Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: PetrKL
Čas: 2024-06-19 00:00:02

Svoboda nepracovat

Jelikož jsem materiálně nenáročný člověk a cením si volného času, cíleně pracuji na zkrácený úvazek. Díky tomu mohu trávit více času prostým bytím, prací na sobě a zálibami, které mě naplňují. To jde ruku v ruce i s léčením mé diagnózy, která mi diktuje žít co nejvíc v klidu. Za největší překážku svého minimalistického životního stylu, který je zároveň mou léčbou, považuji stát. Když si uvědomím, že čistě pro sebe pracuji méně než polovinu času a zbytek pro stát, vyvozuji z toho, že ten čas, který pracuji na stát, jsem de facto jeho otrokem. V ústavě se píše, že ČR je „stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“. I přes toto vznosné ustanovení však zmiňovanou úctu ke své svobodě necítím, jelikož být svobodný pro mě znamená i pracovat v takové míře, jakou jsem si zvolil. Socialisté často viní zaměstnavatele z toho, že své zaměstnance vykořisťují, a tvrdí, že potřebujeme stát, aby se to nedělo. V mém životě je to však zaměstnavatel, kdo mi ve zkráceném úvazku vyhověl, a stát, který mi daně a odvody neodpustí.
Přečtení: 820

Autor: Anička
Čas: 2024-06-18 00:00:02

Porozumění a respekt, hodnota a sounáležitost

Hodnota je v libertariánských kruzích nejčastěji spojena se slovem subjektivní a mluví se o ní především v kontextu obhajoby volného trhu. Lidé se mnoho staletí snažili přijít na to, proč mají statky pro lidi různou hodnotu a proč většinou funguje nákladová teorie hodnoty, ale v mnoha případech pak tato teorie selhává. Geniální objev subjektivní teorie hodnoty odpovídá na mnoho odvěkých otázek a má velký dopad na to, jak můžeme vnímat náš svět.

Proč to ale píšu? Řekla bych, že předchozí odstavec je takový „libertariánský mainstream“. Co mě ale zaujalo na tomto konceptu nejvíc, je to, že funguje univerzálně. Protože lidé přisuzují hodnotu všemu kolem sebe. A každý to má jinak. Od ekonomie a prostého vysvětlování lidského jednání, ekonomických principů a důvodů, proč ideje socialismu nemůžou v praxi fungovat, pak může být přesah subjektivní teorie hodnoty právě do našich osobních životů, kde socialismus funguje dobře (pro některé menší skupiny lidí – například uvnitř rodin). Vtip je dle mého právě v tom, že hodnota a to, v co skutečně věříme, nás spojuje víc než cokoliv jiného. A vůbec nezáleží na tom, jaká ta hodnota je. Můžeme si rozumět, můžeme spolu souhlasit, debatovat, respektovat se, ale opravdová sounáležitost a tvorba komunity či kmene spočívá právě ve sdílení společných hodnot. Sdílení toho, na čem nám skutečně záleží.
Přečtení: 1354

Čas: 2024-06-17 00:00:02

Trh vyřeší vše!

„Trh nevyřeší všechny problémy, proto by měl být regulovaný a nelze se na něj vždy spolehnout,“ je jen zbytečně dlouze napsané: „Nemůžu si na trhu dovolit koupit řešení, které mi vyhovuje.“
Přečtení: 795

Autor: Urza
Čas: 2024-06-16 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Válka na Ukrajině

Přečtení: 370

Autor: Urza
Čas: 2024-06-15 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Předvolební vystoupení „Nevolte Urza.cz“ (eurovolby 2024)

Přečtení: 376

Autor: Urza
Čas: 2024-06-14 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Predvolební klipy „Nevolte Urza.cz“ (eurovolby 2024)

Přečtení: 700

Autor: Hrosik1
Čas: 2024-06-13 00:00:02

Jít příkladem aneb pasivní forma manipulace

Ač mi výchova pomocí vlastního příkladu přijde jako nejefektivnější a také nejsvobodnější způsob, stejně je dobré mít na paměti, že i tak se jedná o formu manipulace, tedy směřování nebo alespoň ukazování směru dotyčnému tam, kam si myslím, že by měl jít. Uvedu to rovnou na případu s dospělým. Když budu vědět, že můj kamarád je alkoholik a chci mu pomoci (už zde mám pocit, že vím, co je pro něj nejlepší), mohu ho násilím odvézt do léčebny, jít k němu domů a vyhodit všechny lahve, hlídat ho na každém kroku, aby se nenapil, vyhrožovat mu, sdělit mu, co přesně by měl dělat, nabídnout mu radu, nebo pouze zvolit nejpasivnější cestu: Ve společnosti s ním sám nepít, přestože jinak bych si rád dal. I ta poslední, nejméně invazivní možnost, je vlastně manipulací, protože slouží k určitému cíli, do kterého chci svého kamaráda postupně přivézt.

Myslím tedy, že je iluzí, že by lidé neměli představu, co by jejich děti měli dělat. Myslím, že by bylo ne jen nesmírně těžké na toto nemyslet, ale patrně i nemožné.
________________________________

Urzova poznámka pod čarou: Jít někomu příkladem může být manipulativní (třeba v autorem uvedeném příkladu), ale mnedle nemusí (pokud žiju sám podle sebe pro sebe a nedělám to s cílem někoho formovat).
Přečtení: 1132

Autor: Thevar
Čas: 2024-06-12 00:00:02

Školní matematika a odpor v dospělosti

Už ani nespočítám, kolikrát jsem od učitelů matematiky slyšel, že matematika musí být ve škole povinná, protože rozvíjí logické myšlení. Nebudu lhát a přiznám, že před lety jsem s tímto názorem souhlasil. Stále souhlasím s tím, že matematika může rozvíjet logické myšlení, ale… mnohaletá praxe mne naučila, že pokud se spojí s povinností, tak děti převážně získají spíše odpor k matematice a apriori se v dospělosti vyhýbají čemukoliv, co se jí jen vzdáleně podobá (pochopitelně existují výjimky). Navíc, pokud by toto byla pravda, tak po těch stovkách a stovkách hodin matematiky bychom měli být téměř všichni naprosto špičkoví v používání logického myšlení. Krom toho se logické myšlení nemusí rozvíjet jen klasickou matematikou, kterou známe ze školy, ale i mnoha jinými způsoby, ať už to jsou deskovky, počítačové hry, debaty, čtení, řešení problémů a podobně. Problém nastává, když to dětem nařídíme jako povinné, jelikož pak lze pozorovat, jak děti k dané věci získávají spíše negativní postoj, který si, bohužel, navíc odnášejí i do dospělosti, než že by pěstovaly lásku k danému předmětu a rozvíjely své schopnosti.
Přečtení: 1225

Autor: PetrKL
Čas: 2024-06-11 00:00:02

Můj dědeček – libertarián

Pocházím z malé obce, která byla za komunismu zbavena své samosprávy, původního názvu a násilně podřízena nejbližšímu městu. Můj (teď již nebožtík) děda společně s jedním parťákem krátce po roce 1989 zorganizovali lokální hnutí, které mělo za cíl znovuzískání samosprávy obce. Po měsících usilovné neplacené práce nakonec uspěli. Zcela určitě v té době neměli teoretickou znalost libertariánství či anarchokapitalismu – a ano, pro dosažení svého cíle využili politickou cestu, a ano, navýšením počtu samosprávních celků jistě také vzrostly náklady na jejich řízení. Pointou však je, že výsledek jejich úsilí bylo dosažení větší decentralizace oproti předchozímu stavu. Obec sice dále nakládá s veřejnými penězi, které jsou vybírány státem pod pohrůžkou násilí, nicméně centrum rozhodování je lidem blíže, než bylo dřív. Pro hardcore anarchokapitalisty je sice i tento stav nepřijatelný, ovšem můj děda a jeho parťák tenkrát dle svého nejlepšího vědomí a svědomí využili příležitost která se v danou chvíli nabízela. Koneckonců, zapálit jednu malou svíčku je mnohem lepší než jenom nadávat na tmu.
Přečtení: 959

Autor: Scrub
Čas: 2024-06-10 00:00:02

Přirozené právo

V debatách na téma práva nebo způsobu řízení společnosti se často setkáváme s argumentem takzvaného přirozeného práva, ač není přesně dán jeho význam. Každý diskutující má svou představu, která práva jsou přirozená, avšak čí model je lepší? Význam přirozenosti je „bez přičinění člověka“, hledáme tedy takovou množinu společenských pravidel, která člověk dodržuje v každém případě, aniž by na to měl sám vliv. Zde nám však vzniká spor, neboť lidé jsou schopni měnit svůj morální úzus, pro každého může být přirozené jiné právo, avšak přirozenost těchto práv je zdánlivá, jelikož morální kód je dán také kulturou (společností, v níž se osoba pohybuje), ideologií i přesvědčením každého jednotlivce. Liberterián je přesvědčen o vlastnických právech, komunista zas o absolutní rovnosti. V čem tedy vidět přirozená práva? Které přirozené právo je bezrosporné? Jediným, na něž jsem ve svých úvahách došel, je právo silnějšího: Jedinci s větší silou či mocí jsou schopni vymáhat své požadavky na slabších. Toto právo platí a bude platit vždy, pouze se může lišit, jakým způsobem je subjekt mocnější.

Na lidech pak není hledat přirozená práva, nýbrž tvořit práva artificiální, která s právem silnějšího musejí počítat, neboť to jest jediné ultimátní právo, člověkem nezměnitelné. Všechna ostatní práva jsou sociálním konstruktem, v němž se odráží ideologie jednotlivce. Debaty o přirozenosti práva jsou zbytečné, místo nich můžeme diskutovat o důsledcích nějakého právního systému či přesvědčovat o nadřazenosti našeho morálního kódu.
Přečtení: 1503

Autor: Urza
Čas: 2024-06-09 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: O objektivismu s Jiřím Kinkorem

Přečtení: 699

Autor: Urza
Čas: 2024-06-08 19:32:02

Livestream Svobodného přístavu: Streamaraton (13. až 16. hodina)

Přečtení: 576

Autor: Urza
Čas: 2024-06-08 19:02:02

Livestream Svobodného přístavu: Streamaraton (1. až 12. hodina)

Přečtení: 137

Autor: Urza
Čas: 2024-06-08 12:00:00

Kanál Svobodného přístavu: Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení (se) v kolínském Bitclubu

Přečtení: 248

Autor: Urza
Čas: 2024-06-07 16:02:02

Kanál Svobodného přístavu: Ankap a krypto v kolínském Bitclubu

Přečtení: 836

Autor: Urza
Čas: 2024-06-06 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin začíná STREAMARATON; do zemdlení!

Přečtení: 1101

logo Urza.cz
kapky