Jak řeší deontologie problémy konsekvencionalismu – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2024-03-18 00:00:02

Jak řeší deontologie problémy konsekvencionalismu

V některých etických otázkách jsem konsekvencionalistou: Například ve známém tramvajovém dilematu bych pokaždé zvolil obětovat jednoho člověka pro záchranu více jiných, neboť v takto izolovaném problému tento přístup přináší měřitelně lepší výsledky – to mi přijde jako absolutní cíl kterýchkoli morálních pravidel. I tak v konsekvencionalismu spatřuji dva problémy, které jeho použití v praxi zásadně komplikují: (1.) Jednoduše měřitelné a viditelné důsledky bývají často upřednostňovány před hůře měřitelnými důsledky, které však mohou být o to důležitější. (2.) Důsledků je příliš mnoho, tudíž mohou být vybírány spíše v souladu s tím, co je populárním tématem nebo co zdůrazňuje dominantní ideologie daného časoprostoru. To vede k přehlížení jiných zjevných důsledků.

Tyto problémy mě dovedly k přijetí deontologie při řešení mnoha společenských problémů: Pokud je princip správný, pak, domnívám se, z dlouhodobého hlediska jeho aplikace povede k lepšímu uspořádání společnosti. Překážkou toho je, když se v rozporu s těmito principy snažíme páchat krátkodobější „dobro“, založené na velmi omezených a zkreslených informacích.
Přečtení: 2279

Web: neuveden Mail: neuveden
Princip, mravní zákon, morální imperativ. Proč je dodržujeme? Zejména proto, abychom si za to mohli vážit sami sebe. To ale v důsledku může vést k páchání nepřiměřené tvrdosti až zla, abychom jim mohli vyhovět. Proti tomu lze postavit soucit, vlídnost, vztah, individuální řešení v souvislostech či menší zlo. Z duše nenávidím neoblomné principialisty, státní úředníky co mají štempl, fízly, prokurátory i mnohé soudce, co povyšují zákon nad lidskost a všem meří stejným metrem bez ohledu na konsekvence.
Web: neuveden Mail: schován
S tím souhlasím částečně, akorát si myslím, že těm úředníkům to nevychází zejména proto, že ten jejich princip není moc promyšlený.
Web: neuveden Mail: schován
souhlasím. hlavně když už třeba zapomeneme proč jsme si ten mravní imperativ zvolili, jen vím,e že se jim budeme slepě vždy a všude řídit
Web: neuveden Mail: schován
souhlasím. hlavně když už třeba zapomeneme proč jsme si ten mravní imperativ zvolili, jen víme, že se jim budeme slepě vždy a všude řídit
Web: neuveden Mail: neuveden
Ps: dlouho jsem hledal ten svůj princip a nalezl jsem ho pod výrazem vlídnost erymologicky uvádět v (sou)lad, anglatinsky harmonizovat. Pro mě je to jediné použitelné pravidlo, protože neříká, co je správně a co ne, akcentuje dohodu, v určitém slova smyslu kšeft. Jistý Einstein v rámci své teorie relativity postuloval pravidlo nepoznatelnosti, které z podstaty vylučuje existenci ideálního řešení čehokoli. Zkoušely to už stovky diktátorů během celé historie lidstva a zůstávaly za nimi jen čím dál větší hromady mrtvol. K výše zmíněnému pravidlu vlídnosti snad lze přidat zákldní pravidlo zdravotníků: hlavně neuškoď!, ale týká se jen zdravotnictví a je hlavní příčinou důvěry ve zdravotníky.
Web: neuveden Mail: schován
Díky, to mi přijde jako zajímavej příklad principu k zamyšlení. Taky mi to celkem sedí na moji zkušenost.
Autor: Hrosik1 Čas: 2024-04-07 17:27:22
Web: neuveden Mail: schován
pokaždé? pokud by ten jeden byl vaše dítě a těch hodně banda fašistů? myslím, že pokud jste hlavně deontolog ale někdy konsekvencionalista, tak jste ve výsledku konsekvencionalista :)
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky