Je to až moc jednoduché – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2022-03-30 00:00:02

Je to až moc jednoduché

Oproti složitým politickým stanoviskům daným společným statusem, životními zkušenostmi a intelektuální pózou, působí základní principy anarchokapitalismu až populisticky jednoduše. Jeho zastánci prostě nechtějí stát a za správné považují vlastnictví v rukou soukromníků. Myslí si, že na na spoustu problémů není univerzální řešení, což oproti různým světonázorům vyvolává jistý pocit nedůvěry. Nakonec mi však přijde, že anarchokapitalisté hlavně dokázali oddělit svá přesvědčení od existence státu. Třeba já se někdy nálepkuji jako vegan, skeptik a existenciálně orientovaný ateista. Přesto by mě nenapadlo prosazovat přes stát třeba zákaz velkofarem, zákaz alternativní medicíny nebo zákaz sekt. V anarchokapitalistické komunitě zároveň lze najít jedince, kteří jsou stoupenci něčeho úplně jiného než já. Urza někdy říká, že anarchokapitalisté mezi sebou oproti stoupencům jiných politických ideologií mají hodně velkou shodu. Řekl bych, že ale o to více se mezi sebou liší ve svém soukromém životě. V tom možná spatřuji jeho největší estetiku: Diametrálně odlišní lidé našli společný cíl, a to umožnit každému žít způsobem, který uzná za vhodný.
Přečtení: 15653

Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky