Diskuse – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu

Komentáře uživatele Thevar (strana 1)

Nezobrazí-li se komentář po prokliku do odpovídající diskuse, znamená to, že se jedná o reakci ve vlákně, které se uživatelé rozhodli skrýt (tyto může každý zobrazit po přihlášení).

Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
1) Takovou školu založit nelze. 2) S kamarády se snažíme zakládat svobodné školy, co nám jen legislativa umožňuje a věřte, že legislativa opravdu neumožňuje čistě svobodné školy - ale ano, makáme a školy reálně zakládáme.
3) Než příště někoho osočíte z nic nedělání, tak by možná bylo lepší si něco zjistit. Kdybyste mne alespoň trochu znal, tak byste věděl, že u žvanění to rozhodně nekončí.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Ano souhlasím - také ani nikde netvrdím opak. :-D
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Explicitně tvrdí to, co nikde netvrdím. Kde tedy podle Vás tvrdím, že za všechny osobní selhání může stát? a kde tvrdím, že není přirozené se bát nového prostředí?
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Dnes to záleží hlavně na učiteli, v ankapu to bude záležet hlavně na rodiči. Hlavně celý článek začínám i tím, že to uvádím do kontextu povinnosti od státu hodnotit žáky.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
To mě mrzí, zrovna u Vás bych očekával, že to v tom uvidíte na první dobrou.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Myslím, že si trochu upravujete to, co píši a tvrdíte, co netvrdím. Nikde netvrdím, že za všechny osobní selhání může stát. Nikde netvrdím, že není přirozené se bát nového prostředí.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
ForyshaCZ píše - alespoň podle mě - velmi dobré, srozumitelné a inspirující texty – a jako jedna z mála má odvahu své texty i publikovat. Samozřejmě ne všichni v tom uvidí tu nosnou myšlenku, ale tak už to bývá. Každý to máme trochu jinak a určitě až zde někdy budete publikovat i nějaký svůj vlastní text, tak ne každý s ním bude souznít - ale to už je tak nějak ten náš lickej ouděl. :-) Přeji Vám s námi pevné nervy a mnoho klidu do života. S upřímnou poklonou a s respektem Thevar.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Přečtěte si, prosím, můj text ještě jednou a důkladněji, děkuji. :-)
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Uvedené státy mají povinné vzdělávání, nikoliv povinnou školní docházku.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Ohledně monopolu bych dodal, že jen s posvěcením státu může někdo vyrábět léky a uvolněním legislativy by mohlo na trh vstoupit daleko více hráčů a také, jak jsem již psal, mohl by se rozvíjet výzkum ohledně psychoaktivních látek ve smyslu léčiv apod. Jinak vlastně ano a stát má monopol na heroin. :-) Morfin a heroin jsou totiž v podstatě totožné látky a nyní morfin může vyrábět jen a pouze někdo s povolením státu.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím. :-) Podle mě by měl mít každý právo si sám za sebe určovat, jaké látky si do těla vpraví či nikoliv a stát bych z toho úplně vynechal. On ten celkový legislativní balast má pak i za následek, mimo jiné, že se velmi ztěžují výzkumy psychoaktivních látek (např. psilocybin), které by reálně mohly velmi dobře posloužit lidem s kupříkladu farmakorezistentní depresí a nebo by mohly nahradit současné léky, na kterých vzniká závislost apod. Současná legislativa tyto výzkumy velice komplikuje. Pokud si dobře pamatuji, tak právě zde: https://youtu.be/4798vrHsV5I o tom mluví Eva Césarová, spoluzakladatelka České psychedelické společnosti.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím. :-) Děkuji za doplnění a v podstatě souhlasím.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím. :-) Dle mého soudu jsou mezi volným trhem a černým trhem propastné rozdíly. Kupříkladu farmaceutické firmy asi nebudou zrovna dvakrát motivované obchodovat na černém trhu, jelikož se budou obávat postihu, který by pro ně byl likvidační. Černý trh bude tak logicky přitahovat spíše ty, kteří jsou ochotni riskovat nemalé riziko postihu a podvodníky. Čili volnost konkurence je zde velmi omezená a pod strachem z postihu.
Za posledních pár let jsem navštívil díky své práci stovky firem a běžně se už dnes využívají soukromé certifikační firmy. Pokud je certifikační autoritou stát, tak zde se obávám, že pokud nastane nějaký problém a pochybení státu, tak se to vždy svede na někoho jiného – takže když pochybí stát, tak ho to vlastně moc ani nemusí zajímat. Výhodu volnotržních certifikačních firem vidím v tom, že jakmile se objeví, že nějaký výrobek měl certifikát dané firmy, ale kvalita tomu neodpovídá, tak tato firma velmi rychle ztratí důvěru -> certifikát se tak stane bezcenný a firma krachuje. Firma je tedy daleko více motivována dbát na jméno svého certifikátu. Nicméně, jak píšete, nikdy to nebude znamenat, že se NUTNĚ musí zlepšit kvalita. Ale jsem přesvědčen, že volný trh má lepší mechanizmy a incentivy jak toto řešit, než stát.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím. Zmíněné země mají povinné vzdělávání a nikoliv povinnou školní docházku. Ono se o zdá jako slovíčkaření, ale ona tato slovíčka mají každé jiné konsekvence. Česká republika rozhodně má povinnou školní docházku.

