzniknout mocenské vakuum, takže uvolněný prostor vyplní ještě horší gangster, warlord, loupežník? V této logice pak před současným státem musel být nějaký lepší sociální a politický útvar. Co by bylo lepší, cestovat s rakousko-uherským pasem nebo s českou občankou?

Web: neuveden Mail: neuveden
Stát je totéž, co Bůh - je všudepřítomný, všemohoucí, vševědoucí; je to nejvyšší morální autorita, poslušné odměňuje, protivné trestá. Posvátným textem textem je ústava, katechismem zákony, chrámy úřady, kněžstvem úředníci, papežem vláda, zpovědí daňové přiznání. Když jednáte s etatistou, máte co do činění s věřícím; zapálený etatista je potom náboženský fanatik. Otázka tedy zní - jak přesvědčit náboženského fanatika (či věřícího), aby se vzdal své víry? Ten, kdo na ni zná odpověď, by si skutečně zasloužil cenu za mír - ne jako Arafat, Obama nebo EU, ale zcela upřímně.

Proti fanatikovi je jakákoliv logika krátká. Jakkoliv logické se nám naše argumenty zdají, oni je prostě nepřijmou. Jejich přijetí je proti jejich programu, protože najednou by se stali ničím ve všem, a to není příjemný pocit.

Pokud fanatika nic nepřiměje pochybovat o své víře, nehnete s ním.
Autor: PeTaX Čas: 2016-08-05 08:30:04 Titulek: Re: [↑]
Web: http://www.svobodny-svet.cz/ Mail: redakce v doméně svobodny-svet.cz
S tím plně souhlasím.
Autor: marek28 Čas: 2016-08-05 09:52:18 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
"jak přesvědčit náboženského fanatika (či věřícího), aby se vzdal své víry?"

Ukázat mu, že politici/úředníci/další etatisté jeho víru zradili.
Autor: velkej Ká Čas: 2016-08-05 10:06:17 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ukázat nestačí - často je možnost zrady součástí víry ("je to o lidech, ne o systému"). Musí to prožít, a musí to být silný osobní prožitek.
Autor: morbid Čas: 2016-08-05 12:16:20 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: morbid v doméně post.cz
Jako náš "přítel" Papež: Argumenty proti státu a daním jsou špatné, protože to přijde směšné i jeho dětem :-D
Autor: Urza Čas: 2016-08-05 08:39:57 Titulek: emoce
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Problém je, že všichni máme určité jistoty, jež nám byly vštěpovány již od velmi útlého věku; a mozek je obecně nastaven tak, aby jistoty bránil, protože je to pohodlnější a jejich přehodnocování bolí; zdaleka se to netýká jen státu, je to úplně ve všem, když máme něco od malička vštípeno, že "tak se to prostě dělá", těžko to přehodnocujeme, sám se snažím s takovými věcmi bojovat, aktivně je v sobě hledám a odstraňuji, přičemž i když to fakt dělat aktivně chci, je to složité, mysl se tomu brání a často je problém takové věci vůbec najít.
Tohle pak není moc o logických argumentech, ale o ochotě dotyčného něco přehodnotit; motivací pro to může být cokoliv, například i to, že Tě má dotyčný rád, respektuje Tě a řekne si, že asi neříkáš úplné píčoviny. Pokud ale motivaci nemá, pak je schopen popřít i naprosto zjevnou logickou pravdu.

