Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Zdenál
Čas: 2022-05-20 00:00:02

Od té doby, co byly vynalezeny peníze, není třeba děkovat?

Proč si lidé po transakci vzájemně děkují? Obyčejná slušnost? Jistě. Ekonomická teorie nám však říká ještě něco. Z pohledu subjektivní teorie hodnoty, pokud si něco koupíte, je to proto, že si toho ceníte víc, než zaplatíte. Poděkování srovnává rozdíl. Totéž platí, kdykoliv něco prodáváte, pracujete, dostáváte zaplaceno. Obvykle víc, než byste byli ochotni přijmout. Zákazník vám umožňuje se uživit a být užitečný. Zaměstnanec nebo dodavatel pro vás udělá víc práce a laciněji, uvolní vám ruce. Za to vše se sluší poděkovat.
Přečtení: 856

Autor: Ynyas
Čas: 2022-05-19 00:00:02

Stát trestá úspěšné

Když jsem se nedávno bavil s učiteli o libertarianství a omezení moci státu, celá řada jich argumentovala tím, že do čím více oblastí stát zasahuje, tím lépe může odměňovat úspěšné. Stát přitom děla pravý opak – ty nejúspěšnější trestá skrze daně a regulace. Zaujalo mě, že tímto způsobem argumentovali jen učitelé. Tušíte, čím to může být?
Přečtení: 1403

Čas: 2022-05-18 00:00:02

Může existovat pravicová totalita?

Z definic, že levice zastává spíše silnější a sociálně zajištěný stát a pravice chce působení státu a jeho existenci spíše omezovat, jsem dospěl k myšlence, že něco jako jako pravicový totalitní režim nemůže ze své podstaty existovat. Totalita je vždy levicová.
________________________________

Urzova poznámka pod čarou: Dle této definice to platí; jenže těch definic je celá řada (někteří definují výčtem), což je i důvod, proč mi pojmy jako „pravice“ a „levice“ připadají tak matoucí, že více zamlžují, než vysvětlují.
Přečtení: 1290

Autor: Paveloss
Čas: 2022-05-17 00:00:02

Dědictví příbuzným? Stát má jiný názor.

Jak s majetkem naloží stát po Vaší smrti? Podle mých aktuálních zkušeností si to státní moc opět skvěle zařídila – tedy skvěle pro sebe. Po smrti mé vzdálené příbuzné se začalo řešit dědictví, až došlo i na bankovní účty. Závěť příbuzné s datací k roku 2010 byla řádně uložena a potvrzena notářem, avšak druhá závěť, kterou našel můj otec v domě zesnulé, je podstatně novějšího data roku 2018. V průběhu těch 8 let došlo ze strany zesnulé k manipulaci s bankovními účty. Staré účty jsou zrušené a peníze přesunuté na účty nové, které v roce 2010 ještě neexistovaly, a tudíž nebyly zahrnuty ve staré závěti.

Po přezkoumání nově nalezené závěti notářem bylo rozhodnuto, že je neplatná. Proč? Umístění podpisu zesnulé neodpovídá právní normě (místo na konci dokumentu se nachází na začátku pod textem „Dodatek k závěti“). Co to znamená? Veškeré peníze na nových účtech mají propadnout státu, neboť neexistuje žádný přímý dědic, na kterého by tento majetek přešel (poslední linie dědiců jsou zesnulé osoby, na jejichž děti se dědictví z nějakého důvodu nevztahuje). Dotyčná celý svůj život zasvětila práci na úkor všeho ostatního. Po své smrti odevzdá státu téměř všechny své našetřené finance. Stát si totiž bere výpalné i po Vaší smrti.
Přečtení: 1271

Autor: Thevar
Čas: 2022-05-16 00:00:02

Proč stát nedekriminalizuje drogy?

V předchozím článku jsem uvedl důvody, proč je kriminalizace drog kontraproduktivní. Nabízí se tedy otázka, proč politici drogy nedekriminalizují. Vždyť by je mohl stát danit, a mít tak příjem do rozpočtu. Nabízím alespoň pár odpovědí: 1) Politik je především populista. Ve společnosti není v současné době významná poptávka po dekriminalizaci. Nezískal by tím tedy politické body. 2) Drogy budí emoce. Stejně jako válka a nemoci. Jsou to tedy skvělé budoucí příležitosti předstírat, že politik něco dělá a možnost odvádět pozornost od jiných věcí. 3) Legislativní válka proti drogám se takto takřka nikdy nevyřeší, takže politici budou moci využívat tuto situaci ještě velmi dlouho pro své předvolební kampaně a předstírání, že dělají něco užitečného. Navíc se tím zvyšuje – falešné – ospravedlnění nutnosti státu. 4) Policie bojem proti drogám vykazuje „záslužnou“ práci a zvyšuje tím své Public relations a pocit potřebnosti.
Přečtení: 1530Autor: Thevar
Čas: 2022-05-13 00:00:02

Proč dekriminalizovat drogy?

V předchozím článku jsem se snažil poukázat na jednu z legislativních nesrovnalostí ohledně psychoaktivních látek. Dnes bych se chtěl pokusit odpovědět na následující otázku: Pokud víme, že jsou některé psychoaktivní látky návykové, a tedy potenciálně škodlivé pro uživatele i jejich okolí, není vhodnější plošně zakázat všechny tyto látky včetně alkoholu? Zákazem užívat psychoaktivní látky neodstraníme příčiny vzniku závislostí a daný člověk si vybuduje závislost na něčem jiném nebo si danou látku (často bohužel v nebezpečné kvalitě) sežene na černém trhu, který navíc zapříčiní nárůst násilí. Naopak máme již dostatek dat, že dekriminalizace vede – pro mnohé paradoxně – ke snížení násilí i smrti z předávkování. Legislativní snahy bojovat proti drogám jsou nejenom extrémně nákladné, ale navíc i kontraproduktivní.
Přečtení: 1653

Čas: 2022-05-12 00:00:02

Socik 2.0 aneb jak se najíme bez Jednoty

Když slyším etatistické argumenty, jako třeba kdo by bez státu stavěl silnice, oponuji, že je to stejný nesmysl, jako když se před revolucí vedly debaty, kdo bude bez státu prodávat potraviny. Každý řekne, že to je něco jiného a že trh v distribuci potravin může fungovat, protože s tím už máme 30 letou zkušenost. Ale jak vidíte, tenhle absurdní argument (jak pro státní silnice, tak pro státní sámošky) se začíná vracet (třeba v podání mladých německých socialistů). Celé je to špatně a můžou za to politici, stát — protože se staví do pozice, že to mají nějak řešit. Řeknu to jednoduše: Státní monopol na vydávání peněz způsobuje obrovské manipulace s trhem. Vytrácí se přirozené cenové signály, snaha o cenovou stabilitu způsobuje obrovské zmatení producentů a spotřebitelů o vzácnosti komodit a zboží. Finanční skupiny rvou bilióny do finančních produktů, retail pomalu začíná i u nás cítit potřebu investovat, protože 12% inflace. Každý tedy riskuje, dává úspory do přefouknutých indexů, fondů, nemovitostí atd… Jinými slovy státy způsobují problém a pak voličům prodávají nefunkční řešení v podobě zastropování cen, dotací a znárodňování. Socik 2.0!
Přečtení: 1631

Autor: Mr MR
Čas: 2022-05-11 00:00:02

Morální hodnoty a efektivita

Je-li vaším jediným argumentem pro anarchokapitalismus jeho efektivita, pak můžete být sice anarchistou, ale z morálního hlediska si můžete podat ruku s obhájci státního donucení. Jestliže vaším jediným argumentem pro anarchokapitalismus jsou morální hodnoty a snažíte se své okolí přesvědčit pouze pomocí nich, pak jste možná ušlechtilý člověk, ale bohužel efektivní jako stát, protože vždy tu budou lidé, kterým jsou vaše morální zásady a hodnoty lhostejné.
Přečtení: 1963

Autor: Dalid
Čas: 2022-05-10 00:00:02

Nepi mlieko smutnej kravy

Ľudská spoločnosť sa síce správa, ako by bola niečo viac, stále sme však súčasťou prírody. Prírodné zákony platia pre všetkých, prirodzená je aj smrť a nadvláda silnejšieho. Človek to využíva vo svoj prospech na úkor zvierat (aj ľudí). Preto nemá zmysel vymýšľať legislatívu pre reguláciu vzťahov človeka a zvierat. Veď napriek všetkým súčasným zákonom, nie sme schopní zabezpečiť práva ani deťom. Riešenie máme vo vlastných rukách. Nepáči sa mi, v akých podmienkach žijú tvoje kravy, nekúpim od teba mlieko. Týraš psa, vylúčime ťa z komunity. A hlavne, je potrebné o tom komunikovať a šíriť osvetu.
Přečtení: 2910
Autor: Thevar
Čas: 2022-05-06 00:00:02

Zrušením povinné školní docházky se vrátíme do středověku

Už nějaký čas se snažím o zrušení povinné školní docházky. „Pokud zrušíme povinnou školní docházku, vrátíme se do středověku…“ Toto tvrzení slýchám velmi často a pro dnešek jen uvedu, že: Velká Británie NEMÁ povinnou školní docházku. Severní Irsko NEMÁ povinnou školní docházku. Slovinsko NEMÁ povinnou školní docházku. Lucembursko NEMÁ povinnou školní docházku. Francie NEMÁ povinnou školní docházku. Finsko NEMÁ povinnou školní docházku. Dánsko NEMÁ povinnou školní docházku. Norsko NEMÁ povinnou školní docházku. Portugalsko NEMÁ povinnou školní docházku.
Přečtení: 7611


logo Urza.cz
kapky