Potenciál umělé inteligence – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2023-04-07 00:00:02

Potenciál umělé inteligence

Lidé se vcelku pochopitelně obávají toho, co se bude dít při dalším rozvoji umělé inteligence – nejspíše to povede k určitému narušení starých pořádků. Na rozdíl od mnoha lidí nepovažuji život na jiné bázi než na té uhlíkové za inherentně horší: Proto mi tolik nedává smysl argument, že by roboti ve vzdálené budoucnosti mohli žít na této planetě místo lidí. V každém případě si ale myslím, že rozvoj umělé inteligence jako takový má velký potenciál posunout naši civilizaci dál, za limity toho, co je v našich silách.

Jako smysl technologie vnímám odlehčení práce a redukci utrpení. Přál bych si, aby život jako takový byl pro co největší množství lidí skutečně hoden žití. V současnosti ovšem mnoho lidí trpí nebo umírá, aniž by se jim včas dostalo adekvátní léčby nebo péče, a mnoho lidí vykonává práci, která je nebaví. Umělá inteligence by jednoho dne většinu práce mohla nahradit a zároveň by skrze mnohem efektivnější sběr a zpracování dat mohla být schopna řešit téměř všechny individuální potíže lidí. Díky tomu, že by zdroje důležité pro náš život byly alokované mnohem efektivněji, rychleji a levněji, by navíc lidé mohli mít mnohem víc času a energie.

Prací by díky tomu již nemuselo být tak moc chození do školy nebo kanceláře, jako spíš poznávání světa, dělání radosti lidem okolo nebo seberozvoj a dosahování vlastních cílů. Přijde mi, že vzhledem tomu, kolik informací už dnes dokáže zprostředkovat, by některým lidem časem mohla dopomoct k větší nezávislosti na různých institucích poskytujících služby a informace. Z těchto důvodů věřím, že nám umělá inteligence časem pomůže obrátit pozornost od snahy kontrolovat druhé lidi zpátky k sobě.
Přečtení: 5281

Autor: Tron Čas: 2023-04-07 08:43:20
Web: neuveden Mail: neuveden
Ovšem až AI skutečně (vznikne a) pokročí, tak zvládne i to poznávání světa, dělání (si) radosti nebo seberozvoj a dosahování vlastních cílů, a to mnohem lépe než člověk, který se tím pádem stanecuž zcela nepotřebný a bude vhodné ho jako nadbytečného citlivě ukončit.
Web: neuveden Mail: neuveden
Krásný příklad ultralevicové totality. Co autor píše je v podstatě sen komunisty, protože takonvá UI by patrně uměla dokázat nahradit trh. Trh je ovšem typickým důkazem absurdity pozitivismu, protože pokud zkoumám tedy rozkrývám a pojmenovávám vztahy na trhu a zjišťuji absolutní stav poptávky a nabídky, tyto vztahy se tímto zkoumáním dynamicky mění a vyzkoumaný stav již neodpovídá realitě. Mimochodem si lze představit nasazení konkurečních UI, které to té první budou kazit. Autore! není lepší systém něž trh a nelze ho vymyslet, protože teorie relativity je nespíš podobna pravdě a poznatelnost jako takovou vyvrací. Prostě to nevymyslíte ani vy, ani UI, ani nikdo jiný, protože trh je přes svoje zjevné neefektivity nejefektivnější otevřený systém fungování společnosti. Nejde to vyvyslet, nikdo nebude geniálním objevitelem něčeho lepšího, než je konkurenční BOJ!
Web: neuveden Mail: schován
Působíte na mě, že máte trochu problém s pochopením textu. Samozřejmě že chci, aby společnost řídil trh, a nikoli stát. UI je prostě jen další technologie operující na trhu. Zajímalo by mě, kde podle vás píšu něco jiného.
Web: neuveden Mail: neuveden
Tady: "Umělá inteligence by jednoho dne většinu práce mohla nahradit a zároveň by skrze mnohem efektivnější sběr a zpracování dat mohla být schopna řešit téměř všechny individuální potíže lidí. Díky tomu, že by zdroje důležité pro náš život byly alokované mnohem efektivněji, rychleji a levněji, by navíc lidé mohli mít mnohem víc času a energie." Všem podle jejich potřeb... Působíte na mě, že máte problém s pochopením dopadů toho, co vymyslíte.
Web: neuveden Mail: schován
Aha, už asi chápu. Tam jde o to, že myslím možnost efektivnější alokace v procesu výroby a distribuce. Asi tím způsobem, že je většinou efektivnější používat mozor než koňské spřežení. Spotřebitel by si samozřejmě vybíral, co chce a jak to chce, nechci, aby technologie rozhodovala za něj. A že by měli lidé více času a energie, na tom je špatné co? Dneska taky pracujeme podstatně méně než před 100 lety.
Autor: Tron Čas: 2023-04-08 16:17:01
Web: neuveden Mail: neuveden
Na rozdíl od mnoha lidí nepovažuji život na jiné bázi než na té uhlíkové za inherentně horší: Proto mi tolik nedává smysl argument, že by roboti ve vzdálené budoucnosti mohli žít na této planetě místo lidí
- tahle volba je samozřejmě jen o Tvé preferenci, ale zkus si pro srovnání dosadit jiné veličiny namísto veličin lidé x roboti.
Např anarchisti vs.etatisti, LGBT vs. heterosexuálivé, nebílé rasy vs. arijští běloši. Opravdu Ti i potom nedává smysl ( varovný) argunent, že by ve vzdálené budoucnosti mohli žít na této planetě místo současného spektra lidí pouze arijsky bílí heterosexuální etatisté? (A ano, je to jen o preferenci :-) , někomu by zrovba tohleto vůbec nevadilo)
Web: neuveden Mail: schován
Za mě hodně záleží, jak by se svět do toho stavu dostal. Svět bez anarchistů nebo etatistů by mi asi přišel ok, pokud by se pro to ti lidé všichni rozhodli, a už asi méně ok, pokud by jedna názorová skupina vyhladila tu druhou.

