Manželstvo pre všetkých a neexistujuce predsusky – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Autor: Rastislav
Čas: 2022-07-20 00:00:02

Manželstvo pre všetkých a neexistujuce predsusky

Nedávno sa v Stokách objavil text, kde autor menom li kritizoval zástancov LGBT+ komunity s tým, že títo aktivisti síce hovoria, že proti ním majú ľudia predsudky, ale samotný títo aktivisti majú podľa neho predsudky voči svadbám príbuzných. Ale úprimne nenašiel som nič čo, by tento názor podložilo. Naopak som našiel video kde zástanca LGBT+ komunity Tim Kožuchov argumentuje za to, aby takéto svadby boly povolené. Tim je síce socialista a v ekonomických otázkach s ním nesúlásim, ale zhodnem sa s ním, že z hľadiska osobnej slobody to, koho si niekto zoberie, je len jeho osobná vec. Táto moja úvaha je podopretá aj NAPom, ktorí hovorí, že človek môže robiť všetko, čím fyzickí neútočí na majetok druhého človeka.
Přečtení: 6300

Autor: li Čas: 2022-07-20 00:19:47
Web: neuveden Mail: schován
Až na takový malý detail. Tim v žádném svém videu (ani v tomto zmíněném) neupozorňuje na tuto diskriminaci, natož aby za ni bojoval... :)
Odkazované video je obecně o incestu - a je dost nudné. Nic zajímavého (nebo nového) se tam bohužel člověk nedozví... :)
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ale vyvracia to váš argument že LGBT+ komunita odsudzuje svadby príbuzných. Navyše už to že Tim povedal že takéto svadby by mali byť povolené čo je dosť odvážne najmä na Slovensku tak bojuje proti diskriminácii. A zábavnosť videa pri otázke čo si o tejto problematike myslia zástancovia LGBT+ nehraje rolu.
Autor: li Čas: 2022-07-20 07:49:05 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Je tam někde úvaha o diskriminaci sourozenců a nejbližších příbuzných? Není. Není to totiž vůbec dáno do souvislosti s "manželstvím pro všechny". Tim pouze tvrdí, že incest obecně "není vždy nemorální". Pak do sebe zamotal páté přes deváté... a nakonec z toho opravdu nevzešlo žádné zajímavé video. Natož aby upozorňoval na tuto diskriminaci, která byla podstatou mého příspěvku.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Tím obhajuje to aby títo ľudia mohli mať pohlavní styk a dokonca deti. A myslím že ak už niekomu nevadí toto tak svadba mu taktiež nebude vadiť.
Mimochodom kľudne sa ho na to môžeš opýtať v komentároch pod jeho videami alebo na jeho stromoch.
Autor: li Čas: 2022-07-20 08:07:33 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ne. Tím znovu říkám toto. Nic víc, nic míň:

„Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.“ (občanský zákoník)
Pro posouzení, zda „manželství pro všechny“ ANO či NE, je tedy z mého pohledu potřeba odpovědět si na zásadní otázku, která zní: Je pro zdravý vývoj dítěte lepší když může poznat oba své biologické rodiče?

1. Ano: PRO DÍTĚ JE LEPŠÍ, KDYŽ MŮŽE POZNAT OBA SVÉ BIOLOGICKÉ RODIČE, (též je při výchově důležitý mužský a ženský vzor)
V tom případě musíme hájit současnou podobu manželství jako svazek muže a ženy. Tím se zásadním způsobem sníží počet dětí, které budou mít jen jednoho rodiče a zbytek genetické informace od anonymního dárce.

2. Ne: NENÍ TO DŮLEŽITÉ (Jeden biologický rodič je dostatečný, druhý není potřeba. Mužský a ženský vzor je též přežitek, LÁSKA 2 OSOB LIBOVOLNÉHO POHLAVÍ JE PRO VÝVOJ DÍTĚTE PLNOHODNOTNÁ.)
V tom případě hájíme „manželství pro všechny“. Nevím ale z jakého důvodu se z okruhu automaticky vylučují též stejnopohlavní sourozenci a příbuzní, protože mi to nedává logiku. Dvě pokrevní sestry totiž mohou být samozřejmě při výchově dětí rovnocenné jako dvě přítelkyně či kamarádky. Co se odehrává či neodehrává v jejich ložnicích nám může být skutečně šumák. Mělo by se jednat o smlouvu dvou dospělých, svéprávných osob, které chtějí založit rodinu. Vůbec nikdo by neměl strkat nos do toho, zda jde o homosexuály, bisexuály, asexuály apod.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ste anarchista a odvolávate sa na (štátni) občianski zákonník?

