Archiv – Stoky Svobodného přístavu (Urza.cz); (S)toky myšlenek Svobodného přístavu (Urza.cz)

hamburger menu
Čas: 2021-05-14 00:00:02

Stát jako majitel území

Stát je majitel území; a ten si přece může v anarchokapitalismu dělat, co chce. Někteří tak legitimizují stát, jiní kritizují vlastnictví, ale jejich argument je zcela mylný. Zaprvé stát žádný majetek nezískal v souladu s vlastnickým právem – buď jej přímo sebral, nebo jej nakoupil za ukradené peníze; zadruhé část majetku osob stát ještě ani neukradl, takže i jeho zákony připouští soukromé vlastnictví; zatřetí ani majitel území v anarchokapitalismu nemůže vyžadovat dodržování libovolných pravidel (třeba zákaz opuštění pozemku) na lidech, pokud s ním neuzavřou smlouvu, nejvýše je může v takovém případě vykázat z pozemku či pokutovat; a konečně začtvrté je sporné, jestli je (zejména z pohledu etatistů) právně přípustná smlouva, která umožní jednomu člověku vykonávat libovolnou zvůli na druhých. Stát není firma ani landlord, stát je mafie, jež ovládá majetek, který existoval už před jejím působením.
Přečtení: 2694

Autor: Blackie
Čas: 2021-05-13 00:00:02

Evoluce a její obdoby

Žádný tvor se nechce mít špatně, nebo se dokonce stát něčí potravou. Chce se pářit a množit. To je možné jen tehdy, když je schopen nasytit sebe a mladé. Spousta druhů vyhynula, protože se vydaly „špatným“ směrem. Nebyly schopny se přizpůsobit novým a rychle se měnícím podmínkám. Stejně tak jako společnosti – civilizace. Když přišla radikální změna prostředí, na kterou nebyly schopny rychle reagovat, opět přežily jen ty, které se dokázaly včas přizpůsobit. Adaptace a její rychlost je tedy klíčová k přežití a rozvoji. Je to patrné i v jiných oborech. Technologie se vyvíjí daleko rychleji než kdy dříve. A chceme-li se posunout v něčem dopředu, například v technickém vývoji, v životě či myšlení, musíme se rychleji přizpůsobovat, a tedy i častěji riskovat a zkoušet nové věci.

Bohužel je nám v tom čím dál tím víc bráněno nejrůznějšími zákazy, příkazy a regulacemi. V tom velkém množství pak nevíme, co se ještě může a co už je zakázáno. Regulace nás omezují i tam, kde by mohly vzniknout nové objevy, které by nás posunuly ještě více kupředu. Tedy v oblastech potřebných k inovaci. A to jen kvůli záchraně toho „starého“ způsobu života a systému, který je díky tomu čím dál strnulejší a pomalejší. S pomalou nebo nulovou adaptací na nové prostředí přichází pomalejší vývoj a s ním i rychlejší „vyhubení“.
Přečtení: 2065

Autor: Rastislav
Čas: 2021-05-12 00:00:02

O neefektívnosti riešenia šikany

Osobne som si na základnej škole prešiel dosť drsnou šikanou.
A keď dnes vidím, akými prostriedkami sa snaží štátne školstvo šikanú riešiť, bojím sa, že vyriešia len málo. V každom prípade počítajú s tím, že o šikane budú informovaní učitelia, a tí to následne vyriešia. A tu nastáva obrovskí problém. Keďže učitelia sú považovaní za „autority“, medzi nimi a žiakmi zvykne byť napätie. Ak v takejto situácii šikanovaný človek šikanu oznámí, bude spolužiakmi ostrakizovaný. A šikanátor je za toho „rebela“ (čo je žiakmi vnímane pozitívne). Navyše učitelia sú častokrát s tejto práce unavení. Pretože sú zle platení, nemôžu učiť, ako by chceli, a sú nútení dohliadať na žiakov, ktorých to v škole vonkoncom nebaví, a tak často vystrájajú, keď za nimi potom príde niekto s tím, že došlo k šikane. Väčšinovo nemajú najmenšiu chuť to riešiť.

V tom vidím výhodu škôl ako je Summerhill. Kde sa šikana rieši na tzv. školských radách. A rozhodujú o tom samotní študenti. Pretože tam už šikanu nerieši ta „autorita“. A keď šikanu odmietnu žiaci a potom niekto šikanuje, tak sa vzoprel ich vôli, nie vôli tej „autority“. Tým pádom šikanátor už nie je za toho „rebela“, ale za idiota. A ostrakizovaný je on. A čo sa učiteľov týka, keďže už nie sú tie „autority“, žiaci sa kontrolujú sami. Navyše už na hodinách nemajú žiakov, ktorí tam byť nechcú, a preto vyrušujú. Je práca učiteľov ľahšia a príjemnejšia.
Přečtení: 1991

Čas: 2021-05-11 00:00:02

Diktáty

Vždycky mi ve školy šly diktáty, dokonce mě i bavily. Je mi ale líto těch, kterým nešly. Podle mě se totiž trápili skoro zbytečně. Zpětně mi přijde až směšná ta hrobová vážnost, s níž to všechny strany braly, a to hned ze čtyř důvodů. Zaprvé, skoro všechny pravopisně-gramatické jevy si dnes člověk může rychle najít na Internetové jazykové příručce, maje téměř bezvýhradně k dispozici internet. Zadruhé, pokud člověk píše na počítači, velkou část chyb mu opraví autokorekce. Zatřetí, když neví, jak něco napsat, může se zeptat někoho, kdo to ví, a přinejhorším si najmout korektora. Začtvrté, každému rozumnému člověku bude jedno, zda píše „správně“. Jazyk se vyvinul především, aby sloužil komunikaci a myšlení. Neustále se proměňuje s tím, jak ho používají jeho uživatelé. Pravopis a gramatika pomáhají ho sjednotit. Dokud si však bez problémů rozumí, není třeba tato pravidla vzájemně vynucovat. Přesvědčení, že by se mluvčí měli přizpůsobovat jazyku a používat ho „korektně“, se nazývá preskriptivismus – a většina současných lingvistů ho již nezastává. Toto podsouvání nutnosti znát jazyková pravidla je podle mě další ukázkou toho, jak státní školství učí lidi zdůrazňovat něco, na čem vlastně nezáleží, a zároveň je připravuje na situace, které nikdy nenastanou.
Přečtení: 2500

Čas: 2021-05-10 00:00:02

Je to radikál!

Radix je latinsky kořen a za radikála se označuje člověk, který akceptuje důsledky principů (myšlenkových kořenů), které zastává. Takovými principy můžou být nacionalismus, socialismus nebo islám, jejichž následníci jsou nacisté a islamisté, nebo poctivost či pracovitost, jejichž následníci jsou produktivní členové naší společnosti. Je vidět, že radikalismus je dobrý nebo špatný v závislosti na myšlenkách, které tvoři onen „radix“. A co umírněný člověk, který nikdy nejde do extrému? Takový člověk nikdy nemůže být dobrý – bez ohledu na to, jaké myšlenky zastává. Pokud bude zastávat špatné myšlenky, bude škodit „jen trošku“, takže mu nemusí dojít, co vlastně činí; pokud bude zastávat dobré myšlenky, bude z nich ustupovat ve prospěch těch špatných. Místo kritiky radikálů usilujme o lepší myšlenky.
Přečtení: 2447