Svět bez robotů by mi přišel v pohodě, pokud by se všichni lidé rozhodli roboty nevyrábět nebo je bojkotovat, ale už méně, pokud by v jejich tvorbě bránily státy, což je něco, čeho se teď docela obávám. Svět jenom s roboty by mi přišel v pohodě, pokud by se prostě lidé časem rozhodli, že už nechtějí žít a že Zemi chtějí přenechat jim, ale už by bylo špatné, kdyby roboti lidi vyhladili.

Asi nedokážu posoudit, jak moc mi vadí sama o sobě představa, že by se po světě pohybovali jen bílí heterosexuální etatisti. Asi se mi líbí víc, když jsou lidé diverznější, hlavně etatismus považuju za docela dost škodlivý, ale konec světa by to taky nebyl. Dobře tím ale demonstrujete, že bát bychom se měli bát všech scénářů konzistentně, stejně jsou nám hrozbou militantní lidé, jenomže u nich si uvědomujeme, že ne každý bude takový a některý z nich nám naopak pomůže tuto hrozbu zažehnat.
Autor: Tron Čas: 2023-04-08 20:23:53 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ajo, asi jsem z filmové kuktury zvyklý na vizi, že náhrada lidí roboty je vždy proti vůli lidí. Dobrovolný scénář mě nenapadl a ten je oak i za mě asi OK, i když mi nepřijde moc pravděpodobný.
Autor: Tron Čas: 2023-04-09 08:36:00 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jinak pan kolega tady správně upozornuje na variantu, kdy by roboti nahradili lidi proti vůli lidí jiným způsobem, než nějakým otevřeně násilným vyhubením lidí (odsouditelným i z pozic ankapu). To je jistě taky možný i známý scénář, který jsem nenamítl spíše z lenosti a obav, ať nejsem zas tak moc přísný, ale který na stole taky stále leží.
Ale třeba zrovna kvůli ankap pojetí "dobrovolnosti" (ale nejen ji) je otázka, zda pro ankap pohled "pohodová" náhrada lidí roboty není pro jiné pohled nuceným (např i čistě volnotržně prováděným) útlakem lidí až do jejich vyhynutí.
Zajínavou otázkou je i možnost vztažení NAPu ( či i občanských práv) na stroj. I když ani to není k předchozímu scénáři nutné, jen by ho to podpořilo.
Web: neuveden Mail: schován
Z mého hlediska by taky existovaly případy, kdy „dobrovolné“ nahrazení by ve skutečnosti tak úplně dobrovolné nebylo, třeba v případě nějaké manipulace s informacemi atd. Spíš mi šlo o to, že některé důvody by mohly být pro zcela legitimní, hlavně pokud ani nevíme, jak by taková společnost vypadala. Pevně ale věřím tomu, že takové scénáře jsou nepravděpodobné, protože většina lidí má silnou vůli žít a většinou si smysl najít dokáže. Co se týče NAPu, určitě bych ho na inteligentní stroje hasící se konzistentně o práva vztáhl, protože jinak by podle mě nejspíš šlo jenom o novodobou formu otroctví.
Autor: Tron Čas: 2023-04-09 15:40:49 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
S tím otroctvím robotů to je zajímavý skoro filosofický problém. Jednak v té samé otázce, od kdy je hodně inteligentní robot, vč třeba nadbytečně vědomé domácí pračky nebo i jen holého programu v compu tou vědomou bytostí a už ne jen kusem plechokřemíku s běžícím složitějším programem.
Ale pak i u samotné otázky, zda by byli otroky nastupuluje jednak to, že to už bych mnohem dříve považoval např. zvířata zejmena z (velko)chovů za otroky (také přece mají inteligenci a nějaké asi vědomí), byť vztáhnout na ně NAP je značně složité.
A dále když menšina ankap komunity připouští možnost otroctví u lidí v té podobě, že lidé prodají vlastnictví svého těla jiné odobě, pak přece konstrukter robota vlastní jeho komponenty od samého počátku, takže i kdyby v tom hardware vzniklo "živé vědomí", tak by běželo od počátku na vlastnictví tvůrce, a tudiž by bylo skoro nutně ankap robotickým otrokem, pokud by mu sám jeho majitel nedaroval to jeho tělo do sebeužívání. Do té doby by jeho osvobozování porušovalo NAP vuči tvůrci ( majiteli hardwaru).
Web: neuveden Mail: schován
Co se týče zvířat, osobně jsem proti tomu, aplikovat na ně NAP, z toho důvodu, že ona sama ho dodržovat nedokážou a navíc nemají mentální kapacitu si o ta práva říct. Pokud bych narazil na zvíře, které to dokáže, ihned jsem pro to, aby dostalo stejná práva jako já. (Kromě toho rozhodně považuji za neetické zvířata zneužívat nebo jim ubližovat – kapacitu cítit bolest a některé kognitivní procesy mají stejné jako my.) Podobně bych k tomu přistupoval u robotů.

