Diskuse – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Komentáře uživatele rolf (strana 1)

Nezobrazí-li se komentář po prokliku do odpovídající diskuse, znamená to, že se jedná o reakci ve vlákně, které se uživatelé rozhodli skrýt (tyto může každý zobrazit po přihlášení).

Autor: rolf Čas: 2017-02-28 16:29:28 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
A jakou bude mít motivaci majitel soukromé silnice k tomu, aby šikanoval řidiče na své silnici stejně jako dnes nebo dokonce ještě více?
Autor: rolf Čas: 2017-02-10 12:37:35 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
jistě.
Autor: rolf Čas: 2017-02-10 12:32:57 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Nepochybně v anarchokapitalismu by bylo více diskriminace než je dnes. Míra svobody se neměří tím, nakolik a koho lidé diskriminují.
Autor: rolf Čas: 2017-01-19 07:48:41 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Plot kolem zahrady, nebo zbraň na obranu apod. nejsou investované postředky. Řekněme, že to jsou postředky vynaložené.
Autor: rolf Čas: 2017-01-18 11:51:43 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To pravděpodobně není jejich úkolem, nešlo o žádnou mimořádnou událost, řešení krizové situace, ani ochranu života či majetku, to rozhodnutí policajtů je zavolat vypadá jako napadnutelné.
Autor: rolf Čas: 2017-01-17 16:35:35
Web: neuveden Mail: neuveden
Omlouvám se za zdvojení.
Autor: rolf Čas: 2017-01-17 16:33:53 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Velká většina lidí podporuje stát, chce ho, poptává ho, ale nemyslím, že to pramení z jejich hlubokého přesvědčení, že by o tom předtím důkladně přemýšleli. Nikdo jim to téma k přemýšlení ani nikdy nenabídl.
Pokud by etatismus našel dostatek vlivných myšlenkových odpůrců, kteří by to nastolili jako téma k společenské diskuzi, je možné, že by se ty pochybnzáklady, na kterých stát stojí, rozsypaly.
Autor: rolf Čas: 2017-01-17 16:33:53 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Velká většina lidí podporuje stát, chce ho, poptává ho, ale nemyslím, že to pramení z jejich hlubokého přesvědčení, že by o tom předtím důkladně přemýšleli. Nikdo jim to téma k přemýšlení ani nikdy nenabídl.
Pokud by etatismus našel dostatek vlivných myšlenkových odpůrců, kteří by to nastolili jako téma k společenské diskuzi, je možné, že by se ty pochybnzáklady, na kterých stát stojí, rozsypaly.
Autor: rolf Čas: 2017-01-16 15:23:34
Web: neuveden Mail: neuveden
O tom moc nevím, ani se o to nezajímám, je to pro mě spíše podružné téma, ale předpokládám, že ten boj za čistotu názorů míří hlavně proti Rusku. Pak není příliš překvapující, že to podporuje i ta výše uvedená strana, která má zahraniční politiku jasně ukotvenou jako pro-evropskounijní, pro-americkou a proti-ruskou. I kdyby byla více doprava než ve skutečnosti je, tak by to asi bylo stejné.
Autor: rolf Čas: 2017-01-16 08:23:15 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ujasnili jsme si, že fanatické a ovčí argumenty se týkají něčeho zcela jiného.
Ujasnili jsme si, jaký je Váš názor na moji první větu prvního komentáře (..když nevěřím jednotlivcům, že budou respektovat pravidla, jak můžu věřit instituci s monopolní mocí, která je jen součtem jednotlivých lidí..)-tj. Vaše teorie o státním zprůměrování.
Neodpověděl jste mi nicméně co je dle Vás špatně na obsahu zbytku prvního komentáře a co je špatně na celém druhém komentáři. Odpovědi jste se vyhnul s tím, že se netýkají tématu příspěvku a že, nesouvisejí jeden s druhým.
Autor: rolf Čas: 2017-01-15 21:40:00 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, přepsal jsem se, správně mělo být: etatisté jako Vy.
Autor: rolf Čas: 2017-01-15 19:02:18 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vraťme se zpátky k podstatě toho, co jsem napsal v prvním příspěvku a ještě jinými slovy pak v dalším komentáři:
"Bydlíte se sousedy v ulici a ten jeden řekne, že bude rozhodovat všechny spory, včetně případů, které se týkají i jeho, a že není žádné odvolání, resp. že se můžete odvolat třeba k jeho bratrovi, nebo tchýni, tak to by si asi člověk pomyslel, že je blázen"....
To je totiž přesně to, co statisté jako Vy obhajují. Já se ptám co je na tomto naprosto logickém argumentu fanatické a ovčí.
Autor: rolf Čas: 2017-01-15 10:41:55 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Vaše popuzené reakce na moje komentáře v diskuzi pod tímto článkem započaly evidentním nepochopením toho, co jsem napsal v úplně prvním příspěvku v 08:43:58.
Smyslem mé poznámky bylo poukázat na absurditu toho, že instituce státu jako monopolního tvůrce pravidel a rozhodčího sporů je, že vydává pravidla, kterými se řídí i on sám a rozhoduje spory, ve kterých je zapojen i on sám, tudíž je zřejmé, že bude toto dělat ve svůj prospěch, vč. prznění zákonů, záměrného provokování konfliktů, minimální ochrany za maximální cenu, atd.
Nicméně Vy jste se chytil té části textu, že je to ...instituce monopolní mocí, která je jen součtem jednotlivých lidí...a na to jste narouboval ty argumenty o zprůměrování atd.,


Autor: rolf Čas: 2017-01-14 13:53:35 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To nevolnitví bylo už v té době dost na ústupu, někde taky nebylo vůbec, mělo různou podobu v různých oblastech Evropy, někde se platila jen peněžní renta, ta závislost na pánovi byla někde uzší někde rozvolněnější..Demokracie nevolnictví nezrušila, zrušil ho především nástup kapitalismu. Šlo beztak o jinou dobu, jinou civilizační úroveň. Pro mě je nástup demokracie krokem zpátky, než kdyby zůstala zachována tehdejší monarchie.

Demokracie přinesla kvalitativně jiný charakter válek: brutálnější a totálnější. Přispěla k tomu jistě i technologie, ale především je to sociálně determinované. Války v demokracii se vedou ideologicky, stát patří jakože všem a tak jsou do války chtě-nechtě zapojeni všichni, tudíž stírají se rozdíly mezi civilisty a vojáky, kdežto války v monarchii byly omezené a vedly se v důsledku sporů o území, to že při nich fyzicky trpělo civilní obyvatelstvo byla opravdu spíše výjimka.
Autor: rolf Čas: 2017-01-14 10:14:20 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ekonomická práva jsou osobní práva, osobní jsou ekonomická, to bych nerozděloval.
Mimochodem s nástupem demokracie se taky mění charakter válek, dříve prakticky nebyla všeobecná branná povinnost, války se vedly většinou armáda proti armádě, zatímco život ve společnosti víceméně běžel dál, nebyly to ty totální civilizační války, které vedly a vedou demokracie, kde trpí celé národy.
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 18:19:19 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Bude-li polovina lidi vrahy a polovina lisajicimi se mazliky, mate slusnou sanci, ze neprezijete setkani s vice nez dvema. Po statnim zglajchsaltovani na mirne protivny prumer uz sice nebudete nezne oblizovan, zato ale nazivu.
...........................................................
Denně mám kontakt s novými lidmi jako svými zákazníky, většinou se snažím s nimi navázat nějaký vztah, promluvit s nimi, potkám taky problematické lidi, z nich určitá část jsou poloviční magoři, někteří arogantní a nepříjemní jedinci, ale je to jen malá menšina z té menšiny problematických lidí.
Vaše zkušenosti Vám moc nezávidím.
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 18:07:03 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Protože králové a monarchové považovali svou zemi za svůj dědičný majetek a tak své podané v průměru tolik neždímali, měli zájem o udržení hodnoty kapitálových statků. Zatímco v dnešní demokracii je vykořisťování podaných větší (taky protože na to mají méně času - jen do dalších voleb) a taky proto, že těch parazitů je v demokratickém státě více. Tady se čistě bavíme o formě vlády, tj. jestli monarchie nebo demokracie- neměl jsem na mysli středověk, ale spíše novověk, tj. dobu od 17.stol. do nástupu první světové války, to jsem se možná blbě vyjádřil.
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 14:16:06 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Bydlíte se sousedy v ulici a ten jeden řekne, že bude rozhodovat všechny spory, včetně případů, které se týkají i jeho, a že není žádné odvolání, resp. že se můžete odvolat třeba k jeho bratrovi, nebo tchýni, tak to by si asi člověk pomyslel, že je blázen.
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 14:10:24 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jakého průměru?
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 12:38:12 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Demokratické náboženství (vyšší forma státního náboženství) vystřídalo to klasické náboženství. Demokratická forma vlády je horší než předchozí formy vlády, tj. králové a šlechta.
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 11:47:37 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
To jsou ti puritáni v Americe nebo jak se nazývají, myslím, že ti magoři vyvolali mj. už i občanskou válku Severu proti Jihu, i když k té by došlo tak jako tak. Jinak ale platí, že církevní náboženství vystřídalo státní náboženství. A to je ještě totálnější.
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 10:15:31
Web: neuveden Mail: neuveden
Je to forma náboženství pro ty lidi. S tím rozdílem, že náboženství na Západě aspoň prošlo nějakou reformou a podařilo se ho udržet ve svých mezích. Kdežto etatismus se jako náboženství vyvinul do své nejzrůdnější podoby - demokracie. A vyhlídky na jeho reformaci jsou mizivé, jeho postup je nezadržitelný.
Autor: rolf Čas: 2017-01-13 08:43:58
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, to je další velký argument proti etatismu, tj. když nevěřím jednotlivcům, že budou respektovat pravidla, jak můžu věřit instituci s monopolní mocí, která je jen součtem jednotlivých lidí. Podobně jako když stát je tvůrcem pravidel a finálním soudcem, včetně sporů, které se týkají jeho. Jak může někdo věřit, že nebude určovat pravidla a soudit ve svůj prospěch.
Autor: rolf Čas: 2017-01-12 22:02:59
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, FairTrade je soukromý zprostředkovatel mezi zemědělskými producenty a jejich odběrateli. Já jsem ještě nikdy nic, co mělo jejich značku nekoupil a kupovat nebudu. Ale ať si ta organizace dělá co chce, když se najdou hlupáci, kteří jsou ochotni platit za svoje kafe nebo čaj, které je označeno touto značkou, ještě další peníze navíc.
Autor: rolf Čas: 2017-01-10 12:03:30 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Ano, přesně tak. Za předpokladu, že by ten Dán se bránil a někoho by zastřelil, jistě by si to ty konkrétní úředníci více rozmysleli, až by šli k někomu jinému. Kdyby takových případů bylo víc, pochybuji, že by v téhle politice pokračovali.
Autor: rolf Čas: 2017-01-10 10:45:10 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Jistě by to ale byla smysluplnější selfdestrukce než když někdo odejde na bojovou misi do Afganistanu.
Autor: rolf Čas: 2017-01-08 15:42:14 Titulek: Re: K maximalizaci užitku [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Já bych se zeptal, jestli by ti lidé, co tolerují státní násilí souhlasili s tím, kdyby měli možnost výběru, pokud by přesto odpověděli, že se státem souhlasí, pak bych jim řekl, ať ty co s tím nesouhlasí, nechají na pokoji.
Autor: rolf Čas: 2017-01-06 12:45:55 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Navíc, kdyby ponechali naprosto volný trh, došlo by díky konkurenčnímu boji k vytvoření monopolu, tedy jakési nadnárodní celosvětové společnosti jenž by vše ovládala,
a tomu oni také brání, tím že kontrolují a brání vytváření monopolů,
nebot ten konkureční boj by mohl skončit vytvořením monopolu...
........................
To je těžký omyl. Vlády vytvořily monopoly. Všechny monopoly, které kdy vznikly ve světě díky konkurenčnímu boji, časem svojí monopolní pozici ztratily.
Autor: rolf Čas: 2017-01-05 09:02:19
Web: neuveden Mail: neuveden
Násilná hospitalizace na psychiatrii (a to se asi týká většiny pacientů) byla a je zneužívána, můžu si představit, že ta většina lidí tam je držena, aniž by byli komukoliv nějakým větším nebezpečím. Na druhou stranu tady u té ženské evidentně vedení té nemocnice nedokázalo zhodnotit, že je pro okolí nebezpečná. Koneckonců, když už někoho škrtila předtím v kavárně, tak ji mohli držet v normálním kriminálu. Co si o tom myslíte Vy jako autor článku?
Autor: rolf Čas: 2016-12-31 13:56:39 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Tak jistě, čistý vzduch je čistý vzduch, stejně tak pohyb je lepší než sedět u televize, střídmé jídlo je lepší než přejídání se..prostě ty výzkumy jsou zkreslený nějakým směrem, to mi nikdo nevymluví. Ale to je už jedno, o to koneckonců opravdu vůbec nejde.
Autor: rolf Čas: 2016-12-31 13:16:33 Titulek: Re: [↑]
Web: neuveden Mail: neuveden
Já jim moc nevěřím, bylo by dobré se blíže podívat na to, jak se takové výzkumy a studie provádějí, jak se pracuje s daty, jaké faktory se berou v úvahu atd., kdo je financuje, co z nich má tudíž vyplynout...
Ale bezpochyby pro podstatu věci je to zcela irelevantní.

Autor: rolf Čas: 2016-12-31 12:04:00
Web: neuveden Mail: neuveden
Jsem fanoušek švédského snusu, to je tabák, který se vkládá do úst, ve Švédsku je nesmírně rozšířený, užívá se bez kouření, něco jako žvýkací tabák. Jeho prodej je v EU zakázán a dá se pořídit jen "pod pultem".
Pokud budeme na chvíli předpokládat, že kouření tabáku je škodlivé jak aktivně tak pasivně, a jsem přesvědčen, že ty výzkumy jsou výsledkem falešné vědy (stejně jako globální oteplení a další pavědecké teorie), pak bych se soudruhů zeptal, proč je zakázáno užívání snusu, kde celý argument pasivního kouření odpadá. To je jen taková perlička..Samozřejmě víme, že hlavním důvodem je podkopání konceptu soukromého vlastnictví.logo Urza.cz
kapky