Před časem jsem o tom napsal toto:
http://www.mises.cz/clanky/zeme-je-kulata-a-stat-nezbytny-1988.aspx
A do Jámy toto:
http://www.jamapekelna.cz/wordpress/?p=257
Autor: marek28 Čas: 2016-08-05 09:34:06
Web: neuveden Mail: neuveden
Ženu, která se pokusila o vraždu, samotným policistům tvrdila, že cítí touhu vraždit a i v psych. léčebně napadla pacientku se slovy, že si na ni počká a zabije ji, bych nejspíš také nepustil. Ale obviňování psychiatrů není na místě. Pokud vím, měli to nařízeno soudem, respektive zákony. Každopádně tohle někdo hodně podělal, ta žena vůbec neměla být na svobodě.
Autor: velkej Ká Čas: 2016-08-05 09:41:37 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A (poté, co provedla) nejspíš ani naživu.
Autor: marek28 Čas: 2016-08-05 09:43:10 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Netroufám si říct. Možná je vážně nemocná.
Autor: cerno (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 09:33:10 Titulek: Re: [↑]
Jen tak běžím kolem, nemravně mnoho práce, tak jen ve zkratce:
Jako ono to zní hnusně, a je v tom "nemá úctu k lidskému životu" a "vše by řešil násilím", ale ona to není tak docela pravda, protože:
1. Kdyby náhodná nakupující byla ozbrojena (já vím, už jsem s tim trapnej) a vražedkyni-aspirantku na místě zastřelila, mohla žít.
2. Již by nepřicházelo v úvahu, že by bláznivá potenciální vražedkyně nadále chodila po světě bez dozoru, její stav by znovu přestal být stabilizovaný a opět by někoho ohrozila nebo dokonce zabila (což se teď klidně může stát).
3. U některých dalších "psychicky labilních", nebo jaký je ten správný odborný termit, lidí by takovýto příklad mohl poněkud zchladit vražedné choutky.
4. U těch psychicky labilních, u nichž by takováto hrozba vražedné choutky nezchladila, by bylo docela pravděpodobné, že by zasáhlo okolí, čistě proto, že by nechtělo, aby jim někdo blízkého člověka zastřelil v sebeobraně.
5. Nebudou copycat případy.
Nevím, připadá mi to ze všech špatných řešení jako to zdaleka nejméně špatné. Mýlím se někde?
Autor: marek28 Čas: 2016-08-06 09:38:36 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Samozřejmě že kdyby ji v sebeobraně zastřelila ta žena, bral bych to. Člověk by měl mít právo bránit svůj život. Ale nesouhlasím, že by měla automaticky po vraždě ztratit právo na život a být tudíž popravena. Doopravdy si myslím, že popravovat psychicky nemocné je barbarské. Znal jsem takové lidi a to pak prostě vůbec nejsou oni. Neví, co dělají. Jsou "rozbití".
Autor: velkej Ká Čas: 2016-08-06 11:23:48 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Tak ono nějak lidsky řešit následky vraždy bude vždy problém. Já si dokážu představit, že o trestu rozhodne oběť - tedy tím, že se brání na místě činu - nebo její nejbližší. To, že bych vrahy zabíjel, to je můj názor na to, jak bych je trestal, kdyby se to stalo mně nebo mým blízkým a kdyby byla naprostá jistota o totožnosti vraha (kterážto jistota v tomto případě je). Ne každý to ale může mít nastaveno takto, a já to respektuju.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 10:44:07 Titulek: Re: [↑]
Ne.
Autor: Szaszián Čas: 2016-08-05 23:41:36 Titulek: Úkol psychiatrů
Web: neuveden Mail: neuveden
Ti lidé nejsou tak „mimo“ jak píšete: 1. Uvedené komentáře jsou samozřejmě hloupé; ale jinak než Vy tvrdíte. 2. Nesouvisí to s etatismem.

1. Ti lidé komentují hloupě; ale ne proto, že oni jsou hloupí; protože je hloupá společenská smlouva, na kterou se (implicitně) odvolávají. Úkolem psychiatrů JE chránit společnost před nebezpečnými osobami. Co jiného jsou instituty nedobrovolná hospitalizace a ochranné léčení? Odůvodněním násilné „léčby“ je nebezpečnost.
Je za tím představa, že osobu činí nebezpečnou choroba mozku, psychiatr to pozná a je schopen osobu vyléčit a zbavit ji tak nebezpečnosti.
Paragrafy opravňující psychiatry věznit a násilně léčit nebezpečné duševně nemocné:

Listina základních práv a svobod
článek 8

(6) Zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu. Takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.

Zákon o péči o zdraví lidu
§ 23

(4) Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče
b) jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí,


Občanský soudní řád
§ 191a

(1) Ústav vykonávající zdravotnickou péči, ve kterém jsou umisťovány osoby z důvodů uvedených ve zvláštním předpise, je povinen oznámit do 24 hodin soudu, v jehož obvodu ústav je, převzetí každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu.
(2) Je-li osoba, která byla přijata do zdravotnické péče se svým písemným souhlasem, omezena ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení, je ústav povinen učinit oznámení podle odstavce 1 do 24 hodin poté, co k takovému omezení došlo.