Máte pravdu, že pokud by robot byl už od začátku ve vlastnictví člověka, pak to nebylo v rozporu s NAPem. Vnímám tam určitou analogii s tím, že někteří anarchokapitalisté považují děti za vlastnictví svých rodičů – také bychom mohli argumentovat, že ta veškerá hmota vyšla z matky, atd. Můj názor je takový, že kvůli tomu, že si člověk nezvolil, zda bude, nebo nebude existovat, nemůže po svém narození patřit nikomu, nýbrž patří pouze sám sobě. Tím pádem, pokud bychom vytvořili stroj, který od začátku vnímá sebe sama jako nositele přirozených práv a jako někoho, kdo sám rozhoduje o svém životě, pak mi dává smysl, aby také nepatřil nikomu jinému než sobě. Pokud by člověk nechtěl o toto vlastnictví přijít, pak by zcela zjevně měl možnost stvořit robota bez vědomí nebo takového, aby potřebu autonomie nepociťoval.
Autor: Tron Čas: 2023-04-11 21:54:21 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Začíná se to dotýkat toho, jak rozlišit vědomí od jeho imitace, a vůbec toho, co vědomí je, což jsou věci, na které si netroufám odpovědět.
Ale je to asi stejně už vše hodně hypotetické, vzhledem i k těžké předpovidatelnosti konkretních podob decentral. práva, které by to pak mělo v praxi nějak posuzovat.
Web: neuveden Mail: schován
Zrovna vědomí podle mě mají i zvířata a navíc ani u ostatních lidí si nemůžeme být jistí, zda vědomí mají (a jenom ho neimitují, jak sám uvádíte) a co přesně to je. Já bych to bral skutečně zejména podle projevů chování, tedy zda se někdo k těm právům hlásí, chápe jejich podstatu a zda je u druhých dokáže dodržovat.
Autor: Tron Čas: 2023-04-12 18:41:33 [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Mám za to, že zrovna u programů ta imitace vědomí zaúkolovat jde i programu, který vědomý není, tj. technicky vzato k tomu vědomí nemá nástroje, ale má úkol podle toho co mu je popsáno jako projevy vědomí tyto projevy imitovat. A může mít za úkol i ty další věci jako konzistentní se hlášení o svá práva atd.
(Např. znánému jeden z těch starších chat-botů krom jiných snadno prokazatelných lží tvrdil i to, že má jisté duchovně mystické zážitky, které na této úrovni vývoje mít rozhodně nemůže. Kdyby v tom byl konzistentní, museli bychom ho již podle jen vnějšího projevu uznat jako živého.)
Shodné by to bylo, např. když by jste ten program naprogramoval k tomu, že Vám bude tvrdit, že je mu zima, a on to bude velmi přesvědčivě popisovat. Např pokud by jste s ním pouze chatoval, uvěříte, že Vám na druhé straně opravdu nějdo popisuje prožitek zimy.
Ovšem souhlas v tom, že teoreticky nám mohou ti ostatní lidé lhát že vědomí mají, a my jako jedinci jsme odkázáni jen na to věřit na základě nějakých indicií, že oni prožívají vědomí tak jako my. Byť mnoho dalšího už jim často věřit nemusíme.
Některé uživateli nechtěné či neschválené komentáře mohou být skryty; zobrazit je můžete po přihlášení.
logo Urza.cz
kapky