Navyše ta otázka či je pre dieťa lepši poznať svojich biologických rodičov sa iba ta LGBTQ+ komunity ale mohli by sme sa to opýtať napríklad aj pri pároch ktoré sa skladajú z muža a ženy ale nemôžu mať dieťa. Mali by takéto pári mať možnosť mať deti skrz umele oplodnenie?

A čo sa týka tej otázky manželstvo pre všetkých? Ja osobne sa držím NAPu a teda že človek môže robiť všetko čím fyzickí neútočí na majetok iného človeka (v rátane jeho tela)

Navyše myslím že pre deti ktoré by inak skončili v detských domovoch je lepšie ak budú mať dvoch rodičov rovnakého pohlavia než by nemali mať žiadnych.
Autor: li Čas: 2022-07-20 08:27:10 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Haha! To je vtip??? Momentálně žijeme v anarchii nebo ve státním zřízení?
Pokud skrze stát útočíte na mé svobody, tak se mi to nelíbí. Je na tom něco nepochopitelného???
https://stoky.urza.cz/texty/vstricnost-k-lgbti-jako-cesta-ke-svobodnejsi-spolecnosti-2211
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Tak ale moment ja predsa niesom liberal a netvrdím že máme obmedzovať slobodu slova alebo iné formi slobodi kôli LGBTQ+ a tu by som aj súhlasil s tým čo napísal Urza že takéto zákoni poškodzuju LGBTQ+ komunitu.

Ale ako anarchokapitalista zastávam názor že kedže tým že sa dvaja homosexuáli zoberu nikomu fyzicki neubližuju a neobmedzujú tým nikoho slobodu maju nato právo.
Autor: li Čas: 2022-07-20 08:36:16 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
To jsem ráda, že takové úmysly nemáte. Pokud ale chcete "manželství pro všechny", tak je nutné k tomu upravit i určité "podhoubí"...
Doporučuji prostudovat toto pdf:
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/sexualni-mensiny/ze-zasedani-vyboru/Strategie_-Bariery-LGBTI-zivota-v-CR_2021-2026_MPR_1.pdf

***
Namátkou pár bodů:

STRATEGIE a HLAVNÍ CÍL
„Bude tak započat dlouhodobý přístup k ochraně práv LGBTI+ lidí, který se neomezí pouze na tuto strategii a na období do roku 2026, do kdy je koncipována. Cílem je zařadit toto téma mezi stálá témata pro činnost českých orgánů veřejné moci, pro veřejnou politiku jako takovou a jí vytvářené dokumenty, pro vědu a akademickou činnost a pro celkovou společenskou diskusi a veřejný život.“
Hlavní cíl: „Rovnost v důstojnosti a právech má umožnit LGBTI+ lidem všechny aspekty své osobnosti rozvíjet rovným způsobem a požívat stejné ochrany jako ostatní lidé bez jakékoliv diskriminace. ...Proto je nutné vytvořit právní regulaci chránící LGBTI+ lidi před těmito zásahy, postihující dostatečně jejich spáchání a vytvořit podmínky pro jejich efektivní předcházení. ...Právní úprava tedy musí poskytovat dostatečné nástroje k boji a potírání všech těchto forem diskriminace, k jejímu předcházení a také k podpoře společenské rovnosti a respektu.“

*********
ROVNOST A TOLERANCE NESTAČÍ, DŮLEŽITÝ JE RESPEKT
„Základními ideami strategie jsou rovné postavení a rovná práva LGBTI+ lidí. ...Stát je povinen zajistit všem rovný přístup k lidským právům bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.“
„Česká veřejnost je považována (a sama se tak rovněž vnímá) za velmi tolerantní vůči LGBTI+ lidem, přičemž tato tolerance postupně stoupá. Často to však může znamenat pouze, že se lidé o problémy LGBTI+ lidí nezajímají, neřeší je, a že před nimi samotnými zavírají oči. To, co je ale vyjádřením skutečné rovnoprávnosti, je respekt. Respekt k tomu, že vedle mě žije někdo jiný, než jsem já sám/sama, a respekt k tomu, jak jiní chtějí prožívat svůj život. Teprve takový respekt promítnutý do každodenního života i do naplňování opatření této strategie může přinést plné zrovnoprávnění a uznání LGBTI+ lidí u nás.“

*********
ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ
„Obsah učiva a učební materiály jsou často nejen genderově stereotypizující, příp. genderově slepé, ale v důsledku jsou také heteronormativní a zneviditelňují tak či marginalizují LGBTI+ lidi. ...Jelikož jsou témata homo- a transfobně motivované šikany, předsudků a genderových a sexuálních stereotypů primárně společenskými fenomény se zřejmým dopadem na psychiku jedinců i dynamiku žákovských kolektivů, je nutné je systematicky začlenit do různých vzdělávacích oblastí a předmětů, vedle výchovy ke zdraví obzvláště do oblasti osobnostní a sociální výchovy a předmětů jako jsou základy společenských věd, občanská výchova, rodinná výchova, prvouka nebo dějepis.“

*********
TRESTY
„Za účelem dostatečné trestněprávní ochrany LGBTI+ lidí před nenávistnými útoky je nutné novelizovat stávající základní i kvalifikované skutkové podstaty a také přitěžující okolnosti v trestním zákoníku zahrnující nenávistné pohnutky o pohnutku nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity. Bylo by vhodné zahrnout tuto pohnutku i do skutkových podstat dalších trestných činů, kterým jsou LGBTI+ lidé často vystavováni (např. trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti).“
A stát bude potřebovat proškolit mnoho specialistů na dané téma, protože tyto oběti „...jsou považovány za tzv. zvlášť zranitelné oběti. Proto mají právo být vyslýchány obzvláště citlivě vyškolenými odborníky ve vhodných prostorách a člověkem s pohlavím dle vlastní volby. V současnosti však v ČR neexistuje školení týkající se LGBTI+ obětí trestných činů. Je proto třeba jej vytvořit ve spolupráci s organizacemi pomáhajícími obětem z řad LGBTI+ lidí a následně vyškolit policisty/ky v citlivém jednání s LGBTI+ oběťmi, v řešení konfliktů a domácího násilí týkajících se LGBTI+ lidí a dalších souvisejících věcech.“

*********
Kladu si otázku: Jakým způsobem se pak bude respektovat svoboda slova a svědomí těch lidí, kteří budou mít jiný názor?

*********
MONITOROVÁNÍ
„Gestoři jednotlivých opatření budou pravidelně 1x ročně informovat o plnění svých úkolů ze strategie zmocněnce či zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Ten/ ta bude spolu se sekretariátem Rady tyto informace shromažďovat a předávat je dále Výboru pro sexuální menšiny v podobě každoroční zprávy o plnění strategie. Výbor bude plnění jednotlivých opatření hodnotit a doporučovat případné kroky ke zlepšení či úpravy opatření.“
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ako s tým školstvom by som aj súhlasil keby sa to dialo na báze volnotržních škôl. Ale myslím si že sexuálna orintácia nie je jediním dôvodom šikani n školách. Myslím že do veľkej mieri je to spôsobené autoritarskím prístupom učitelov ku žiakom.

Súhlasím s vami v tom že sa tiež obávam o slobodu slova. Je pravdou že členovia LGBTQ+ komuniti sú vystavovani väčšeimu množstvu rôznych utokov ale tám si myslím ovela viac pomôže osveta než tresti.

Navyše mi príde že je to všetko tak podívne nejasne čo v práve nieje dobre.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ale to ma len utvrdzuje v tom že by sme sa mali držať NAPu a keď LGBTQ+ komunita chce viac slobodý napríklad čo sa týka manželstva tak ju v tom podporujem.
Autor: li Čas: 2022-07-20 09:05:45 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
"keď LGBTQ+ komunita chce viac slobodý napríklad čo sa týka manželstva"
To není svoboda, to jsou práva! Mnohá práva mohou získat v rámci RP, ale nestojí o to.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ale ano je to sloboda ak si slobodu definujeme ako možnosť robiť čokoľvek čím neubližuejem ostatním, a ankap to konkretizuje na fyzické ubliženie.
Autor: li Čas: 2022-07-20 09:09:42 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Otázka adopce dětí je pozitivní právo. Není to svoboda.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
No, tym si niesom istý, Napríklad v ankape by sa tímto asi zaoberali jednotlive deteske domoví poprípade firmi prevadzkujuce detské domovi. A tie by mohli ponukať adopciu deti aj homosexuálom. A ak by tám bola dobrovolnosť od tých homosexuálnich párov, od detskích domovoch a dokonca aj od deti tak je to sloboda.
Autor: li Čas: 2022-07-20 09:22:44 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, v ankapu by to byla svoboda. Nyní žádáte pozitivní právo. A kdo by se opovážil toto právo homosexuálům upřít, s tím by se tvrdě zatočilo podle antidiskriminačního zákona... Pokud bychom nežili ve státním zřízení, tak je situace jiná...
Web: neuveden Mail: schován
Souhlasím s tím, že cokoliv nyní vymáhat po státu, i kdyby to ve výsledku znamenalo větší svobodu pro jednotlivce, by bylo bráno za pozitivní právo.

Lepší by bylo, kdyby se naopak zrušily zákony, které tomu všemu brání.

Není cesta "víc zákonů a víc práv pro všechny", ale "míň zákonů a větší svoboda pro všechny".

Toto je čistě můj názor a jako takový jej nevydávám za nic jiného.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Áno a myslím že umožniť homosexuálom adopcie v tomto prípade znamená menej zákonov a viac vzájomnej dobrovoľnosti.
Web: neuveden Mail: schován
Zvýší se tím pozitivní práva jednotlivců - souhlasím.

Ale přidáním zákona o adopci homosexuály (a jinými) se přece nesníží celkový počet zákonů, ne? Právě naopak. V ČR je přes 2 000 000 právních norem (ani stát a jeho odpovědné orgány sám neví, kolik přesně). Lepší cesta by byla zrušit zákon o adopci a všech příbuzných a navazujících zákonů - tím se zvýší negativní práva jednotlivců. Samozřejmě ne rušit všechno hned, ale postupně. Byl by to proces. Do tohoto stavu jsme se jako společnost dostávali dlouho. Déle nám bude trvat vymanit se. Bude to bolet. Ale i přes to, že přechod bude bolet, je lepší ho podstoupit, než setrvat a pokračovat v současném stavu.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Myslím že zrušenie zákazu adopcie deti homosexualmi by sa dalo urobiť aj zmiernením legislativi. A je to lepšia cesta než vydávať nove vyhláški.
Web: neuveden Mail: schován
Nikde nepíšu o vydávání nových vyhlášek, nevím, na co ode mě přesně reagujete, či jen obhajujete svůj postoj.

Já jsem pro zrušení kompletní legislativy a nechat to na konkrétních opatrovnících, ústavech, dětech. Zkrátka nechat to na lidech, kterých se to skutečně týká. Samozřejmě rušit postupně a systematicky.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Chcem tým povedať že štát nevydá nove zákonný. Ale zredukuje staré zákony obmedzujúce osobnú slobodu.
Web: neuveden Mail: schován
Ok, to jsem z toho původně nevyčetl. S tímto závěrem s Vámi souhlasím. Redukovat staré zákony (zrušit).

Protože ve státě, když někdo má na něco právo, tak to právo mu zajišťuje právě zákon. Jedná se vždy o pozitivní práva.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Dobre, ale myslím si že tu je najdôležitejšia ta dobrovoľnosť medzi dieťaťom a adoptívnym rodičom. Potom tie inštitúcie či už štátne alebo volnotržne sú už iba niečo navyše. A teda si myslím že by sme sa mali snažiť aby tieto inštitúcie umožnili dieťaťu a rodičovi čo najväčšiu vzájomnú dobrovoľnosť pri adopcii teda z výnimkou prípadu keď by dani rodič mohol danému dieťaťu závažne fyzickí alebo psychickí ublížiť.
Autor: li Čas: 2022-07-20 09:58:18 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Pokud je dítě větší, tak by samozřejmě mělo mít právo se k adopci vyjádřit, zda s tím souhlasí.
Pokud jde o adopci, tak v rámci "manželství pro všechny" půjde zejména o tento typ adopce:
Stejnopohlavní pár uzavře sňatek a zažádají o umělou reprodukci. Jeden z rodičů bude biologickým rodičem (rodič 1) a druhý zažádá o adopci a zápis do rodného listu jako "rodič 2". Jak se v těchto případech může dítě k adopci vyjádřit? Automaticky přijde o matku nebo o otce.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Teraz sa rozprávame o adopcii deti z detských domovoch.

Ale keď sa stane ten príklad s umelou reprodukciou a druhí partner si potom tiež adoptuje to dieťa. Tak tam tiež neje nič nedobrovoľne. Ako som už povedal je to podobné ako s manželským párom ktorí sa skladá z muža a ženy a nemôžu mať spolu dieťa.
Autor: li Čas: 2022-07-20 10:08:18 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
No je tam malý rozdíl. Dítě heterosexuálů bude vyrůstat v rodině, kdy bude moci říkat té ženě "maminko" a muži "tatínku"... :)
Autor: Rastislav Libert (neregistrovaný) Čas: 2022-07-20 10:58:39 [↑]
Tak toto nemá nič zo slobodou, naopak by bolo proti slobode len kôli tomu zakazovať adopcie deťom homosexuálov.

Navyše mnohe štúdie dokazujú že takáto výchova nemá na dieťa negatívni vpliv.

A naopak v prípade detí z detského domova má na nich negatívni vpliv to že nemajú svojho opatrovníka ktorý by sa o nich staral.
Web: neuveden Mail: neuveden
Nerad bych slapl vedle jako posledne, ale tohle nejak nepobiram. Treba takovy narok na umelou reprodukci, to nepochybne positivni pravo je. Ale pravo na adopci? Tady snad jde o jen zruseni zakazu/omezovani, zadnou narokovou slozku "su busna, naval svy dite" tam nevidim. :)
Autor: li Čas: 2022-07-20 12:41:25 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Zde jde zejména o etickou otázku, jelikož se jedná o dítě, které má také svá práva.
Jedná se o to, že se takto vzniklým dětem vědomě upře právo na matku a otce. U stejnopohlavních párů bude vždy maximálně 1 biologický rodič... v rodném listu pak budou 2 ženy nebo 2 muži... je to tedy záležitost etiky, která by se měla komunikovat. V případě "posvěcení státem" se bude vynucovat respekt a bude se potírat jakýkoliv nesouhlas...
https://stoky.urza.cz/texty/vstricnost-k-lgbti-jako-cesta-ke-svobodnejsi-spolecnosti-2211
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Akurát že my to nechceme vymáhať štátom, chceme len aby sa do toho štát nemontoval a nechal ľudi sa rozhodnuť.

Navyše čo je neetické na tom mať dieta skrz umele oplodnenie?

Najmä ked zoberieme do uvahi to že aj pri pare muž a žena bude pri umelom oplodneni biologickim rodičom tiež iba jeden rodič.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:04:03 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Tak to PROSÍM nevymáhejte přes stát!!! Díky za toleranci a respekt k tomuto symbolu - a nechtějte nám ho ukrást!
Každý svéprávný člověk se může svobodně rozhodnout zda uzavře manželství či registrované partnerství.
Eticky momentálně řešíme to - zda je OK vyrábět děti s tím, že jim do rodného listu napíšeme 2 muže či 2 ženy.
***
Třeba je to jen "sentiment", ale respektujte také ostatní... Zrovna tak je to i se symbolem Vánoc... respektujte, že někdo rád slaví Vánoce...
https://echo24.cz/a/Sgb9h/eu-zakazala-vanoce-i-marii-po-odhaleni-vzala-zpatecku-ale-zkusi-to-znovu
***
Dopřejte nám tradiční symboly... Jinak tato vzájemná nevraživost přeroste v nenávist - a to snad nikdo nechce! - nebo jo?
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ja vás rešpektujem. To vi nedokážete rešpektovať to že si niekto chce zobrať osobu rovnakého pohlavia. Alebo že dieťaťu nemusí neprekáža mať dvoch rodičov rovnakého pohlavia.
Ja vám nič skrz štát vnucovať nechcem. Ale vy odmietate zrušenie regulácii ktoré obmedzuje slobodu.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:21:07 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Super, jsem ráda, že mne respektujete a dáte "pracky pryč" od pojmu manželství!
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Rešpektujem vás ale pojem manželstvo vám nepatri. Takže ak chce manželstvo uzavrieť par rovnakeho pohlavia ma na to právo.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:24:10 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Pojem manželství známe už tisíce let. Nikdy v historii to nebylo označení pro svazek stejnopohlavních párů. Díky, že máte úctu k tomuto symbolu.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Mne je prednejšia sloboda než nejaké symboly. A vy ak ste anarchistka mala by ste s tým súhlasiť.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:29:13 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
To je roztomilé! Mně je zase přednější má svoboda slova před Vaši chimérou... Také nemám žádný zájem na tom, aby někdo učil mé děti ve škole tyto bludy.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Super, a ja nemám záujem o to aby v škole niekto učil moje deti bludi o "tradičnej rodine" takže som rád že ankap je za decentralizovane školstvo
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:31:34 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Super, až bude ankap, tak budeme jistě přátelé! :)
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
A prečo nemôžeme byť priatelia aj teraz, zhodnúť sa na tom že sa nezhodneme, usilovať o slobodu pre všetkých aj tých pri ktorých sa nám ich využitie slobody nepáči?
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:35:12 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Protože tím chcete omezit moji svobodu! :) a já Vám ji nechci dát...
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ako obmedzi vašu slobodu to že sa zoberu dvaja ludia rovnakeho pohlavia? Veď ja vás nenutím ist na svadbu :)
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Navyše manželstvo v historii vyzeralo všelijako ale nikdy to nebola ta "tradinčna rodina" ako si ju idealizuju konzervativci a nackovia,
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:30:18 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nikdy to nebyl svazek 2 stejnopohlavních lidí - šlo tam vždy o složení žena a muž = plození společných potomků.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ale častokrát to bol zväzok viacerich ludi. Monogamia je pomerne nový vynalez z hladiska historie.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:34:01 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, ale klíčové tam je to společné plození dětí. Nikdy v historii proto neuzavírali manželství 2 lidé, kteří mají stejné pohlaví.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Deti sa historicki častokrát plodili aj mimo manželstvo.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:36:46 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
S tím souhlasím! Rozmnožujte se mimo manželství... myslím, že se něco takového už v homosexuální komunitě děje :)
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Nie nevera bola tradične práve v "tradičních rodinách" pretože to boli častokrát dohodnute sobaše bez vzajomnej lásky manželov.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:43:25 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
No, promiskuita je v homosexuální komunitě mnohem vyšší... Podle toho vypadají i Pride festivaly...
Autor: v6ak Čas: 2022-07-20 13:37:13 [↑]
Web: https://v6ak.com Mail: cz.urza v doméně reg.v6ak.com
> „Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.“ (občanský zákoník)

Nezávisle na postoji ke státu mi přijde nevhodné v diskuzi o tom, jak mají zákony vypadat, se odkazovat na to, jak v současnosti vypadají. Zejména Vaši oponenti v diskuzi nemusejí souhlasit s touto částí OZ. A u lidí, kteří by manželství nejradši odstátnili, bych nesouhlas s touto částí OZ celkem čekal.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Koľko krát vám mám povedať že nie som liberál a nechcem to vymáhať štátom. Chcem iba zrušiť zbytočné zákazy ktoré štát presadzuje už som to povedal najmenej 3X.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:44:38 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Řekl jste to moc hezky... ale prakticky se mi to vůbec nelíbí...
***
STRATEGIE a HLAVNÍ CÍL
„Bude tak započat dlouhodobý přístup k ochraně práv LGBTI+ lidí, který se neomezí pouze na tuto strategii a na období do roku 2026, do kdy je koncipována. Cílem je zařadit toto téma mezi stálá témata pro činnost českých orgánů veřejné moci, pro veřejnou politiku jako takovou a jí vytvářené dokumenty, pro vědu a akademickou činnost a pro celkovou společenskou diskusi a veřejný život.“
Hlavní cíl: „Rovnost v důstojnosti a právech má umožnit LGBTI+ lidem všechny aspekty své osobnosti rozvíjet rovným způsobem a požívat stejné ochrany jako ostatní lidé bez jakékoliv diskriminace. ...Proto je nutné vytvořit právní regulaci chránící LGBTI+ lidi před těmito zásahy, postihující dostatečně jejich spáchání a vytvořit podmínky pro jejich efektivní předcházení. ...Právní úprava tedy musí poskytovat dostatečné nástroje k boji a potírání všech těchto forem diskriminace, k jejímu předcházení a také k podpoře společenské rovnosti a respektu.“

*********
ROVNOST A TOLERANCE NESTAČÍ, DŮLEŽITÝ JE RESPEKT
„Základními ideami strategie jsou rovné postavení a rovná práva LGBTI+ lidí. ...Stát je povinen zajistit všem rovný přístup k lidským právům bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.“
„Česká veřejnost je považována (a sama se tak rovněž vnímá) za velmi tolerantní vůči LGBTI+ lidem, přičemž tato tolerance postupně stoupá. Často to však může znamenat pouze, že se lidé o problémy LGBTI+ lidí nezajímají, neřeší je, a že před nimi samotnými zavírají oči. To, co je ale vyjádřením skutečné rovnoprávnosti, je respekt. Respekt k tomu, že vedle mě žije někdo jiný, než jsem já sám/sama, a respekt k tomu, jak jiní chtějí prožívat svůj život. Teprve takový respekt promítnutý do každodenního života i do naplňování opatření této strategie může přinést plné zrovnoprávnění a uznání LGBTI+ lidí u nás.“

