Studio Svobodného přístavu: O Izraeli s Vláďou Krupou – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2023-11-19 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O Izraeli s Vláďou Krupou

Přečtení: 1122

Reagujete na tento komentář:
Autor: Šlomo Čas: 2023-11-19 21:37:19
Ano. Tenhle komentář je k nezaplacení. Izrael i dvojí metr na něj se dá vystopovat hodně daleko. Jedním z nejstarších archeologických nálezů je Merneptahova stéla, která hlásá: Izrael je ztracen, nemá sémě.
Když Josef sestoupil do Egypta, říká tam:
גנוב גונבתי מארץ העברים
Ganov gunavti me'Erec ha3Ivrim
Byl jsem ukraden ze země Hebrejců (=potomků Hebera).
Historie Jisra'ele podle toho sahá daleko před Abraháma, k 3Everovi a k Šémovi.
Web: neuveden Mail: neuveden
Historie neasimilace Židů je o 600 let starší tj. od babylonského zajetí a souvisí s vírou, která je výlučná a asimilaci neumožňovala. Pro některé (zdaleka ne všechny) rody se jmény Cohen, Kohen, Khon nebo Levi, Löw apod. by nemuselo být dokazování kontinuity minimálně k Herodovi - historicky doložený cenzus za účelem zdanění nařízený Římany, překvapivě se něco i dochovalo - takový problém, protože to souvisí se základními pravidly judaismu (viz Leviticus a Devarim, kmen Levi, kněžská služba). Tím se ale jen posune časová hranice zkoumání nároku.
Protižidovské útoky, persekuce a vyhánění začaly po potlačení povstání Bar Kochby (druhá válka Židovská, 135 n.l.) a byly organizovány státní mocí jako pomsta a eliminace nebezpečí dalších nepokojů. Během raného středověku jen nastal útlum pronásledování díky absenci významnější centrální moci v Evropě před Karlem Velikým.
Web: neuveden Mail: shlomo.kafka v doméně gmail.com
Ano. Tenhle komentář je k nezaplacení. Izrael i dvojí metr na něj se dá vystopovat hodně daleko. Jedním z nejstarších archeologických nálezů je Merneptahova stéla, která hlásá: Izrael je ztracen, nemá sémě.
Když Josef sestoupil do Egypta, říká tam:
גנוב גונבתי מארץ העברים
Ganov gunavti me'Erec ha3Ivrim
Byl jsem ukraden ze země Hebrejců (=potomků Hebera).
Historie Jisra'ele podle toho sahá daleko před Abraháma, k 3Everovi a k Šémovi.
Web: neuveden Mail: neuveden
Z hlediska biblistiky je vše před Jošijášem dosti otazné a nejisté, ovšem z hlediska kontinuity nároku je právě až římský cenzus něčím, od čeho se dá alespoň hypoteticky odrazit. Problém jistě je, že se až na pár výjimek jedná téměř výhradně o sekundární či terciální zdroje nebo zlomky nesrozumitelných dat. Není to ale až tak zásadní komplikace, protože v té době už velká většina úrodné půdy byla v držení malého počtu mocných a bohatých rodů. Takové záznamy bývají samozřejmě také nejspíše nalezeny, protože mělo význam je zachovávat. Takže domáhat se práva na pozemky pro konkrétní osoby by šlo obtížně a jen v málo případech, jednalo by se ale patrně o požadavek na dost podstatnou část současného Izraele.
logo Urza.cz
kapky