Autor: Urza
Čas: 2021-05-09 12:00:00

Livestream Svobodného přístavu: Rok s koronou

Přečtení: 673

Autor: Urza
Čas: 2021-05-08 12:00:00

4D: Proč dotace škodí

Přečtení: 1089

Autor: Urza
Čas: 2021-05-07 00:00:02

Soutěž o NOHATE tenisky

Ištvo, jeden z našich fanoušků, nám poslal darem bednu tenisek s logem Urza.cz od firmy NOHATE. Několik párů jsme darovali našim nejvěrnějším spolupracovníkům, kteří nám už dlouho pomáhají se všemi projekty (od Studia před konference až po texty a nápady) – Růžičce, Jitce „Nyklojc“ (xD) a Aničce Honzíkové. Další chceme distribuvoat mezi zdejší autory dle následujícího klíče: Pište texty. Do poznámky uvádějte čísla bot, o které máte zájem (nemusíte soutěžit jen o boty pro sebe, takže můžete uvést libovolná čísla, o která máte zájem). Až přepnu Stoky do prázdninového módu (tedy přelomem června a července), budu postupně brát boty, které tu mám; pro každý pár se podívám na nejlepší text (dle mého čistě subjektivního názoru) s odpovídajícím číslem boty – a jeho autor vyhrává (pokud tedy už předtím nevyhrál; v takovém případě najdu druhý nejlepší text a tak dále).
Přečtení: 2940

Autor: Urza
Čas: 2021-05-06 00:00:02

Studio Svobodného přístavu: V 19 hodin živě o koronakrizi!

Přečtení: 1542

Autor: Urza
Čas: 2021-05-05 00:00:02

Květnová přednáška byla zrušena!

Dominikova přednáška o dark webu, sexu, drogách a Bitcoinu z cyklu Anarchokapitalismus, která měla proběhnout dnes, byla (opět) zrušena; respektive jsme ji přesunuli na 6. října.
Oproti tomu v Danovu červnovou přednášku ještě (asi naivně) doufáme; ta by se měla konat 2. června.
Přečtení: 1888

Autor: Blackie
Čas: 2021-05-04 00:00:02

Anarchie a všudypřítomné násilí

Většině lidem se při zaslechnutí slova „anarchie“ vybaví postapokalyptické filmy, rabování, hořící auta, autobusy na střeše a spousta dalších příkladu vandalismu. A jako důvod, proč se to dnes neděje, je často zmiňována policie a zákony. Je tomu ale opravdu tak? Opravdu byste kradli, kdyby se krádež stala legální? Já tedy ne. Ale kdo tedy ano? Že by ten, kdo krade už teď? Jistě, ten by v tom nejspíše pokračoval. Zapalovali byste auta? Rabovali byste? Já ne, a asi ani nikoho takového neznám. Z čeho tedy většina lidí usuzuje, že by v anarchii nastal nutně chaos a apokalypsa? Na to odpověď neznám. Ale budu hádat: „Říká se to, všichni to přece vědí, tak to bude nejspíš pravda.“ Osobně si to nemyslím. Když lidé nemají takovou potřebu krást a ničit teď, proč by ji měli mít v bezstátní společnosti neboli anarchii?
Přečtení: 2281

Čas: 2021-05-03 00:00:02

Přerozdělování? A komu pomůže?

Přerozdělování bývá obhajováno argumentem, že více pomůže chudému, než uškodí bohatému. Myšlenka za tím zní, že si společnost přeje zvýšit celkové blaho. Jednak to není pravda, ale hlavně, i kdyby byla, společnost není osoba a boháč je jiný jednotlivec než chuďas, takže když si kvůli vyšším daním nemůže dovolit druhou jachtu, nijak ho neutěší představa, že „agregovaný blahobyt“ „společnosti“ vzrostl.
Přečtení: 3324

Autor: Urza
Čas: 2021-05-02 12:00:00

Studio Svobodného přístavu: Keynesiánci, ABCT a monetarismus

Přečtení: 1977

Autor: Urza
Čas: 2021-05-01 12:00:00

4D: Proč demokracie není tak dobrá, jak vám říkají

Přečtení: 1727

logo Urza.cz
kapky