Kdo „vládne“ v kapitalismu? – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Urza
Čas: 2020-05-12 00:00:02

Kdo „vládne“ v kapitalismu?

První povrchní odpověď by mohla znít, že jsou to obrovské nadnárodní korporace; k hlubšímu poznání je však třeba se ptát, co činí ty obrovské korporace tak obrovskými, kde vlastně svůj vliv berou. Pravdou je, že jim tuto velikost, moc a peníze dávají jejich vlastní zákazníci, tedy „obyčejní lidé“; to jsou ti, od koho na svobodném trhu vychází moc, oni jsou ti, kdo ve volnotržní společnosti vládnou! Kdyby ekonomika byla loď, korporace jsou kormidelníky či důstojníky komandujícími mužstvo, ale kapitánem, jenž určuje směr plavby, je právě zákazník; nebude-li korporace sloužit těm, kdo od ní dobrovolně nakupují, nebude mít přístup k jejich penězům a svou moc ztratí. Někdo může namítnout, že dost velká a mocná korporace dobrovolné zákazníky nepotřebuje, neboť se může na jejich vůli vykašlat a k placení je donutit násilím; to riziko samozřejmě existuje… a taková korporace se pak nazývá jedním slovem: stát.
Přečtení: 40550

Autor: Szaszián Čas: 2020-05-11 23:40:04 Titulek: Soukromé státy to mění…
Web: neuveden Mail: neuveden
1) moc a peníze dávají jejich vlastní zákazníci, tedy „obyčejní lidé“; to jsou ti, od toho na svobodném trhu vychází moc, oni jsou ti, kdo ve volnotržní společnosti vládnou! (…) nebude-li korporace sloužit těm, kdo od ní dobrovolně nakupují, nebude mít přístup k jejich penězům a svou moc ztratí.
- Jen do doby, než vzniknou soukromé státy. Pak budou korporace lidem účtovat to, že žijí na území, které ony vlastní.

2) Někdo může namítnout, že dost velká a mocná korporace dobrovolné zákazníky nepotřebuje, neboť se může na jejich vůli vykašlat a k placení je donutit násilím; to riziko samozřejmě existuje… a taková korporace se pak nazývá jedním slovem: stát.
- 1. Anebo dvěma slovy: soukromý stát. Ke kterým ankap inherentně směřuje.

P.S. 2. Stát se nemůže na vůli lidí vykašlat; státy jsou naopak VYJÁDŘENÍM většinové vůle. To platí vždy, i v KLDR, a obzvláště to platí v demokraciích. Kdyby lid skutečně chtěl ankap, demokracie by mu ho už dávno přinesla na stříbrném podnose.
3. Všimněte si, že Urza to vždy podává tak, že stát porušuje vlastnická práva, a ne tak, že společnost uznává jiné pojetí vlastnictví, méně exkluzivní, Gardelkovsky řečeno, a stát je vyjádřením toho.
Je paradoxní, že člověk, který neustále opakuje, že každý si může nadefinovat co chce, jak chce, a který si tímto nesmyslem zasral většinu svých videí, to ohledně vlastnictví, nejdůležitějšího pojmu jeho učení, vůbec neuznává. Ať už diskutuje s kýmkoliv, vždy to podává tak, že jeho správné pojetí vlastnictví je porušováno, a ne tak, že protistrana má své (špatné) pojetí vlastnictví.
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-11 23:53:04 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
DODATEK DODATEK DODATEK
Že rozhodující není, zda se dodržuje nap, ale zda je možné "jít jinam", věděl už Voltaire, před 250 lety. Z Filosofického slovníku:
Kdyby člověk všude našel snadnou a zajištěnou obživu i vhodné podnebí, je jasno, že by si žádný člověk nemohl zotročiti jiného člověka. (…) Kdyby nějakému jednotlivci despotické mysli a svalnatých paží napadlo zotročiti si svého méně silného souseda, bylo by to nemožné: dříve než by se utiskovatel připravil, byl by utiskovaný na sto mil daleko.
Všichni lidé by si tedy byli nutně rovni, kdyby neměli žádných potřeb. Bída podřizuje člověka jinému člověku; skutečným neštěstím není nerovnost, nýbrž závislost. Velmi málo záleží na tom, říká-li se jednomu člověku Jeho Výsost a jinému Jeho Svatost, ale krušné je sloužit tomu nebo onomu.

- Jeho Výsost = veřejný stát, Jeho Svatost = soukromý stát.
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 08:51:19 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A spoléhat se ve svých úvahách na Voltaira je poněkud liché. Už v tom co píše je ptotimluv. Silnější soused si slabšího podmanit klidně může a děje se to celými dějinami Voltaire neVoltaire. Bída nepodřizuje jednoho druhému. To pouze nesvoboda vnucená druhými a z toho vznikající závislost a bída.
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-12 11:46:20 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Silnější soused si slabšího podmanit klidně může a děje se to celými dějinami Voltaire neVoltaire. Bída nepodřizuje jednoho druhému.
- Kdyby se slabší mohl prostě sebrat a odejít, silnější by ho nemohl utiskovat. Proč to neudělá? Protože nemá kam odejít. Čili jak si Voltaire správně povšiml, nedostatek zdrojů (bída) je nezbytnou podmínkou útisku. Tato důležitá myšlenka anarchokapitalisty zcela míjí.
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 08:40:46 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Je zajímavé, jak dlouho už trpíte utkvělou představou soukromých států - že lidi by začali hromadně prodávat své nemovitosi pár kupcům, aby si za ztržené peníze mohli užívat pod jhem svých nových pánů. Sice lze argumentovat, že ANCAP (či blízká forma bezstátní společnosti) se v historii vyskytl jen párkrát,protože ho okolní státy zadusily, ale tohle se v historii, co vím, nikde nevyskytlo. Dejte příklad a lze se o něm bavit. Ale zatím jde , zdá se, jen o fixní ideu.
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-12 11:30:38 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) Je zajímavé, jak dlouho už trpíte utkvělou představou soukromých států
- A ještě zajímavější je, že Urza (a zřejmě i Rothbard) o soukromých státech nenapsali ani slovo. Ačkoliv se ta myšlenka objevuje už u Voltaira, před 250 lety.

2) by začali hromadně prodávat své nemovitosi pár kupcům, aby si za ztržené peníze mohli užívat pod jhem svých nových pánů.
- 1. Ne nutně hromadně, a ne pár kupcům. Jde o to, že by začal nevyhnutelný jednosměrný přesun nemovitostí od chudších k bohatším. V chudších nebo hédonističtějších oblastech by postupoval rychleji, v bohatších nebo konzervativnějších pomaleji, ale probíhal by všude. Ankap inherentně směřuje k soukromým státům.
2. Užít si život je jen jeden z důvodů proč prodat pozemek korporaci. Uvedl jsem ho proto, že on sám by ke vzniku soukromých států stačil. Častějším důvodem by byla jistě chudoba. Co nedávno psal Urza? Ani ten, kdo tady žije „z ruky do pusy“, netrpí hlady (na rozdíl od mas lidí po celém světě) Takže masy lidí po celém světě trpí hladem, ale pozemek by korporaci nikdy neprodali…

3) Sice lze argumentovat, že ANCAP (či blízká forma bezstátní společnosti) se v historii vyskytl jen párkrát,protože ho okolní státy zadusily, ale tohle se v historii, co vím, nikde nevyskytlo.
- 1. Žádný historický ankap nikdy nebyl; Urzovy příklady jsou směšné. A kdyby někdy byl, byl by to argument proti němu, protože se evidentně neudržel. 2. Soukromé státy nikdy nevznikly, protože státy tomu zabraňují – což je jejich raison d'etre.
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 08:44:45 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Navíc anarchistické chování ( např. snaha i politiků uchránit před státem své majetky, obcházení státních regulací velkou částí občanů...) je zjevné ve velké části společnosti průběžně pořád. Ale touhu po vašich soukromých státech nevidím nikde.
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-12 11:36:12 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Navíc anarchistické chování ( např. snaha i politiků uchránit před státem své majetky, obcházení státních regulací velkou částí občanů...) je zjevné ve velké části společnosti průběžně pořád.
- Proč tedy neexistují anarchistické politické strany? A proč když chtěl Urza doložit, že "anarchismus vznikl zároveň s vládci", musel citovat starověkého Číňana? Anarchismus je starý jako lidstvo, a nezanechal žádné stopy v kultuře?

touhu po vašich soukromých státech nevidím nikde.
- Touhu po bohatství a moci nevidíte nikde?
Autor: Lojza Čas: 2020-05-12 12:11:07 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
"Proč tedy neexistují anarchistické politické strany?" <--- Pokud se nepletu, je to statem zakazane, aby takove strany existovaly
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-12 12:16:45 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A nepletete se? Nikdy jsem o tom neslyšel. A jak to, že Urza může přednášet na školách? Mohl by tam propagovat nacismus? Asi ne…
Autor: Honza Čas: 2020-05-12 12:49:51 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Nevím, jestli se tohle počítá, když ancap je odstranění státu :-)
§ 4
Vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, a) které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu,
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=uz--1--&s=z&x=-&f=133757#1
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-12 13:14:18 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To se nepočítá, protože cílem anarchokapitalistické strany nemusí být odstranění demokratických základů státu. A naopak: takový cíl může mít jakákoliv strana. TOP 09 si může dát do programu odstranění demokratických základů státu.
Autor: Lojza Čas: 2020-05-12 13:20:02 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
No, vzhledem k tomu, ze cilem ancapu je odstraneni statu jako takoveho, jsem si zcela jisty, ze takovou stranu by proste stat nepovolil zaregistrovat.
Nehlede na to, ze by nesplnovala dalsi podminky, ktere jsou tam vyjmenovane.
Nehlede na to, ze takova strana by nedavala prilis smysl, protoze by byla v pripade zvoleni soucasti system, ktery nechce. Ale ok, mohla by mit ve stanovach jedinou vec, totiz ze bude pouze a jedine usilovat o zruseni statu. Pak ale plati, co bylo psano drive
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-12 13:26:58 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Není to pravda. Anarchokapitalistická strana by mohla v demokratickém systému bez problémů fungovat. Prostě by, světe div se, usilovala o nastolení ankapu demokratickou cestou. Jenom by to bylo jednodušší, což zřejmě nechcete. Vznik ankapu podle Urzy předpokládá 100% souhlas obyvatelstva, kdežto vznik ankapu demokratickou cestou jen 51% souhlas…
Autor: Lojza Čas: 2020-05-12 13:40:53 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ancap by v systemu, kde by ho chtela jen 51% lidi, nemohl fungovat. Nevim, kde je presne to procento, kde uz bych rekl, ze ano, ale bude to imho nekde dost pres 90%. Ale to je jen muj osobni nazor, aby to nekdo nevykladal za nazor vsech anarchokapitalistu, jak se tu bezne deje.
A predevsim….Predpokladam, ze kdyz by takova strana jasne deklarovala, ze chce ZRUSIT stat (tedy ho zcela a naprosto zrusit), potom by stat uplatnil zakaz. Jsem si tim v podstate jisty. Ale jestli chces, muzeme udelat nejakou sazku, at to stoji za to, a ja to zkusim zaregistrovat.
Autor: pz100000 Čas: 2020-05-13 22:21:13 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> bude to imho nekde dost pres 90%. Ale to je jen muj osobni nazor

