Diskuse – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Komentáře uživatele Richard Fuld (strana 1)

Nezobrazí-li se komentář po prokliku do odpovídající diskuse, znamená to, že se jedná o reakci ve vlákně, které se uživatelé rozhodli skrýt (tyto může každý zobrazit po přihlášení).

Web: neuveden Mail: schován
Lukáš Kovanda zde: https://nazory.hn.cz/c1-66988150-kurzarbeit-pro-automobilky-je-chybou-na-dluh-si-kupujeme-stradani-a-bidu

"Program kurzarbeitu utlumuje proces ničivého tvoření – kreativní destrukce."

Takto se ten "ekonom" vyjadřuje ke společnosti ŠKODA AUTO. :-) Chtěl by kreativně destruovat škodovku, která kvůli nedostatku čipů nemůže po nějakou dobu vyrábět auta. Výsledkem by asi byla nová automobilka, která by začala vyrábět auta neobsahující žádné čipy. Mnohdy už s tou jeho kreativní destrukcí působí jako kašpar. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Pravda se v čase nemění. :-) Tady není co soudit. :-) Tady je čas na vzdělání, ne na čekání, jak to dopadne. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Tohle video jsem samozřejmě dávno viděl. :-) Kovandovy kecy o kreativní destrukci... O současném peněžním systému taky plácá bohužel nesmysly. Nesmysly o současných penězích vyučují ještě dnes i někteří vysokoškolští vážení profesoři a Kovanda je asi jedním z jejich žáků. :-) Není proto férové vyčítat zrovna Vám, že nevíte dost o současných penězích. :-) A to Vám vlastně taky nevyčítám. Vyčítám Vám, že se přestože o současných penězích v podstatě nic nevíte, kriticky se k nim vyjadřujete. Chápu, že jste nemohla vědět, že nevíte pravdu o současném peněžním systému, takže ani tyto výčitky nejsou vlastně na místě. :-) Prostě se jen snažte pochopit současné peníze, než je začnete kritizovat. Není to sice úplně jednoduché ale je to rozumný přístup obecně ke všemu, co chcete kritizovat. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Já Vám napíšu (a podrobně vysvětlím), že FIAT žádnou víru nepotřebuje a Vy mi napíšete, že ta víra ve FIAT má svá pravidla. :-) Tahle diskuze ztrácí smysl.

Já nevěřím, že si za stejné peníze koupím to samé co dnes. Tomu byste mohla snad věřit Vy, a to v centrálně plánované ekonomice, kde ceny stanovují úřady. V tržní ekonomice se ale ceny mění, tudíž je nesmysl věřit, že zůstanou konstantní.

Jasně, že Vám, která nemá ani nejmenší tušení jak fungují ty FIAT měny, dává smysl primitivní upínání se na něco tak jednoduchého a intuitivně pochopitelného jako je zlato a nemovitosti. Já taky přece nikde nepíšu o tom, že zlato nebo nemovitosti nejsou z dlouhodobého pohledu výnosnější aktiva, než samotné účetní peníze. To ale neznamená, že ty účetní peníze jsou špatné. Jsou jen méně výnosným, resp. v dobách záporné reálné sazby ztrátovým aktivem. To je ale zlato v době poklesu jeho ceny taky. :-) Hlavním účelem peněz ale není být výnosným aktivem. Ideální peníze jsou bez výnosu ale i bez ztrát, tedy aktivum se stabilní kupní silou. A to se penězům v mnoha ohledech daří. Když mzdy a důchody rostou rychleji, než ceny, pak na to lze nahlížet i tak, že inflační znehodnocování peněz je domácnostem trhem a státem kompenzováno.

O účetních penězích už se učí dlouhá staletí. Není to žádná novinka. A ano dnes po 50 letech opuštění posledních zbytků zlatého standardu je spokojený úsměv na rtu (nikoliv výsměch) na místě.

Něž začnete současné účetní peníze kritizovat, zjistěte si o nich více informací a neomezujte se přitom jen na prodavače zlata a stříbra, kteří si na falešné a nesmyslné kritice současného peněžního systému vystavěli svůj byznys a nemohou tedy být již z podstaty věci objektivní.
Web: neuveden Mail: schován
Tak klidně na to můžete nadávat. Nikdo Vám nebrání. Aby bylo něco super, musíš tomu něco dát, nějak o to usilovat a né čekat, že to tak nějak samo bude super.
Web: neuveden Mail: schován
To je jen Váš vyhraněný a primitivní pohled, že stát někoho okrádá. Když se Vám nelíbí pravidla/zákony daného státu odstěhujte se jinam, nebo se je pokuste demokraticky změnit.
Web: neuveden Mail: schován
Tak klidně na to můžete nadávat. Nikdo Vám nebrání. Aby bylo něco super, musíš tomu něco dát, nějak o to usilovat a né čekat, že to tak nějak samo bude super.
Web: neuveden Mail: schován
Současné účetní peníze samozřejmě kryté jsou. Např. peníze vznikající při financování hypotéky, jsou kryty nakupovanou nemovitostí, která je ve prospěch banky dlužníkem zastavena. Obdobně to funguje u mnoha dalších úvěrů poskytovaných bankou. A kromě poskytnutí zástavy jsou ty peníze kryty závazkem dlužníka ty peníze (včetně úroku) bance vrátit. Proti účetním penězům stojí v aktivech banky závazek dlužníka. Proti komoditním zlatem krytým penězům stojí v aktivech banky zlato. Dlužník toho hodně vyprodukuje, aby jím vytvořeným penězům poskytl protihodnotu v podobě zboží a/nebo služeb, jež lze za ty peníze koupit. Zlato naproti tomu pouze pasívně leží v trezoru banky a nic samo od sebe automaticky nevyprodukuje.

"Klasické" komoditní peníze jsou kryté zlatem a důvěrou v banku, že splní svůj závazek kdykoliv jí emitované peníze směnit za zlato. Ale tím to končilo. Jinými slovy komoditní peníze jsou kryty "zástavou" ve formě zlata, ale už zde není žádný závazek dlužníka, který by ho nutil něco nově vyprodukovat a nabídnout to za peníze, aby mohl svůj dluh bance splácet. Tento zcela zásadní princip je u krytí účetních peněz jaksi navíc, oproti komoditním penězům.
Web: neuveden Mail: schován
Víra ve zlato a BTC má i své apoštoly... :-)
Web: neuveden Mail: schován
Víra ve fiat měny? Současné účetní peníze (nazývané zavádějícím způsobem jako fiat měna) žádnou vírů nepotřebují. Jejich hodnota je založena na tom, že každou existující korunu někdo vlastní a někdo jiný ji (bance) dluží. A ten, kdo peníze dluží musí produkovat tak, aby si vydělal nejen na svoji spotřebu ale i na splátky dluhu bance. Pokud to nedokáže, zkrachuje a o téměř veškerý dosud nabytý majetek přijde. Totéž platí i pro firmy jako dlužníky.

Kupní sílu penězům tak poskytují dlužníci, kteří musí produkovat/pracovat a svou produkci na trhu nabízet těm, co zrovna ty peníze drží. Takto je zcela systematicky zajištěno, že existence účetních peněz je spojena zároveň s existencí kupní síly poptávky a existenci vůle dlužníků produkovat a nabízet svou produkci/práci za ty již existující peníze, které (aktuálně) drží někdo jiný. Současně vznik nových účetních peněz představuje vznik nové kupní síly těchto peněz ale zároveň i nové ekonomické produkční aktivity dlužníků, jejichž dluhy vznikly současně s těmi penězi. Účetní peníze se tedy obejdou bez víry. Stačí pokud dlužníci budou chtít zůstat v ekonomickém systému a nebýt vyloučeni ze společnosti kvůli jejich neschopnosti splácet své dluhy, tedy poskytovat zboží a služby, které si mohou koupit ti, kdo aktuálně drží peníze, kterým dal ten dlužník společně s bankou vzniknout v okamžiku, kdy si je od banky půjčil.

Žádné jiné peníze nemají tuto vlastnost. Zlato, BTC, zlatem kryté peníze, všechny tyto alternativy nemají v sobě implementován výše uvedený princip. Právě tyto komodity a komoditní peníze vyžadují od jejich držitelů pevnou víru, že si za ně něco koupí, že je někdo (kdo k tomu není žádnou "systematickou silou" nucen) smění za něco jiného. Je to tedy naopak. Účetní peníze se bez víry obejdou. Neobejdou se bez ní ale jiné peníze, nebo komodity používané ke směnám.
Web: neuveden Mail: schován
Někdy ne. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Tak pokud Vám nezbydou peníze po zaplacení daní a odvodů, pak se asi budete muset spokojit s tím, co nabízí stát.
Web: neuveden Mail: schován
Až do těchto filosofických končin nemá cenu zabíhat. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Na první pohled to zní funkčně. Ale pokud bychom šli dál, tak to začne drhnout.

1. Např. někdo si nebude moci dovolit zaplatit za soud.
2. Soudci nelze nezaplatit? Platba předem? Přichází problém bod 1.
3. Soudce nesmí být odvolán, ale kdo ho bude volit/jmenovat, jak?
4. Co Vás bude nutit k respektování výsledku soudního jednání, kterého se nezúčastníte?
5. Kdo a jak bude vymáhat povinnosti uložené soudcem?

V podstatě navrhujete řešení stejné jako je to státní, jen místo státních institucí byste dosadil soukromé firmy?
Web: neuveden Mail: schován
Ano, sobectví je jeden z předpokladů k tomu, aby se kdokoliv stal příznivcem Urzy. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Státu platit musíte. Každý musí. Tak je to parlamentem určeno. Plaťte státu a zajistěte se po svém.
Web: neuveden Mail: schován
Takže Vás naštvalo, že stát v době epidemie covidu zavřel provozovny některých podnikatelů? Chápu, že se zlobíte a chápu že jste v této souvislosti "objevila" Urzu a že se Vám líbí jeho "recepty". Zkuste ale taky pochopit, že to zavření provozoven mělo své vážné důvody.
Web: neuveden Mail: schován
Co považujete za Vaše území a jak Vám stát zakazuje na něm podnikat? :-)
Web: neuveden Mail: schován
Nechci Vám sahat do svědomí ale někdo, kdo namísto zvratného zájmena "si" používá sloveso "jsi" by neměl kritizovat skutečnost, že hlasy hlupáka mají stejnou váhu jako hlasy mudrce. :-)

Vaše chápání demokracie taky o nějakém zvláštní intelektu Vaší osoby nevypovídá. Měl byste tedy být rád, že jako hlupák máte stejná voličská práva jako ostatní a ne to kritizovat.

O podporu v nezaměstnanosti se žádá, neprosí. A máte na ni při splnění podmínek zákonný nárok. Věřte mi, že mnoha lidem takovéto řešení vyhovuje více, než žebrat u příbuzných nebo u cizích lidí.

Abyste měl nárok na podporu, musíte nejprve splnit podmínky pro vznik nároku na podporu. Zneužívači sociálních dávek samozřejmě existují. Ten systém je tady ale pro těch cca 97% lidí, kteří ten systém v případný okamžik využijí, nikoliv zneužijí.
Web: neuveden Mail: schován
Nikdo Vám přece nebrání abyste vždy, když se ocitnete v problémech, tak se obrátil na konkrétního člověka, kterému důvěřujete, aby Vám pomohl. Nemusíte přece využívat péče státu, která Vám nevyhovuje. Ostatním asi vyhovuje, když mají např. v nezaměstnanosti nárok na podporu v nezaměstnanosti a nemusí tak obtěžovat své blízké, či cizí lidi a žebrat u nich o pomoc. Pokud by jim to nevyhovovalo, pak by zřejmě založili stranu, která by v parlamentu vyhrála a náležitě jejich názorům zákony změnila.
Web: neuveden Mail: schován
Tak to byla pecka na solar. :-) Už tisíckrát bylo ankapákům řečeno ať si s tím ankapem jdou na území, které není státem. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Jakože, když odevzdáte daňové přiznání a zaplatíte daň, tak máte pocit razantnějšího násilí vůči Vám, než když někdo přijde k Vám domů a sebere Vám všechno, co máte, jenom protože Vy jste v té dané situaci ta slabší a prostě to může v té dané chvíli udělat?
Web: neuveden Mail: schován
Ankap je systém bez formální vlády. Ta skutečná moc nebude v ankapu sice formálně ustavena, to ale neznamená, že se tam žádná moc neuplatní. Jen to nebude oficiální a nebude se tomu ani tak říkat. Příkladem budiž moc mafie. Mafie taky nemá formálně ustanovenou moc, přesto ji nepochybně má.
Web: neuveden Mail: schován
Teď jste trefil hřebíček na hlavičku. I pro správní delikty totiž platí obdobné nároky na to, aby mohly být potrestány, jako pro trestné činy. To znamená, že v případě jednání, které je deliktem, ale není zde shledána společenská nebezpečnost, nebo je její úroveň příliš nízká, měl by úřad pouze konstatovat porušení předpisu ze strany delikventa a od potrestáni upustit. Bohužel tímto se skoro žádný úředník ani policajt neřídí. A když se kvůli tomu budete soudit, tak se dozvíte, že daná evidenční povinnost je důležitá a že i pouhé opožděné nahlášení může mít dostatečně velké společenské následky. Jinými slovy se Vám dostane poučení, že pořádek musí být... Další problém je, že často zákon stanovuje minimální výši pokuty. Pak úředníkovi ani nezbývá, než ji uložit alespoň v té minimální výši. Obrano by tak mohlo být až zrušení daného ustanovení Ústavním soudem.

Pokud má člověk chuť a náladu, tak se může proti rozhodnutí bránit s tím, že odůvodnění rozhodnutí o pokutě vůbec nezohlednilo úroveň společenské nebezpečnosti. Pak Vám nadřízený orgán nebo soud dá zapravdu v tom, že to úřad neposuzoval a tím způsobil nepřezkoumatelnost daného rozhodnutí a toto rozhodnutí zruší a vrátí zpět k novému projednání. Takovýchto procesních vad mívají tato rozhodnutí spousty, takže se nakonec může podařit, že při opakovaném projednávání úřadu uplyne prekluzivní lhůta. Ale jak říkám, je to spíše pro ty, kteří si chtějí s úřady "hrát".
Web: neuveden Mail: schován
Chudí se bojí nástupu pravicových stran proto, že mají obavy, že díky jejich vládě ještě více zchudnou. A bohatí se bojí nástupu levicových strana, protože mají obavy, že díky jejich vládě méně zbohatnou.

Pravomoci parlamentu (ne vlády) jsou v tomto ohledu v pořádku. Jinak by ty volby byly o ničem. :-)
Web: neuveden Mail: schován
O.K. Vy akcentujete mocenský násilný původ vzniku státu. Já zase vidím stát především jako formu organizace, kde násilí je použito pouze k vynucení společných obecně pro všechny platných
pravidel.

Až ta pravidla mohou odpovídat tomu Vašemu akcentu (totalitní, feudální státy...) nebo mohou být nakloněna spíše směrem k mému vnímaní státu (demokratické právní státy).
Web: neuveden Mail: schován
Souhlas. Tento přístup oceňuji. :-)
Web: neuveden Mail: schován
Pro lidi Vašeho typu je analogická spousta obsahově odlišných pojmů. :-) To není nic překvapivého. Píše se tady o tom velmi často a měli byste spíše zamyslet se nad tímto Vaší přístupem, než ho dál "rozvíjet".
Web: neuveden Mail: schován
Spousta lidí si myslí (jestli tomu věří je jiná věc), že stát potřebují k organizaci lidské společnosti. Tato myšlenka není náboženskou vírou a nebude, ani když to napíšete ještě tisíckrát a pokaždé trochu jinak.

O tom, jak státy vznikly si každý myslí něco jiného. Já Vám Vaši stupidní primitivní klackovou teorii, kterou máte za dokázanou :-)))) (opravdu jste mě tím pobavil), vymlouvat nebudu. Zkuste radši nějaké vzdělání nebo vhodnou literaturu.
Web: neuveden Mail: schován
Já si ale nemyslím, že je to otázka náboženské víry a Vy to jen tvrdíte, aniž byste k tomu měla nějaké přesvědčivé argumenty. To, že by to mohlo působit podobně, pro mě není argument. Kůň a kráva mají 4 nohy, v tom jsou si podobní, ale rozhodně přece nebudete tvrdit, že kráva je kůň.

Zastánci státu nemají stát za nějakého dokonalého boha. :-) Vidí, že státy nejsou ani zdaleka dokonalé. :-) Jen si myslí, že stát (navíc ne jen tak ledajaký stát ale stát právní a demokratický) je nejlepší způsob organizace společnosti. Označila byste pragmatický způsob organizace společnosti za nějakého boha. Asi těžko, že?
Web: neuveden Mail: schován
Tohle se Vám tedy nepovedlo.
Web: neuveden Mail: schován
Vy si pletete vznik celého náboženství s okamžikem, kdy jednotlivý člověk danému náboženství uvěří. Není samozřejmě třeba, aby každý věřící měl zjevení, jak nesprávně argumentujete. Stačí, když věřící uvěří tomu, že "daná pravda" se v minulosti zjevila někomu jinému. Pro vznik náboženství je třeba, aby někdo, kdo je jeho u "zrodu" to zjevení měl, nebo to alespoň přesvědčivě a dostatečně dlouho a dostatečnému množství lidí tvrdil. :-)
logo Urza.cz
kapky