§ 191b

(5) Do 7 sedmi dnů ode dne, kdy došlo k omezení podle § 191a, soud usnesením rozhodne, zda k převzetí došlo ze zákonných důvodů (§ 191a odst. 1), a pokud ano, zda tyto důvody trvají. K dodatečnému písemnému souhlasu osoby, která jeví známky duševní choroby či intoxikace a která je zároveň nebezpečná sobě nebo svému okolí, se v rámci již zahájeného řízení nepřihlíží. Dojde-li soud k závěru, že k převzetí nedošlo ze zákonných důvodů, nebo že tyto důvody již netrvají, nařídí propuštění umístěného z ústavu.


Protože duševní nemoc způsobuje nebezpečnost a protože psychiatr je duševní nemoc schopen poznat, je logické, že psychiatr ručí za to, že osoba puštěná z PN nespáchá zločin KVŮLI duševní nemoci.

Což říká i pan psychiatr Ivan David v Interview ČT 24 po útoku Barbory Orlové,
zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/214411058041015 16:20

Světlana Witowská: Takže by mezi lidmi se neměli pohybovat pacienti, kteří jsou nepříčetní?

Ivan David: Hmmm...

Witowská: Z lékařského hlediska.

David: Neměli by se pohybovat jaksi bezprostředně poté, co jsou propuštěni. K tomu by nemělo nikdy dojít. Lékaři v lůžkovém zařízení by měli rozpoznat, že ten stav hrozí nějakým nebezpečím ohrožení a neměli by nikdy takového pacienta propustit. Ale nelze garantovat, že se stav takového pacienta nezhorší např. v důsledku nedostatečnosti ambulantní léčby, a ta nemusí být nedostatečná jenom kvůli tomu ambulantnímu lékaři, ta může být nedostatečná prostě také proto, že ten pacient se tomu léčení aktivně vyhýbá, nezdržuje se v místě pobytu atd. atd. Čili tam může dojít ke zhoršení stavu.


Čili zmínění komentující prostě chtějí, aby psychiatři dělali svou práci

2. S etatismem to nemá nic společného. Když si koupíte varnou konvici a ona nefunguje, tak jste nespokojen a stěžujete si – protože prodejce vám nedal, co slíbil. Teď, něco dělá stát, dělá to špatně, nedělá, co slíbil; lidé to kritizují. Ale to není proto, že to jsou hardcoreoví etatisté nebo zestárlé děti jak nadhazujete; prostě kritizují stát, že dělá špatně svou práci, úplně stejně jako kritizují soukromníky.
Autor: Lojza Čas: 2016-08-06 07:57:21 Titulek: Re: Úkol psychiatrů [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jestli ono pak není skutecne lepsi od statu nic nechtit, s nicim nepocitat a clovek pak alespon nemuze byt zklamanej, ze..
Ja to tak delam a temhle pripadum se vzdycky jen smeju.

Akorat bych byl rad, kdyby lide, jako ty (a spousty jinych), me neustale nezatahovali do nejake "spolecenske smlouvy", ja zadnou nepodepsal a nechci s zadnou mit nic spolecneho, dekuji :-)
Autor: cerno (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 11:55:19 Titulek: Re: Úkol psychiatrů [↑]
Jj, naprosto p5esně, ještě nikdo mi nebyl schopen ukázat přislušnou kopii společenské smlouvy s mými podpisy, a taky s povinnými klauzulemi Obě strany uzavírají smlouvu svobodně a o své vůli a Smlouva není uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek...
Autor: Adraynnith Čas: 2016-08-06 10:19:35 Titulek: Re: Úkol psychiatrů [↑]
Web: neuveden Mail: adraynnith v doméně gmail.com
Děkuji za doplnění, o konkrétních zákonech jsem moc přehled neměla.

Ve svém článku jsem narážela hlavně na to, jak mají lidé tendenci se odvolávat - jak píšete - na "společenskou smlouvu". Navíc u toho většinou moc nepřemýšlejí a rovnou reagují na základě emocí. Podobně jako u jakéhokoli jiného tématu, které se objevuje v hlavních zprávách (migranti, zákaz kouření/ uzenin, práce o svátcích... ). Často se objevují názory typu "je to špatné", "já bych to zakázal"...

Odhaduji, že průměrný čtenář idnes.cz nebo 90% lidí z mého okolí podobně jako já nemá moc povědomí o zákonech nebo přehled v daném oboru. I když si ty informace může vyhledat, pravděpodobně je pro vytvoření názoru nepotřebuje.
Cílem mého článku bylo dozvědět se od zkušených diskutujících, jak s těmito lidmi mluvit.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 10:52:34 Titulek: Re: Úkol psychiatrů [↑]
Pokud chcete stat(spolecny majetek) ,holoubci,tak musite prestat remcat,ze se krade.A budou krast ti,ktere nejvic nenavidite.Protoze ten socialisticky system je logicky nesmysl,ktery nikdy nemuze zabranit rozkradeni a automaticky vynese nahoru(k pokladne) ty nejvetsi grazly.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 10:58:26 Titulek: Re: Úkol psychiatrů [↑]
...a navic stat"zpusobuje"zvysovani cen a znehodnocovani vasich uspor na stari.Nebyt kradeni a platu tisicu naprosto zbytecnych uredniku,fizlu,ct novinaru a genderovych profesoru,tak mate trojnasobny duchod,atd.Pravda je na nasi strane,jen ji neumime prodat.Propagandiste statu jsou mnohem sikovnejsi,....protoze na to maji cas,jisty statni plat a jde jim vylozene o zivot.
Autor: Szaszián Čas: 2016-08-05 23:59:35 Titulek: Dezinterpretace článku
Web: neuveden Mail: neuveden
1) ostatně ve Stokách jsme se před pár dny mohli dočíst o roli psychiatrů v dané kauze a potažmo i celé společnosti.

- Ne, o tom můj článek nebyl. Byl 1. o tom, jak logické argumenty psychiatři používají, když hájí svůj nesmyslný obor a 2. o tom, jak přísně jsou potrestáni, když okázale poruší zákon.
Proto jsem článek nazval „Psychiatrická logika a přísný trest“.
Autor: velkej Ká Čas: 2016-08-06 08:20:37 Titulek: Re: Dezinterpretace článku [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, dezinterpretace, to je to slovo, které bych měl používat v souvislosti s tvými články.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 09:02:53
Nejtvrdsi varianta je s nimi nediskutovat a hodit je -jako male deti-do vody:presvedcit ty,kteri se umi rozhodovat,aby se na ty nerozhodne proste vys.rali.,tj prinutit majitele firem,ktere netezi ze statu,aby ten zaopatrovaci ustav prestali dotovat.Protoze uz jsme kazdym dnem stale vic pod carou ponoru.
Pred tim,pokud jeste byl cas na zachranu(odpovednych bylo vic nez poseru),tak to presvecovani tlacit pres zavist k nespravedlivemu zivotu uredniku a vysvetlovanim,jak pres ne velke firmy lobbuji a brani levnejsi konkurenci.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 09:07:17 Titulek: Re: [↑]
....a o ty,kteri by to opravdu s tou odpovednosti za sva rozhodnuti opravdu nezvladli,by se postarali psychiatri.

Aby nemeli cas na blbiny typu-Jak dostat Klause do blazince(dr Hnizdil a spol)
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-08-06 11:03:45
A starejm babam bez chlapa bych hned bych hned odkazal clanek pod "zpatky do cechu"-priklad,jak velci"kapitalisti"vyuzivaji stat a zrusi jim levneho hodinoveho manzela.
Autor: Vlach (neregistrovaný) Čas: 2016-08-07 11:56:53
a nejsnadnejsi je,vyslechnout,co lidi nejvic stve(ze mladi a stari nemaj praci,ze na vsi neni prace,ze bohati maji domy v Luganu a provokuji zlatym vazanim a oni drou od 5ti rano a maji hovno...) a pak jim to popravde vysvetlit,kdo je zaba na prameni.Pravda je prece nase.Jen hlavne kratce,jednoznacne a bez cizich slov a dlouhych souveti.To uz pak nestaci sledovat.Takovyho veseleho a hubateho Nigela Farage by to tady chtelo.Nejakeho znameho herce nebo muzikanta by to chtelo-muj typ by byl Ivan Mladek-soumen a zaroven pravicak,ing ekonom.(studoval s Klausem a pry si ho nepamatuje...)
logo Urza.cz
kapky