Tady je případně odkaz na shrnující dokument (od strany 25 je to tam hezky v tabulce):
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=104414
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím. Zmíněné země mají povinné vzdělávání a nikoliv povinnou školní docházku. Ono se o zdá jako slovíčkaření, ale ona tato slovíčka mají každé jiné konsekvence. Česká republika rozhodně má povinnou školní docházku.

Tady je případně odkaz na shrnující dokument (od strany 25 je to tam hezky v tabulce):
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=104414
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Jen škoda, že jsem nesehnal nějaké aktuálnější podobné celkové srovnání. Toto je přeci jen pár let staré, ale zas je to tam takto celkově. Ze zmíněných zemí kupříkladu Francie od letošního roku dost zpřísnila domácí vzdělávání a začíná to už být na hraně. Každopádně i tak si myslím, že je ten dokument vyhovující pro nějaký základní přehled.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Přijde mi trochu zvláštní v kontextu mého článku tvrdit, že: Povinná školní docházka má jistě své neduhy, ale svým způsobem i "duhy" má to hrozně rovin. Ale zároveň nedokážete napsat ani jediný "duh" oproti uvedeným zemím, protože k tomu nemáte patřičná data. Odkud tedy pramení Vaše jistota, že povinná školní docházka má nějaké "duhy"?
Na Vaši otázku jsem, myslím, už odpověděl: "A ano, uvědomuji si komplexnost a složitost těchto otázek a věnoval jsem už velké stovky různým studiím a přemýšlením nad výhodami a nevýhodami.."
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím. V tomto článku se právě snažím poukázat na argument, že zrušením povinné školní docházky se vrátíme do středověku. Zmíněné země mají povinné vzdělávání a nikoliv povinnou školní docházku. Ono se o zdá jako slovíčkaření, ale ona tato slovíčka mají každé jiné konsekvence. Česká republika rozhodně má povinnou školní docházku.

Tady je případně odkaz na shrnující dokument (od strany 25 je to tam hezky v tabulce):
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=104414
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Můžete tedy, prosím, uvést konkrétně, jaké "duhy" má povinná školní docházka oproti zemím, které jsem vypsal v článku, a které nemají povinnou školní docházku?
A ano, uvědomuji si komplexnost a složitost těchto otázek a věnoval jsem už velké stovky různým studiím a přemýšlením nad výhodami a nevýhodami. Samozřejmě ale netvrdím, že vím všechno a je možné, že jsem něco přehlédl.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Už jsem s Urzo domluven, že články, které budou vycházet v časopise se časem přesunou i na veřejné stránky. Texty tedy budou časem i veřejně k přečtení.
Měl bych dotaz, jaké "duhy" má povinná školní docházka oproti zemím, které jsem vypsal v článku, a které nemají povinnou školní docházku?
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Většinou odkazy do původního textu přidávám. Teď to byl záměr a byl jsem trochu zvědavý, co se stane, když tam odkaz nikam nedám. Zdali to třeba více rozproudí zvídavost po zdroji informací a co že znamená povinná školní docházka... povinné vzdělávání, zdali někdo přijde sám s nějakými odkazy apod.:-) Možná to nebyl nejšťastnější záměr :-) a v podstatě s Vámi souhlasím.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím. :-) V současné době je nejprve zapotřebí s lidmi mluvit o neduhách povinné školní docházky a až poté se to bude moci řešit nějak legislativně (tohle je čistě můj názor). Nyní se tedy převážně snažím o problematice povinné školní docházky bavit s kým to jen jde (včetně dětí, rodičů, učitelů i ředitelů škol), píši sem do stok, natočil jsem s Urzou video, píši různým organizacím a připomínkuji (u státních absolutně bez šance), teď mi i začnou vycházet články v jednom psychologickém magazínu, kde budu psát o různých konsekvencích povinné školní docházky na dětskou psychiku. Určitě bych mohl dělat více, ale poměrnou část svého volného času věnuji doučování dětí a dalším různým charitám a už mi nezbývá tolik času, kolib bych si přál. Myšlenku určitě budu ještě rozvíjet dále, teď jsem jen chtěl pracovat s argumentem, že bez povinné školní docházky se vrátíme do středověku apod.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Já ale nikde o Belgii nepíšu !!! ???
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Zdravím, čerpám, mimo jiné, přímo ze studie poslanecké sněmovny parlamentu ČR:
https://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=1&t=47

Tady je případně odkaz na shrnující dokument (od strany 25 je to tam hezky v tabulce):
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=104414
Autor: Thevar Čas: 2022-04-29 20:13:41
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Děkuji za další skvělý podnět k zamyšlení. Píšete velmi inspirativně a vždy mám pak nad čím přemýšlet. Pište, prosím, dál.
Autor: Thevar Čas: 2022-04-29 20:12:02
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Paráda,díky za inspiraci k zamyšlení.
Autor: Thevar Čas: 2022-04-29 20:11:10
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Supr téma. Poslední dobou ho řeším čím dál častěji a je fajn, že jste to takto zpracoval. Děkuji.
Autor: Thevar Čas: 2022-04-26 14:51:17 Titulek: Právo
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Jen doplním: V České republice rodič NEMÁ právo rozhodnout o domácím vzdělávání. Toto rozhodovací právo má pouze škola. To, že existuje možnost si takovouto školu najít neznamená, že rodič má právo rozhodovat o domácím vzdělávání. Rozhodovací právo má stále škola. Rodič může jen přijít s požadavkem domácího vzdělávání, ale právo rozhodovat má stále škola. Kdybych jakožto rodič měl právo rozhodnou o domácím vzdělávání, nemusel bych nikoho žádat o svolení a spoléhat na to, že se najde alespoň pár škol, které mi to milostivě umožní. To je z hlediska práva dost podstatný rozdíl.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Původně jsem chtěl napsat jak to celé probíhalo, a že příklad nebylo třeba volit jiný - reálně jsem to totiž zkoušel a není to jen nějaké moje teoretizování. Nakonec jsem si ale řekl, že se nebudu moc rozepisovat a napíši: Vyzkoušejte to a sám budete překvapen, jak málo lidí Vám dokáže nějak kvalitně odargumentovat, že Země je kulatá.
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Nikde v textu neuvádím, že jsem chtěl vysypat důkazy na počkání a z paměti.
Autor: Thevar Čas: 2022-01-21 16:10:48
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Skvělý a inspirativní text k zamyšlení.
Autor: Thevar Čas: 2022-01-03 12:53:45 Titulek: Dodatek
Web: neuveden Mail: theva v doméně seznam.cz
Jistě by se slušelo podotknout pár věcí k článku. Často slýchám, že pokud necháme lidi dělat co jen chtějí, tak nastane chaos. Čím dál více však vidím i příklady (viz notový zápis), skrze které vnímám, že tomu tak v mnoha případech vůbec být nemusí a naopak může vzniknout něco krásného, harmonického i obsahující pravidla skrze dobrovolnost a svobodu. Nemám ambice tvrdit, že tomu tak bude vždy a za každých okolností, nicméně rád poukazuji na příklady, které vyvracejí generalizované paradigma chaosu, a které by mohly vést k maximalizaci dobrovolnosti a svobody ve společnosti.
logo Urza.cz
kapky