*********
ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ
„Obsah učiva a učební materiály jsou často nejen genderově stereotypizující, příp. genderově slepé, ale v důsledku jsou také heteronormativní a zneviditelňují tak či marginalizují LGBTI+ lidi. ...Jelikož jsou témata homo- a transfobně motivované šikany, předsudků a genderových a sexuálních stereotypů primárně společenskými fenomény se zřejmým dopadem na psychiku jedinců i dynamiku žákovských kolektivů, je nutné je systematicky začlenit do různých vzdělávacích oblastí a předmětů, vedle výchovy ke zdraví obzvláště do oblasti osobnostní a sociální výchovy a předmětů jako jsou základy společenských věd, občanská výchova, rodinná výchova, prvouka nebo dějepis.“

*********
TRESTY
„Za účelem dostatečné trestněprávní ochrany LGBTI+ lidí před nenávistnými útoky je nutné novelizovat stávající základní i kvalifikované skutkové podstaty a také přitěžující okolnosti v trestním zákoníku zahrnující nenávistné pohnutky o pohnutku nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity. Bylo by vhodné zahrnout tuto pohnutku i do skutkových podstat dalších trestných činů, kterým jsou LGBTI+ lidé často vystavováni (např. trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti).“
A stát bude potřebovat proškolit mnoho specialistů na dané téma, protože tyto oběti „...jsou považovány za tzv. zvlášť zranitelné oběti. Proto mají právo být vyslýchány obzvláště citlivě vyškolenými odborníky ve vhodných prostorách a člověkem s pohlavím dle vlastní volby. V současnosti však v ČR neexistuje školení týkající se LGBTI+ obětí trestných činů. Je proto třeba jej vytvořit ve spolupráci s organizacemi pomáhajícími obětem z řad LGBTI+ lidí a následně vyškolit policisty/ky v citlivém jednání s LGBTI+ oběťmi, v řešení konfliktů a domácího násilí týkajících se LGBTI+ lidí a dalších souvisejících věcech.“

*********
Kladu si otázku: Jakým způsobem se pak bude respektovat svoboda slova a svědomí těch lidí, kteří budou mít jiný názor?

*********
MONITOROVÁNÍ
„Gestoři jednotlivých opatření budou pravidelně 1x ročně informovat o plnění svých úkolů ze strategie zmocněnce či zmocněnkyni vlády pro lidská práva. Ten/ ta bude spolu se sekretariátem Rady tyto informace shromažďovat a předávat je dále Výboru pro sexuální menšiny v podobě každoroční zprávy o plnění strategie. Výbor bude plnění jednotlivých opatření hodnotit a doporučovat případné kroky ke zlepšení či úpravy opatření.“

*********
FINANCOVÁNÍ
„Naplňování Strategie bude financováno z vícero možných zdrojů. Jsou jimi jednak státní rozpočet, jednak finanční prostředky EU, a to jak evropské strukturální a investiční fondy, tak komunitární fondy, jednak finanční prostředky v programech EHP/Norska.“
...“Přímé nároky na státní rozpočet budou mít pouze dvě opatření, a to konkrétně rozšíření kapacit Úřadu vlády ČR a také zřízení nového dotačního programu na podporu nestátních neziskových organizací věnujících se právům LGBTI+ lidí. Tyto náklady jsou odhadnuty na cca 6 mil. Kč ročně (5 mil Kč dotační program, 1 mil Kč personální náklady). Tyto náklady bude nutné uspokojit navýšením rozpočtu Úřadu vlády ČR o příslušné částky.“
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ja toto predsa vôbec nepodporujem. Používate proti mne veci s ktorými nesúhlasím. Podporujem slobodu pre všetkých.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:48:53 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Ano, ale toto jsou spojené nádoby - rozumíte?
Když chceme ve státní společnosti udělat někomu víc místa, tak musíme to místo někde klackem vytvořit...
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Nie nemusime. Naopak musíme tu spoločnosť decentralizovať.
Autor: li Čas: 2022-07-20 13:58:18 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Jak - "nemusíme"??? Pokud by prošlo "manželství pro všechny", tak takové svazky musíme respektovat... Proti oponentům se uplatní státní moc a totálně pošlape jejich svobodu slova a svědomí... připadá Vám to mírumilovné? Ne, je to brutální útok na naše svobody...
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Alebo prejde manželstvo pre všetkých a necháme ľudi nech si na to kľudne nadávaju ked chcu.
Autor: li Čas: 2022-07-20 14:05:00 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
„Za účelem dostatečné trestněprávní ochrany LGBTI+ lidí před nenávistnými útoky je nutné novelizovat stávající základní i kvalifikované skutkové podstaty a také přitěžující okolnosti v trestním zákoníku zahrnující nenávistné pohnutky o pohnutku nenávisti na základě sexuální orientace a genderové identity. Bylo by vhodné zahrnout tuto pohnutku i do skutkových podstat dalších trestných činů, kterým jsou LGBTI+ lidé často vystavováni (např. trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti).“
A stát bude potřebovat proškolit mnoho specialistů na dané téma, protože tyto oběti „...jsou považovány za tzv. zvlášť zranitelné oběti. Proto mají právo být vyslýchány obzvláště citlivě vyškolenými odborníky ve vhodných prostorách a člověkem s pohlavím dle vlastní volby. V současnosti však v ČR neexistuje školení týkající se LGBTI+ obětí trestných činů. Je proto třeba jej vytvořit ve spolupráci s organizacemi pomáhajícími obětem z řad LGBTI+ lidí a následně vyškolit policisty/ky v citlivém jednání s LGBTI+ oběťmi, v řešení konfliktů a domácího násilí týkajících se LGBTI+ lidí a dalších souvisejících věcech.“
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
A znovu citujete niečo s čím neúhlasím.
Autor: li Čas: 2022-07-20 14:09:30 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
To je hezké, že s tím Vy nesouhlasíte. Jenže toto je NUTNÉ zavést, aby stát mohl ta práva vymáhat.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Opakujem, neni. Neexistuje dôvod prečo by sme kôli tomu aby sme niekomu dali slobodu ju museli zobrať niekomu inému.
Autor: li Čas: 2022-07-20 14:15:29 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
A když budu říkat, že homosexuálové by neměli mít právo adoptovat děti?
***
Řeknete mi, že podle zákona je to jinak. Že pro správný vývoj dítěte stačí jen jeden biologický rodič. A že stejnopohlavní manželé jsou rovnocenní heterogením manželstvím... A tohle budete učit mé děti ve škole. Díky, ale o to fakt NEMÁM ZÁJEM!
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
A mate právo s tým nesúhlasiť, aj na to aby vaše deti neboli vychovávane týmto spôsobom. Preto sa musíme usilovať o decentralizáciu školstva.

