KANÁL SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU: O pedofilii a pedofilech – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2017-08-19 00:00:02

KANÁL SVOBODNÉHO PŘÍSTAVU: O pedofilii a pedofilech

Přečtení: 11472

Autor: Fotkyznovin (neregistrovaný) Čas: 2017-08-19 14:00:05 Titulek: Zákaz hentai
Před časem jsem dokonce na internetu zaznamenal nějaký západní pokus (myslím že Kindom of Condom), týkající se omezení (čti zákazu a jeho náslném vymáhání) hentai pornografie zobrazující vzhledem příliš mladé (což bude posuzovat jako kdo?!) osoby. To je prvotřídní ukázka selhání státu, který navzdory všem odborníkům a zdravému rozumu jde cestou zákazu funkční a nikohonepoškozující alternativy. Nehledě na ekonomický aspekt kdy se kolem tvorby obsahu pro toto odvětví jistě dobře uživí řada firem.
Máte někdo bližší info jak to dopadlo?
Autor: Urza Čas: 2017-08-19 14:04:32 Titulek: Re: Zákaz hentai [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Info o tomhle bohužel nemám, ale slyšel jsem o týpkovi z Kanady, kterého sebrali za dětské porno, protože kreslil zvířátka s genitáliemi :o(
Autor: ocs Čas: 2017-08-19 14:35:16 Titulek: Re: Zákaz hentai [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Netřeba jezdit do KoK, máme to doma:

„zákon nebrání ani aplikaci extrémních výkladů, kdy za pornografické dílo může být účelově prohlášeno jakékoliv dílo, které například zobrazuje dětskou nahotu, popisuje erotický či sexuální život dětí atd.“

„ nehraje roli, jak je dítě v takovém díle zobrazeno, takže i pornografické dílo, v němž je okrajově mimo hlavní děj zahrnuto zcela nepornografické zobrazení dítěte, spadá do této zpřísňující regulace“

„ Díla virtuální, autobiografická nebo konsensuálně vzniklá tak nejsou v těchto formulacích nijak rozlišena od děl vzniklých zneužitím jiné osoby“

„ od 1. prosince 2007 byl do trestního zákona zařazen § 205a „Přechovávání dětské pornografie“, který za pouhé přechovávání pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, stanoví trest odnětí svobody až na dva roky”

„ Tresty za faktické zneužívání dětí k výrobě pornografických děl jsou tedy velmi podobné trestům za nabízení či šíření takových forem pornografických děl, jejichž výrobou či užíváním není žádné dítě přímo poškozeno. Také faktická újma dětí, které byly zneužity k výrobě pornografie nebo se na ní některým z vyjmenovaných způsobů podílely, není ve formulaci a maximální trestní sazbě nijak zohledněna“

„ Rámcové rozhodnutí Rady EU požaduje restrikce i vůči dílům zobrazujícím dospělou osobu „se vzhledem dítěte“ nebo „realistické zobrazení neexistujícího dítěte““

„ V praxi tak dochází k tomu, že osoba, která je pedofilně zaměřená nebo které je takové zaměření v rámci trestního řízení přiřknuto, může být trestána za takové jednání, které by u jiné osoby za trestné považováno nebylo, případně je de facto trestána nikoliv za své jednání ani za újmu způsobenou jiné osobě, ale za své vrozené zaměření“

„ Paradoxem českého právního řádu je, že osoby starší 15 let se sice nedopouštějí trestného ani zakázaného jednání sexuálními aktivitami, ale dopustily by se trestného činu, pokud by se přitom vyfotografovaly nebo si zážitky zapsaly do deníčku“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dětská_pornografie#Definice_pornografick.C3.A9ho_d.C3.ADla a dále.

No řekněte, není tady krásně?
Autor: marek28 Čas: 2017-08-19 14:41:24 Titulek: Re: Zákaz hentai [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Já zase četl, že v Austrálii dokonce ani dospělé ženské s příliš malýma kozama ze stejného důvodu nesmí točit porno. Ale nevím, jestli to není nějaký drb.
Autor: marcusant (neregistrovaný) Čas: 2017-08-19 15:14:40
Drobný rozpor může vzniknout v souvislosti s politicky korektním tvrzením o vrozenosti pedofilie a koneckonců všech menšinových sexuálních preferencí. Na jejich vzniku se patrně zejména z hlediska psychoanalýzy podílí více faktorů jako je vrozená dispozice k "nestandardnímu formátu osobnosti", na kterou naváže odpovídající nestandardní výchova a další vnější vlivy. Tento proces se uzavírá s nástupem období tzv. latence tedy okolo šestého až sedmého roku života stejně jako mnoho dalších zásadních vývojových procesů v člověku (nejvyšší význam má patrně období na přelomu třetího roku života, tedy řešení tzv. Oidipského konfliktu, což ale nemusí nutně platit pro všechny sexuální preference, např. sadismus a nekrofilie se zakládají nejspíše o něco dříve). Určité korekce mohou proběhnout ještě v pubertě, ale s výrazně nižším dopadem. Motivací k politicky korektnímu tvrzení o vrozenosti je vyvrácení argumentu o možnosti volního ovlivnění sexuální preference. Ten ale, vzhledem k věku, kdy preference vzniká, stále platí - jak chcete pohánět k zodpovědnosti šestileté dítě, u kterého se navíc dá o volním jednání s úspěchem pochybovat. Rozdíl je v tom, že analytický pohled na věc říká, že veškerou zodpovědnost za výsledek nenese Bůh, Darwin etc., ale že se o ní významnou měrou dělí s rodinou daného jedince, a to zejména s rodiči nebo jinými vychovávajícími osobami a že během jejich vývoje došlo k zásadní chybě, za kterou někdo konkrétní nese zodpovědnost. Takové konstatování o chybě je ovšem sexuálně minoritními jedinci vnímáno jako útok na jejich ego a je tedy politicky nekorektní. O sekundárních deformacích osobnosti, abusu alkoholu a dopadech sebevnímání jako principiálně společensky nepřijatelného jedince - nepřítele u těch členů sexuálních minorit, jejichž jim přirozené sexuání chování je vnímáno jako kriminální, jsem už psal jinde.
Autor: Urza Čas: 2017-08-19 17:12:04 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Nevím úplně, jak to souvisí, protože vrozenost fakt neřešíme, je irelevantní.
Tak či tak myslím, že nelze tvrdit ani jedno ani druhé a analytický pohled na věc sice říká, že je nesmysl tvrdit, že je to vrozné, ale úplně stejný nesmysl je tvrdit cokoliv jiného, dokud tyto faktory nebudeme schopni odděleně zkoumat, což zatím nejsme a otázka je, zda kdy budeme.
Může to být tedy vrozené, dáno výchovou, případně to může být obojí, nikdo neví.
Nedává smysl tvrdit, že je to vrozené, dokud nenajdeme odpovídající genovou sekvenci, která to vždy způsobí, ale úplně stejně nedává smysl tvrdit cokoliv jiného, protože tohle prostě na současné úrovni poznání není jak zjistit, protože ty vlivy prostě oddělit zatím nedokážeme.
Autor: Marcusant (neregistrovaný) Čas: 2017-08-19 19:17:53 Titulek: Re: [↑]
Možná neřešíte, ale tvrdíte. Pokud bych Vás chytal za slovo, pak tvrdíte nesmysl stejně jako já. Oddělení vlivů je patrně nemožné jedná se o synergii, protože mozek je živá vyvíjející se struktura, která má sice předem nadefinované některé limity (např. inteligence), ale v zásadě umožňuje vývoj a změnu a to dokonce i do relativně pozdního věku. Kupř. teorie o neměnném počtu neuronů je vyvrácený nesmysl. Podstatné ale je to, co píšu o chybě, to co je dnes společensky nepřijatelné, tedy že menšinové sexuální orientace jsou důsledkem chyby, za kterou někdo nese odpovědnost a že menšinová sexuální orientace je ve velké většině případů doprovázena poruchou osobnosti z podstaty věci, která vlivem nepřijetí ze strany společnosti graduje. Pokud je něco chybné a třeba v případě pedofilů či hebefilů potenciálně nebezpečné, máme se snažit o toleranci nebo o zejména nápravu příčin. Současná společnost selhává v obojím, sanace následků pomocí trestu a nucené léčby je opravdu znouzectnost.
Autor: Urza Čas: 2017-08-19 19:33:20 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Ano, souhlasím, bylo by skvělé být na takové úrovni poznání, aby si každý mohl měnit sexuální orientaci dle libosti, ale bohužel to prostě není možné :-o
Nevím přesně, kam tím míříte....
Autor: Marcusant (neregistrovaný) Čas: 2017-08-19 22:12:07 Titulek: Re: [↑]
Mířím k tomu, že na základě identifikace ovlivnitelných příčin, by bylo možné vyvinout společenský (nikoli státní) tlak na jejich omezení. Bohužel patrně tou největší pojistkou obecně proti všem sociálně patologickým jevům je tradiční rodina s jasně vymezenými rolemi, což je dnes vepmi nepopulární názor.
Autor: Urza Čas: 2017-08-19 23:06:22 Titulek: Re: [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Bohužel příčiny sexuální orientace ani neznáme.... takže je těžko můeme ovlivňovat.
Autor: marek28 Čas: 2017-08-20 14:43:42 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
"největší pojistkou obecně proti všem sociálně patologickým jevům je tradiční rodina s jasně vymezenými rolemi" - Můžete to nějak dokázat? Já bych řekl, že tlačit někoho do role, o kterou nestojí, naopak pat. jevy značně podporuje.
Autor: velkej Ká Čas: 2017-08-19 21:33:34 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
I kdyby sexuální orientace byla volbou... a co má být?
Autor: Jarda (neregistrovaný) Čas: 2017-08-20 18:59:08 Titulek: Pedofilie
Nevím proč to řešíte, na hradě se chlubí veřejnosti, že pedofilní obsah mají v počítači a nic se neděje, nikdo není potrestán.
A je toho více co různé skupiny mohou veřejně beztrestně provádět a "zbytku" veřejnosti je to pod hrozbou trestu zakázano.
Autor: Krysděd (neregistrovaný) Čas: 2017-08-20 19:04:32 Titulek: Re: Pedofilie [↑]
Případ z hradem byl již vyřešen porno bylo legální nebylo staženo ale nalezeno na vyhledávači. Zkuste si do googlu zadat zemani a otevřít obrázky.
Autor: Jarda (neregistrovaný) Čas: 2017-08-21 14:28:52 Titulek: Re: Pedofilie [↑]
Porno je legální, dětské porno ne.
Autor: Urza Čas: 2017-08-20 23:54:15 Titulek: Re: Pedofilie [↑]
Web: https://www.urza.cz/ Mail: urza v doméně urza.cz
Upřímně řečeno, fakt, že se někomu "našlo porno v počítači", mě nechává celkem chladným, protože fízlům nevěřím ani prd.
Ne že bych tedy Zemanovi cokoli věřil, jenže prostě dvě informace ze zdrojů, kterým nevěřím ani prd, mají tak nějak nulovou hodnotu.
Autor: Szaszián Čas: 2017-08-20 21:50:09 Titulek: Re: Rothbard [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Že se nestydíte takhle se navážet do nejkonzistentnějšího obhájce svobody slova v ČR!
Nebo Vám přestal fungovat Google?
logo Urza.cz
kapky