Hele, a jak se takovy nazor prihodi? Zajimaly by me ty vstupni parametry, ktere te k tomu vedou (klidne jen obecne, konkretnich hodnot netreba). Pokud to teda neni, ze ti devadesatiprocentni se zbytkem zatoci asik fpohode, zatimco u skorostejnoprocentnich je to dost vosajstlich. Dik.
Autor: enemy (neregistrovaný) Čas: 2020-05-13 17:32:22 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
:-D vaše argumenty normálně přestávají dávat smysl ještě než je stihnete dopsat:-D anarchokapitalisticka společnost nemůže vzniknout se souhlasem 51% obyvatel :-D :-D to jen dokazuje to že absolutně nemáte páru o čem je řeč :-D radši si opravdu nějaká ty prohlášení manželů urzovych archivujte, pro vaše dobro :-D
Autor: tamten Krejčí (neregistrovaný) Čas: 2020-05-13 17:42:52 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
To on jo tien Hlioupíí Sazsiáňn. Jáá uže mu tio dněskea jedliou říkalo nu nemiá praudiu, no bě bě marnéý. A fakti pravďea no arachnokapytlismus nemů žee býť echti 51% človjieka no ne.Bacha na ťi nesmyslny apre žes tek také ně.Kdžuž ta k užž mochodnět cirkulare 90 -95%
Autor: pz100000 Čas: 2020-05-13 22:34:01 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> vaše argumenty normálně přestávají dávat smysl ještě než je stihnete dopsat

Ano, to smysl dava: ctete-li argumenty nedospsane, smysl davat nemusi. Nesmite byt tak hr.
Nicmene tady s Vami vcelku souhlasim, takove obyvatele si predstavuji tezko. Ale vemte si priklad z Lojzy a pochlapte se, o moc horsi uz to stejne byt nemuze: tak jaci by tedy meli byt?
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-13 23:08:25 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1. Ankap by klidně mohl vzniknout se souhlasem 1% obyvatel. Takové poměry byly. Jaký byl poměr "lidi souhlasící s režimem x lidi nesouhlasící s režimem" v Protektorátu?
2. Vznikne anarchokapitalistická strana (AS). Drtivě zvítězí ve volbách, bude mít vládu a většinu v parlamentu. Pak buď vládními kroky nebo novými zákony postupně zruší veškerou státní agendu. Pak jsou dvě možnosti: Buď budou každé čtyři roky volby (které už ale budou placeny ze soukromých peněz), které AS vždy drtivě vyhraje a poté ve vládě nebude nic dělat. Anebo se to ošetří na ústavní úrovni: cyklus voleb bude pozastaven a k jeho obnovení bude třeba petice s podpisem většiny občanů, která nikdy nebude podána.
Pak budete mít demokracii i ankap.
Autor: Lojza Čas: 2020-05-14 00:12:24 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Paneboze jak nekdo muze byt TAK MIMO jako ty a to opakovane a neustale.
Btw u tebe uz nejakou chvili sleduju, ze kdyz uz jses v uzkych, tak nemas problem napsat vylozenou lez, a nebo alespon naprosty nesmysl odporujici realite a nekomu to vlozit do ust, pripadne to proste prohlasit za pravdu, jak se ti hodi.
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-18 20:43:20 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A co z toho není pravda? Že by ankap nemohl vzniknout a udržovat se demokratickými mechanismy? Co z toho, co jsem napsal, je špatně?
Už jsem to chtěl nechat být, ale pak jsem si vzpomněl, že Urza tohle používá jako argument proti demokracii, dokonce v psaném projevu: Demokratičtí politici si mohou dělat, cokoliv je napadne, nezodpovídají se nikomu; v nejhorším případě prostě nebudou příště zvoleni, ale to je tak vše. A když někoho napadne politiky vinit, vždy existuje univerzální odpověď, že lid si je přece zvolil, tak teď vládnou; pochopitelně je to argument naprosto absurdní, neboť lid neměl možnost zvolit „nikoho“, leč dokud jej bude většina populace uznávat, politici jednoduše žádnou zodpovědnost nenesou.
- Jak to, že lid neměl možnost zvolit nikoho? Mohl přece zvolit AS…
zde: https://www.mises.cz/clanky/demokracie-vlk-v-rouse-berancim-1903.aspx
Autor: Lojza Čas: 2020-05-12 13:25:04 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Btw, kdyby si dala TOP09 do programu odstraneni demokratickych zakladu statu, tak ji zakazou. Jako se to stalo uz mnoha jinym. Tak si alespon nevymyslej picoviny prosim te.
Autor: Lojza Čas: 2020-05-12 12:52:01 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Pockej, to mi chces rict, ze neznas zakony CR? Vzdyt se podle nich musis ridit. A sam jsi rikal, ze neni problem je vsechny znat, pokud se nepletu...
Autor: Szaszián Čas: 2020-05-12 13:21:30 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To se tedy pletete. Že není problém znát všechny zákony, jsem rozhodně neříkal. Blbosti tohoto typu zaznívají od manželů Urzových, ne ode mě. (Například "nemůže být anarchokapitalistická revoluce", "mezi zabitím zvířete a vyhubením druhu není rozdíl", "být pedofilem v naší společnosti je jako být osobou s normální sexualitou ve společnosti, kde je trestán sex s dospělými", "drogy jsou léky a léky jsou drogy" atd. atd. atd. Je už toho hodně. Zvažuju, že to začnu archivovat.)
Autor: Lojza Čas: 2020-05-12 13:24:13 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Aha, tak to asi rikal nekdo jiny.
Jinak ty citaty, ktere jsi napsal, jsou vcelku pravdive, v cem je problem? Akorat neznam kontext toho s tim zviretem, tam nemuzu soudit, takto receno mi to moc smysl nedava, ale predpokladam, ze tam nejaky kontext byl.
Zbytek je pravda, kde ti prijde, ze neni?
Autor: Petr Borovec Čas: 2020-05-12 14:52:12 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) Jen do doby, než vzniknou soukromé státy. Pak budou korporace lidem účtovat to, že žijí na území, které ony vlastní.
A toho se bude bát každý Anarchysta a proto vznikne poptávka po ochraně proti tomu. To že vi nevíte jak byste se bránil neznamená že ostatní už to nenapadlo. Můžete si zaplatit ochranu proti tomu.

2)Anebo dvěma slovy: soukromý stát. Ke kterým ankap inherentně směřuje.
Nesměřuje. Vyvrací to Behaviorální ekonomové. A pro lidé de většina chce svobodu tak má největší hodnotu svoboda => to nepřeplatíš.

PS: Stát dává moc jednotlivcům a ti se možná snaží plnit to co lidé chtějí, ale nikdy se jím to nepovede. Protože neví co chtějí v daný moment a všichni nechtějí to samí a státní zákony a nařízení jsou plošné.

3) ... že společnost uznává jiné pojetí vlastnictví ...
Že to tak neni, taky Urza vysvětluje ve videu (jedno z novějších). Ale klidně udělejte průzkum kde se budete ptát jak chápou lidi vlastnické právo? :-)
Autor: parek (neregistrovaný) Čas: 2020-05-12 20:27:52 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
A v cem sou spatny soukromy staty? pokud neporusujou NAP, tak je jejich existence ok, ne? cili funguje mezi nima konkurence -> je to legitimni
radsi bych zil v soukromym statu na trhu kde si konkuruji, nez ve vymrdanym bolsevismu a ojrohujerismu jako dnes.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-12 20:49:55 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Konkurencia existuje aj medzi štátmi. Dokonca aj medzi štátmi EÚ.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 22:00:14 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jasně, celé to řídí nejsilnější státy v komisi a v parlamentu, ale jinak se konkuruje. Vy jste hlava, Norko!
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-12 23:12:19 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Naštudujte si ako funguje EÚ a potom sa vráťte diskutovať, takto sa iba zosmiešňujete.
Autor: Honza Čas: 2020-05-13 08:31:41 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratický_deficit_v_Evropské_unii

Navíc jestli jste si všiml, tak když se v EU něco děje, tak to řeší politici z Německa a Francie. Orgány EU jsou dost v pozadí...
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-13 09:07:24 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ozaj som si nevšimol žeby to čo dohodnú Merkelová s Macronom automaticky platilo v celej EÚ. Ale je pravda že ich dvoch pri rokovaniach najviac vidno. Najmä odkedy si Briti na vlastnú škodu odhlasovali Brexit.
Autor: trollingson (neregistrovaný) Čas: 2020-05-13 12:00:10 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Ono se tu zesmesnuje vic lidi, ale Norbertovo zesmesnovani me bavi asi nejvic :D Jedte dal sve tvrzenicka :D Norbertválíankapákyspálí :D
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-12 23:14:02 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Navyše nikto žiaden štát nenútil vstupovať do EÚ, všetky sa stali členmi EÚ dobrovoľne. A dobrovoľné hierarchie nezakazuje ani ankap.
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 23:16:16 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A proto se Francie a Německo a EK snaží potlačovat daňové ráje a harmonizovat daňovoupolitiku, aby si aspoň v EU nemohly státy konkurovat.
Ovšem máte pravdu, že kokurence mezi státy existuje. Na mnoha úrovních. A i válka je formou konkurenčního boje.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-13 07:14:45 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: schován
1. konkurenčný boj ( potlačovanie daňových rajov ) je predsa normálnou súčasťou trhu, resp. mal by byť. V realite to ale tak celkom neplatí. A tá daňová harmonizácia sa práve kvôli konkurencii medzi štátmi nedarí presadiť.
2. daňový raj nie je konkurencia ale parazit. Konkurencia by to bola vtedy ak by sa do daňového raja reálne odsťahovala celá továreň a nie iba poštová schránka.
Autor: Glande Čas: 2020-05-13 12:03:30 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
1) To není konkurenční boj, ale křik zkostnatělých molochů, který se neumí přizpůsobit realitě a tržnímu prostředí. To je naopak snaha potlačit tržní prostředí mezi státy. Samozřejmě to lze vyřešit silou, ale takový postup nemá nic společného s trehem. Ale máte pravdu, na určité úrovni to je snaha potlačit nepříjemnou konkurenci. Něco jako když jeden výrobce jogurtů obviní veřejně konkurenta, že má příliš nízké marže a je proto třeba mu to zakázat, neboť náš drahý výrobce má pak míň prostředků na zvelebování místní vesnice. A proto je třeba to zakázat.

2) Opravdu? Tak proč to ty kritizující státy povolují ve své legislativě? Nebude to tím, že spousta státních prominentů a jejich kamarádů taky anarchokapitalisticky ulejvá svý "černý" zdroje v těchto destinacích..? Panama papers by mohly vyprávět :-)))
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-13 12:49:44 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Tak si vyberte, bojujú štáty proti daňovým rajom alebo ich využívanie povoľujú vo svojej legislatíve? Lebo takto si odporujete.
Autor: Glande Čas: 2020-05-13 16:55:50 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Budete se divit, ale obojí. Já si neodporuji. To státy samotné. Ale u nich je to hlavně PR dovnitř země, aby vypadali, jak se bijí za peníze, které by jistě uvážlivě investovaly ve prospěch občanů svých zemí. Ale zároveň se nebijí tak silně, aby na ně či jejich kamarády nevyplulo něco, co nechtějí.
A stejně se divím, že Lukačevič daní v tuzemsku.
Autor: pz100000 Čas: 2020-05-13 22:42:02 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Ale zároveň se nebijí tak silně, aby na ně či jejich kamarády nevyplulo něco, co nechtějí.

Aha. A mely by se tedy bit vice, nebo mene? Nebo snad vicemene?
Autor: Petr Borovec Čas: 2020-05-13 12:51:04 Titulek: Re: Soukromé státy to mění… [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A neni to už firma, když si nechává dobrovolně platit za služby? Stát bych to nazval až když by byli platby nedobrovolné, pak by to ale porušovalo NAP.
Web: neuveden Mail: neuveden
> „obyčejní lidé“; to jsou ti, od toho na svobodném trhu vychází moc, oni jsou ti, kdo ve volnotržní společnosti vládnou!

Takže uznáváte, že vládne většina? Většina, která svým jednáním rozhoduje, co bude prosperovat a co ne?
Není to jen maličko jiná forma demokracie, tedy toho, co tak nemáte rádi?
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 10:44:49 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Právě, že demokracie to není ani náhodou. Demokracie je vláda jednoho až několika hlavounů posvěcená hlasy většiny v nějakém hlasování, vnucená těm, kteří ji nechtějí. To je vláda.
Autor: bambaribambam Čas: 2020-05-12 11:08:55 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Proto jsem taky psal to o jiné formě - nerozhoduje ta většina přímo sama o sobě, ale zástupce, kterého zvolili. Ve výsledku je to ovšem téměř totéž, protože zvolili někoho na základě toho, co řekl, že bude prosazovat. Pokud to prosazovat nebude, měla by většina mít možnost ho odvolat.
Pak taky existuje i přímá demokracie, kde je účast té samotné většiny vyšší i bez zástupců.

> vnucená těm, kteří ji nechtějí
Na volném trhu zase většina menšině určí, co bude rentabilní a co se bude vyrábět, nebo jaké služby poskytovat. Pokud jsi se svými preferencemi ve výrazné menšině, tak výrobky, o které ty máš zájem, nikdo vyrábět nebude, nebo jen za naprosto nehoráznou cenu. To už vám nevadí?
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 11:35:25 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jsou tu dvě podstatné výhody kapitalismu, na které ve srovnání s demokracií zapomínáte. Na trhu:

1) Ta rozhodující "většina" riskuje svoje zdroje, rozhoduje tedy zodpovědněji.
2) I minoritní potřeby je možno uspokojit, a to bez hrozby nějakého pronásledování "většinou". Ano, třeba dráž, ale jde to. Demokracie toto neumožňuje; zvolí se jedno řešení, a to musí všichni dodržovat, minoritní potřeby/názor se nepřipouští.
Autor: bambaribambam Čas: 2020-05-12 12:38:47 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
> Ta rozhodující "většina" riskuje svoje zdroje, rozhoduje tedy zodpovědněji.

V demokracii když většina volí, tak taky riskuje, že zvolí idiota, který nebude jednat v jejich zájmu.

> I minoritní potřeby je možno uspokojit, a to bez hrozby nějakého pronásledování "většinou". Ano, třeba dráž, ale jde to. Demokracie toto neumožňuje; zvolí se jedno řešení, a to musí všichni dodržovat, minoritní potřeby/názor se nepřipouští.

Ve státě a demokracii to právě naopak jde velmi dobře, stát může totiž rozhodnout, že výrobu toho výrobku bude nějakým způsobem podporovat, pokud bude zjevné, že o to nějaký opodstatněný zájem existuje. Na volném trhu pokud máš takovou potřebu a nemáš haldy peněz, tak máš prostě smůlu.
Autor: Honza Čas: 2020-05-12 12:56:43 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Většina? Babiše volí 30 %.
Opodstatněný zájem? Třeba řepka do biopaliv, jejichž škodlivost už byla dávno prokázána na mnoha frontách, ale pořád se to musí používat?

Haldy peněz? Co třeba crowdfunding?

https://libinst.cz/produkt/pokrok-bez-povolenia/

Proč si pořád tolik lidí nedokáže představit svobodnou společnost, ale stále bazírují na řízení politiky?
Autor: bambaribambam Čas: 2020-05-12 13:07:14 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
> Většina? Babiše volí 30 %.
A co jako? Jako že si představuješ, že by se na jedné konkrétní osobě mělo shodnout více, než 50 % lidí, nebo co? To se asi nestane, proto taky existuje pluralitní systém, pokud jsi o tom už slyšel.

> Opodstatněný zájem? Třeba řepka do biopaliv, jejichž škodlivost už byla dávno prokázána na mnoha frontách, ale pořád se to musí používat?
Zrovna s přimícháváním řepky osobně ostře nesouhlasím. Bohužel to tu máme nastavené tak, že se to Babišovi podařilo protlačit.

> Haldy peněz? Co třeba crowdfunding?
Mám tušení, že moc nevíš, co to crowdfunding je. Ten je o tom, že investoři investují do nějaké firmy, aby z toho sami pak měli zisk. To není o tom, že se investoři složí někomu na něco, co on zrovna chce, ale nedá se to na trhu vůbec nebo dostatečně levně sehnat.
Autor: Honza Čas: 2020-05-12 13:24:07 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Psalo se o většině, tak upozorňuji, že 30 % není většina.

Ostře nesouhlasíte. V ancapu byste to nemusel používat. Teď to musíte používat a ještě to platit v daních.

Mám tušení, že moc nevíš, co to crowdfunding je ;-)
Crowdfunding má různé využití. Nemusí to být zisk investorů. Třeba lidi dostanou něco, co chtějí, ale na trhu to není. Třeba Exploding kitten, trail na Rychlebských stezkách atd.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://www.kickstarter.com/projects/elanlee/exploding-kittens
https://www.hithit.com/cs/project/7463/novy-trail-rychlebskych-stezek
Autor: bambaribambam Čas: 2020-05-12 13:35:19 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
> Psalo se o většině, tak upozorňuji, že 30 % není většina.
A s tím já souhlasím. Však to není o tom, že jeden konkrétní politik musí mít většinu hlasů, aby měl nějakou moc. Může jich být více tak, aby dohromady reprezentovali většinu. Ale to už je pak technický detail toho, jak tu demokracii přesně implementovat, to není předmětem této diskuse.

> Ostře nesouhlasíte. V ancapu byste to nemusel používat. Teď to musíte používat a ještě to platit v daních.
To je sice pravda, a vadí mi to, ale v ankapu by mi věcí vadilo násobně víc ;)

> Třeba lidi dostanou něco, co chtějí, ale na trhu to není.
To je ale o tom, že se hodně lidí rozhodlo, že něco chtějí, a tak to společně zafinancovali, a každý z nich něco z výsledku má. Když ne finanční zisk, tak prostě nějaký užitek. Z toho, že někomu zafinancuju něco, co on konkrétně chce, ale nejde to sehnat, nemám moc velký užitek.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 13:43:15 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To je ale o tom, že se hodně lidí rozhodlo, že něco chtějí, a tak to společně zafinancovali, a každý z nich něco z výsledku má. Když ne finanční zisk, tak prostě nějaký užitek.

Ano, to je přesně ono. Lidé se rozhodují pro věci, které jsou pro ně osobně nějakým způsobem užitečné a jsou ochotní za to riskovat svoje zdroje. Což čirou náhodou jsou tytéž zdroje, za které se ten užitek realizuje. Tohle v demokracii nemáte, tam jedni platí a jiní rozhodují, navíc bez zodpovědnosti (která mnohdy chybí na obou stranách).

Z toho, že někomu zafinancuju něco, co on konkrétně chce, ale nejde to sehnat, nemám moc velký užitek.

Přesně tak. Z toho, že v demokracii na daních zafinancujete někomu něco, co by jinak nesehnal, opravdu nemáte velký užitek.
Autor: bambaribambam Čas: 2020-05-12 13:56:10 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
> Přesně tak. Z toho, že v demokracii na daních zafinancujete někomu něco, co by jinak nesehnal, opravdu nemáte velký užitek.

Takže by to ten člověk radši dostat vůbec neměl, protože trh se tak rozhodl, a souhlasíte tedy s tím, že na volném trhu jsou minoritní potřeby mohutně ignorovány?
Autor: J Galgonek (neregistrovaný) Čas: 2020-05-12 14:05:47 Titulek: Re: [↑]
Půl pinty sraček tobě do chřtánu ty zkurwysyne!
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 14:18:29 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A čo si predstavujetě pod takými slovy mohutně ignorovány? Třeba, že chci nějakou knihu, která už 300 let nevyšla a zrovna ji prodávají za 50 000? Nebo proč by to radši dostat neměl...?
"Takže by to ten člověk radši dostat vůbec neměl, protože se trh rozhodl..." Jeden klenot za druhým. Člověk nemá žádné speciální právo dostat něco co chce. To jen státisti si to vymýšlejí. Takže mu to mají ostatní zaplatit, když on to chce a není to k sehnání?
A trh se nerozhoduje. Trh není nějaká entita mimo lidi. My všichni tady i okolo jsme trh.
Co je podle vás taková mohutně ignotovaná minoritní potřeba, která stojí za to, aby to všichni povinně zacálovali?
Autor: bambaribambam Čas: 2020-05-12 15:31:51 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
> Člověk nemá žádné speciální právo dostat něco co chce. To jen státisti si to vymýšlejí

Takže já tady argumentuju o tom, že stát může být efektivnější v uspokojování potřeb lidí, a vy přijdete v podstatě s protiargumentem, že žádné uspokojování není potřeba, protože na to nikdo nemá žádné speciální právo. Bravo, dobře jste to zabil.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 15:45:06 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Stát může být efektivnější v uspokojování potřeb lidí. Když tam nebude žádná korupce. Když každý bude uspokojen tak, jak potřebuje (rozhodně nemáme každý stejné potřeby; zkuste vážně říct jednu jedinou potřebu, kterou máme všichni stejnou). Když se kolem toho nenabalí ten šílený úřednický aparát. Atd. No ve výsledku vyjde, že stát je efektivnější než trh asi tak v 1 z milionu případů.
Autor: Alias (neregistrovaný) Čas: 2020-05-12 16:14:57 Titulek: Re: [↑]
zkuste vážně říct jednu jedinou potřebu, kterou máme všichni stejnou

Potrava, voda, spánek... Tolik bych tu ankap propagandu nežral.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 16:27:31 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Výborně, to jsou hned tři potřeby, které má každý člověk úplně jinak.

Potrava - v jakém složení? Množství? Jak často? ...
Voda - perlivá, neperlivá, studená, teplá, kolik?
Spánek - kdy, kde, s kým...?
Autor: Alias (neregistrovaný) Čas: 2020-05-12 19:29:29 Titulek: Re: [↑]
Vzpamatuj se, Káčko. Díky.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 19:45:11 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jako v čem? Vy si vážně myslíte, že každýho člověka uspokojíte např. půl kilem chleba denně, k tomu 50 litrů vody třeba z moře (taky každý den), a spacákem s karimatkou pro 1 osobu? Vzpamatujte se Vy. Ty potřeby, které jste vyjmenoval, nemáme všichni stejné. Já se ptal na nějakou jednu potřebu, kterou máme všichni opravdu stejnou. Nedělám si srandu, ten ďábel je zde skutečně v detailech. Právě proto, že se stát snaží řešit různé potřeby nějakým jedním způsobem, je zde spousta lidí, kterým jejich potřeby v dané záležitosti vůbec neuspokojuje, nebo velmi špatně.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-12 19:58:46 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Vy ankapisti radi vymýšľate absurdnosti tak teraz poožijem vašu taktiku ja. Aj ten Bezos keby stroskotal na nejakom pustom ostrove bez spojenia s civilizáciou by bol rád aj za ten najlacnejší hypermarketový dopekaný chleba , hociakú pitnú vodu a karimatku.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 20:21:22 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, byl by rád, protože by to uspokojilo jeho aktuální potřeby. My se tady ale bavíme o neustálém uspokojování potřeb všech lidí.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-12 20:55:23 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
A presne ako písal už Alias, všetci ľudia potrebujú jedlo, tekutiny, kyslík či spánok.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 21:14:49 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ale každý jiným způsobem, v jiné míře, jiné kvalitě atd. Chápu, že Vám jako socialistovi je úplně jedno, jestli bude žrát každý den rohlíky nebo jestli k tomu přidáte zeleninu, ale jsou i lidi, kterým to jedno není. A právě tento detail je důležitý, a klidně to zopakuju i Vám: Státem poskytované služby tyto rozdíly obvykle pomíjejí, nebo ještě hůř, neumožňují uspokojit potřeby lidí alternativním způsobem. Tedy stát je neefektivní, protože neuspokojí potřeby všech lidí zcela, některé neuspokojí vůbec. Na trhu mají daleko větší šanci, protože si můžou vybrat podle svých potřeb.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-12 21:56:08 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nie, nechápete. Ale už ma to ani neprekvapuje.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-12 22:09:19 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Bohužel jste to Vy, kdo nechápe. Tak až narvete všechny lidi do králíkáren a odškrtnete si "bydlení", dejte vědět.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-12 23:15:40 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Vždy lepšie socialistické králikárne ako dnešní bezdomovci čo z nich každú zimu pár zamrzne na ulici.
Autor: Honza Čas: 2020-05-13 07:46:45 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-13 08:12:40 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Bezdomovec v podnikovej ubytovni?? Veď to je oxymoron.
Autor: Honza Čas: 2020-05-12 17:34:17 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
A důkazem pro toto jsou...
... wait for it...
FRONTY NA BANÁNY, KDYŽ TO ŘÍDIL STÁT!
Otrávené spodní vody a sírove deště z elektráren (i když uznávám, že teď tu čistotu vymáhá zase stát).
Nástup do fabriky pro všechny v 6 ráno nebovkoliktobylo a školní režim (dodnes) od 8...

https://www.youtube.com/watch?v=T1bUFkqqqrM
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 16:13:05 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jak psal Káčko - stát nemůže být efektivnější (dle mého dlouhodobě), než svobodný trh. Krátkodobě může možná uspokojit nějakou akutní poptávku (nákup nefunkčních čínských rychlotestů, malých roušek či nefunkčních respirátorů, předražených plicních ventilátorů nebo osobní rozvoz roespirátorů premiérem...) na menší úkor větší nebo velký úkor menší skupiny. Ale jmenujte mi prosím jednu z těch minoritních, "mohutně ignorovaných potřeb", jakou svobodný trh nechce zajistit.
A jinak překrucujete, co jsem řekl. Neříkám, že uskokojování není potřeba. Jen říkám, že na to nemá nikdo speciální právo. Nevkládejte oponentům do úst/klávesnice, co neřekli/nenapsali !
Autor: Honza Čas: 2020-05-12 13:53:53 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Z toho, že někomu zafinancuju něco, co on konkrétně chce, ale nejde to sehnat, nemám moc velký užitek.

Když vás v demokracii nutí platit něco, co nechcete, tak vám to brání pořídit si to, co chcete ;-)
A to platí pro všechny, jen každý má jiné oblasti, ve kterých chce nutit ostatní k tomu, co mu vyhovuje, nebo je naopak nucen k něčemu, co mu nevyhovuje...
Není tedy lepší nechat všechny na pokoji?
Autor: Glande Čas: 2020-05-12 12:13:33 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jenže vy, stejně jako ostatní zastánci státu a levičáci obecně mícháte, a myslím že spousta záměrně, hrušky s jablky.
Kdy si uvědomíte, že kapitalismus není forma vlády, ale pouze popis svobodného nakládání se svými zdroji? Vlády naopak a bez vyjímky svobodné nakládání se zdroji omezují, většinou ve prospěch svůj a provázaných kamarádů.
A je sakra rozdíl, že nemůžu sehnat nějaké zboží, které se holt nerentuje vyrábět NEBO nezaplatit daně na něco, co nechci platit a jít za to sedět. To o kapitalismu vůbec není.
Autor: bambaribambam Čas: 2020-05-12 12:58:20 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
> Kdy si uvědomíte, že kapitalismus není forma vlády,

No, pokud je kapitalismus jediným určujícím principem toho, jak má společnost fungovat, a zasahuje tak prakticky do všech sfér lidského života, tak jen těžko to můžeš zcela odseparovat od pojmu forma vlády. Neexistuje opravdová anarchie, z principu. Vždy bude vláda, a když ne "de iure", tak bude "de facto". V ankapu tou de facto vládou bude volný trh, který bude rozhodovat, co mají lidé dělat, a co ne.
Web: neuveden Mail: schován
V kapitalizme vládne vláda. V ankape vládne nevolená plutokracia. Teda aby som bol presný ankap neexistuje takže v ňom nikto nevládne. Ale ak by raz vo vzdialenej budúcnosti nejaký ankapistan vznikol tak by v ňom vládla plutokracia.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-13 07:53:11 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Mě by vážně zajímal ten mechanismus vámi navrhované vlády plutokracie.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-13 08:14:41 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ten mechanizmus sa volá trh. Vrátane voľnotržných agentúr a sudcov.
Autor: velkej Ká Čas: 2020-05-13 09:46:03 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A skrz ten trh ta plutokracie vypadá jak? Sorry, jsem takhle po ránu dost natvrdlej.
Autor: norbertsnv Čas: 2020-05-13 10:16:52 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Jak vypadá plutokracie skrz trh? Asi mám trochu medzery v češtine ale pod slovným spojením "jak vypadá" si predstavujem vzhľad, výzor danej osoby/osôb. A ten sa na trhu rieši najmä u modeliek a pod. a nie pri majiteľoch nadnárodných korporácií. Ja ani netuším ako "vypadá" majiteľ Kauflandu či inej predajnej siete :-).
Autor: pz100000 Čas: 2020-05-13 10:22:04 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
(Lze mit rano po cely den? Jen se ptam...)
Autor: Glande Čas: 2020-05-13 16:51:22 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Sodě podle vašich závorek, tak ve vašem případě ano :-)
Autor: pz100000 Čas: 2020-05-14 04:41:45 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
>> Sodě podle vašich závorek, tak ve vašem případě ano :-)

Wow, kulate zavorky znamenaji osobni celodenni rano? Clovek se stale uci. S jistym studem priznavam, ze neznam ani denni vyznam zavorek hranatych, natozpak ruznych slozenych a jinak lomenych.
Jak byste napr. oznacil Faunovo celodenni velmi pozdni odpoledne?
Autor: Honza Čas: 2020-05-13 08:02:52 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: honza.nakole v doméně seznam.cz
Ono by možná stálo za to se dohodnout, co je to to vládnutí.
Pokud nikdo nevyrábí auto za desetikorunu, jsme všichni ovládáni a kdo chce auto, musí si koupit dražší?
Nebo pokud si můžete koupit auto jakékoli barvy (je-li černá), je to vládnutí?
Nebo je vládnutí to, že když si chcete koupit starší (levné) auto, musíte zaplatit 10 000 Kč ekologickou (pokutu) daň a ještě na to mít od státu licenci?
logo Urza.cz
kapky