Aj keď ja osobne by som naopak uvítal takúto výchovu u svojich deti. A stojím si za tím že nie je nič zle na tom byť "divní".
Autor: li Čas: 2022-07-20 14:25:13 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Homosexuálové jsou fajn - nemám nic proti nim. Ať se jim rozšíří práva v rámci registrovaného partnerství. Ale PROSÍM, neberte nám pojem manželství... Díky, že nás respektujete.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Nechceme vám ten pojem zobrať, ten pojem predsa nikto nevlastni. A tak myslím že ak si nikto chce toto rozšírene registrované partnerstvo nazvať manželstvom ma na to právo.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Neexistuje dôvod prečo by to mala byť krádež symbolu. Vážne ani ten poslanec neuviedol žiaden rozumní dôvod.
Autor: li Čas: 2022-07-20 14:40:09 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
Nestačí Vám, že si to většina lidí nepřeje? Nepřijde Vám to trochu drzé vůči nim?
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Väčšina ľudí si momentálne nepraje nacap a aj tak som za nacap. Tím ľuďom tím neberiem slobodu ani im inak neberiem ich práva. Takže nie neprekáža mi to.
Autor: li Čas: 2022-07-20 14:46:32 [↑]
Web: neuveden Mail: schován
OK, fakt si to nepřeju. Snahy o "manželství pro všechny" vnímám jako masivní útok na mé svobody. Vy máte opačný názor. S tím se asi můžeme rozloučit... hezké léto.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
Ďakujem aj vám pekné leto.
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
teda ich negatívne práva
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
A tiež si myslím že dieťa ma právo sa v živote rozhodnúť a tak sa učiť.
Web: neuveden Mail: neuveden
Ehm, ne. To je to same, jako tvrdit, ze napriklad "legalizovat" marihuanu znamena, ze k tomu musim klackem vytvorit nejake misto.
Web: neuveden Mail: schován
Největší zlo je v tom, že to má v gesci stát a cíleně brání lidem, aby dělali to, co chtějí, přestože tím nikomu neubližují a neškodí - z hlediska vlastnických práv a sebevlastnictví.

Proto se lidé bouří, samozřejmě. Ale jdou na to ne úplně chytře. Místo toho, aby volali po odluce od státu v této oblasti (negativní práva), chtějí si na státu tyto práva vymoci zase na úkor jiných skupin, které nejsou tak hlasité a které tímto budou nekonzistentně dále trpět (pozitivní práva).
Web: neuveden Mail: rastislavlibert v doméně gmail.com
V podstate súhlasím.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky